Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Bratislava I
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sro Vložka číslo:  15675/B-Zbl

Obchodné meno: 
Volvo Group Slovakia, s.r.o.
 
Sídlo: 
Diaľničná cesta 9
Senec 903 01
 
IČO: 
35 729 066
 
Právna forma: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným
 
Deň zápisu: 
29.09.1997
 
Uložené listiny: 
Účtovná závierka za rok 2002
  (Dátum doručenia: 13.10.2004)
Účtovná ávierka za rok 2003
  (Dátum doručenia: 13.10.2004)
Podpisový vzor - p. Tobias Per Christian Dahlgren
  (Dátum doručenia: 10.02.2005)
Rozhodnutie spoločníka zo dňa 15.9.04
  (Dátum doručenia: 10.02.2005)
Výročná správa za rok 2004
  (Dátum doručenia: 23.02.2006)
Rozhodnutie jediného spoločníka z 3.3.2006
  (Dátum doručenia: 31.03.2006)
Úplné znenie zakladateľskej listiny z 30.3.2006
  (Dátum doručenia: 31.03.2006)
Účtovná závierka za rok 2005, Správa audítora, Výročná správa za rok 2005
  (Dátum doručenia: 30.10.2006)
Úplné znenie zakladateľskej listiny z 28.12.2006
  (Dátum doručenia: 16.01.2007)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 30.8.2007
  (Dátum doručenia: 22.10.2007)
Podpisový vzor - Robert Grozdanovski
  (Dátum doručenia: 22.10.2007)
rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 18.02.2008
  (Dátum doručenia: 19.03.2008)
podpisový vzor- František Daneček zo dňa 10.03.2008
  (Dátum doručenia: 19.03.2008)
plnomocenstvo-JUDr. Peter Stavrovský
  (Dátum doručenia: 19.03.2008)
Účtovná závierka za rok 2007
  (Dátum doručenia: 22.12.2008)
Úplné znenie zakladateľskej listiny dňa 23.1.2009
  (Dátum doručenia: 11.02.2009)
Podpisový vzor - Xénia Kovačovská,konateľ 23.1.2009
  (Dátum doručenia: 11.02.2009)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 7.1.2009
  (Dátum doručenia: 11.02.2009)
Účtovná závierka za rok 2006, výročná správa za rok 2006
  (Dátum doručenia: 26.06.2007)
Účtovná závierka za rok 2008
  (Dátum doručenia: 30.07.2010)
Účtovná závierka za rok 2009
  (Dátum doručenia: 30.07.2010)
Účtovná závierka za rok 2010, správa audítora
  (Dátum doručenia: 23.07.2012)
Účtovná závierka za rok 2011, správa audítora
  (Dátum doručenia: 23.07.2012)
Zápisnica o odovzdaní a prevzatí vecí zahrnutých do predaja časti podniku zo dňa 2.12.2013
  (Dátum doručenia: 04.12.2013)
Substitučná plná moc - Mgr. Danica Valentová, zo dňa 2.12.2013 ( 2x )
  (Dátum doručenia: 04.12.2013)
Plná moce z 6.11.2013
  (Dátum doručenia: 28.11.2013)
Plná moc z 11.11.2013
  (Dátum doručenia: 28.11.2013)
Znalecký posudok č. 11/2013
  (Dátum doručenia: 28.11.2013)
Dodatok č. 1 k zmluve o predaji a prevode časti podniku z 30.12.2013
  (Dátum doručenia: 30.12.2013)
Oznámenie z 7.1.2014
  (Dátum doručenia: 16.01.2014)
Znalecký posudok č. 215-18/2013
  (Dátum doručenia: 28.11.2013)
Znalecký posudok č. 11/2013
  (Dátum doručenia: 28.11.2013)
Doplnok č. 1 k znaleckému posudku č. 11/2013
  (Dátum doručenia: 30.12.2013)
Zmluva o predaji a prevode časti podniku z 27.11.2013
  (Dátum doručenia: 28.11.2013)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
  (Dátum doručenia: 22.06.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
  (Dátum doručenia: 22.06.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
  (Dátum doručenia: 22.06.2014)
účtovná závierka za rok 2012, rozhodnutie jediného spoločníka, výročná správa za rok 2012
  (Dátum doručenia: 09.07.2013)
účtovná závierka za rok 2013, spráa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 04.08.2014)
rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 04.08.2014)
Výročná správa za rok 2013 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 06.08.2014)
Výročná správa za rok 2013 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 06.08.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení 1.pdf
  (Dátum doručenia: 16.09.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
  (Dátum doručenia: 24.09.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
  (Dátum doručenia: 25.09.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
  (Dátum doručenia: 25.09.2014)
Účtovná závierka za rok 2014, správa audítora
  (Dátum doručenia: 06.07.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 20.07.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 20.07.2015)
Rozhodnutie jediného spoločníka z 1.2.2016
  (Dátum doručenia: 23.03.2016)
Podpisový vzor konateľa - Henrik Mattias Appelbom, z 16.2.2016
  (Dátum doručenia: 23.03.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 06.07.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 07.07.2016)
Rozhodnutie jediného spoločníka z 16.8.2016
  (Dátum doručenia: 24.08.2016)
Podpisový vzor konateľa - Leonard Toček, z 22.8.2016
  (Dátum doručenia: 24.08.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 29.10.2016)
Účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 29.10.2016)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 04.11.2016)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 08.11.2016)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 28.07.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 28.07.2017)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 01.08.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 05.08.2017)
Úplné znenie zakladateľskej listiny.zep
  (Dátum doručenia: 30.12.2014)
Rozhodnutie jediného spoločníka.zep
  (Dátum doručenia: 30.12.2014)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 23.09.2017)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 23.09.2017)
Podpisový vzor konateľa spoločnosti Volvo Group Slovakia , s.r.o., zo dňa 03.06.2015
  (Dátum doručenia: 16.06.2015)
Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti Volvo Group Slovakia , s.r.o. zo dňa 03.06.2015
  (Dátum doručenia: 16.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 23.06.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 23.06.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 23.06.2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 23.06.2018)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 02/12/2014
  (Dátum doručenia: 10.12.2014)
Čestné vyhlásenie, súhlas so zápsiom do obchodného registra a podpisový vzor - Gabriela Čičmancová
  (Dátum doručenia: 10.12.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 11.07.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 11.07.2019)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 01.07.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 01.07.2020)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 24.10.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 24.10.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 23.12.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 23.12.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 23.12.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 23.12.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 3
  (Dátum doručenia: 14.04.2021)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 14.04.2021)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 14.04.2021)
Výročná správa za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 04.07.2021)
Výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 04.07.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 18.07.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 18.07.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 23.07.2021)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 18/08/2014
  (Dátum doručenia: 12.09.2014)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 16.12.2013
  (Dátum doručenia: 17.12.2013)
Dátum aktualizácie údajov:  19.05.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)