Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Mestského súdu Bratislava III
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejnej správy.

Oddiel:  Sro Vložka číslo:  15401/B-Zbl

Obchodné meno: 
TV PEZINOK, s.r.o.
 
Sídlo: 
Holubyho 42
Pezinok 902 01
 
IČO: 
35 726 032
 
Právna forma: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným
 
Deň zápisu: 
04.09.1997
 
Uložené listiny: 
Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 01.06.2024)
Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 01.06.2024)
Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 06.04.2024)
Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 06.04.2024)
Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 29.03.2023)
Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 29.03.2023)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 26.05.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 26.05.2022)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 22.07.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 15.04.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 15.04.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 11.04.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 11.04.2021)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 12.06.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 26.02.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 26.02.2020)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 29.05.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 06.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 06.04.2019)
Úplné znenie zakladateľskej listiny zo dňa 18/11/2004
  (Dátum doručenia: 31.01.2019)
Dodatok č. 1/2019 k Zakladateľskej listine zo dňa 24/01/2019
  (Dátum doručenia: 31.01.2019)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 24/01/2019
  (Dátum doručenia: 31.01.2019)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 06.07.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 01.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.xls
  (Dátum doručenia: 01.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 06.08.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 25.03.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.xls
  (Dátum doručenia: 25.03.2017)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 26.06.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 24.03.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 24.03.2016)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 03.07.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 28.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 26.06.2015)
Vyhlásenie konateľa spoločnosti zo dňa 18.06.2015
  (Dátum doručenia: 19.06.2015)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 17.06.2015
  (Dátum doručenia: 19.06.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 11.06.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 11.06.2015)
Úplné znenie zakladateľskej listiny zo dňa 18.11.2004
  (Dátum doručenia: 02.03.2015)
Rozhodnutie jediného spoločníka pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia spoločmosti TV PEZINOK s.r.o. , zo dňa 26.02.2015
  (Dátum doručenia: 02.03.2015)
Dodatok č. 1/2015 k Zakladateľskej listine zo dňa 26.02.2015
  (Dátum doručenia: 02.03.2015)
Vyhlásenie konateľa zo dňa 25.6.2014
  (Dátum doručenia: 25.06.2014)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 24.6.2014
  (Dátum doručenia: 25.06.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
  (Dátum doručenia: 25.04.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
  (Dátum doručenia: 25.04.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
  (Dátum doručenia: 25.04.2014)
Účtovná závierka za rok 2012, rozhodnutie jediného spoločníka, vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 28.06.2013)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 28.2.2013
  (Dátum doručenia: 08.03.2013)
Dodatok č. 1/2013 k zakladateľskej listine zo dňa 28.2.2013
  (Dátum doručenia: 08.03.2013)
Úplné znenie zakladateľskej listiny zo dňa 28.2.2013
  (Dátum doručenia: 08.03.2013)
úplné znenie zakladateľskej listiny
  (Dátum doručenia: 27.06.2012)
Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 27.06.2012)
Účtovná závierka za rok 2011,vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 27.06.2012)
Licencia č. TD/97
  (Dátum doručenia: 27.06.2012)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 23.06.2011.
  (Dátum doručenia: 28.06.2011)
Účtovná závierka za rok 2010.
  (Dátum doručenia: 28.06.2011)
Účtovná závierka za rok 2009, Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 28.06.2010
  (Dátum doručenia: 30.06.2010)
ROZHODNUTIE jediného spoločníka, 10.2.2010
  (Dátum doručenia: 11.02.2010)
ÚPLNE ZNENIE ZAKLADATEĽSKEJ LISTINY, 10.2. 2010
  (Dátum doručenia: 11.02.2010)
Rozhodnutie jediného spoločníka za rok 2008
  (Dátum doručenia: 02.07.2009)
uznesenie valného zhromaždenia zo dna 29.06.2009 a výpis uznesenia
  (Dátum doručenia: 02.07.2009)
Zápisnica z valného zhromaždenia dna 29.06.2009 a pozvánka
  (Dátum doručenia: 02.07.2009)
Účtovná závierka za rok 2008
  (Dátum doručenia: 02.07.2009)
Účtovná závierka za rok 2007
  (Dátum doručenia: 15.05.2008)
Súvaha a výkaz za rok 2006.
  (Dátum doručenia: 20.06.2007)
ÚPLNÉ ZNENIE ZAKLADATEĽSKEJ LISTINY, 15.2.2007
  (Dátum doručenia: 16.03.2007)
ROZHODNUTIE jediného spoločníka, 15.02.2007
  (Dátum doručenia: 16.03.2007)
Rozhodnutie Rady podľa § 51 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z. o zmene licencie na televízne vysielanie č. T/99, T/99/RZL/878/2004, 23.03.2004
  (Dátum doručenia: 16.03.2007)
Účtovná závierka za rok 2005
  (Dátum doručenia: 27.06.2006)
Účtovná závierka za rok 2004
  (Dátum doručenia: 09.06.2005)
Uznesenie valného zhromaždenia zo dňa 23.06.2004
  (Dátum doručenia: 26.07.2004)
Výročná správa za rok 2003
  (Dátum doručenia: 26.07.2004)
Účtovná závierka k 31.12.2003
  (Dátum doručenia: 26.07.2004)
Výročná správa za rok 2002
  (Dátum doručenia: 19.06.2003)
Uznesenie z VZ zo dňa 5.6.2003
  (Dátum doručenia: 19.06.2003)
Účtovná závierka za rok 2002
  (Dátum doručenia: 19.06.2003)
Výročná správa za rok 2001
  (Dátum doručenia: 06.12.2002)
Výkaz ziskov a strát v skrátenom rozsahu k 31.12.2001
  (Dátum doručenia: 06.12.2002)
Súvaha v skrátenom rozsahu k 31.12.2001
  (Dátum doručenia: 06.12.2002)
Daňové priznanie za rok 2001
  (Dátum doručenia: 06.12.2002)
Príloha k účtovnej závierke za rok 2001
  (Dátum doručenia: 06.12.2002)
Úradný záznam Okresného úradu v Pezinku z 16.11.1999
  (Dátum doručenia: 06.12.2002)
Dátum aktualizácie údajov:  13.06.2024

Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR