Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Trnava
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Dr Vložka číslo:  188/T-Zbl

Obchodné meno: 
Poľnohospodárske družstvo Zeleneč
 
Sídlo: 
Družstevná 716/40
Zeleneč 919 21
 
IČO: 
31 103 227
 
Právna forma: 
Družstvo
 
Deň zápisu: 
08.01.1992
 
Uložené listiny: 
Stanovy - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 16.07.2002)
Dodatok č. 2 k stanovám
  (Dátum doručenia: 16.07.2002)
Listina o členovi predstavenstva - Mikuláš Široký, Križovany nad Dudváhom
  (Dátum doručenia: 16.07.2002)
Listina o členovi predstavenstva - Jozef Bachratý, Zeleneč
  (Dátum doručenia: 16.07.2002)
Listina o členovi predstavenstva - Miroslav Blahút, Hoste
  (Dátum doručenia: 16.07.2002)
Listina o členovi predstavenstva - Stanislav Kobela, Zeleneč
  (Dátum doručenia: 16.07.2002)
Listina o členovi predstavenstva - Alexej Tibenský, Zeleneč
  (Dátum doručenia: 16.07.2002)
Listina o členovi predstavenstva - Marián Križan, Zeleneč
  (Dátum doručenia: 16.07.2002)
Listina o členovi predstavenstva - Ján Bublávek, Zeleneč
  (Dátum doručenia: 16.07.2002)
Listina o členovi predstavenstva - Mária Koporcová, Zeleneč
  (Dátum doručenia: 16.07.2002)
Listina o členovi predstavenstva - Mária Kľúčiková, Zeleneč
  (Dátum doručenia: 16.07.2002)
Listina o členovi predstavenstva - Etela Huliková, Zeleneč
  (Dátum doručenia: 16.07.2002)
Listina o členovi predstavenstva - Ing. Alojz Pekár, Zeleneč
  (Dátum doručenia: 16.07.2002)
Záverečná audítorská správa o overení ročnej účtovnej závierky k 31.12.2001
  (Dátum doručenia: 16.07.2002)
Príloha k účtovnej závierke rok 2001
  (Dátum doručenia: 16.07.2002)
CASH FLOW rok 2001
  (Dátum doručenia: 16.07.2002)
Príhovor
  (Dátum doručenia: 16.07.2002)
Návrh na zmenu
  (Dátum doručenia: 19.05.2003)
Účtovná závierka k 31.12.2004
  (Dátum doručenia: 22.09.2005)
Výročná správa za rok 2004
  (Dátum doručenia: 23.09.2005)
Záverečná audítorská správa o overení ročnej účtovnej závierky k 31.12.2004
  (Dátum doručenia: 23.09.2005)
Zápisnica z VČS
  (Dátum doručenia: 23.09.2005)
Zápisnica z VČS 01.06.2006
  (Dátum doručenia: 08.06.2006)
Účtovná závierka k 31.12.2005
  (Dátum doručenia: 08.06.2006)
Záverečná auditorská správa o overení ročnej účtovnej závierky k 31.12.2005
  (Dátum doručenia: 08.06.2006)
Výročná správa za rok 2005
  (Dátum doručenia: 08.06.2006)
Správa
  (Dátum doručenia: 08.06.2006)
Dodatok č. 3 k stanovám
  (Dátum doručenia: 09.07.2007)
Stanovy - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 09.07.2007)
Listina preukazujúca ustanovenie do funkcie členov predstavenstva
  (Dátum doručenia: 09.07.2007)
Listina preukazujúca skončenie funkcie členov predstavenstva
  (Dátum doručenia: 09.07.2007)
Listina preukazujúca ustanovenie funkcie členov kontrolnej komisie
  (Dátum doručenia: 09.07.2007)
Listina preukazujúca skončenie funkcie členov kontrolnej komisie
  (Dátum doručenia: 09.07.2007)
Záverečná audítorská správa o overení ročnej účtovnej závierky k 31.12.2006 + Účtovná závierka k 31.12.2006
  (Dátum doručenia: 09.07.2007)
Zápisnica z VČS 01.06.2007
  (Dátum doručenia: 27.06.2007)
Výročná správa 2006
  (Dátum doručenia: 27.06.2007)
Účtovná závierka k 31.12.2006
  (Dátum doručenia: 27.06.2007)
Zápisnica z VČS 06.06.2008
  (Dátum doručenia: 02.07.2008)
Výročná správa za rok 2007
  (Dátum doručenia: 02.07.2008)
Správa nezávislého audítora + účtovná závierka k 31.12.2007
  (Dátum doručenia: 02.07.2008)
Listina preukazujúca skončenie funkcie člena predstavenstva - Mária Kľúčiková
  (Dátum doručenia: 26.06.2009)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Ing. Dušan Novanský
  (Dátum doručenia: 26.06.2009)
Dodatok č. 4 k stanovám
  (Dátum doručenia: 26.06.2009)
Stanovy - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 26.06.2009)
Vyhlásenie o schválení účtovnej závierky a výročnej správy
  (Dátum doručenia: 26.06.2009)
Výročná správa za rok 2008
  (Dátum doručenia: 26.06.2009)
Správa nezávislého audítora + Účtovná závierka k 31.12.2008
  (Dátum doručenia: 26.06.2009)
Zápisnica z VČS 28.05.2010
  (Dátum doručenia: 21.06.2010)
Výročná správa 2009
  (Dátum doručenia: 21.06.2010)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 21.06.2010)
Účtovná závierka k 31.12.2009
  (Dátum doručenia: 21.06.2010)
Zápisnica z VČS 27.05.2011
  (Dátum doručenia: 14.06.2011)
Výročná správa 2010
  (Dátum doručenia: 14.06.2011)
Správa audítora
  (Dátum doručenia: 14.06.2011)
Účtovná závierka k 31.12.2010
  (Dátum doručenia: 14.06.2011)
Zapisnica z VČS 01.06.2012
  (Dátum doručenia: 27.06.2012)
Uplne znenie stanov
  (Dátum doručenia: 27.06.2012)
Listina skoncenie clenov predstavenstva
  (Dátum doručenia: 27.06.2012)
Listina ustanovenie do funkcie clenov predstavenstva
  (Dátum doručenia: 27.06.2012)
