Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Mestského súdu Bratislava III
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejnej správy.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  4869/B-Zbl

Obchodné meno: 
FirstFarms Mlyn Záhorie a.s.
 
Sídlo: 
Vinohrádok 5741
Malacky 901 01
 
IČO: 
34 104 071
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
06.07.1994
 
Uložené listiny: 
Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 10.08.2023)
Účtovná závierka za rok 2022 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 22.07.2023)
Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 16.06.2023)
Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 16.06.2023)
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 29.07.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 29.07.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 25.06.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 25.06.2022)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 18.08.2021)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 18.08.2021)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 18.08.2021)
rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 30.06.2021
  (Dátum doručenia: 16.08.2021)
správa nezávislého audítora zo dňa 30.07.2021
  (Dátum doručenia: 16.08.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 15.08.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 14.08.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 04.07.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 04.07.2021)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 04.09.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 04.09.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 26.06.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 26.06.2020)
Účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 18.10.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 01.07.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 01.07.2019)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 21.6.2018
  (Dátum doručenia: 09.07.2018)
Správa nezávislého auditora , účtovná závierka k 31.12.2017
  (Dátum doručenia: 09.07.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 29.05.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 16.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 16.04.2018)
rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 13.11.2017
  (Dátum doručenia: 12.12.2017)
účtovná závierka za rok 2016, správa audítora
  (Dátum doručenia: 12.12.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 17.10.2017)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 01.09.2017)
Výročná správa za rok 2013.pdf
  (Dátum doručenia: 01.06.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 01.06.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 29.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 29.04.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 02.12.2016)
správa nezávislého audítora, účtovná závierkka za rok 2015
  (Dátum doručenia: 15.08.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 20.05.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 19.05.2016)
Účtovná závierka za rok 2014, správa audítora
  (Dátum doručenia: 09.10.2015)
Účtovná závierka za rok 2013, správa audítora
  (Dátum doručenia: 09.10.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 03.09.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 03.09.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 25.08.2015)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 04.07.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 04.07.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 20.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 19.06.2015)
Výročná správa za rok 2013
  (Dátum doručenia: 27.03.2015)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
  (Dátum doručenia: 03.08.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
  (Dátum doručenia: 03.08.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
  (Dátum doručenia: 01.08.2014)
Účtovná závierka za rok 2012, správa audítora
  (Dátum doručenia: 07.02.2014)
Výročná správa za rok 2012
  (Dátum doručenia: 07.02.2014)
úplné znenie stanov z 29.1.2014
  (Dátum doručenia: 07.02.2014)
Notárska zápisnica N 87/2014, Nz 3302/2014, NCRls 3333/2014 z 29.1.2014
  (Dátum doručenia: 07.02.2014)
úplné znenie stanov z 29.1.2014
  (Dátum doručenia: 07.02.2014)
Notárska zápisnica N 87/2014, Nz 3302/2014, NCRls 3333/2014 z 29.1.2014
  (Dátum doručenia: 07.02.2014)
Notarska zapisnica FF Mlyn Zahorie
  (Dátum doručenia: 15.11.2012)
Notárska zápisnica N 797/2012, Nz 41322/2012, NCRIs 42131/2012
  (Dátum doručenia: 08.11.2012)
