Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Košice I
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  1215/V-Zbl

Obchodné meno: 
ARRIVA Michalovce, a.s.
 
Sídlo: 
Lastomírska 1
Michalovce 071 80
 
IČO: 
36 214 078
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
01.05.2002
 
Uložené listiny: 
Notárska zápisnica č. N 298/2002, Nz 294/2002
  (Dátum doručenia: 07.08.2002)
Vyhlásenie o súhlase s menovaním do funkcie - 6x
  (Dátum doručenia: 07.08.2002)
Aktualizovaná špecifikácia vkladu
  (Dátum doručenia: 07.08.2002)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 07.08.2002)
Podpisový vzor - 6x
  (Dátum doručenia: 07.08.2002)
Výročná správa 2002 - 2x
  (Dátum doručenia: 27.06.2003)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 02.08.2004)
Účtovná závierka 2003
  (Dátum doručenia: 02.08.2004)
Výročná správa 2003
  (Dátum doručenia: 02.08.2004)
Audítorská správa 2003
  (Dátum doručenia: 02.08.2004)
Uznesenie č. 2/2004
  (Dátum doručenia: 19.02.2004)
Podpisový vzor - G. Sačko
  (Dátum doručenia: 16.03.2004)
Notárska zápisnica č. N 663/2002, Nz 658/2002
  (Dátum doručenia: 05.04.2005)
Výpis uznesenia z DR
  (Dátum doručenia: 05.04.2005)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 05.04.2005)
Notárska zápisnica č. N 323/2003, Nz 60937/2003
  (Dátum doručenia: 05.04.2005)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 05.04.2005)
Vzorový podpis - János Rafer, J. Nagyová, M. Jozefi, J. Juhász
  (Dátum doručenia: 05.04.2005)
Výpis uznesení DR
  (Dátum doručenia: 08.04.2005)
Uznesenie zo schôdze
  (Dátum doručenia: 13.05.2005)
Výpis uznesenie DR
  (Dátum doručenia: 13.05.2005)
Výročná správa + správa nezávislého audítora za rok 2004 - 1x
  (Dátum doručenia: 08.07.2005)
Výpis uznesení z MDR
  (Dátum doručenia: 03.08.2005)
Podpisový vzor - Mgr. M. Nádaský
  (Dátum doručenia: 03.08.2005)
Vyhlásenie predstavenstva
  (Dátum doručenia: 22.11.2005)
Notárska zápisnica č. N 387/2004, Nz 56197/2004
  (Dátum doručenia: 22.11.2005)
Notárska zápisnica N 104/2005 zo dňa 26.8.2005 - 1x
  (Dátum doručenia: 26.09.2005)
Úplné znenie stanov zo dňa 26.8.2005 -1x
  (Dátum doručenia: 26.09.2005)
Podpisový vzor – L. Lakos
  (Dátum doručenia: 28.02.2006)
Notárska zápisnica č. N 624/2004, Nz 94376/2004
  (Dátum doručenia: 20.03.2006)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 20.03.2006)
Podpisový vzor – K. Horpácsi, Z. Jakab, L. Fódi
  (Dátum doručenia: 20.03.2006)
Výročná správa + správa audítora + účtovná zvierka za rok 2005 - 1x
  (Dátum doručenia: 27.07.2006)
Výpis uznesení z DR
  (Dátum doručenia: 13.09.2007)
Podpisový vzor – L.Jezsoviczki
  (Dátum doručenia: 13.09.2007)
Výročná správa + správa nezávislého audítora + účtovná závierka za rok 2006 - 1x
  (Dátum doručenia: 30.07.2007)
Podpisový vzor – Ing. J. Konevič
  (Dátum doručenia: 15.10.2007)
Výpis uznesení
  (Dátum doručenia: 15.10.2007)
Prehlásenie o vzdaní sa funkcie
  (Dátum doručenia: 21.02.2008)
Výpis uznesenia DR
  (Dátum doručenia: 21.02.2008)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 02.06.2008)
Notárska zápisnica č. N 77/2007, Nz 25688/2007, NCRls 25581/2007
  (Dátum doručenia: 02.06.2008)
Podpisový vzor – Ing. E. Ďurovčík
  (Dátum doručenia: 02.06.2008)
Podpisový vzor – Csaba Suhajda
  (Dátum doručenia: 02.06.2008)
Účtovná závierka 2007
  (Dátum doručenia: 14.07.2008)
Výročná správa 2007
  (Dátum doručenia: 14.07.2008)
Zápisnica z MVZ
  (Dátum doručenia: 19.01.2009)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 19.01.2009)
Podpisový vzor predsedu predstavenstva: Gejza Sačko
  (Dátum doručenia: 03.06.2009)
Úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 12.01.2010)
Notárska zápisnica N 86/2008, NZ 27420/2008, NCRls 27112/2008
  (Dátum doručenia: 12.01.2010)
Podpisový vzor - Krisztina Horpácsi
  (Dátum doručenia: 12.01.2010)
Podpisový vzor - László Fódi
  (Dátum doručenia: 12.01.2010)
zápisnica z MVZ
  (Dátum doručenia: 18.01.2010)
podpisový vzor - Kutai Gáborné
  (Dátum doručenia: 18.01.2010)
podpisový vzor - Péter Szepesi
  (Dátum doručenia: 18.01.2010)
Podpisový vzor člena dozornej rady-Ing. Ján Polačko
  (Dátum doručenia: 14.04.2010)
Podpisový vzor člena dozornej rady-Ing. Milan Kučma
  (Dátum doručenia: 14.04.2010)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 24.07.2009)
Podpisový vzor - Katalin Molnárné Németh
  (Dátum doručenia: 24.07.2009)
Správa nezávislého audítora z overenia účtovnej závierky za rok 2008
  (Dátum doručenia: 24.07.2009)
Výročná správa 2008
  (Dátum doručenia: 24.07.2009)
Účtovná závierka 2009, správa audítora
  (Dátum doručenia: 13.08.2010)
Výročná správa 2009
  (Dátum doručenia: 13.08.2010)
Zápisnica z voľby čelnov dozornej rady
  (Dátum doručenia: 21.10.2010)
Podpisový vzor člena dozornej rady-Ing. Viera Heclová
  (Dátum doručenia: 21.10.2010)
podpisový vzor - Peter Vajlik
  (Dátum doručenia: 08.07.2010)
zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 08.07.2010)
podpisový vzor - Ing.Dionýz Kasszonyi
  (Dátum doručenia: 15.12.2010)
