Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Trnava
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sro Vložka číslo:  363/T-Zbl

Obchodné meno: 
AQUAMONT spol. s r. o.
 
Sídlo: 
č. 339
Matúškovo 925 01
 
IČO: 
31 105 696
 
Právna forma: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným
 
Deň zápisu: 
30.12.1991
 
Uložené listiny: 
Spoločenská zmluva - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 22.12.2006)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 22.12.2006)
Dodatok č. 11 k spoločenskej zmluve
  (Dátum doručenia: 22.12.2006)
Živnostenský list
  (Dátum doručenia: 22.12.2006)
Plnomocenstvo
  (Dátum doručenia: 22.12.2006)
Výročná správa 2005
  (Dátum doručenia: 16.05.2007)
Účtovná závierka k 31.12.2005
  (Dátum doručenia: 16.05.2007)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 07.09.2007)
Dodatok č. 12 k spoločenskej zmluve
  (Dátum doručenia: 07.09.2007)
Spoločenská zmluva - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 07.09.2007)
Listina prítomných
  (Dátum doručenia: 07.09.2007)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 28.02.2011)
Výročná správa 2004
  (Dátum doručenia: 28.02.2011)
Účtovná závierka k 31.12.2004
  (Dátum doručenia: 28.02.2011)
Zápisnica z VZ 23.04.2007
  (Dátum doručenia: 28.02.2011)
Výročná správa 2006
  (Dátum doručenia: 28.02.2011)
Správa nezávislého audítora + účtovná závierka k 31.12.2006
  (Dátum doručenia: 28.02.2011)
Zápisnica z VZ 28.05.2008
  (Dátum doručenia: 28.02.2011)
Výročná správa 2007
  (Dátum doručenia: 28.02.2011)
Správa nezávislého audítora + Účtovná závierka k 31.12.2007
  (Dátum doručenia: 28.02.2011)
Zápisnica z VZ 29.05.2009
  (Dátum doručenia: 03.03.2011)
Výročná správa 2008
  (Dátum doručenia: 03.03.2011)
Správa nezávislého audítora + Účtovná závierka k 31.12.2008
  (Dátum doručenia: 03.03.2011)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 25.03.2011)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 25.03.2011)
Výročná správa za rok 2009
  (Dátum doručenia: 25.03.2011)
Účtovná závierka k 31.12.2009
  (Dátum doručenia: 25.03.2011)
Vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 24.07.2012)
Dodatok k spoločenskej zmluve
  (Dátum doručenia: 24.07.2012)
zapisnica z VZ zo dna 20.07.2012
  (Dátum doručenia: 24.07.2012)
pozvanka VZ 20.07.2012 Stefan Kasa
  (Dátum doručenia: 24.07.2012)
pozvanka VZ 20.07.2012 Attila Burian
  (Dátum doručenia: 24.07.2012)
pozvanka VZ 20.07.2012 Ing. Vavrinec Perleczky
  (Dátum doručenia: 24.07.2012)
pozvanka VZ 20.07.2012 Ing. Tomas Pulen
  (Dátum doručenia: 24.07.2012)
listina pritomnych zo dna 20.07.2012
  (Dátum doručenia: 24.07.2012)
zapisnica z VZ zo dna 02.01.2012
  (Dátum doručenia: 24.07.2012)
pozvanka VZ 02.01.2012 Stefan Kasa
  (Dátum doručenia: 24.07.2012)
pozvanka VZ 02.01.2012 Attila Burian
  (Dátum doručenia: 24.07.2012)
pozvanka VZ 02.01.2012 Ing. Tomas Pulen
  (Dátum doručenia: 24.07.2012)
pozvanka VZ 02.01.2012 Ing. Vavrinec Perleczky
  (Dátum doručenia: 24.07.2012)
listina pritomnych zo dna 02.01.2012
  (Dátum doručenia: 24.07.2012)
osvedcenie o zivnostenskom opravneni zo dna 04.06.2012
  (Dátum doručenia: 24.07.2012)
osvedcenie o zivnostenskom opravneni zo dna 12.01.2012
  (Dátum doručenia: 24.07.2012)
plnomocenstvo
  (Dátum doručenia: 24.07.2012)
spolocenska zmluva - uplne znenie
  (Dátum doručenia: 24.07.2012)
Zápisnica z valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 26.08.2013)
Listina prítomných
  (Dátum doručenia: 26.08.2013)
Pozvánky na zasadnutie valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 26.08.2013)
Písomné vyhlásenie o zmene rozsahu splatenia základného imania
  (Dátum doručenia: 26.08.2013)
Písomné vyhlásenie o zmene rozsahu splatneia vkladov spoločníkov
  (Dátum doručenia: 26.08.2013)
Podpisový vzor konateľa Ladislav Orbán
  (Dátum doručenia: 26.08.2013)
Spoločenská zmluva - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 26.08.2013)
Zmluva o prevode časti obchodných podielov
  (Dátum doručenia: 26.08.2013)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 12.02.2014)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 12.02.2014)
Výročná správa za rok 2010
  (Dátum doručenia: 12.02.2014)
Účtovná závierka k 31.12.2010
  (Dátum doručenia: 12.02.2014)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 12.02.2014)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 12.02.2014)
Výročná správa za rok 2011
  (Dátum doručenia: 12.02.2014)
Účtovná závierka k 31.12.2011
  (Dátum doručenia: 12.02.2014)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 12.02.2014)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 12.02.2014)
Výročná správa za rok 2012
  (Dátum doručenia: 12.02.2014)
Účtovná závierka k 31.12.2012
  (Dátum doručenia: 12.02.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
  (Dátum doručenia: 20.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 2
  (Dátum doručenia: 20.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
  (Dátum doručenia: 20.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 1
  (Dátum doručenia: 20.05.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
  (Dátum doručenia: 05.12.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
  (Dátum doručenia: 06.12.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
  (Dátum doručenia: 06.12.2014)
Uznesenie Krajského súdu v Brne o výmaze organizačnej zložky spoločnosti
  (Dátum doručenia: 17.02.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 3
  (Dátum doručenia: 22.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 22.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 23.06.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 11.11.2015)
