Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Nitra
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  10005/N-Zbl

Obchodné meno: 
SUPRO Marcelová, akciová spoločnosť
 
Sídlo: 
Novodvorský rad 1418/42
Marcelová 946 32
 
IČO: 
36 518 867
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
10.03.1997
 
Uložené listiny: 
Výročná správa za r. 2004, správa audítora
  (Dátum doručenia: 12.12.2005)
Súvaha a výkaz ziskov a strát, poznámky k účtovnej závierke, výročná správa, správa dozornej rady, správa audítora k 31.12.2005
  (Dátum doručenia: 29.12.2006)
Podpisový vzor - Max Johann Gilomen, Ing. Jozef Mikláš
  (Dátum doručenia: 29.12.2006)
Listina prítomných akcionárov VZ
  (Dátum doručenia: 29.12.2006)
Oznámenie o konaní riadneho VZ
  (Dátum doručenia: 29.12.2006)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 29.12.2006)
Účtovná závierka r.2006, správa auditora, výročná správa
  (Dátum doručenia: 28.12.2007)
Podpisové vzory členov DR -JUDr.Michala Luknára a Františka Eröša
  (Dátum doručenia: 23.12.2008)
Výročná správa za r.2007, správa audítora, správy DR
  (Dátum doručenia: 23.12.2008)
Stanovy spoločnosti
  (Dátum doručenia: 20.01.2003)
Úplné znenie zakladateľskej listiny
  (Dátum doručenia: 20.01.2003)
Účtovná závierka za r. 2008, výročná správa, správa audítora
  (Dátum doručenia: 04.08.2009)
Zápisnica z VZ I.
  (Dátum doručenia: 30.07.2009)
Oznámenie o konaní VZ I.
  (Dátum doručenia: 30.07.2009)
Listina prítomných akcionárov I.
  (Dátum doručenia: 30.07.2009)
Listina prítomných osôb na VZ I.
  (Dátum doručenia: 30.07.2009)
Výročná správa za r.2008,správa audítora
  (Dátum doručenia: 30.07.2009)
Dodatok č.2 I.
  (Dátum doručenia: 30.07.2009)
Osvedčenie z VZ I.
  (Dátum doručenia: 30.07.2009)
Osvedčenie z VZ+stanovy II.
  (Dátum doručenia: 30.07.2009)
Zápisnica z VZ II.
  (Dátum doručenia: 30.07.2009)
Oznámenie o konaní VZ II.
  (Dátum doručenia: 30.07.2009)
Listina prítomných osôb na VZ II.
  (Dátum doručenia: 30.07.2009)
Listina prítomných akcionárov II.
  (Dátum doručenia: 30.07.2009)
Dodatok č.2 II.
  (Dátum doručenia: 30.07.2009)
Podpisový vzor predsedu predstavenstva Ing.Richard Jokel
  (Dátum doručenia: 30.07.2009)
Podpisový vzor člena DR Ing.Anton Zsigo
  (Dátum doručenia: 30.07.2009)
Oznámenie o konaní VZ
  (Dátum doručenia: 17.12.2010)
Zápisnica z VZ, PL
  (Dátum doručenia: 17.12.2010)
Podpisový vzor člena predstavenstva Ing.Jozef Mikláš
  (Dátum doručenia: 17.12.2010)
Výročná správa za r.2009, správa DR
  (Dátum doručenia: 17.12.2010)
Účtovná závierka za r. 2010, výročná správa
  (Dátum doručenia: 04.07.2011)
Účtovná závierka za r.2011
  (Dátum doručenia: 25.07.2012)
Zápisnica z VZ, prílohy
  (Dátum doručenia: 10.07.2013)
Účtovná závierka za r.2012
  (Dátum doručenia: 10.07.2013)
Súhlasy so zvolením do funkcie
  (Dátum doručenia: 10.07.2013)
Účtovná závierka za r. 2012, výročná správa
  (Dátum doručenia: 10.07.2013)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
  (Dátum doručenia: 06.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
  (Dátum doručenia: 06.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
  (Dátum doručenia: 06.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení 1.pdf
  (Dátum doručenia: 05.12.2014)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 19.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 21.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 21.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 21.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 17.07.2015)
Zápisnica z valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 18.09.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 12.04.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 12.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 16.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 17.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 06.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 07.04.2017)
Podpisový vzor predsedu predstavenstva
  (Dátum doručenia: 06.07.2017)
Podpisový vzor člena predstavenstva
  (Dátum doručenia: 06.07.2017)
Podpisový vzor člena dozornej rady
  (Dátum doručenia: 06.07.2017)
Podpisový vzor člena dozornej rady II.
  (Dátum doručenia: 06.07.2017)
Podpisový vzor člena dozornej rady III.
  (Dátum doručenia: 06.07.2017)
Zápisnica z MVZ
  (Dátum doručenia: 06.07.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 29.07.2017)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 21.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 21.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 21.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 21.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 25.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 25.04.2019)
Ročná finančná výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 03.01.2020)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 03.01.2020)
Prezenčná listina
  (Dátum doručenia: 20.01.2003)
Pozvánka na valné zhromaždenie
  (Dátum doručenia: 20.01.2003)
Notárska zápisnica N 542/2002 NZ 499/2002 - osvedčenie o priebehu riadneho valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 20.01.2003)
Podpisové vzory členov dozornej rady
  (Dátum doručenia: 20.01.2003)
Podpisové vzory členov predstavenstva
  (Dátum doručenia: 20.01.2003)
Výročná správa za rok 2001, správa audítora, súvaha a výkaz ziskov a strát k 31.12.2001, príloha účtovnej závierky
  (Dátum doručenia: 20.01.2003)
Podpisový vzor JUDr.Michala Luknára
  (Dátum doručenia: 11.01.2005)
Podpisový vzor František Eröš
  (Dátum doručenia: 11.01.2005)
Osvedčenie o VZ - N 401/2004, stanovy + PL
  (Dátum doručenia: 11.01.2005)
Súvaha, výkaz ziskov a strát, poznámky k účt. závierke za r.2003, výročná správa
  (Dátum doručenia: 11.01.2005)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 28.03.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 28.03.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 15.04.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 15.04.2020)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 23.03.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 23.03.2021)
podpisový vzor.asice
  (Dátum doručenia: 06.07.2021)
podpisový vzor.asice
  (Dátum doručenia: 06.07.2021)
zápisnica z VZ+lis.pr..asice
  (Dátum doručenia: 06.07.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 07.10.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 07.10.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 07.10.2021)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 06.04.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 06.04.2022)
Dátum aktualizácie údajov:  16.08.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)