Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Trnava
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sro Vložka číslo:  324/T-Zbl

Obchodné meno: 
Dron Agro, s.r.o.
 
Sídlo: 
Hlavná 65
Blahová 930 52
 
IČO: 
31 408 761
 
Právna forma: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným
 
Deň zápisu: 
25.02.1992
 
Uložené listiny: 
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 10.03.2006)
Živnostenský list
  (Dátum doručenia: 10.03.2006)
Zápisnica z VZ 17.05.2006
  (Dátum doručenia: 23.05.2006)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 23.05.2006)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 23.05.2006)
Výročná správa za rok 2005
  (Dátum doručenia: 23.05.2006)
Účtovná závierka k 31.12.2005
  (Dátum doručenia: 23.05.2006)
Zápisnica z MVZ z 28.8.2006
  (Dátum doručenia: 21.09.2006)
Podpisový vzor konateľa Per Thorkild Lundhede Christensen, Kolding
  (Dátum doručenia: 21.09.2006)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy
  (Dátum doručenia: 27.09.2006)
Plnomocenstvo
  (Dátum doručenia: 27.09.2006)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy
  (Dátum doručenia: 06.11.2006)
Zmluva o prevode obchodného podielu z Donau farm, s.r.o. na DAN-FARM, s.r.o.
  (Dátum doručenia: 06.11.2006)
Spoločenská zmluva - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 06.07.2007)
Vyhlásenie štatutárneho orgánu
  (Dátum doručenia: 06.07.2007)
Vyhlásenie správcu vkladu
  (Dátum doručenia: 06.07.2007)
Vyhlásenie spoločníka o záväzku na nový vklad
  (Dátum doručenia: 06.07.2007)
Podpisový vzor konateľa - Per Lykkegaard Christensen
  (Dátum doručenia: 06.07.2007)
Podpisový vzor konateľa - Carsten Christiansen
  (Dátum doručenia: 06.07.2007)
Podpisový vzor konateľa - Bjarne Andersen
  (Dátum doručenia: 06.07.2007)
Podpisový vzor konateľa - Lene Overgaard
  (Dátum doručenia: 06.07.2007)
Podpisový vzor konateľa - Jens Peter Gadensgaard
  (Dátum doručenia: 06.07.2007)
Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 06.07.2007)
Zápisnica z VZ 17.05.2007
  (Dátum doručenia: 12.06.2007)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 12.06.2007)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 12.06.2007)
Výročná správa za rok 2006
  (Dátum doručenia: 12.06.2007)
Účtovná závierka k 31.12.2006
  (Dátum doručenia: 12.06.2007)
Rozhodnutie jediného spoločníka z 20.6.2008
  (Dátum doručenia: 05.09.2008)
Listina o prijatí funkcie konateľa a podpisový vzor konateľa - Gunnar Lalden
  (Dátum doručenia: 05.09.2008)
Správa audítora o overení účtovnej závierky + Účtovná závierka k 31.12.2007
  (Dátum doručenia: 10.10.2008)
Spoločenská zmluva - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 12.03.2009)
Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 12.03.2009)
Účtovná závierka k 31.12.2008
  (Dátum doručenia: 18.06.2009)
Správa o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou
  (Dátum doručenia: 28.12.2009)
Výročná správa 2008 + Účtovná závierka k 31.12.2008
  (Dátum doručenia: 28.12.2009)
Zmluva o predaji časti podniku medzi predávajúcim : Dron Agro, s.r.o. a kupujúcim : ATAIR, s. r. o.
  (Dátum doručenia: 22.04.2010)
Výkaz ziskov a strát + Súvaha k 31.12.2009
  (Dátum doručenia: 29.06.2010)
Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 19.07.2010)
Spoločenská zmluva - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 19.07.2010)
Dodatok č. II. zmluvy o záložnom práve k obchodným podielom
  (Dátum doručenia: 20.07.2010)
Účtovná závierka k 31.12.2010
  (Dátum doručenia: 24.06.2011)
Účtovná závierka k 31.12.2011
  (Dátum doručenia: 09.08.2012)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
  (Dátum doručenia: 06.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
  (Dátum doručenia: 06.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
  (Dátum doručenia: 06.05.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora.pdf
  (Dátum doručenia: 02.08.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení.pdf
  (Dátum doručenia: 02.08.2014)
Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 28.11.2014)
Podpisový vzor konateľa Leo Thomsen