Výročná správa 2010
  (Dátum doručenia: 22.07.2011)
Účtovná závierka 2010, správa audítora
  (Dátum doručenia: 22.07.2011)
Osvedčenie č. ObU-MI-OZP-2011/03453-2
  (Dátum doručenia: 09.09.2011)
Notárska zápisnica č. N 279/2011, Nz/23161/2011, NCR1s 23742/2011 zo zasadania VZ
  (Dátum doručenia: 09.09.2011)
Zápisnica z volieb člena dozornej rady
  (Dátum doručenia: 08.01.2013)
Zápisnica z riadneho VZ
  (Dátum doručenia: 08.01.2013)
Podpisový vzor člena dozornej rady - Molnárné Németh Katalin
  (Dátum doručenia: 08.01.2013)
Podpisový vzor člena dozornej rady - Ing. Viera Heclová
  (Dátum doručenia: 08.01.2013)
Podpisový vzor podpredsedu predstavenstva - JUDr. Richard Šmída
  (Dátum doručenia: 08.01.2013)
Zápisnica z MVZ
  (Dátum doručenia: 10.09.2013)
Notárska zápisnica č. N 829/2013, Nz 29409/2013, NCRls 29973/2013 - Osvedčenie bodu č. 4, 5 programu jednania zo zasadnutia MVZ
  (Dátum doručenia: 10.09.2013)
Účtovná závierka k 30.6.2012
  (Dátum doručenia: 12.07.2012)
Účtovná závierka 2011, správa audítora
  (Dátum doručenia: 12.07.2012)
Výročná správa 2011
  (Dátum doručenia: 12.07.2012)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
  (Dátum doručenia: 31.07.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
  (Dátum doručenia: 31.07.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
  (Dátum doručenia: 03.08.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení.pdf
  (Dátum doručenia: 06.08.2014)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 18.07.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 21.07.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 21.07.2015)
Výročná správa 2012
  (Dátum doručenia: 01.08.2013)
Správa audítora 2012
  (Dátum doručenia: 01.08.2013)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 29.07.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 31.07.2015)
zápisnica z VZ.zep
  (Dátum doručenia: 09.07.2015)
listina prítomných.zep
  (Dátum doručenia: 09.07.2015)
Zápisnica z volieb členov DR
  (Dátum doručenia: 04.12.2015)
Podpisový vzor - Ing. Milan Kučma
  (Dátum doručenia: 04.12.2015)
Podpisový vzor - Ing. Viera Heclová
  (Dátum doručenia: 04.12.2015)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 30.06.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 30.06.2016)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 30.06.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 01.07.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 07.08.2016)
Podpisový vzor - Gejza Sačko
  (Dátum doručenia: 08.09.2016)
Podpisový vzor - Ing. Emil Ďurovčík
  (Dátum doručenia: 08.09.2016)
Podpisový vzor - Ing. Peter Vajlik
  (Dátum doručenia: 08.09.2016)
Podpisový vzor - JUDr. Ing. Miriama Miskolczi
  (Dátum doručenia: 08.09.2016)
Výpis uznesenia zo zasadania DR
  (Dátum doručenia: 08.09.2016)
Zápisnica z RVZ akcionárov
  (Dátum doručenia: 08.09.2016)
Úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 09.09.2011)
Účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 23.06.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 23.06.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 24.06.2017)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 24.06.2017)
zápisnica s dozornej rady.zep
  (Dátum doručenia: 21.02.2017)
zápisnica z dozornej rady.zep
  (Dátum doručenia: 28.03.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 27.07.2017)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 09.07.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 09.07.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 12.10.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 12.10.2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 12.10.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 12.10.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 12.10.2018)
zápisnica z voľby zamestnancov.zep
  (Dátum doručenia: 14.11.2018)
zápisnica z dozornej rady.asics
  (Dátum doručenia: 20.03.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 13.07.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 13.07.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 02.10.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 02.10.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 02.10.2019)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 02.10.2019)
zápisnica z VZ a STANOVY - úplné znenie.zep
  (Dátum doručenia: 14.11.2018)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 18.09.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 18.09.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 18.09.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 18.09.2020)
zápisnica z DR.asics
  (Dátum doručenia: 23.09.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 17.10.2020)
vzdanie sa funkcie.asice
  (Dátum doručenia: 20.01.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 26.06.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 26.06.2021)
Dátum aktualizácie údajov:  30.07.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)