Listina skoncenie funkcie clenov kontrolnej komisie
  (Dátum doručenia: 27.06.2012)
Listina ustanovenie do funkcie clenov kontrolnej komisie
  (Dátum doručenia: 27.06.2012)
Zápisnica z VČS z 01.06.2012
  (Dátum doručenia: 14.06.2012)
Výročná správa za rok 2011
  (Dátum doručenia: 14.06.2012)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 14.06.2012)
Účtovná závierka k 31.12.2011
  (Dátum doručenia: 14.06.2012)
Zápisnica z VČS z 31.05.2013
  (Dátum doručenia: 13.06.2013)
Výročná správa za rok 2012
  (Dátum doručenia: 13.06.2013)
Správa nezávislého audítora + Účtovná závierka k 31.12.2012
  (Dátum doručenia: 13.06.2013)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
  (Dátum doručenia: 25.04.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
  (Dátum doručenia: 25.04.2014)
Výročná správa za rok 2013.pdf
  (Dátum doručenia: 11.09.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 11.09.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení 1.pdf
  (Dátum doručenia: 11.09.2014)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 11.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 11.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 01.07.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 2
  (Dátum doručenia: 02.07.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 02.11.2015)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 03.11.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 2.pdf
  (Dátum doručenia: 29.12.2015)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 23.03.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 24.03.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 30.05.2016)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 06.08.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 06.08.2016)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 08.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 08.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 14.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 07.06.2017)
Zápisnica z VČS z 2.6.2017
  (Dátum doručenia: 26.06.2017)
Úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 26.06.2017)
Listina preukazujúca skončenie funkcie členov predstavenstva
  (Dátum doručenia: 26.06.2017)
Listina preukazujúca ustanovenie do funkcie členov predstavenstva
  (Dátum doručenia: 26.06.2017)
Listina preukazujúca skončenie funkcie členov kontrolnej komisie
  (Dátum doručenia: 26.06.2017)
Podpisový vzor člena kontrolnej komisie Ľuboš Cepko
  (Dátum doručenia: 26.06.2017)
Podpisový vzor člena kontrolnej komisie Viera Křesková
  (Dátum doručenia: 26.06.2017)
Podpisový vzor člena kontrolnej komisie Erika Štefániková
  (Dátum doručenia: 26.06.2017)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 15.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 15.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 10.05.2018)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 26.03.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 26.03.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 07.05.2019)
Zápisnica z VČS z 03.05.2019
  (Dátum doručenia: 31.05.2019)
Prezenčná listina z VČS z 03.05.2019
  (Dátum doručenia: 31.05.2019)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
  (Dátum doručenia: 31.05.2019)
Úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 31.05.2019)
Zápisnica z VČS z 03.05.2019
  (Dátum doručenia: 25.07.2019)
Pozvánka na VČS 03.05.2019
  (Dátum doručenia: 25.07.2019)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
  (Dátum doručenia: 31.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 28.03.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 28.03.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 25.09.2020)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 19.03.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 19.03.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 22.07.2021)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 19.03.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 19.03.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 20.05.2022)
Zápisnica z VČS z 13.5.2022
  (Dátum doručenia: 20.05.2022)
Pozvánka a Prezenčná listina z ČS
  (Dátum doručenia: 20.05.2022)
Listina preukazujúca skončenie funkcie členov predstavenstva
  (Dátum doručenia: 20.05.2022)
Listina preukazujúca skončenie funkcie členov kontrolnej komisie
  (Dátum doručenia: 20.05.2022)
Listina preukazujúca ustanovenie do funkcie členov predstavenstva
  (Dátum doručenia: 20.05.2022)
Listina preukazujúca ustanovenie do funkcie členov kontrolnej komisie
  (Dátum doručenia: 20.05.2022)
Stanovy - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 13.06.2022)
Dátum aktualizácie údajov:  24.06.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)