Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Mestského súdu Košice
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejnej správy.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  1215/V-Zbl

Obchodné meno: 
ARRIVA Michalovce, a.s.
 
Sídlo: 
Lastomírska 1
Michalovce 071 80
 
IČO: 
36 214 078
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
01.05.2002
 
Uložené listiny: 
Zápisnica z VZ.asice
  (Dátum doručenia: 18.10.2023)
Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 26.09.2023)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 02.08.2023)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 02.08.2023)
Výročná správa za rok 2021
  (Dátum doručenia: 02.08.2023)
Výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 02.08.2023)
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 02.08.2023)
Výročná správa za rok 2022
  (Dátum doručenia: 01.07.2023)
Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 01.07.2023)
Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 01.07.2023)
Účtovná závierka za rok 2022 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 01.07.2023)
Zápisnica zo zasadnutia DR.asice
  (Dátum doručenia: 10.05.2023)
Zápisnica z riadneho VZ.asice
  (Dátum doručenia: 08.12.2022)
Záznam z volieb členov dozornej rady.asice
  (Dátum doručenia: 08.12.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 22.09.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 10.07.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 10.07.2022)
Úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 26.10.2021)
Zápisnica z VZ a úplné znenie.asice
  (Dátum doručenia: 08.10.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 26.06.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 26.06.2021)
vzdanie sa funkcie.asice
  (Dátum doručenia: 20.01.2021)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 17.10.2020)
zápisnica z DR.asics
  (Dátum doručenia: 23.09.2020)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 18.09.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 18.09.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 18.09.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 18.09.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 02.10.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 02.10.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 02.10.2019)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 02.10.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 13.07.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 13.07.2019)
zápisnica z dozornej rady.asics
  (Dátum doručenia: 20.03.2019)
zápisnica z VZ a STANOVY - úplné znenie.zep
  (Dátum doručenia: 14.11.2018)
zápisnica z voľby zamestnancov.zep
  (Dátum doručenia: 14.11.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 12.10.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 12.10.2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 12.10.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 12.10.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 12.10.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 09.07.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 09.07.2018)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 27.07.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 24.06.2017)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 24.06.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 23.06.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 23.06.2017)
zápisnica z dozornej rady.zep
  (Dátum doručenia: 28.03.2017)
zápisnica s dozornej rady.zep
  (Dátum doručenia: 21.02.2017)
Výpis uznesenia zo zasadania DR
  (Dátum doručenia: 08.09.2016)
Zápisnica z RVZ akcionárov
  (Dátum doručenia: 08.09.2016)
Podpisový vzor: Gejza Sačko
  (Dátum doručenia: 08.09.2016)
Podpisový vzor: Ing. Emil Ďurovčík
  (Dátum doručenia: 08.09.2016)
Podpisový vzor: Ing. Peter Vajlik
  (Dátum doručenia: 08.09.2016)
Podpisový vzor: JUDr. Ing. Miriama Miskolczi
