Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Nitra
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejnej správy.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  10403/N-Zbl

Obchodné meno: 
ENERGOPROJEKT SLOVAKIA a.s.
 
Sídlo: 
Cintorínska 5
Nitra 949 01
 
IČO: 
31 381 570
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
21.10.1994
 
Uložené listiny: 
Účtovná závierka za rok 2023 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 31.05.2024)
Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 13.04.2024)
Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 13.04.2024)
Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 22.06.2023)
Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 05.04.2023)
Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 05.04.2023)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady
  (Dátum doručenia: 19.12.2022)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 19.12.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 01.07.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 14.04.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 14.04.2022)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 01.07.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 27.06.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 13.04.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 13.04.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 02.10.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 02.10.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 02.10.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 02.10.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 02.10.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 02.10.2020)
Zápisnica z VZ,PL
  (Dátum doručenia: 09.07.2020)
Podpisový vzor
  (Dátum doručenia: 09.07.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 04.07.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 01.04.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 01.04.2020)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Ing. Rastislav Lančarič
  (Dátum doručenia: 24.01.2020)
Vzdanie sa člena predstavenstva - Ing. Zsolt Balogh
  (Dátum doručenia: 24.01.2020)
Zápisnica z dozornej rady
  (Dátum doručenia: 24.01.2020)
Podpisový vzor - Ing. Peer Hátaš
  (Dátum doručenia: 23.05.2019)
Podpisový vzor - Ing. Zolt Balogh, Ing. Rudolf Hronkovič
  (Dátum doručenia: 23.05.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 21.05.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 13.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 13.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 26.05.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 16.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 16.04.2018)
Podpisový vzor
  (Dátum doručenia: 08.06.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 06.06.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 07.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 07.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 06.06.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 26.03.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 25.03.2016)
Zápisnica zo zasadnutia MVZ
  (Dátum doručenia: 19.02.2016)
Zápisnica z MVZ
  (Dátum doručenia: 19.02.2016)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 30.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 12.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 12.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
  (Dátum doručenia: 08.07.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 07.07.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 2
  (Dátum doručenia: 07.07.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
  (Dátum doručenia: 06.07.2014)
Účtovná závierka za r.2012,výročná správa, správa audítora
  (Dátum doručenia: 17.06.2013)
Účtovná závierka za r. 2011, výročná správa, správa audítora
  (Dátum doručenia: 22.06.2012)
Účtovná závierka za r.2010, výročná správa,,správa audítora
  (Dátum doručenia: 06.06.2011)
Zápisnica zo zasadania dozornej rady II.
  (Dátum doručenia: 22.09.2010)
Zápisnica z zasadania dozornej rady
  (Dátum doručenia: 22.09.2010)
Zápisnica zo zasadnutia MVZ
  (Dátum doručenia: 22.09.2010)
Podpisový vzor predsedu predstavenstva - Ing. Rudolf Kvetán
  (Dátum doručenia: 22.09.2010)
Účtovná závierka za r. 2009, výročná správa, správa audítora
  (Dátum doručenia: 15.07.2010)
Účtovná závierka za r. 2008, správa audítora, výročná správa za r. 2008
  (Dátum doručenia: 02.07.2010)
Úplné znenie stanov zo dňa 9.6.2009
  (Dátum doručenia: 02.07.2009)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 9.6.2009
  (Dátum doručenia: 02.07.2009)
Notárska zápisnica N 343/2009, Nz 21945/2009, NCRls 22317/2009 zo dňa 9.6.2009
  (Dátum doručenia: 02.07.2009)
Účtovná závierka za rok 2007
  (Dátum doručenia: 01.08.2008)
Audítorká správa za rok 2007
  (Dátum doručenia: 01.08.2008)
Výročná správa za rok 2007, Overenie údajov výročnej správy
  (Dátum doručenia: 01.08.2008)
Účtovná závierka za rok 2006, výročná správa, audítorská správa za rok 2006
  (Dátum doručenia: 19.07.2007)
Úplné znenie stanov zo dňa 29.5.2007
  (Dátum doručenia: 21.06.2007)
Zápisica z valného zhromaždenia zo dňa 29.5.2007
  (Dátum doručenia: 21.06.2007)
Notárska zápisnica N 43/2007, Nz 20983/2007, NCRls 20936/2007 zo dňa 30.5.2007
  (Dátum doručenia: 21.06.2007)
Výročná správa za rok 2005
  (Dátum doručenia: 24.07.2006)
Účtovná závierka za rok 2005
  (Dátum doručenia: 24.07.2006)
Overenie údajov výročnej správy spoločnosti zo dňa 19.04.2006
  (Dátum doručenia: 24.07.2006)
Správa audítora predstavenstvu spoločnosti o audite účtovnej závierky za rok 2005 zo dňa 18.04.2006
  (Dátum doručenia: 24.07.2006)
Podpisový vzor - Ing. Emil Krondiak
  (Dátum doručenia: 15.05.2006)
Podpisový vzor - Ing. Rudolf Hronkovič
  (Dátum doručenia: 15.05.2006)
Zápisnica zo zasadnutia mimoriad. VZ z 29.3.2006
  (Dátum doručenia: 15.05.2006)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady z 29.3.2006
  (Dátum doručenia: 15.05.2006)
Podpisový vzor - Michal Tancoš
  (Dátum doručenia: 12.12.2005)
Zápisnica zo zasadnutia mimoriad. VZ z 7.9.2005
  (Dátum doručenia: 12.12.2005)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady z 7.9.2005
  (Dátum doručenia: 12.12.2005)
Podpisový vzor - Ing. Ivan Kubiček
  (Dátum doručenia: 12.12.2005)
Podpisový vzor - Ing. Anton Letko
  (Dátum doručenia: 12.12.2005)
Audítorská správa o výsledku overenia účtovnej závierky k 31.12.2004
  (Dátum doručenia: 15.07.2005)
Výročná správa za rok 2004
  (Dátum doručenia: 15.07.2005)
Overenie údajov výročnej správy zo dňa 6.5.05
  (Dátum doručenia: 15.07.2005)
Účtovná závierka k 31.12.2004
  (Dátum doručenia: 15.07.2005)
Rozhodnutie jediného akcionára - notárska zápisnica N 018/2005, Nz 8984/2005, CR ls 8871/2005 zo dňa 1.3.2005, plná moc
  (Dátum doručenia: 16.05.2005)
Stanovy akciovej spoločnosti zo dňa 10.3.2005
  (Dátum doručenia: 16.05.2005)
Notárska zápisnica N 43/2003, Nz 12853/2003 zo dňa 21.2.2003
  (Dátum doručenia: 16.05.2005)
Účtovná závierka za rok 2001
  (Dátum doručenia: 07.10.2002)
Notárska zápisnica N 298/2002, Nz 298/2002, stanovy.
  (Dátum doručenia: 07.10.2002)
Dátum aktualizácie údajov:  21.06.2024

Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR