Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Prešov
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  303/P-Zbl

Obchodné meno: 
BARDEJOVSKÉ KÚPELE a. s.
 
Sídlo: 
Bardejovské Kúpele 086 31
 
IČO: 
36 168 301
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
01.01.1997
 
Uložené listiny: 
not. záp. N 113/2006
  (Dátum doručenia: 24.07.2006)
účt. záv. 2008 + výr. správa + audit,
  (Dátum doručenia: 22.05.2009)
účt. záv. 2009 + výr. správa 2009 + audit
  (Dátum doručenia: 24.05.2010)
rozhodnutie PSK
  (Dátum doručenia: 29.09.2010)
not. záp. N166/2010
  (Dátum doručenia: 29.09.2010)
účt. záv. 2010 + výr. správa + audit
  (Dátum doručenia: 24.11.2011)
Živnostenské oprávnenie
  (Dátum doručenia: 05.05.2011)
Osvedčenie o priebehu mimoriadného valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 05.05.2011)
Osvedčenie o priebehu mimoriadného valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 10.01.2012)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
  (Dátum doručenia: 10.01.2012)
Osvedčenie o priebehu mimoriadného valného zhromaždenia s doložkou
  (Dátum doručenia: 31.01.2012)
osvedčenie o valnom zhromaždení
  (Dátum doručenia: 15.06.2011)
Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom
  (Dátum doručenia: 15.06.2011)
podpisový vzor
  (Dátum doručenia: 15.06.2011)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
  (Dátum doručenia: 21.05.2012)
Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom
  (Dátum doručenia: 21.05.2012)
koncesná listina 1-2005-00614-2
  (Dátum doručenia: 21.05.2012)
koncesná listina 2005-03902-3
  (Dátum doručenia: 21.05.2012)
živnostenský list 2-2001-01941-00002
  (Dátum doručenia: 21.05.2012)
živnostenský list 2-2002-00142-000005
  (Dátum doručenia: 21.05.2012)
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 21.05.2012)
Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom
  (Dátum doručenia: 04.10.2012)
Osvedčenie o živnostenskom oprávení
  (Dátum doručenia: 04.10.2012)
Osvedčenie o priebehu mimoriadného valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 04.10.2012)
Rozhodnutie č. 2752 2013 OZ-CUP
  (Dátum doručenia: 16.07.2013)
Osvedčenie o valnom zhromaždení
  (Dátum doručenia: 16.07.2013)
Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom
  (Dátum doručenia: 16.07.2013)
Oznámenie o ukončení členstva v Dozornej rade.zep
  (Dátum doručenia: 20.10.2013)
Zápisnica o priebehu druhého kola volieb členov do dozornej rady.zep
  (Dátum doručenia: 20.10.2013)
Rozhodnutie zamestnancov spoločnosti o voľbe členov Dozornej rady.zep
  (Dátum doručenia: 20.10.2013)
účt. záv. 2011 + výr. správa + audit.
  (Dátum doručenia: 17.12.2013)
účt. záv. 2012 + výr. správa + audit.
  (Dátum doručenia: 17.12.2013)
Výročná správa za rok 2013.rtf
  (Dátum doručenia: 07.06.2014)
Výročná správa za rok 2013.rtf
  (Dátum doručenia: 08.06.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení.pdf
  (Dátum doručenia: 16.07.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
  (Dátum doručenia: 17.07.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 17.07.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
  (Dátum doručenia: 17.07.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 17.07.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
  (Dátum doručenia: 17.07.2014)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 20.06.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 19.06.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 20.06.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 21.06.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 21.06.2015)
zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 21.11.2005)
not.záp. N 258/03
  (Dátum doručenia: 29.07.2003)
zápisnica zo zasadnutia DR
  (Dátum doručenia: 29.07.2003)
úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 29.09.2010)
not. záp. N 137/2007 + úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 17.07.2007)
Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
  (Dátum doručenia: 07.05.2015)
osvedčenie o rozhodnutí jediného akcionára.zep
  (Dátum doručenia: 07.05.2015)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 27.07.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 21.10.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 25.10.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 26.10.2016)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 16.04.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 30.05.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 30.05.2017)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 05.08.2017)
not. záp. N 442/2017
  (Dátum doručenia: 25.10.2017)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 16.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 15.05.2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 15.05.2018)
not. záp. N 131/2018
  (Dátum doručenia: 29.05.2018)
úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 29.05.2018)
podpisové vzory
  (Dátum doručenia: 29.05.2018)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 17.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 17.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 20.06.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 20.06.2019)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 20.06.2019)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 27.07.2016)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.xls
  (Dátum doručenia: 16.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.xls
  (Dátum doručenia: 16.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 04.07.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 04.07.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 03.10.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 03.10.2020)
Osvedčenie o mimoriadnom VZ.asice
  (Dátum doručenia: 01.03.2021)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení.asice
  (Dátum doručenia: 01.03.2021)
Potvrdenie o ukončení podnikania.asice
  (Dátum doručenia: 01.03.2021)
Stanovy.asice
  (Dátum doručenia: 01.03.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 12.05.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 12.05.2021)
Výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 14.08.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 14.08.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 14.08.2021)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 09.04.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 09.04.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 02.07.2022)
Výročná správa za rok 2021
  (Dátum doručenia: 28.07.2022)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 03.10.2020)
účt. záv. 2007 + výr. správa + audit.
  (Dátum doručenia: 11.07.2008)
účt. záv. 2004
  (Dátum doručenia: 04.08.2006)
účt. záv. 2006 + výr,. správa + audit.
  (Dátum doručenia: 25.06.2007)
účt. záv. 2005
  (Dátum doručenia: 04.08.2006)
podpisový vzor člena DR - F.Brezák
  (Dátum doručenia: 31.07.2003)
podpisové vzory členov DE - A.Ivanová, J.Bača, V. Hvišč, J.Jurč
  (Dátum doručenia: 29.07.2003)
podpisové vzory členov predst. - J.Halecký, H.BAčová, O. Komorová, J. Komora
  (Dátum doručenia: 29.07.2003)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 15.05.2018)
úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 25.10.2017)
vyhlásenie štatutárneho orgánu.zep
  (Dátum doručenia: 16.01.2016)
Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
  (Dátum doručenia: 16.01.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 29.07.2022)
podpisový vzor
  (Dátum doručenia: 11.07.2022)
úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 11.07.2022)
zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 11.07.2022)
Dátum aktualizácie údajov:  16.08.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)