Výročná správa za rok 2014 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 11.11.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 11.11.2015)
Výročná správa za rok 2014 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 11.11.2015)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 15.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 15.04.2016)
Zápisnica z VZ z 11.10.2016
  (Dátum doručenia: 16.11.2016)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy
  (Dátum doručenia: 16.11.2016)
Výročná správa za rok 2015 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 28.11.2016)
Výročná správa za rok 2015 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 28.11.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 29.11.2016)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 20.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 20.04.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 01.09.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 08.12.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 08.12.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 08.12.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 08.12.2017)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 08.12.2017)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 28.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 28.04.2018)
Vyhlásenie konateľa o zmene rozsahu splatenia vkladu
  (Dátum doručenia: 24.05.2018)
Vyhlásenie konateľa o zmene rozsahu splatenia základného imania
  (Dátum doručenia: 24.05.2018)
Zmluva o prevode obchodného podielu z Atila Burián na Gergő Burián
  (Dátum doručenia: 24.05.2018)
Zmluva o prevode obchodného podielu z Ing. arch. Vavrinec Perleczký na Szilárd Perleczký, Katarína Keresztesiová
  (Dátum doručenia: 24.05.2018)
Zmluva o prevode obchodného podielu z Ing. Tomáš Pulen na Ing. Tomáš Pulen, Ing. Peter Pulen
  (Dátum doručenia: 24.05.2018)
Zmluva o prevode obchodného podielu z Ladislav Orbán na Andrea Forrová
  (Dátum doručenia: 24.05.2018)
Zápisnica z VZ z 10.05.2018
  (Dátum doručenia: 24.05.2018)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy
  (Dátum doručenia: 24.05.2018)
dodatok č. 9
  (Dátum doručenia: 18.11.2002)
zápisnica z Vz
  (Dátum doručenia: 18.11.2002)
Žl
  (Dátum doručenia: 18.11.2002)
Sprievodný list
  (Dátum doručenia: 17.01.2003)
Spoločenská zmluva - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 17.01.2003)
Dodatok č. 10 k spoločenskej zmluve
  (Dátum doručenia: 30.06.2003)
Zmluva o prevode obchodného podielu
  (Dátum doručenia: 30.06.2003)
Odvolávací dekrét - Ladislav Orbán, Čierna Voda
  (Dátum doručenia: 30.06.2003)
Prehlásenie konateľa - Ing. arch. Vavrinec Perleczký, Matúškovo
  (Dátum doručenia: 30.06.2003)
Vyhlásenie o splatení vkladov spoločníkov
  (Dátum doručenia: 30.06.2003)
Prehlásenie pristupujúceho spoločníka
  (Dátum doručenia: 30.06.2003)
Zápisnica z VZ 12.06.2003
  (Dátum doručenia: 30.06.2003)
Spoločenská zmluva - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 30.06.2003)
Zápisnica z VZ 23.05.2002
  (Dátum doručenia: 21.12.2004)
Účtovná závierka k 31.12.2001
  (Dátum doručenia: 21.12.2004)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 21.12.2004)
Výročná správa 2001
  (Dátum doručenia: 21.12.2004)
Zápisnica z VZ 09.10.2003
  (Dátum doručenia: 21.12.2004)
Účtovná závierka k 31.12.2002
  (Dátum doručenia: 21.12.2004)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 21.12.2004)
Výročná správa za rok 2002
  (Dátum doručenia: 21.12.2004)
Zápisnica z VZ 01.07.2004
  (Dátum doručenia: 21.12.2004)
Účtovná závierka k 31.12.2003
  (Dátum doručenia: 21.12.2004)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 21.12.2004)
Výročná správa za rok 2003
  (Dátum doručenia: 21.12.2004)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 29.11.2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 29.11.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 29.11.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 29.11.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 29.11.2018)
Zápisnica z VZ z 06.03.2019
  (Dátum doručenia: 13.03.2019)
Spoločenská zmluva
  (Dátum doručenia: 13.03.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 30.05.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 30.05.2019)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 14.11.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 14.11.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 14.11.2019)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 04.04.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 04.04.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 17.10.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 17.10.2020)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 17.10.2020)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 05.04.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 05.04.2021)
Zápisnica z VZ z 18.05.2021
  (Dátum doručenia: 01.06.2021)
Listina prítomných na LZ z 18.05.2021
  (Dátum doručenia: 01.06.2021)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy
  (Dátum doručenia: 01.06.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 07.12.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 07.12.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 07.12.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 07.12.2021)
Výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 07.12.2021)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 27.07.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 27.07.2022)
Dátum aktualizácie údajov:  17.08.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)