  (Dátum doručenia: 08.09.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 07.08.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 01.07.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 30.06.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 30.06.2016)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 30.06.2016)
Zápisnica z volieb členov DR
  (Dátum doručenia: 04.12.2015)
Podpisový vzor: Ing. Milan Kučma
  (Dátum doručenia: 04.12.2015)
Podpisový vzor: Ing. Viera Heclová
  (Dátum doručenia: 04.12.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 31.07.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 29.07.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 21.07.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 21.07.2015)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 18.07.2015)
zápisnica z VZ.zep
  (Dátum doručenia: 09.07.2015)
listina prítomných.zep
  (Dátum doručenia: 09.07.2015)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení.pdf
  (Dátum doručenia: 06.08.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
  (Dátum doručenia: 03.08.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
  (Dátum doručenia: 31.07.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
  (Dátum doručenia: 31.07.2014)
Zápisnica z MVZ
  (Dátum doručenia: 10.09.2013)
Notárska zápisnica č. N 829/2013, Nz 29409/2013, NCRls 29973/2013 - Osvedčenie bodu č. 4, 5 programu jednania zo zasadnutia MVZ
  (Dátum doručenia: 10.09.2013)
Výročná správa 2012
  (Dátum doručenia: 01.08.2013)
Účtovná závierka a správa nezávislého audítora 2012
  (Dátum doručenia: 01.08.2013)
Podpisový vzor člena dozornej rady - Molnárné Németh Katalin
  (Dátum doručenia: 08.01.2013)
Podpisový vzor člena dozornej rady - Ing. Viera Heclová
  (Dátum doručenia: 08.01.2013)
Podpisový vzor podpredsedu predstavenstva - JUDr. Richard Šmída
  (Dátum doručenia: 08.01.2013)
Zápisnica z volieb člena dozornej rady
  (Dátum doručenia: 08.01.2013)
Zápisnica z riadneho VZ
  (Dátum doručenia: 08.01.2013)
Účtovná závierka a správa nezávislého audítora 2011
  (Dátum doručenia: 12.07.2012)
Výročná správa 2011
  (Dátum doručenia: 12.07.2012)
Účtovná závierka k 30.6.2012
  (Dátum doručenia: 12.07.2012)
Úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 09.09.2011)
Notárska zápisnica č. N 279/2011, Nz/23161/2011, NCR1s 23742/2011 osvedčenie zo zasadnutia VZ
  (Dátum doručenia: 09.09.2011)
Osvedčenie č. ObU-MI-OZP-2011/03453-2
  (Dátum doručenia: 09.09.2011)
Výročná správa 2010
  (Dátum doručenia: 22.07.2011)
Účtovná závierka a správa nezávislého audítora 2010
  (Dátum doručenia: 22.07.2011)
Podpisový vzor: Ing. Dionýz Kaszonyi
  (Dátum doručenia: 15.12.2010)
Podpisový vzor člena dozornej rady: Ing. Viera Heclová
  (Dátum doručenia: 21.10.2010)
Zápisnica z voľby čelnov dozornej rady
  (Dátum doručenia: 21.10.2010)
Účtovná závierka a správa nezávislého audítora 2009
  (Dátum doručenia: 13.08.2010)
Výročná správa 2009
  (Dátum doručenia: 13.08.2010)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 08.07.2010)
Podpisový vzor: Peter Vajlik
  (Dátum doručenia: 08.07.2010)
Podpisový vzor člena dozornej rady: Ing. Ján Polačko
  (Dátum doručenia: 14.04.2010)
Podpisový vzor člena dozornej rady: Ing. Milan Kučma
  (Dátum doručenia: 14.04.2010)
Zápisnica z MVZ
  (Dátum doručenia: 18.01.2010)
Podpisový vzor - Kutai Gáborné
  (Dátum doručenia: 18.01.2010)
Podpisový vzor - Péter Szepesi
  (Dátum doručenia: 18.01.2010)
Notárska zápisnica N 86/2008, NZ 27420/2008, NCRls 27112/2008 osvedčenie priebehu RVZ
  (Dátum doručenia: 12.01.2010)
Podpisový vzor: Krisztína Horpácsiová
  (Dátum doručenia: 12.01.2010)
Podpisový vzor: László Fódi
  (Dátum doručenia: 12.01.2010)
Úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 12.01.2010)
Podpisový vzor: Katalin Molnárné Németh
  (Dátum doručenia: 24.07.2009)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 24.07.2009)
Správa nezávislého audítora z overenia účtovnej závierky za rok 2008
  (Dátum doručenia: 24.07.2009)
Výročná správa 2008
  (Dátum doručenia: 24.07.2009)