  (Dátum doručenia: 28.11.2014)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 14.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 14.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 06.07.2015)
Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 22.09.2015)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy
  (Dátum doručenia: 22.09.2015)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 11.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 12.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 20.04.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 17.08.2016)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 19.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 20.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 25.05.2017)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 28.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 28.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 29.04.2018)
Návrh na zmenu
  (Dátum doručenia: 20.12.2002)
Notárska zápisnica Nz 238/02, N 242/02
  (Dátum doručenia: 20.12.2002)
Zápisnica z MVZ 13.12.2002
  (Dátum doručenia: 20.12.2002)
Sprievodný list
  (Dátum doručenia: 01.04.2003)
Súvaha k 31.12.2002
  (Dátum doručenia: 01.04.2003)
Výkaz ziskov a strát k 31.12.2002
  (Dátum doručenia: 01.04.2003)
Príloha k účtovnej závierke k 31.12.2002
  (Dátum doručenia: 01.04.2003)
Návrh na zmenu
  (Dátum doručenia: 25.04.2003)
Notárska zápisnica Nz 30730/03, N 91/03
  (Dátum doručenia: 25.04.2003)
Zápisnica z MVZ 28.03.2003
  (Dátum doručenia: 25.04.2003)
Zmluva o prevode obchodného podielu z Ing. Ladislav Farkas, Dunajská Streda na Gergely Farkas, Dunajská Streda
  (Dátum doručenia: 25.04.2003)
Podpisový vzor konateľa - Gergely Farkas, Dunajská Streda
  (Dátum doručenia: 25.04.2003)
Zápisnica z MVZ zo dňa 19.01.2004.
  (Dátum doručenia: 23.02.2004)
Živnostenský list.
  (Dátum doručenia: 23.02.2004)
Spoločenská zmluva
  (Dátum doručenia: 12.03.2004)
Dodatok k spoločenskej zmluve
  (Dátum doručenia: 12.03.2004)
Sprievodný list
  (Dátum doručenia: 12.03.2004)
Zápisnica z MVZ zo dňa 01.03.2004.
  (Dátum doručenia: 19.04.2004)
Živnostenský list.
  (Dátum doručenia: 19.04.2004)
Dodatok k spoločenskej zmluve
  (Dátum doručenia: 03.05.2004)
Spoločenská zmluva
  (Dátum doručenia: 03.05.2004)
Sprievodný list
  (Dátum doručenia: 03.05.2004)
Účtovná závierka k 31.12.2003
  (Dátum doručenia: 14.07.2004)
Sprievodný list
  (Dátum doručenia: 14.07.2004)
Zakladateľská listina - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 22.04.2005)
Spoločenská zmluva
  (Dátum doručenia: 22.04.2005)
Koncesná listina
  (Dátum doručenia: 22.04.2005)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 30.06.2005)
Účtovná závierka k 31.12.2004
  (Dátum doručenia: 30.06.2005)
Zápisnica z MVZ
  (Dátum doručenia: 21.07.2005)
Dodatok k spoločenskej zmluve
  (Dátum doručenia: 21.07.2005)
Spoločenská zmluva
  (Dátum doručenia: 21.07.2005)
Živnostenský list
  (Dátum doručenia: 21.07.2005)
Oznámenie
  (Dátum doručenia: 21.07.2005)
Účtovná závierka k 31.12.2012
  (Dátum doručenia: 19.04.2013)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 10.11.2018)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 14.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 15.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 14.05.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 20.08.2019)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 28.03.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 28.03.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 19.05.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 06.06.2020)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 29.03.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 29.03.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 11.05.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 27.05.2021)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 08.04.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 08.04.2022)
Dátum aktualizácie údajov:  20.05.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)