Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Trnava
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejnej správy.

Oddiel:  Dr Vložka číslo:  19/T-Zbl

Obchodné meno: 
Poľnohospodárske družstvo KRUPÁ v Dolnej Krupej
 
Sídlo: 
Družstevná 138/2
Dolná Krupá 919 65
 
IČO: 
00 207 691
 
Právna forma: 
Družstvo
 
Deň zápisu: 
01.01.1973
 
Uložené listiny: 
Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 30.03.2024)
Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 30.03.2024)
Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 12.07.2023)
Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 12.07.2023)
Výročná správa za rok 2022 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 03.07.2023)
Výročná správa za rok 2022
  (Dátum doručenia: 30.06.2023)
Pozvánka na RČS na 23.6.2023
  (Dátum doručenia: 29.06.2023)
Zápisnica z RČS z 23.6.2023
  (Dátum doručenia: 29.06.2023)
Úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 29.06.2023)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 02.03.2023)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 02.03.2023)
Výročná správa za rok 2021
  (Dátum doručenia: 02.03.2023)
Pozvánka na MČS
  (Dátum doručenia: 20.12.2022)
Zápisnica z MČS z 7.12.2022
  (Dátum doručenia: 20.12.2022)
Podpisový vzor prokuristu Ing. Martin Mrllák
  (Dátum doručenia: 20.12.2022)
Zápisnica z RČS z 12.5.2022
  (Dátum doručenia: 25.05.2022)
Výročná správa za rok 2021
  (Dátum doručenia: 20.05.2022)
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 20.05.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 20.05.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 19.03.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 19.03.2022)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 18.06.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 18.06.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 2
  (Dátum doručenia: 18.06.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 18.03.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 18.03.2021)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 21.07.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 21.07.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 05.07.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 27.03.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 27.03.2020)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 17.07.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 17.07.2019)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 16.07.2019)
Zápisnica z MČS z 03.05.2019
  (Dátum doručenia: 28.05.2019)
Úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 28.05.2019)
Podpisový vzor prokuristu Ing. Jana Papini
  (Dátum doručenia: 28.05.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 30.03.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 29.03.2019)
Zápisnica z MČS z 04.12.2018
  (Dátum doručenia: 21.12.2018)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
  (Dátum doručenia: 21.12.2018)
Úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 21.12.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.doc
  (Dátum doručenia: 31.10.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 31.10.2018)
Výročná správa za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 08.09.2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 08.09.2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 08.09.2018)
Výročná správa za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 08.09.2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 08.09.2018)
Zápisnica z ČS z 28.06.2018
  (Dátum doručenia: 20.07.2018)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
  (Dátum doručenia: 20.07.2018)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 20.07.2018)
Podpisový vzor prokuristu Ing. Jana Semančíková
  (Dátum doručenia: 20.07.2018)
Podpisový vzor prokuristu Ing. Peter Marko
  (Dátum doručenia: 20.07.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 01.08.2017)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 01.08.2017)
Podpisový vzor prokuristu Ivan Struhačka
  (Dátum doručenia: 29.06.2017)
Podpisový vzor prokuristu Lucia Valentová
  (Dátum doručenia: 29.06.2017)
Podpisový vzor predsedu dužstva Bc. Emil Macho
  (Dátum doručenia: 29.06.2017)
Pozvánka na VČS 22.05.2017
  (Dátum doručenia: 14.06.2017)
Prezenčná listina z VČS 22.05.2017
  (Dátum doručenia: 14.06.2017)
Zoznam účastníkov Členskej schôdze 22.05.2017
  (Dátum doručenia: 14.06.2017)
Návrh zmien orgánov družstva
  (Dátum doručenia: 14.06.2017)
Návrh zmien stanov družstva
  (Dátum doručenia: 14.06.2017)
Zápisnica z členskej schôdze z 22.05.2017
