Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Trnava
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sro Vložka číslo:  457/T-Zbl

Obchodné meno: 
SKAL & CO, spol. s r.o.
 
Sídlo: 
Mallého 977/58
Skalica 909 01
 
IČO: 
31 447 511
 
Právna forma: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným
 
Deň zápisu: 
22.11.1993
 
Uložené listiny: 
Dodatok č. 16 k spoločenskej zmluve
  (Dátum doručenia: 07.02.2013)
Dodatok č. 9.
  (Dátum doručenia: 22.11.2004)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy
  (Dátum doručenia: 05.05.2016)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy
  (Dátum doručenia: 15.05.2014)
Spoločenská zmluva - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 04.03.2003)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy
  (Dátum doručenia: 07.02.2013)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy
  (Dátum doručenia: 20.02.2012)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy
  (Dátum doručenia: 04.04.2012)
Spoločenská zmluva - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 30.09.2009)
Dodatok č. 12 + Úplné znenie spoločenskej zmluvy
  (Dátum doručenia: 11.02.2010)
Spoločenská zmluva
  (Dátum doručenia: 11.11.2011)
Dodatok č. 10 + Úplné znenie spoločenskej zmluvy
  (Dátum doručenia: 19.12.2005)
Vzdanie sa funkcie_Horňák
  (Dátum doručenia: 11.11.2011)
Vzdanie sa funkcie_Horňáková
  (Dátum doručenia: 11.11.2011)
Vzdanie sa funkcie_Sapák
  (Dátum doručenia: 11.11.2011)
Podpisový vzor_Strýček
  (Dátum doručenia: 11.11.2011)
Podpisový vzor konateľa Ing. Miroslav Pajchl
  (Dátum doručenia: 19.01.2012)
Zápisnica z VZ 25.08.2009
  (Dátum doručenia: 30.09.2009)
Podpisový vzor Ing. František Ehn
  (Dátum doručenia: 05.04.2013)
Podpisový vzor Ing. Peter Brestovanský
  (Dátum doručenia: 05.04.2013)
Podpisový vzor Ing. Milan Pavle
  (Dátum doručenia: 05.04.2013)
Podpisový vzor konateľa Ing. František Sás
  (Dátum doručenia: 24.04.2015)
Podpisový vzor konateľa Ing. Martin Žigo
  (Dátum doručenia: 24.04.2015)
Podpisový vzor konateľa Ing. Peter Lempeľ
  (Dátum doručenia: 05.06.2017)
Podpisový vzor člena dozornej rady Ing. Matúš Porubský
  (Dátum doručenia: 05.06.2017)
vyhlásenie s vymenovaním do funkcie - Ing. Martin Pernecký
  (Dátum doručenia: 05.09.2002)
Zápisnica z VZ 20.05.2003
  (Dátum doručenia: 11.03.2004)
Podpisový vzor konateľa Ing. Martin Žigo
  (Dátum doručenia: 14.02.2019)
Podpisový vzor konateľa Ing. František Sás
  (Dátum doručenia: 14.02.2019)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 23.05.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 23.05.2019)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 2
  (Dátum doručenia: 31.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 1.doc
  (Dátum doručenia: 31.05.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.doc
  (Dátum doručenia: 12.06.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 12.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 03.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.xlsx
  (Dátum doručenia: 15.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.xlsx
  (Dátum doručenia: 14.04.2018)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 20.06.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 20.06.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 20.06.2020)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 30.06.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 30.06.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 30.06.2021)
Výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 13.07.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 22.07.2021)
Účtovná závierka k 31.12.2003 + Výrok audítora
  (Dátum doručenia: 29.07.2004)
Výročná správa za rok 2003
  (Dátum doručenia: 29.07.2004)
Výkaz ziskov a strát k 31.12.2002
  (Dátum doručenia: 16.10.2003)
Súvaha k 31.12.2002
  (Dátum doručenia: 16.10.2003)
Príloha k účtovnej závierke k 31.12.2002
  (Dátum doručenia: 16.10.2003)
Výročná správa za rok 2002
  (Dátum doručenia: 16.10.2003)
Výrok audítora
  (Dátum doručenia: 16.10.2003)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 3.pdf
  (Dátum doručenia: 15.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 15.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 07.06.2017)
Výročná správa za rok 2016
  (Dátum doručenia: 05.06.2017)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 14.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 14.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 14.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 01.05.2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 19.05.2018)
príloha k úč. závierke
  (Dátum doručenia: 12.11.2002)
súvaha v plnom rozsahu
  (Dátum doručenia: 12.11.2002)
výkaz ziskov a strát v plnom rozsahu
  (Dátum doručenia: 12.11.2002)
výročná správa
  (Dátum doručenia: 12.11.2002)
správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 12.11.2002)
Výročná správa za rok 2014 + Správa audítora + Účtovná závierka za rok 2014
  (Dátum doručenia: 24.04.2015)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 3
  (Dátum doručenia: 02.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 03.04.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 01.06.2016)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 02.06.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 02.06.2016)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
  (Dátum doručenia: 30.04.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
  (Dátum doručenia: 30.04.2014)
Výročná správa rok 2012
  (Dátum doručenia: 18.11.2013)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 3
  (Dátum doručenia: 12.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 28.06.2015)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 28.06.2015)
Výročná správa za rok 2011
  (Dátum doručenia: 28.11.2012)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 18.08.2011)
Výročná správa 2010
  (Dátum doručenia: 18.08.2011)
Účtovná závierka k 31.12.2010
  (Dátum doručenia: 18.08.2011)
Výročná správa za rok 2009
  (Dátum doručenia: 23.07.2010)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 23.07.2010)
Účtovná závierka k 31.12.2009
  (Dátum doručenia: 23.07.2010)
Výročná správa za rok 2006
  (Dátum doručenia: 17.07.2007)
Účtovná závierka k 31.12.2006
  (Dátum doručenia: 17.07.2007)
Výročná správa za rok 2008 + Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 03.07.2009)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 03.07.2009)
Účtovná závierka k 31.12.2008
  (Dátum doručenia: 03.07.2009)
Účtovná závierka k 31.12.2004
  (Dátum doručenia: 16.06.2005)
Výročná správa za rok 2004
  (Dátum doručenia: 16.06.2005)
Účtovná závierka k 31.12.2005
  (Dátum doručenia: 03.07.2006)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 03.07.2006)
Správa nezávislého audítora o audite výročnej správy za rok 2005
  (Dátum doručenia: 03.07.2006)
Výročná správa za rok 2005
  (Dátum doručenia: 03.07.2006)
Správa nezávislého audítora o audite výročnej správy za rok 2007
  (Dátum doručenia: 09.07.2008)
Výročná správa za rok 2007
  (Dátum doručenia: 09.07.2008)
Účtovná závierka k 31.12.2007
  (Dátum doručenia: 09.07.2008)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 3
  (Dátum doručenia: 13.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 13.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 13.04.2019)
Projekt rozdelenia COMRON spol. s r.o.
  (Dátum doručenia: 23.01.2003)
Uznesenie OS Ba 1
  (Dátum doručenia: 23.01.2003)
Výpis z OR
  (Dátum doručenia: 23.01.2003)
Sprievodný list
  (Dátum doručenia: 04.03.2003)
Návrh na zmenu
  (Dátum doručenia: 23.01.2003)
Zápisnica z VZ 03.07.2002
  (Dátum doručenia: 23.01.2003)
Sprievodný list
  (Dátum doručenia: 22.05.2003)
Súhlas s uznesením, Mesto Skalica, IČO: 30 998 200
  (Dátum doručenia: 22.05.2003)
Súhlas s uznesením, COMERON SPS, IČO: 35 847 808
  (Dátum doručenia: 22.05.2003)
Súhlas s uznesením, Ing. Miroslav Horňák
  (Dátum doručenia: 22.05.2003)
Oznámenie o výsledku hlasovania, Mesto Skalica
  (Dátum doručenia: 22.05.2003)
Oznámenie o výsledku hlasovania, COMERON SPS, spol. s r.o.
  (Dátum doručenia: 22.05.2003)
Oznámenie o výsledku hlasovania Ing. Miroslav Horňák, Skalica
  (Dátum doručenia: 22.05.2003)
Sprievodný list
  (Dátum doručenia: 16.10.2003)
zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 21.06.2002)
dodatok č. 7
  (Dátum doručenia: 21.06.2002)
vyhlásenie Vladislava Horňáka s menovaním do funkcie člena dozornej rady
  (Dátum doručenia: 21.06.2002)
návrh na zmenu
  (Dátum doručenia: 05.09.2002)
dodatok č. 7
  (Dátum doručenia: 05.09.2002)
zápisnica z Vz
  (Dátum doručenia: 05.09.2002)
Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 05.06.2017)
Zápisnica z rokovania dozornej rady z 25.05.2017
  (Dátum doručenia: 05.06.2017)
Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 15.05.2014)
podpisový vzor Ing. Jozef Smolka, Bratislava
  (Dátum doručenia: 05.09.2002)
Sprievodný list
  (Dátum doručenia: 16.06.2005)
Výrok audítora
  (Dátum doručenia: 16.06.2005)
Sprievodný list
  (Dátum doručenia: 29.07.2004)
Zápisnica z VZ.
  (Dátum doručenia: 22.11.2004)
Zmluva o prevode obchodného podielu.
  (Dátum doručenia: 22.11.2004)
Zmluva o prevode obchodného podielu.
  (Dátum doručenia: 22.11.2004)
Zápisnica z VZ.
  (Dátum doručenia: 22.11.2004)
Vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 03.07.2009)
Zápisnica z rokovania XXXIII. valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 16.07.2007)
Zápisnica z VZ 09.06.2009
  (Dátum doručenia: 30.09.2009)
Vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 09.07.2008)
Zápisnica z XXXIX. VZ z 15.12.2009
  (Dátum doručenia: 11.02.2010)
Uznesenie per rollam zo dňa 29.03.2011
  (Dátum doručenia: 08.04.2011)
Písomné plnomocenstvo
  (Dátum doručenia: 11.11.2011)
Uznesenie per rollam
  (Dátum doručenia: 11.11.2011)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 11.11.2011)
Listina prítomných na VZ
  (Dátum doručenia: 11.11.2011)
Zmluva o prevode obchodného podielu
  (Dátum doručenia: 11.11.2011)
Vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 23.07.2010)
Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 19.01.2012)
Vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 18.08.2011)
Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 20.02.2012)
Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 04.04.2012)
Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 07.02.2013)
Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 17.04.2013)
Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 24.04.2015)
Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 05.04.2013)
Zápisnica z rokovania dozornej rady z 21.04.2016
  (Dátum doručenia: 05.05.2016)
Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 05.05.2016)
Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 14.02.2019)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 19.12.2005)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
  (Dátum doručenia: 07.02.2013)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
  (Dátum doručenia: 20.02.2012)
Živnostenský list
  (Dátum doručenia: 11.02.2010)
Dátum aktualizácie údajov:  07.12.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)