Podpisový vzor predsedu predstavenstva: Gejza Sačko
  (Dátum doručenia: 03.06.2009)
Úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 19.01.2009)
Zápisnica z MVZ
  (Dátum doručenia: 19.01.2009)
Účtovná závierka + správa nezávislého audítora 2007
  (Dátum doručenia: 14.07.2008)
Výročná správa 2007
  (Dátum doručenia: 14.07.2008)
Notárska zápisnica č. N 77/2007, Nz 25688/2007, NCRls 25581/2007 osvedčenie priebehu RVZ
  (Dátum doručenia: 02.06.2008)
Úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 02.06.2008)
Podpisový vzor: Ing. E. Ďurovčík
  (Dátum doručenia: 02.06.2008)
Podpisový vzor: Csaba Suhajda
  (Dátum doručenia: 02.06.2008)
Prehlásenie o vzdaní sa funkcie
  (Dátum doručenia: 21.02.2008)
Výpis uznesenia zo zasadnutia DR
  (Dátum doručenia: 21.02.2008)
Výpis uznesení zo zasadnutia DR
  (Dátum doručenia: 15.10.2007)
Podpisový vzor: Ing. J. Konevič
  (Dátum doručenia: 15.10.2007)
Podpisový vzor: L. Jezsoviczki
  (Dátum doručenia: 13.09.2007)
Výpis uznesení zo zasadnutia DR
  (Dátum doručenia: 13.09.2007)
Výročná správa + správa nezávislého audítora + účtovná závierka za rok 2006
  (Dátum doručenia: 30.07.2007)
Účtovná zvierka + výročná správa + správa nezávislého audítora za rok 2005
  (Dátum doručenia: 27.07.2006)
Notárska zápisnica č. N 624/2004, Nz 94376/2004 osvedčenieo priebehu MVZ
  (Dátum doručenia: 20.03.2006)
Úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 20.03.2006)
Podpisový vzor: Krisztina Horpácsi, Zoltán Jakab, László Fódi
  (Dátum doručenia: 20.03.2006)
Podpisový vzor: L. Lakos
  (Dátum doručenia: 28.02.2006)
Notárska zápisnica č. N 387/2004, Nz 56197/2004 osvedčenie o priebehu MVZ
  (Dátum doručenia: 22.11.2005)
Vyhlásenie predstavenstva
  (Dátum doručenia: 22.11.2005)
Notárska zápisnica N 104/2005 NZ 39583/2005 NCRIs 39128/2005 osvedčenie z priebehu MVZ zo dňa 26.8.2005
  (Dátum doručenia: 26.09.2005)
Úplné znenie stanov zo dňa 26.8.2005
  (Dátum doručenia: 26.09.2005)
Výpis uznesení z MDR
  (Dátum doručenia: 03.08.2005)
Podpisový vzor: Mgr. M. Nádaský
  (Dátum doručenia: 03.08.2005)
Výročná správa + správa nezávislého audítora z overenia účtovnej závierky + správa nezávislého audítora o overenia výročnej správy za rok 2004
  (Dátum doručenia: 08.07.2005)
Uznesenie zo schôdze
  (Dátum doručenia: 13.05.2005)
Výpis uznesenia DR
  (Dátum doručenia: 13.05.2005)
Výpis uznesení DR
  (Dátum doručenia: 08.04.2005)
Výpis uznesenia zo zasadnutia DR
  (Dátum doručenia: 05.04.2005)
Notárska zápisnica č. N 663/2002, Nz 658/2002 osvedčenie o rozhodnutí jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 05.04.2005)
Notárska zápisnica č. N 323/2003, Nz 60937/2003 osvedčenie o priebehu MVZ
  (Dátum doručenia: 05.04.2005)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 05.04.2005)
Úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 05.04.2005)
Vzorový podpis: János Raffer, Jolana Nagyová, Michal Jozefi, Jozef Juhás
  (Dátum doručenia: 05.04.2005)
Účtovná závierka 2003
  (Dátum doručenia: 02.08.2004)
Výročná správa 2003
  (Dátum doručenia: 02.08.2004)
Správa nezávislého audítora z overenia účtovnej závierky + správa nezávislého audítora o overení výročnej správy 2003
  (Dátum doručenia: 02.08.2004)
Podpisový vzor: G. Sačko
  (Dátum doručenia: 16.03.2004)
Uznesenie č. 2/2004
  (Dátum doručenia: 19.02.2004)
Výročná správa 2002 - 2x
  (Dátum doručenia: 27.06.2003)
Aktualizovaná špecifikácia nepeňažného vkladu
  (Dátum doručenia: 07.08.2002)
Podpisový vzor: Ing. Jozef Bojkovský, Ing. Pavol Hody, Ing. Vladimír Ladič
  (Dátum doručenia: 07.08.2002)
Vyhlásenie o súhlase s menovaním do funkcie: JUDr. Albin Forgáč, Mgr. Jana Chudíková, Ing. Mária Čížová, Ing. Zlatica Padová, Doc. Ing. Andrej Dupaľ, Csc., Ing. Miloš Meričko
  (Dátum doručenia: 07.08.2002)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 07.08.2002)
Notárska zápisnica č. N 298/2002, Nz 294/2002 zakladateľská listina o založení akciovej spoločnosti
  (Dátum doručenia: 07.08.2002)
Dátum aktualizácie údajov:  13.06.2024

Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR