Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Trnava
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sro Vložka číslo:  577/T-Zbl

Obchodné meno: 
REAKTORTEST, s.r.o.
 
Sídlo: 
Františkánska 22
Trnava 917 01
 
IČO: 
18 048 919
 
Právna forma: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným
 
Deň zápisu: 
01.11.1991
 
Uložené listiny: 
Notárska zápisnica N 831/2001, Nz 831/2001
  (Dátum doručenia: 25.03.2002)
Dodatok č. 7 k stanovám
  (Dátum doručenia: 18.09.2003)
Dodatok č. 8 k stanovám
  (Dátum doručenia: 26.05.2005)
Dodatok č. 9 k spoločenskej zmluve
  (Dátum doručenia: 26.05.2005)
Dodatok č. XI k spoločenskej zmluve z 28.5.2008
  (Dátum doručenia: 04.08.2008)
Dodatok č. 9 k stanovám z 28.5.2008
  (Dátum doručenia: 04.08.2008)
Dodatok č. 12 k spoločenskej zmluve
  (Dátum doručenia: 20.04.2009)
Dodatok č. 10 k stanovám
  (Dátum doručenia: 20.04.2009)
Rozhodnutie o premene menovitej hodnoty základného imania z SKK na €
  (Dátum doručenia: 20.04.2009)
Dodatok č. XII k spoločenskej zmluve
  (Dátum doručenia: 15.05.2015)
Dodatok č. 10 k Stanovám
  (Dátum doručenia: 15.05.2015)
Dodatok č. XII k spoločenskej zmluve
  (Dátum doručenia: 06.06.2015)
Spoločenská zmluva
  (Dátum doručenia: 06.06.2015)
Úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 15.05.2015)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy
  (Dátum doručenia: 15.05.2015)
Úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 07.08.2009)
Spoločenská zmluva
  (Dátum doručenia: 07.08.2009)
Spoločenská zmluva - úplné znenie z 1.8.2008
  (Dátum doručenia: 04.08.2008)
Stanovy - úplné znenie z 1.8.2008
  (Dátum doručenia: 04.08.2008)
Stanovy - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 04.05.2006)
Spoločenská zmluva
  (Dátum doručenia: 04.05.2006)
Spoločenská zmluva - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 22.06.2009)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 22.06.2009)
Stanovy - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 26.05.2005)
Dodatok č. 8 k spoločenskej zmluve
  (Dátum doručenia: 18.09.2003)
Spoločenská zmluva
  (Dátum doručenia: 18.09.2003)
Spoločenská zmluva - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 16.12.2002)
Stanovy - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 16.12.2002)
Stanovy - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 18.09.2003)
Spoločenská zmluva - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 26.05.2005)
Podpisový vzor konateľa Sven Lübbering
  (Dátum doručenia: 21.04.2010)
Notárska zápisnica N 54/2006, Nz 12395/2006, NCRls 12392/2006
  (Dátum doručenia: 04.05.2006)
Podpisový vzor konateľa Jury Fröschl, Nürnberg
  (Dátum doručenia: 04.05.2006)
Výročná správa 2005
  (Dátum doručenia: 04.05.2006)
Správa nezávislého audítora o overení ročnej účtovnej závierky
  (Dátum doručenia: 04.05.2006)
Účtovná závierka k 31.12.2006
  (Dátum doručenia: 15.05.2007)
Účtovná závierka k 31.12.2007
  (Dátum doručenia: 14.04.2008)
Výročná správa 2007
  (Dátum doručenia: 29.05.2008)
Správa nezávislého audítora k 31.12.2007 + Účtovná závierka k 31.12.2007
  (Dátum doručenia: 29.05.2008)
Rozhodnutie spoločníkov o rozdelení zisku 2007
  (Dátum doručenia: 29.05.2008)
Výročná správa 2009
  (Dátum doručenia: 21.04.2010)
Správa nezávislého audítora + Účtovná závierka k 31.12.2009
  (Dátum doručenia: 21.04.2010)
Výročná správa 2008
  (Dátum doručenia: 22.06.2009)
Výročná správa 2010
  (Dátum doručenia: 05.05.2011)
Správa audítora + Účtovná závierka k 31.12.2010
  (Dátum doručenia: 05.05.2011)
Výročná správa 2011
  (Dátum doručenia: 16.05.2012)
Správa nezávislého audítora + Účtovná závierka k 31.12.2011
  (Dátum doručenia: 16.05.2012)
Výročná správa za rok 2012
  (Dátum doručenia: 08.04.2013)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 08.04.2013)
Výročná správa za rok 2013
  (Dátum doručenia: 16.05.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
  (Dátum doručenia: 30.06.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
  (Dátum doručenia: 01.07.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
  (Dátum doručenia: 02.07.2014)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 01.04.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 01.04.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 28.04.2015)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 14.03.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 15.03.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 12.05.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 12.05.2016)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 12.05.2016)
Účtovná závierka k 31.12.2005
  (Dátum doručenia: 11.04.2006)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 15.03.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 15.03.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 3
  (Dátum doručenia: 15.03.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 05.06.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1 - časť 2
  (Dátum doručenia: 05.06.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1 - časť 1
  (Dátum doručenia: 05.06.2019)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 05.06.2019)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 03.03.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 03.03.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 3
  (Dátum doručenia: 03.03.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 12.11.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 12.11.2020)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 12.11.2020)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 25.06.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 25.06.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 3
  (Dátum doručenia: 25.06.2021)
Výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 21.09.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 21.09.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 2
  (Dátum doručenia: 21.09.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 21.09.2021)
Výročná správa za r. 2002
  (Dátum doručenia: 06.06.2003)
Súvaha za r. 2002
  (Dátum doručenia: 06.06.2003)
Výkaz za r. 2002
  (Dátum doručenia: 06.06.2003)
Príloha k úč. závierke za r. 2002
  (Dátum doručenia: 06.06.2003)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 30.03.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 30.03.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 21.06.2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 22.06.2018)
Výročná správa za rok 2015 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 26.05.2016)
Výročná správa za rok 2015 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 26.05.2016)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 19.03.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 19.03.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 22.04.2017)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 23.04.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 23.04.2017)
Súvaha za r. 2000
  (Dátum doručenia: 09.10.2003)
Výkaz ziskov a strát za r. 2000
  (Dátum doručenia: 09.10.2003)
Príloha k úč. závierke za r. 2000
  (Dátum doručenia: 09.10.2003)
Výročná správa za r. 2000
  (Dátum doručenia: 09.10.2003)
Správa nezávislého audítora o overení ročnej účtovnej závierky k 31.12.2004
  (Dátum doručenia: 26.05.2005)
Výročná správa 2004
  (Dátum doručenia: 26.05.2005)
Účtovná závierka r. 2003.
  (Dátum doručenia: 10.06.2004)
Správa nezávislého audítora.
  (Dátum doručenia: 10.06.2004)
Sprievodný list
  (Dátum doručenia: 26.05.2005)
Protokol z VZ
  (Dátum doručenia: 26.05.2005)
Splnomocnenie
  (Dátum doručenia: 26.05.2005)
Plnomocenstvo
  (Dátum doručenia: 26.05.2005)
Sprievodný list.
  (Dátum doručenia: 10.06.2004)
Protokol 12. VZ 15.04.2003
  (Dátum doručenia: 18.09.2003)
Potvrdenie o pobyte
  (Dátum doručenia: 18.09.2003)
Sprievodný list
  (Dátum doručenia: 09.10.2003)
návrh na zmenu
  (Dátum doručenia: 25.03.2002)
uznesenie OS BA-OR
  (Dátum doručenia: 25.03.2002)
uznesenie OS BA-OR
  (Dátum doručenia: 25.03.2002)
Sprievodný list
  (Dátum doručenia: 16.12.2002)
Vyhlásenie konateľov
  (Dátum doručenia: 19.04.2017)
Zmluva o prevode obchodného podielu z AREVA GmbH na Framatome GmbH.
  (Dátum doručenia: 06.08.2018)
Zápisnica z 27. VZ z 13.06.2018
  (Dátum doručenia: 06.08.2018)
Návrh na zmenu
  (Dátum doručenia: 18.09.2003)
Uznesenie
  (Dátum doručenia: 28.06.2005)
1000Sk,-
  (Dátum doručenia: 28.06.2005)
Vyhlásenie konateľov
  (Dátum doručenia: 16.05.2016)
Zápisnica z 24. valného zhromaždenia z 21.04.2015
  (Dátum doručenia: 15.05.2015)
Zápisnica z 24. VZ z 21.04.2015
  (Dátum doručenia: 06.06.2015)
Vyhlásenie konateľov
  (Dátum doručenia: 16.04.2014)
Rozhodnutie VZ - Protokol zo dňa 15.04.2003
  (Dátum doručenia: 31.03.2014)
Vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 08.04.2013)
Zápisnica z vz
  (Dátum doručenia: 08.04.2013)
Poverenie
  (Dátum doručenia: 08.04.2013)
Prezenčná listina
  (Dátum doručenia: 08.04.2013)
Zápisnica z 21. VZ 18.04.2012
  (Dátum doručenia: 16.05.2012)
Zápisnica z 19. VZ
  (Dátum doručenia: 21.04.2010)
Zápisnica zo 16. VZ 26.04.2007
  (Dátum doručenia: 15.05.2007)
Zápisnica z 20. VZ 16.03.2011
  (Dátum doručenia: 05.05.2011)
Zápisnica z 18. VZ 07.04.2009
  (Dátum doručenia: 22.06.2009)
Plánované aktivity 2008 + Hospodársky plán 2008 + Hospodársky plán 2009-2012
  (Dátum doručenia: 29.05.2008)
Zápisnica zo 17. VZ 13.3.2008 + Dodatok k protokolu 17. VZ z 13.3.2008
  (Dátum doručenia: 29.05.2008)
Poverenie z 10.3.2008
  (Dátum doručenia: 29.05.2008)
Oznámenie
  (Dátum doručenia: 04.05.2006)
Výpis z OR
  (Dátum doručenia: 04.05.2006)
Výpis z RT
  (Dátum doručenia: 04.05.2006)
Zápisnica
  (Dátum doručenia: 04.05.2006)
Živnostenský list z 07.07.2003
  (Dátum doručenia: 10.04.2014)
Výpis zo živnostenského registra
  (Dátum doručenia: 31.03.2014)
Osvedčenie o živnotenskom oprávnení
  (Dátum doručenia: 06.06.2015)
Potvrdenie o ukončení podnikania
  (Dátum doručenia: 06.06.2015)
Dátum aktualizácie údajov:  17.01.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)