Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Bratislava I
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sro Vložka číslo:  13217/B-Zbl

Obchodné meno: 
Bio G, spol. s r.o.
 
Sídlo: 
Elektrárenská 12092
Bratislava 831 04
 
IČO: 
34 123 415
 
Právna forma: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným
 
Deň zápisu: 
23.06.1995
 
Uložené listiny: 
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2002
  (Dátum doručenia: 30.06.2003)
Výročná správa za rok 2004
  (Dátum doručenia: 09.05.2006)
Účtovná závierka za rok 2004
  (Dátum doručenia: 09.05.2006)
Správa nezávislého audítora o audite účtovnej závierky obchodnej spoločnsoti za rok 2004 zo dňa 07.05.2005
  (Dátum doručenia: 09.05.2006)
Výročná správa za rok 2005
  (Dátum doručenia: 09.05.2006)
Správa nezávislého audítora pre vedenie spoločnosti o audite účtovnej závierky za rok 2005 zo dňa 04.04.2006
  (Dátum doručenia: 09.05.2006)
Výročná správa za rok 2007
  (Dátum doručenia: 19.05.2008)
Účtovná závierka za rok 2005
  (Dátum doručenia: 09.05.2006)
Účtovná závierka za rok 2008, správa audítora
  (Dátum doručenia: 25.06.2009)
Výročná správa za rok 2009, účtovná závierka za rok 2009, správa audítora
  (Dátum doručenia: 30.06.2010)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 05.04.2006
  (Dátum doručenia: 04.05.2006)
Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 03.05.2006
  (Dátum doručenia: 04.05.2006)
Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 12.04.2006
  (Dátum doručenia: 04.05.2006)
Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 23.06.2008
  (Dátum doručenia: 23.06.2008)
Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 20.07.2009
  (Dátum doručenia: 30.07.2009)
Úplne znenie Spoločenskej zmluvy zo dňa 26.07.2010
  (Dátum doručenia: 30.07.2010)
Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 26.07.2010
  (Dátum doručenia: 30.07.2010)
Výročná správa za rok 2010 ( súčasťou účtovná závierka, správa audítora )
  (Dátum doručenia: 07.06.2011)
ú=čtovná závierka 2012
  (Dátum doručenia: 29.05.2013)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
  (Dátum doručenia: 22.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 1
  (Dátum doručenia: 22.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 2
  (Dátum doručenia: 22.05.2014)
Výročná správa za rok 2013 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 03.07.2014)
Výročná správa za rok 2013 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 03.07.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
  (Dátum doručenia: 22.05.2014)
Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 05.04.2006, Osvedčovacie doložky - M. Bernátová zo dňa 10.04.2006, D. Berkešová zo dňa 03.05.2006, Listina prítomných spoločníkov na valnom zhromaždení spoločnosti zo dňa 05.04.2006
  (Dátum doručenia: 09.05.2006)
Spoločenská zmluva z 23.5.2002
  (Dátum doručenia: 14.06.2002)
Účtovná závierka za rok 2011, správa audítora
  (Dátum doručenia: 23.05.2012)
Uznesenie zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 05.04.2005, Osvedčenia o pravosti podpisov B. Marhofer, P. Szalay, D. Berkešová a M. Bernátová zo dňa 10.10.2005
  (Dátum doručenia: 09.05.2006)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 23.5.2002
  (Dátum doručenia: 14.06.2002)
Účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 05.05.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 06.06.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 06.06.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 08.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 09.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 26.06.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 2.pdf
  (Dátum doručenia: 26.07.2015)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 07.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 16.05.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 19.05.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 2.pdf
  (Dátum doručenia: 14.06.2016)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 14.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 20.05.2017)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia z 26.1.2016, prezenčná listina
  (Dátum doručenia: 24.02.2016)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy spoločnosti z 26.1.2016
  (Dátum doručenia: 24.02.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 10.08.2017)
Plnomocenstvo zo dňa 4.2.2016
  (Dátum doručenia: 09.04.2018)
Úplné znenie Spoločenskej zmluvy zo dňa 21.3.2018
  (Dátum doručenia: 09.04.2018)
Čestné vyhlásenie konateľa
  (Dátum doručenia: 09.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 17.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 17.05.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 21.06.2018)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 29.03.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 29.03.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 28.04.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 28.04.2019)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 28.04.2019)
Výročná správa za rok 2014.doc
  (Dátum doručenia: 19.07.2015)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.doc
  (Dátum doručenia: 06.04.2016)
Výročná správa za rok 2015.doc
  (Dátum doručenia: 14.06.2016)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.doc
  (Dátum doručenia: 13.04.2017)
Výročná správa za rok 2016.doc
  (Dátum doručenia: 07.08.2017)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.doc
  (Dátum doručenia: 17.04.2018)
Výročná správa za rok 2017.doc
  (Dátum doručenia: 17.06.2018)
Úplné znenie Spoločenskej zmluvy.zep
  (Dátum doručenia: 03.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 27.03.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 27.03.2020)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 28.05.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 28.05.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 28.05.2020)
Úplne znenie zakladateľskej listiny spoločnosti zo dňa 03.05.2006
  (Dátum doručenia: 04.05.2006)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 06.04.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 06.04.2021)
Výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 25.05.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 02.06.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 02.06.2021)
Zápisnica z valného zhromaždenia.asice
  (Dátum doručenia: 04.11.2021)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy.asice
  (Dátum doručenia: 04.11.2021)
Podpisový vzor prokurista.asice
  (Dátum doručenia: 04.11.2021)
Splnomocnenie.asice
  (Dátum doručenia: 04.11.2021)
Zápisnica z VZ.zep
  (Dátum doručenia: 13.05.2019)
Plnomocenstvo.zep
  (Dátum doručenia: 13.05.2019)
Dátum aktualizácie údajov:  23.05.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)