Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Košice I
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  1289/V-Zbl

Obchodné meno: 
Letisko Košice - Airport Košice, a.s.
 
Sídlo: 
Letisko Košice
Košice IV 041 75
 
IČO: 
36 579 343
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
01.05.2004
 
Uložené listiny: 
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
  (Dátum doručenia: 09.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 2
  (Dátum doručenia: 09.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
  (Dátum doručenia: 09.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 1
  (Dátum doručenia: 09.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 3
  (Dátum doručenia: 09.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 22.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 23.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 04.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 05.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 12.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 11.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 06.08.2016)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 17.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 17.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 08.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 08.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 20.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 20.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 26.07.2019)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 05.04.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 05.04.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 28.10.2020)
Notárska zápisnica o priebehu riadneho valného zhromaždenia.asice
  (Dátum doručenia: 20.01.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 05.04.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 05.04.2021)
Notárska zápisnica N 152/2004, Nz 35010/2004 osvedčenie o rozhodnutí jediného zakladateľa zo dňa 26.4.2004
  (Dátum doručenia: 27.04.2004)
Vyhlásenie člena predstavenstva: Ing. Marta Horváthová
  (Dátum doručenia: 27.04.2004)
Čestné vyhlásenie zo dňa 8.6.2004
  (Dátum doručenia: 08.06.2004)
Čestné vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 25.06.2004)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 04.07.2005)
Notárska zápisnica č. N 240/2005, Nz 24594/2005, NCRls 24325/2005 o rozhodnutí jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 11.08.2005)
Plnomocenstvo: JUDr. M. Mandzáka
  (Dátum doručenia: 11.08.2005)
Notárska zápisnica č. N 240/2005, Nz 24594/2005, NCRls 24325/2005 o rozhodnutí jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 26.09.2005)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 26.09.2005)
Prehlásenie o roszahu splatenia základného imania
  (Dátum doručenia: 06.10.2005)
Prehlásenie predstavenstva o splatení nepeňažného vkladu
  (Dátum doručenia: 06.10.2005)
Notárska zápisnica č. N 305/2005, Nz 32653/2005, NCRls 32224/2005 o rozhodnutí jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 06.10.2005)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 06.10.2005)
Znalecký posudok č. 52-2005
  (Dátum doručenia: 06.10.2005)
Znalecký posudok č. 52-2005
  (Dátum doručenia: 06.10.2005)
Znalecký posudok č. 52-2005
  (Dátum doručenia: 06.10.2005)
Živnostenský list č. Žo-2005/04615/7/HOD
  (Dátum doručenia: 18.05.2005)
Koncesná listina č. Žo-2005/04615/9/HOD
  (Dátum doručenia: 18.05.2005)
Rozhodnutie o povolení na prevádzkovanie letiska Košice
  (Dátum doručenia: 18.05.2005)
Rozhodnutie o udeleníé lecencie na podnikania v energetických odvetviach
  (Dátum doručenia: 18.05.2005)
Povolenie na prevádzkovanie daňového skladu
  (Dátum doručenia: 18.05.2005)
Výročná správa, účtovná závierka, správa nezávislého audítora za rok 2004
  (Dátum doručenia: 20.07.2005)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 21.02.2006)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 23.02.2006)
Výročná správa 2005
  (Dátum doručenia: 25.05.2006)
Notárska zápisnica č. N 245/2006, Nz 41132/2006, NCRls 40949/2006 osvedčenie o priebehu a výsledkoch MVZ
  (Dátum doručenia: 16.02.2007)
Podpisový vzor členov predstavenstva: Dr. Michael Fazekas, Ing. Marta Horváthová, Marián Slivovič
  (Dátum doručenia: 22.11.2006)
Stanovy akciovej spoločnosti zo dňa 19.10.2006
  (Dátum doručenia: 31.10.2006)
Podpisové vzory členov predstavenstva: Mag. Michael Höferer, Ing. Marta Horváthová, Ing. Juraj Mičko
  (Dátum doručenia: 31.01.2007)
Zápisnica z MVZ
  (Dátum doručenia: 16.05.2007)
Podnikateľský plán, zmluva o výkone funkcie na rok 2007
  (Dátum doručenia: 20.09.2007)
Plnomocenstvo + výpis z účtu centrálneho depozitu cenných papierov
  (Dátum doručenia: 20.09.2007)
Zápisnica z MVZ a jej súčasti
  (Dátum doručenia: 20.09.2007)
Notárska zápisnica č. N 123/2007, Nz 20286/2007, NCRls 20218/2007 osvedčenie o priebehu a výsledkoch RVZ
  (Dátum doručenia: 22.01.2008)
Správa nezávislého audítora a účtovná závierka 2006
  (Dátum doručenia: 29.06.2007)
Výročná správa 2006
  (Dátum doručenia: 29.06.2007)
Výročná správa 2007 - 2x
  (Dátum doručenia: 21.07.2008)
Správa nezávislého audítora a účtovná závierka 2007 - 2x
  (Dátum doručenia: 21.07.2008)
Zápisnica z VZ akcionárov
  (Dátum doručenia: 03.08.2009)
2009 Business Plan - executive summary
  (Dátum doručenia: 03.08.2009)
Podnikateľský plán 2009 - zhrnutie
  (Dátum doručenia: 03.08.2009)
Správa nezávislého audítora a účtovná závierka 2008
  (Dátum doručenia: 18.06.2009)
Výročná správa 2008
  (Dátum doručenia: 18.06.2009)
Správa nezávislého audítora a účtovná závierka 2009
  (Dátum doručenia: 09.06.2010)
Účtovná závierka 2009
  (Dátum doručenia: 09.06.2010)
Výročná správa 2009
  (Dátum doručenia: 17.06.2010)
Zápisnica o výsledku volieb a opakovanej voľby členov DR
  (Dátum doručenia: 28.07.2010)
Notárska zápisnica N 102/2009, Nz 14302/2009, NCRIs 14472/2009 z priebehu RVZ
  (Dátum doručenia: 28.07.2010)
Podpisový vzor: Ing. Tomáš Jančuš
  (Dátum doručenia: 15.06.2010)
Podpisový vzor: Ing.Tomáš Jančuš
  (Dátum doručenia: 30.03.2010)
Stanovy spoločnosti
  (Dátum doručenia: 10.01.2011)
Notárska zápisnica N 404/2010, Nz 58924/2010, NCRIs 59689/2010 z priebehu RVZ
  (Dátum doručenia: 10.01.2011)
Výročná správa 2010
  (Dátum doručenia: 13.06.2011)
Správa nezávislého audítora a účtovná závierka 2010
  (Dátum doručenia: 13.06.2011)
Odstúpenie z funkcie člena dozornej rady: Mag. Karin Zipperer
  (Dátum doručenia: 18.07.2011)
Podpisový vzor člena predstavenstva: Ing. Tomáš Jančuš
  (Dátum doručenia: 18.07.2011)
Podpisový vzor člena predstavenstva: Ing. Tomáš Jančuš, PhD.
  (Dátum doručenia: 20.03.2012)
Podpisový vzor člena predstavenstva: Ing. Štefan Fedák
  (Dátum doručenia: 20.03.2012)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 11.04.2012)
Podpisový vzor predsedu predstavenstva: Mag. Karl Dandler
  (Dátum doručenia: 11.04.2012)
Plnomocenstvo
  (Dátum doručenia: 11.04.2012)
Osvedčenie č. ObU-KE-OZP1-2012/06925-4
  (Dátum doručenia: 12.09.2012)
Zápisnica z valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 04.08.2015)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení: OU-KE-OZP1-2016/007692-2
  (Dátum doručenia: 09.02.2016)
Notárska zápisnica N 1204/2014, Nz 1115/2015, NCRls 1166/2015 z priebehu RVZ
  (Dátum doručenia: 09.02.2016)
Zápisnica o výsledku volieb člena dozornej rady voleného zamestnancami spoločnosti
  (Dátum doručenia: 27.04.2017)
Zápisnica o výsledku volieb 2 členov dozornej rady volených zamestnancami spoločnosti
  (Dátum doručenia: 08.08.2019)
Notárska zápisnica 424/2020 Nz 43559/2020 NCRIs 44134/2020 o priebehu RVZ
  (Dátum doručenia: 18.01.2021)
Stanovy akciovej spoločnosti
  (Dátum doručenia: 18.01.2021)
Výročná správa 2011
  (Dátum doručenia: 04.05.2012)
Správa nezávislého audítora a účtovná závierka 2011
  (Dátum doručenia: 04.05.2012)
Zápisnica z VZ a jej prílohy
  (Dátum doručenia: 30.06.2014)
Správa nezávislého audítora a účtovná závierka 2013
  (Dátum doručenia: 10.06.2014)
Annual report + supplement to the auditor's report 2013
  (Dátum doručenia: 10.06.2014)
Zápisnica o výsledku volieb dvoch zástupcov zamestnancov do dozornej rady volených zamestnancami
  (Dátum doručenia: 30.06.2014)
Notárska zápisnica N 448/2013, Nz 16098/2013, NCRIs 16422/2013 z priebehu RVZ
  (Dátum doručenia: 23.05.2013)
Výročná správa 2012
  (Dátum doručenia: 23.05.2013)
Účtovná závierka 2012
  (Dátum doručenia: 23.05.2013)
Podpisový vzor predsedu predstavenstva: Michael Tmej
  (Dátum doručenia: 11.11.2015)
Zápisnica z MVZ
  (Dátum doručenia: 11.11.2015)
Zápisnica z MVZ
  (Dátum doručenia: 31.08.2016)
Zápisnica z MVZ
  (Dátum doručenia: 26.07.2017)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 01.12.2021)
VZ - zápisnica 02.12.2021.asice
  (Dátum doručenia: 16.02.2022)
Notárska zápisnica o priebehu riadneho VZ.asice
  (Dátum doručenia: 14.02.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 09.04.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 09.04.2022)
zápisnica o výsledku volieb člena DR - Takáč.asice
  (Dátum doručenia: 29.07.2022)
Zápisnica s prílohami .asice
  (Dátum doručenia: 29.07.2022)
Dátum aktualizácie údajov:  11.08.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)