Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Nitra
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Dr Vložka číslo:  22/N-Zbl

Obchodné meno: 
Poľnohospodárske družstvo Veľké Ludince
 
Sídlo: 
Veľké Ludince 935 65
 
IČO: 
00 195 332
 
Právna forma: 
Družstvo
 
Deň zápisu: 
30.11.1955
 
Uložené listiny: 
Účtovná závierka za r. 2005, správa audítora
  (Dátum doručenia: 31.03.2006)
Výročná správa za r. 2005
  (Dátum doručenia: 31.03.2006)
Zmena stanov
  (Dátum doručenia: 19.03.2007)
Úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 19.03.2007)
Podpisový vzor Ing.Františka Urbána
  (Dátum doručenia: 19.03.2007)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 19.03.2007)
Zápisnia z ČS, PL
  (Dátum doručenia: 19.03.2007)
Správa kontrolnej komisie
  (Dátum doručenia: 19.03.2007)
Uznesenia z VZ
  (Dátum doručenia: 19.03.2007)
Správa o hospodárení za r.2006
  (Dátum doručenia: 19.03.2007)
Podnikateľský plán na r.2007
  (Dátum doručenia: 19.03.2007)
Účtovná závierka za r. 2006, správa audítora, výročná správa
  (Dátum doručenia: 19.07.2007)
Pozvánka, zápisnica, prezenčná listina
  (Dátum doručenia: 30.11.2007)
Stanovy - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 30.11.2007)
ŽL
  (Dátum doručenia: 30.11.2007)
Účtovná závierka za r.2007,správa audítora,výročná správa
  (Dátum doručenia: 10.04.2008)
Účtovná závierka za r.2008, výročná správa, správa audítora
  (Dátum doručenia: 29.04.2009)
Zmena stanov
  (Dátum doručenia: 29.04.2009)
Výročná správa za r. 2008
  (Dátum doručenia: 29.04.2009)
Zápisnica + pozvánka
  (Dátum doručenia: 29.04.2009)
Rozhodnutie predstavenstva
  (Dátum doručenia: 29.04.2009)
Zápisnica z náhradného zasadnutia členskej schôdze, prezenčná listina
  (Dátum doručenia: 26.11.2002)
Pozvánka na zasadnutie členskej schôdze
  (Dátum doručenia: 26.11.2002)
Úplné znenie Stanov
  (Dátum doručenia: 23.03.2005)
Návrh zmeny stanov
  (Dátum doručenia: 26.11.2002)
Pozvánka na VZ, zápisnica z VČS, prezenčná listina
  (Dátum doručenia: 23.03.2005)
Zmeny stanov
  (Dátum doručenia: 26.11.2002)
Úplné znenie stanov družstva
  (Dátum doručenia: 26.11.2002)
Zápisnica, PL, pozvánka
  (Dátum doručenia: 20.04.2010)
Návrh na zmenu stanov
  (Dátum doručenia: 20.04.2010)
Správa audítora, výročná správa za r.2009
  (Dátum doručenia: 20.04.2010)
Účtovná závierka za r. 2009, výročná správa, správa audítora
  (Dátum doručenia: 20.04.2010)
Zápisnica zo zasadnutia výročnej ČS +uznesenie + pozvánka + PL
  (Dátum doručenia: 04.03.2011)
Výročná správa za r. 2010
  (Dátum doručenia: 04.03.2011)
Účtovná závierka za r. 2010, výročná správa, správa audítora
  (Dátum doručenia: 06.04.2011)
Návrh na zmenu stanov
  (Dátum doručenia: 05.04.2012)
Zápisnica z výročnej čl. schôdze+PL + pozvánka
  (Dátum doručenia: 05.04.2012)
Výročná správa za r. 2011+správa audítora
  (Dátum doručenia: 05.04.2012)
Účtovná závierka za r.2011
  (Dátum doručenia: 05.04.2012)
Zápisnica z VČS
  (Dátum doručenia: 09.04.2013)
Výročná správa za r.2012
  (Dátum doručenia: 09.04.2013)
Účtovná závierka za r. 2012, výročná správa, správa audítora
  (Dátum doručenia: 09.04.2013)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
  (Dátum doručenia: 14.05.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 1
  (Dátum doručenia: 14.05.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
  (Dátum doručenia: 14.05.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora
  (Dátum doručenia: 14.05.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 2
  (Dátum doručenia: 14.05.2014)
Návrh na zmenu stanov
  (Dátum doručenia: 07.04.2014)
Zápisnica z VČS+pozvánka+prez.listina
  (Dátum doručenia: 07.04.2014)
Výročná správa za r. 2013
  (Dátum doručenia: 07.04.2014)
Výročná správa za rok 2013.pdf
  (Dátum doručenia: 28.06.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora.pdf
  (Dátum doručenia: 28.06.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 04.05.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 05.05.2015)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 05.05.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 20.06.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 20.06.2015)
Zápisnica z VČS, PL,prílohy
  (Dátum doručenia: 24.04.2015)
Zmena stanov
  (Dátum doručenia: 24.04.2015)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 31.03.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 31.03.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 12.04.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 12.04.2016)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 13.04.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 13.04.2016)
Výročná správa za rok 2016 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 12.04.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 12.04.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 12.04.2017)
Výročná správa za rok 2016 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 12.04.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 13.04.2017)
Výročná správa za rok 2016 - časť 3.pdf
  (Dátum doručenia: 13.04.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 17.04.2018)
Výročná správa za rok 2017 - časť 3.pdf
  (Dátum doručenia: 17.04.2018)
Výročná správa za rok 2017 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 17.04.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 17.04.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 17.04.2018)
Výročná správa za rok 2017 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 18.04.2018)
Výročná správa za rok 2018 - časť 1
  (Dátum doručenia: 17.04.2019)
Výročná správa za rok 2018 - časť 2
  (Dátum doručenia: 17.04.2019)
Výročná správa za rok 2018 - časť 3
  (Dátum doručenia: 17.04.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 18.04.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 18.04.2019)
Výročná správa za rok 2018 - časť 1
  (Dátum doručenia: 20.04.2019)
Výročná správa za rok 2018 - časť 2
  (Dátum doručenia: 20.04.2019)
Výročná správa za rok 2018 - časť 3
  (Dátum doručenia: 20.04.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 27.04.2019)
Súvaha a výkaz ziskov a strát v plnom rozsahu k 31.12.2001
  (Dátum doručenia: 03.06.2002)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 03.06.2002)
Formulár pre zverejňovanie údajov z účtovnej závierky v Obchodnom vestníku
  (Dátum doručenia: 03.06.2002)
Podpisové vzory členov predstavenstva
  (Dátum doručenia: 26.11.2002)
Súvaha a výkaz ziskov a strát, údaje k účtovnej závierke k 31.12.2002, správa audítora
  (Dátum doručenia: 16.05.2003)
Výročná správa za r. 2003, správa audítora, zápisnica z ČS, PL, pozvánka, stanovy
  (Dátum doručenia: 11.03.2004)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 11.03.2004)
Súvaha, výkaz ziskov a strát, poznámky k účtovnej závierke za r. 2003, správa audítora
  (Dátum doručenia: 01.04.2004)
Výročná správa za r. 2003
  (Dátum doručenia: 01.04.2004)
Súvaha, výkaz ziskov a strát, poznámky k účt. závierke za r.2004, správa audítora, výročná správa
  (Dátum doručenia: 23.03.2005)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 22.05.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 22.05.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 22.05.2020)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 22.05.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 01.07.2020)
Výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 07.04.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 11.04.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 11.04.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 28.04.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 30.10.2021)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 03.04.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 03.04.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 01.12.2022)
zápisnica_z_členskej_schôdze.asice
  (Dátum doručenia: 02.01.2023)
úplné_znenie_stanov.asice
  (Dátum doručenia: 02.01.2023)
podpisový_vzor.asice
  (Dátum doručenia: 02.01.2023)
Dátum aktualizácie údajov:  30.03.2023

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)