  (Dátum doručenia: 01.06.2017)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 01.06.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 28.05.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 28.05.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 28.05.2017)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 20.08.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 29.05.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 16.05.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 16.03.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.doc
  (Dátum doručenia: 15.03.2016)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 02.07.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 27.06.2015)
Podpisový vzor člena predstavenstva Milan Konečný
  (Dátum doručenia: 11.05.2015)
Podpisový vzor konateľa Jozef Bohunický
  (Dátum doručenia: 11.05.2015)
Podpisový vzor podpredsedu predstavenstva Rozália Gažovičová
  (Dátum doručenia: 11.05.2015)
Zápisnica z členskej schôdze z 30.4.2015
  (Dátum doručenia: 11.05.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 05.05.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 01.04.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 01.04.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora.pdf
  (Dátum doručenia: 31.07.2014)
Výročná správa za rok 2013.pdf
  (Dátum doručenia: 30.07.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
  (Dátum doručenia: 25.04.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
  (Dátum doručenia: 25.04.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
  (Dátum doručenia: 25.04.2014)
Výročná správa za rok 2012
  (Dátum doručenia: 20.05.2013)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 20.05.2013)
Správa o overení súladu Výročnej správy s účtovnou závierkou
  (Dátum doručenia: 20.05.2013)
Účtovná závierka k 31.12.2012
  (Dátum doručenia: 20.05.2013)
Zápisnica z Členskej schôdze z 30.04.2012
  (Dátum doručenia: 25.05.2012)
Výročná správa za rok 2011
  (Dátum doručenia: 25.05.2012)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 25.05.2012)
Účtovná závierka k 31.12.2011
  (Dátum doručenia: 25.05.2012)
Stanovy z 30.04.2012
  (Dátum doručenia: 25.05.2012)
Správa audítora
  (Dátum doručenia: 19.05.2011)
Správa o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou
  (Dátum doručenia: 19.05.2011)
Výročná správa 2010
  (Dátum doručenia: 19.05.2011)
Účtovná závierka k 31.12.2010
  (Dátum doručenia: 19.05.2011)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 13.05.2010)
Správa nezávislého audítora o audite výročnej správy 2009
  (Dátum doručenia: 13.05.2010)
Výročná správa 2009
  (Dátum doručenia: 13.05.2010)
Účtovná závierka k 31.12.2009
  (Dátum doručenia: 13.05.2010)
Podpisový vzor podpredsedu predstavenstva - Milan Garažia
  (Dátum doručenia: 12.05.2010)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Ing. Tomáš Šoka
  (Dátum doručenia: 12.05.2010)
Zápisnica z ČS 30.04.2010
  (Dátum doručenia: 12.05.2010)
Zápisnica z ČS 30.04.2009
  (Dátum doručenia: 27.05.2009)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 27.05.2009)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 21.05.2009)
Správa nezávislého audítora o audite výročnej správy za rok 2008
  (Dátum doručenia: 21.05.2009)
Výročná správa za rok 2008
  (Dátum doručenia: 21.05.2009)
Účtovná závierka k 31.12.2008
  (Dátum doručenia: 21.05.2009)
Zápisnica z ČS 30.4.2008
  (Dátum doručenia: 29.05.2008)
Výročná správa o hospodárení za rok 2007
  (Dátum doručenia: 21.05.2008)
Správa nezávislého audítora pre členov družstva z 11.2.2008
  (Dátum doručenia: 21.05.2008)
Správa nezávislého audítora o audite výročnej správy za rok 2007
  (Dátum doručenia: 21.05.2008)
Účtovná závierka k 31.12.2007
  (Dátum doručenia: 21.05.2008)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 28.05.2007)
Zápisnica z Členskej schôdze
  (Dátum doručenia: 28.05.2007)
Podpisový vzor člena predstavenstva Helena Hulíková, Trnava
  (Dátum doručenia: 28.05.2007)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 09.05.2007)
Výročná správa za rok 2006
  (Dátum doručenia: 09.05.2007)
Účtovná závierka k 31.12.2006
  (Dátum doručenia: 09.05.2007)
Účtovná závierka k 31.12.2005
  (Dátum doručenia: 22.05.2006)
Výročná správa za rok 2005
  (Dátum doručenia: 22.05.2006)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 22.05.2006)
Výročná správa za rok 2004
  (Dátum doručenia: 20.05.2005)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 20.05.2005)
Účtovná závierka k 31.12.2004
  (Dátum doručenia: 20.05.2005)
Zápisnica z ČS 29.04.2005
  (Dátum doručenia: 20.05.2005)
Sprievodný list
  (Dátum doručenia: 20.05.2005)
Protokol o výsledkoch volieb
  (Dátum doručenia: 20.05.2005)
Pozvánka
  (Dátum doručenia: 20.05.2005)
Prezenčná listina
  (Dátum doručenia: 20.05.2005)
Podpisové vzory
  (Dátum doručenia: 20.05.2005)
Sprievodný list.
  (Dátum doručenia: 11.05.2004)
Výročná správa r. 2003.
  (Dátum doručenia: 11.05.2004)
Správa nezávislého audítora.
  (Dátum doručenia: 11.05.2004)
Účtovná závierka r 2003.
  (Dátum doručenia: 11.05.2004)
Dátum aktualizácie údajov:  13.06.2024

Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR