Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Nitra
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  10074/N-Zbl

Obchodné meno: 
Heineken Slovensko, a.s.
 
Sídlo: 
Novozámocká 2
Hurbanovo 947 01
 
IČO: 
36 528 391
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
30.06.1998
 
Uložené listiny: 
Rozhodnutie akcionára N 100/2009
  (Dátum doručenia: 23.09.2009)
Rozhodnutie akcionára+ stanovy
  (Dátum doručenia: 21.12.2009)
Rozhodnutie akcionára
  (Dátum doručenia: 21.09.2010)
Rozhodnutie akcionára
  (Dátum doručenia: 21.09.2010)
Rozhodnutie akcionára + stanovy+rozhodnutie
  (Dátum doručenia: 16.12.2010)
Rozhodnutie akcionára - N 21/2011
  (Dátum doručenia: 24.06.2011)
Rozhodnutie akcionára - N 24/2011
  (Dátum doručenia: 26.07.2011)
Rozhodnutie akcionára
  (Dátum doručenia: 16.08.2011)
Rozhodnutie akcionára
  (Dátum doručenia: 11.09.2013)
Rozhodnutie akcionára
  (Dátum doručenia: 10.10.2013)
Rozhodnutie akcionára
  (Dátum doručenia: 23.04.2014)
Rozhodnutie akcionára
  (Dátum doručenia: 13.06.2014)
Osvedčenie rozhodnutia- jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 09.04.2015)
Rozhodnutie akcionára
  (Dátum doručenia: 09.04.2015)
Rozhodnutie akcionára
  (Dátum doručenia: 05.05.2015)
Rozhodnutie akcionára
  (Dátum doručenia: 23.03.2018)
Rozhodnutie jediného akcionára.asice
  (Dátum doručenia: 16.10.2020)
Stanovy - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 06.11.2017)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 11.12.2014)
Úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 19.01.2004)
Úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 12.06.2003)
Úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 28.01.2003)
Stanovy - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 09.09.2011)
Stanovy - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 07.10.2008)
Stanovy - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 28.01.2009)
Podpisový vzor - predsedu predstavenstva - Dorothea Jacobijne Anna Plantenga
  (Dátum doručenia: 28.01.2009)
Podpisový vzor člena predstavenstva Ing.Dušan Viszt a Marián Gono
  (Dátum doručenia: 30.04.2008)
Podpisový vzor predsedu predstavenstva Dimitara Alexieva Dimitrova
  (Dátum doručenia: 30.11.2005)
Podpisový vzor Ing.Romana Kollára
  (Dátum doručenia: 27.09.2006)
Podpisový vzor člena predstavenstva Derk Joost Jordaan
  (Dátum doručenia: 24.08.2007)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Ing. Alena Mazaniková
  (Dátum doručenia: 05.04.2011)
Podpisový vzor člena predstavenstva
  (Dátum doručenia: 16.08.2011)
Podpisový vzor člena predstavenstva Martina Vargu
  (Dátum doručenia: 21.09.2010)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Ing. Milan Slávik
  (Dátum doručenia: 15.06.2010)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Zuzana Mišíková
  (Dátum doručenia: 15.06.2010)
Vzdanie sa funkcie člena DR
  (Dátum doručenia: 13.06.2014)
Podpisový vzor
  (Dátum doručenia: 13.06.2014)
Podpisový vzor
  (Dátum doručenia: 10.10.2013)
Podpisový vzor
  (Dátum doručenia: 23.04.2014)
Podpisový vzor člena predstavenstva Ing.Milana Slávika
  (Dátum doručenia: 04.04.2005)
Podpisový vzor člena predstavenstva Vassilena Ianakieva Tzanova
  (Dátum doručenia: 20.12.2004)
Podpisový vzor predsedu predstavenstva
  (Dátum doručenia: 15.01.2019)
Podpisový vzor člena predstavenstva
  (Dátum doručenia: 15.01.2019)
Vzdanie sa funkcie člena dozornej rady
  (Dátum doručenia: 30.05.2019)
Vzdanie sa funkcie člena dozornej rady.asice
  (Dátum doručenia: 14.04.2019)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Miroslav Horecký
  (Dátum doručenia: 09.03.2017)
Podpisový vzor
  (Dátum doručenia: 09.04.2015)
Podpisový vzor
  (Dátum doručenia: 05.05.2015)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Ing. Ján Franek
  (Dátum doručenia: 06.11.2017)
Podpisový vzor
  (Dátum doručenia: 23.03.2018)
Podpisový vzor člena predstavenstva
  (Dátum doručenia: 24.10.2018)
Podpisový vzor člena predstavenstva
  (Dátum doručenia: 24.05.2021)
Podpisový vzor člena predstavenstva
  (Dátum doručenia: 30.04.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 12.06.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 12.06.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 12.06.2021)
Výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 17.06.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 17.06.2021)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 05.06.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 05.06.2020)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 09.06.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 09.06.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 19.06.2020)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 21.06.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 21.06.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 21.06.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 21.06.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 21.06.2019)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 30.12.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 16.07.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 15.07.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 06.09.2017)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 04.07.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 04.07.2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 10.11.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 13.11.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 13.11.2018)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 21.07.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 21.07.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 30.07.2015)
Výročná správa za rok 2013.pdf
  (Dátum doručenia: 30.12.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 13.11.2015)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 13.11.2015)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 31.07.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 01.08.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 06.08.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 19.03.2017)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 19.03.2017)
Správa audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2001
  (Dátum doručenia: 14.10.2002)
Správa audítora, súvaha, výkaz ziskov a strát, poznámky k účtovnej závierke za r. 2003
  (Dátum doručenia: 12.01.2005)
správa audítora o audite účtovnej závierky za r. 2002
  (Dátum doručenia: 05.08.2005)
Účtovná závierka za r. 2004
  (Dátum doručenia: 13.10.2005)
Správa audítora o overení účtovnej závierky za r. 2004
  (Dátum doručenia: 18.10.2005)
Výročná správa za r. 2008 + rozhodnutie jedin. akcionára
  (Dátum doručenia: 04.09.2009)
Výročná správa za r.2011
  (Dátum doručenia: 25.07.2012)
Výročná správa za r.2012
  (Dátum doručenia: 29.07.2013)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení 1.pdf
  (Dátum doručenia: 07.10.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
  (Dátum doručenia: 09.10.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
  (Dátum doručenia: 09.10.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
  (Dátum doručenia: 09.10.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 03.12.2014)
Výročná správa za r. 2009
  (Dátum doručenia: 19.08.2010)
Výročná správa za r.2010
  (Dátum doručenia: 03.08.2011)
Výročná správa za rok 2005
  (Dátum doručenia: 09.11.2006)
Správa audítora, účtovná závierka za rok 2006
  (Dátum doručenia: 24.08.2007)
Účtovná závierka r.2006
  (Dátum doručenia: 20.11.2007)
Výročná správa za r. 2003
  (Dátum doručenia: 03.11.2005)
Výročná správa za r. 2004
  (Dátum doručenia: 18.01.2006)
Výročná správa za r.2007,rozhodnutie akcionára
  (Dátum doručenia: 23.10.2008)
Návrh zmluvy o zlúčení
  (Dátum doručenia: 28.07.2009)
Zmluva o zlúčení - N 102/2009
  (Dátum doručenia: 23.09.2009)
Zápisnica z rokovania predstavenstva
  (Dátum doručenia: 30.11.2005)
Rozhodnutie akcionára + stanovy - N 96/2008
  (Dátum doručenia: 30.04.2008)
N 91/2008 - rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 07.10.2008)
N 7/2009-rozh.jed.akcionára+stanovy
  (Dátum doručenia: 28.01.2009)
N 27/2009-rozh.akc.+stanovy
  (Dátum doručenia: 07.04.2009)
Pozvánka na VZ
  (Dátum doručenia: 03.03.2006)
Osvedčenie z VZ + stanovy
  (Dátum doručenia: 03.03.2006)
Pozvánka z MVZ
  (Dátum doručenia: 27.09.2006)
Osvedčenie z MVZ - N 251/2006+ stanovy +PL
  (Dátum doručenia: 27.09.2006)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 30.11.2005)
Pozvánka na VZ
  (Dátum doručenia: 30.11.2005)
Pozvánka na MVZ
  (Dátum doručenia: 29.11.2006)
Osvedčenie z MVZ +stanovy N 319/2006
  (Dátum doručenia: 29.11.2006)
Pozvánka na VZ
  (Dátum doručenia: 24.08.2007)
Prezenčná listina
  (Dátum doručenia: 24.08.2007)
Osvedčenie z VZ - N236/2007+ stanovy
  (Dátum doručenia: 24.08.2007)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 31.08.2012)
Rozhodnutie jedin. akcionára
  (Dátum doručenia: 05.04.2011)
Zápisnica z volie člena DR
  (Dátum doručenia: 09.03.2010)
Rozhodnutie jedin. akcionára
  (Dátum doručenia: 15.06.2010)
Rozhodnutie jedin. akcionára II.
