Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Mestského súdu Bratislava III
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejnej správy.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  4824/B-Zbl

Obchodné meno: 
DALBY a. s.
 
Sídlo: 
Vlčie hrdlo 1
Bratislava - mestská časť Ružinov 824 12
 
IČO: 
35 803 347
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
09.01.2001
 
Uložené listiny: 
Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 11.04.2023)
Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 11.04.2023)
Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 10.03.2023)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 10.04.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 10.04.2022)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 10.04.2022)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 10.03.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 10.03.2021)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 26.06.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 12.02.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 12.02.2020)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 23.06.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 23.02.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 23.02.2019)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 20.06.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 22.02.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 22.02.2018)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 21.06.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 23.03.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 23.03.2017)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 11.03.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 10.03.2016)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 02.07.2015)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 21.04.2015
  (Dátum doručenia: 23.04.2015)
Podpisový vzor - Ing. Martin Kudla PhD.
  (Dátum doručenia: 23.04.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 29.03.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 29.03.2015)
Podpisový vzor predsedu predstavenstva - Igor Rechtorík, zo dňa 30.10.2014
  (Dátum doručenia: 06.11.2014)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30.10.2014
  (Dátum doručenia: 06.11.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 07.08.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 07.08.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora - časť 4.pdf
  (Dátum doručenia: 07.08.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora - časť 3.pdf
  (Dátum doručenia: 06.08.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
  (Dátum doručenia: 30.04.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
  (Dátum doručenia: 30.04.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
  (Dátum doručenia: 30.04.2014)
Znalecký posudok č. 62/2013
  (Dátum doručenia: 23.12.2013)
Znalecký posudok č. 100/2013
  (Dátum doručenia: 23.12.2013)
Kúpna zmluva z 19.12.2013
  (Dátum doručenia: 23.12.2013)
Kúpna zmluva z 19.12.2013
  (Dátum doručenia: 23.12.2013)
účtovná závierka 2012, výročná správa 2012
  (Dátum doručenia: 16.07.2013)
Výročná správa za rok 2011
  (Dátum doručenia: 28.06.2012)
Účtovná závierka za rok 2011, správa audítora
  (Dátum doručenia: 28.06.2012)
Rozhodnutia jediných akcionárov zo dňa 19.6.2012
  (Dátum doručenia: 28.06.2012)
Účtovná závierka za rok 2010
  (Dátum doručenia: 11.07.2011)
dodatok ku kúpnej zmluvy 31.03.2011 ( Slovenská plavba a prístav a.s. Sa 1249/B)
  (Dátum doručenia: 07.04.2011)
Znalecký posudok č. 130/2010
  (Dátum doručenia: 27.01.2011)
Kúpna zmluva č. 003/2011/VTÚ z 26.01.2011
  (Dátum doručenia: 27.01.2011)
Kúpna zmluva č. 005/2011/VTÚ z 26.01.2011
  (Dátum doručenia: 27.01.2011)
Znalecký posudok č. 129/2010
  (Dátum doručenia: 27.01.2011)
Kúpna zluva č. 004/2011/VTÚ z 26.1.2011
  (Dátum doručenia: 27.01.2011)
Znalecký posudok č. 30/2010
  (Dátum doručenia: 27.01.2011)
výročná správa 2009, správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 09.07.2010)
rozhodnutie jediného akcionára 10.6.2010
  (Dátum doručenia: 09.07.2010)
Notárska zápisnica N 604/2009, Nz 54907/2009, ktorej súčasťou je úplné znenie Stanov a rohhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 23.12.2009)
Výročná správa za rok 2008, účtovná závierka 2008 a správa audítora
  (Dátum doručenia: 15.07.2009)
Znalecký posudok č.10/2009
  (Dátum doručenia: 21.05.2009)
Znalecký posudok č. 10/2009
  (Dátum doručenia: 21.05.2009)
Rozhodnutie jediného spoločníka z 12.5.2009
  (Dátum doručenia: 21.05.2009)
Zakladateľská listina z 12.5.2009
  (Dátum doručenia: 21.05.2009)
Plnomocenstvo pre JUDr. Michaelu Tőrőkovú zo dňa 12.5.2009
  (Dátum doručenia: 21.05.2009)
Zmluva o predaji podniku. Predávajúci - Ferroservis Bratislava s.r.o., Kupujúci - DUNAJPRENT s.r.o.
  (Dátum doručenia: 21.05.2009)
Zmluva o predaji podniku
  (Dátum doručenia: 21.05.2009)
Výročná správa za rok 2007
  (Dátum doručenia: 30.06.2008)
účtovná závierka za rok 2006, výročná správa za rok 2006
  (Dátum doručenia: 06.07.2007)
Správa nezávislého audítora pre spoločníka spoločnosti o audite účtovnej závierky za rok 2005 zo dňa 31.03.2006
  (Dátum doručenia: 24.07.2006)
Výročná správa za rok 2005
  (Dátum doručenia: 24.07.2006)
Účtovná závierka za rok 2005
  (Dátum doručenia: 24.07.2006)
Rozhodnutie jediného spoločníka z 17.8.2005
  (Dátum doručenia: 25.08.2005)
Spoločenská zmluva z 24.8.2005
  (Dátum doručenia: 25.08.2005)
Rozhodnutie colného úradu
  (Dátum doručenia: 25.08.2005)
Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky za rok 2004, Účtovná závierka k 31.12.2004
  (Dátum doručenia: 25.07.2005)
Výročná správa za rok 2004
  (Dátum doručenia: 25.07.2005)
Spoločenská zmluva zo dňa 19.1.2005
  (Dátum doručenia: 21.01.2005)
Výročná správa za rok 2002, ktorej súčasťou je účtovná závierka za rok 2002
  (Dátum doručenia: 06.06.2003)
Účtovná závierka za rok 2001 a správa audítora
  (Dátum doručenia: 03.01.2003)
Spoločenská zmluva
  (Dátum doručenia: 03.01.2003)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 19.12.2002
  (Dátum doručenia: 03.01.2003)
Podpisový vzor - Daniel Stojkovič
  (Dátum doručenia: 28.03.2002)
Spoločenská zmluva z 27.3.2002
  (Dátum doručenia: 28.03.2002)
Zápisnica z valného zhromaždenia z 25.3.2002
  (Dátum doručenia: 28.03.2002)
Zápisnica z VZ zo dňa 27.3.2002
  (Dátum doručenia: 28.03.2002)
Dátum aktualizácie údajov:  27.11.2023

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)