Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Bratislava I
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sro Vložka číslo:  13937/B-Zbl

Obchodné meno: 
AGROPARTNER spol. s r.o.
 
Sídlo: 
258
Plavecké Podhradie 906 36
 
IČO: 
34 134 000
 
Právna forma: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným
 
Deň zápisu: 
29.01.1996
 
Uložené listiny: 
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 9.5.2002
  (Dátum doručenia: 06.06.2002)
Dodatok zápisnice z valného zhromaždenia zo dňa 9.5.2002
  (Dátum doručenia: 06.06.2002)
Dodatok k spoločenskej zmluve z 9.5.2002
  (Dátum doručenia: 06.06.2002)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 9.5.2002
  (Dátum doručenia: 06.06.2002)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy z 9.5.2002
  (Dátum doručenia: 06.06.2002)
Výročná správa za rok 2002, a konsolidovaná účtovná závierka za rok 2002
  (Dátum doručenia: 30.12.2003)
účtovná závierka za rok 2003
  (Dátum doručenia: 19.05.2004)
správa audítora k účtovnej závierka za rok 2003
  (Dátum doručenia: 19.05.2004)
Účtovná závierka za rok 2003
  (Dátum doručenia: 21.12.2004)
Výročná správa za rok 2004
  (Dátum doručenia: 01.06.2005)
Audítorská správa a účtovná závierka za rok 2004
  (Dátum doručenia: 01.06.2005)
Správa audítora a účtovná závierka za rok 2005
  (Dátum doručenia: 24.05.2006)
Výročná správa za rok 2005
  (Dátum doručenia: 24.05.2006)
Výročná správa za konsolidovaný celok 2005
  (Dátum doručenia: 16.08.2006)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2005, Audítorská správa o overení konsolidovanej účtovnej závierky 2005, Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 16.08.2006)
Zakladateľská listina zo dňa 10.11.2006
  (Dátum doručenia: 04.12.2006)
Vyhlásenia správcu vkladu zo dňa 01.12.2006
  (Dátum doručenia: 04.12.2006)
Dodatok č. 1 k zakladateľskej listine zo dňa 01.12.2006
  (Dátum doručenia: 04.12.2006)
Úplné znenie zakladateľskej listiny v znení dodatku č. 1 zo dňa 01.12.2006
  (Dátum doručenia: 04.12.2006)
Výročná správa za rok 2006
  (Dátum doručenia: 07.06.2007)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2006
  (Dátum doručenia: 23.11.2007)
Výročná správa za konsolidovaný celok za rok 2006
  (Dátum doručenia: 23.11.2007)
Audítorska správa o overení konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12.2006
  (Dátum doručenia: 23.11.2007)
Správa nezávislého audítora o audite výročnej správy za rok 2006 zo dňa 25.06.2007
  (Dátum doručenia: 23.11.2007)
Výročná správa a účtovná závierka za rok 2007, správa audítora
  (Dátum doručenia: 26.06.2008)
Výročná správa za rok 2008
  (Dátum doručenia: 29.06.2009)
Účtovná závierka za rok 2008, správa audítora
  (Dátum doručenia: 29.06.2009)
Účtovná závierka za rok 2010, správa audítora
  (Dátum doručenia: 20.05.2011)
Účtovná závierka za rok 2009, správa audítora
  (Dátum doručenia: 14.06.2010)
Výročná správa za rok 2009
  (Dátum doručenia: 14.06.2010)
Výročná správa za rok 2010, správa audítora
  (Dátum doručenia: 20.05.2011)
Úplné znenie Zakladateľskej listiny zo dňa 16.7.2007
  (Dátum doručenia: 15.08.2007)
Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 26.7.2007
  (Dátum doručenia: 15.08.2007)
Živnostenský list č. OŽP-B/2007/02065-2/CR1, zo dňa 20.7.2007
  (Dátum doručenia: 15.08.2007)
Rozhodnutie konateľa zo dňa 19.1.2009
  (Dátum doručenia: 11.02.2009)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 19.6.2009
  (Dátum doručenia: 20.07.2009)
Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 19.6.2009
  (Dátum doručenia: 20.07.2009)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 19.6.2009
  (Dátum doručenia: 20.07.2009)
Podpisový vzor konateľa - Ladislav Dulanský, zo dňa 19.6.2009
  (Dátum doručenia: 20.07.2009)
Úplné znenie Zakladateľskej listiny zo dňa 14.9.2009
  (Dátum doručenia: 12.10.2009)
Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 14.9.2009
  (Dátum doručenia: 12.10.2009)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 14.9.2009, prezenčná listina
  (Dátum doručenia: 12.10.2009)
Oznámenie o odstúpení z funkcie konateľa - Ing. Vladimír Chovan, zo dňa 14.9.2009
  (Dátum doručenia: 12.10.2009)
Úplné znenie Spoločenskej zmluvy zo dňa 30.5.2012
  (Dátum doručenia: 03.07.2012)
Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 30.5.2012
  (Dátum doručenia: 03.07.2012)
Účtovná závierka za rok 2011, správa audítora
  (Dátum doručenia: 13.06.2012)
Výročná správa za rok 2011, vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 13.06.2012)
Audítorska správa pre štatutárny orgánn o výsledku overovania ročnej účtovnej závierky za rok 2011
  (Dátum doručenia: 13.06.2012)
účtovná závierka za rok 2012, výročná správa, správa audítora
  (Dátum doručenia: 03.04.2013)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 14.06.2014
  (Dátum doručenia: 11.07.2014)
Výročná správa za rok 2013.pdf
  (Dátum doručenia: 28.07.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
  (Dátum doručenia: 30.07.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora.pdf
  (Dátum doručenia: 30.07.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
  (Dátum doručenia: 31.07.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
  (Dátum doručenia: 31.07.2014)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 18.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 19.06.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 17.07.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 19.07.2015)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 19.07.2015)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 10.06.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 10.06.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 11.06.2016)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 11.06.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 25.06.2016)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 01.07.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 01.07.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 02.07.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 02.07.2017)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 14.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 14.04.2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 30.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 01.05.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 07.07.2018)
Dodatok k spoločenskej zmluve
  (Dátum doručenia: 16.06.2017)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy
  (Dátum doručenia: 16.06.2017)
Úplné znenie Spoločenskej zmluvy zo dňa 1.3.2018
  (Dátum doručenia: 19.04.2018)
Dodatok k Spoločenskej zmluve zo dňa 1.3.2018
  (Dátum doručenia: 19.04.2018)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnenízo dňa 13.3.2018
  (Dátum doručenia: 19.04.2018)
Zápisnica z VZ zo dňa 19.05.2014
  (Dátum doručenia: 12.06.2014)
Osvedčenie o ŽO zo dňa
  (Dátum doručenia: 17.07.2014)
Úplné znenie spločenskej zmluvy zo dňa 23.06.2014
  (Dátum doručenia: 17.07.2014)
Dodatok k Spoločenskej zmluve zo dňa 23.06.2014
  (Dátum doručenia: 17.07.2014)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 28.05.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 28.05.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 28.05.2019)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 28.05.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 22.06.2019)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 27.03.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 27.03.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 16.04.2020)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 16.04.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 23.06.2020)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 24.06.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 24.06.2021)
Výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 30.06.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 01.07.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 17.07.2021)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení zo dňa 19.12.2012
  (Dátum doručenia: 16.01.2013)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 4.12.2012
  (Dátum doručenia: 16.01.2013)
Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 4.12.2012
  (Dátum doručenia: 16.01.2013)
Výročná správa za rok 2021
  (Dátum doručenia: 08.06.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 08.06.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 08.06.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 08.06.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 27.07.2022)
Dátum aktualizácie údajov:  04.08.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)