  (Dátum doručenia: 15.06.2010)
Zápisnica z voľby člena DR
  (Dátum doručenia: 13.06.2014)
Rozhodnutie jedin. akcionára
  (Dátum doručenia: 27.12.2012)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 17.01.2020)
Pozvánka na VZ
  (Dátum doručenia: 19.01.2004)
Notárska zápisnica N 16/2004,Nz 1984/2004 , prezenčná listina
  (Dátum doručenia: 19.01.2004)
Osvedčeniez VZ - N 242/2005, prezenčná listina
  (Dátum doručenia: 27.06.2005)
Pozvánka
  (Dátum doručenia: 27.06.2005)
Notárska zápisnica N 486/2004 - osvedčenie z VZ
  (Dátum doručenia: 20.12.2004)
Pozvánka na VZ
  (Dátum doručenia: 20.12.2004)
Pozvánka na VZ
  (Dátum doručenia: 04.04.2005)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 04.04.2005)
Podpisový vzor člena predstavenstva Erika Johanna Gerardusa Hamela
  (Dátum doručenia: 04.04.2005)
Notárska zápisnica N 432/01, Nz 433/01 -osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 14.10.2002)
Notárska zápisnica N 175/01, Nz 177/01 - osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 14.10.2002)
Notársku zápisnicu N 361/00, Nz 364/00 -osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 14.10.2002)
Notárska zápisnica N 25/2000, Nz 22/2000 - osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 14.10.2002)
Notárska zápisnica N 405/98, Nz 394/98 - osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 14.10.2002)
Notárska zápisnica N 219/98, Nz 210/98 - rozhodnutie zakladateľa
  (Dátum doručenia: 14.10.2002)
Zápisnica z voľby člena dozornej rady voleného zamestnancami
  (Dátum doručenia: 14.05.2019)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 15.01.2019)
Notárska zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 15.03.2004)
Pozvánka na VZ
  (Dátum doručenia: 15.03.2004)
Prezenčná listina
  (Dátum doručenia: 15.03.2004)
Zápisnica z rokovania dozornej rady, prezenčná listina
  (Dátum doručenia: 15.03.2004)
Zápisnica z VZ- notárska zápisnica N 164/2003, NZ 29660/2003
  (Dátum doručenia: 12.06.2003)
N 3777/2014 - rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 05.12.2014)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 09.03.2017)
Zápisnica zo zasadnutia volebej komisie
  (Dátum doručenia: 12.08.2015)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 24.10.2018)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 24.05.2021)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 30.04.2021)
ŽL
  (Dátum doručenia: 27.06.2005)
ŽL
  (Dátum doručenia: 28.08.2009)
ŽL
  (Dátum doručenia: 21.12.2009)
Povolenie
  (Dátum doručenia: 21.12.2009)
Dátum aktualizácie údajov:  27.01.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)