Rozhodnutie jedineho akcionara
  (Dátum doručenia: 10.08.2012)
účtovná závierka za rok 2010
  (Dátum doručenia: 29.11.2011)
rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 29.11.2011)
notárska zápisnica - rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 04.10.2011)
Účtovná závierka za rok 2009, Rozhodnutie jediného spoločníka z 29.10.2010, Správa nezávislého audítora z 15.4.2010
  (Dátum doručenia: 03.11.2010)
účtovná závierka 2008, správa nezávislého audítora 26.5.2009, rozhodnutie 24.9.2009
  (Dátum doručenia: 30.09.2009)
Notárska zápisnica č. N 8/2009, Nz 1273/2009, NCRls 1256/2009 z 19.1.2008 - Osvedčenie o rozhodnutí jediného akcionára + Stanovy
  (Dátum doručenia: 03.02.2009)
Rozhodnutie o premene menovitej hopdnoty akcií a základného imania zo slovenskej meny na eurá zo dňa 20.1.2009
  (Dátum doručenia: 03.02.2009)
Stanovy - úplné znenie z 19.1.2009
  (Dátum doručenia: 03.02.2009)
Rozhodnutie spoločníka
  (Dátum doručenia: 31.10.2008)
Výročná správa za rok 2007
  (Dátum doručenia: 31.10.2008)
Správa nezávislého audítora + Účtovná závierka k 31.12.2007
  (Dátum doručenia: 31.10.2008)
Notárska zápisnica č. N 88/08, Nz 11917/08, NCRls 11815/08 zo dňa 20.3.2008 - Osvedčenie o rozhodnutí jediného akcionára + Stanovy - úplné znenie z 20.3.2008
  (Dátum doručenia: 25.03.2008)
Notárska zápisnica N 191/07, Nz 43024/07, NCRls 42695/07
  (Dátum doručenia: 29.10.2007)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Mária Šebestová
  (Dátum doručenia: 29.10.2007)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Jorgen Svendsen
  (Dátum doručenia: 29.10.2007)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Henrik Baekgaard Laursen
  (Dátum doručenia: 29.10.2007)
Stanovy - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 29.10.2007)
Správa nezávislého audítora o audite výročnej správy za rok 2006
  (Dátum doručenia: 20.06.2007)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 20.06.2007)
Výročná správa za rok 2006
  (Dátum doručenia: 20.06.2007)
Účtovná závierka k 31.12.2006
  (Dátum doručenia: 20.06.2007)
Účtovná závierka k 31.12.2005
  (Dátum doručenia: 28.06.2006)
Výročná správa za rok 2005
  (Dátum doručenia: 28.06.2006)
Notárska zápisnica N 224/05, Nz 28667/05, NCRls 28365/05
  (Dátum doručenia: 01.07.2005)
Zápisnicca z VZ + Stanovy
  (Dátum doručenia: 01.07.2005)
Výkaz ziskov a strát + Súvaha k 31.12.2004
  (Dátum doručenia: 01.07.2005)
Výročná správa za rok 2004
  (Dátum doručenia: 01.07.2005)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Mgr. Alexandra Húsková, Bratislava
  (Dátum doručenia: 01.07.2005)
Správa nezávislého audítora o audite výročnej správy za rok 2004
  (Dátum doručenia: 21.06.2005)
Výročná správa za rok 2004
  (Dátum doručenia: 21.06.2005)
Výrok audítora
  (Dátum doručenia: 21.06.2005)
Účtovná závierka k 31.12.2004
  (Dátum doručenia: 21.06.2005)
Výročná správa r. 2003.
  (Dátum doručenia: 04.05.2004)
Účtovná závierka r. 2003.
  (Dátum doručenia: 04.05.2004)
Zápisnica z VZ zo dňa 22.04.2004.
  (Dátum doručenia: 04.05.2004)
Sprievodný list
  (Dátum doručenia: 25.07.2003)
Súvaha k 31.12.2001
  (Dátum doručenia: 25.07.2003)
Výkaz ziskov a strát k 31.12.2001
  (Dátum doručenia: 25.07.2003)
Výkaz ziskov a strát k 31.12.2002
  (Dátum doručenia: 25.07.2003)
Súvaha k 31.12.2002
  (Dátum doručenia: 25.07.2003)
Výročná správa za rok 2002
  (Dátum doručenia: 25.07.2003)
Výročná správa za rok 2001
  (Dátum doručenia: 25.07.2003)
Návrh na zmenu
  (Dátum doručenia: 21.07.2003)
Notárska zápisnica Nz 54004/03, N 167/03
  (Dátum doručenia: 21.07.2003)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 21.07.2003)
Zápisnica z VZ 30.06.2003
  (Dátum doručenia: 21.07.2003)
Výročná správa za rok 2002
  (Dátum doručenia: 21.07.2003)
Súvaha k 31.12.2002
  (Dátum doručenia: 21.07.2003)
Výkaz ziskov a strát k 31.12.2002
  (Dátum doručenia: 21.07.2003)
Výročná správa za rok 2001
  (Dátum doručenia: 21.07.2003)
návrh na zmenu
  (Dátum doručenia: 24.09.2002)
Nz č. N 370/02
  (Dátum doručenia: 24.09.2002)
podpisový vzor, Ľubomíra Štenclová, Bratislava
  (Dátum doručenia: 24.09.2002)
návrh na zmenu
  (Dátum doručenia: 31.05.2002)
Nz č. N 186/02, Nz 186/02
  (Dátum doručenia: 31.05.2002)
podpisový vzory členov predstavenstva, Ing. Daniel Švrček, Bratislava, Ing. Bystrík Hollý, Bratislava, Mária Šebestová, Senica, Ing. Juraj Vlasák, Bratislava, Doc.MUDr. Ján Štencl CSc., Bratislava, + súhlas s ustanovením do funkcií
  (Dátum doručenia: 31.05.2002)
osvedčenie Obecného úradu
  (Dátum doručenia: 31.05.2002)
súhlas s ustanovením do funkcií
  (Dátum doručenia: 31.05.2002)
ŽL
  (Dátum doručenia: 31.05.2002)
Dátum aktualizácie údajov:  19.05.2024

Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR