Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Bratislava I
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sro Vložka číslo:  16427/B-Zbl

Obchodné meno: 
SAP Slovensko s.r.o.
 
Sídlo: 
Mlynské nivy 16
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 821 09
 
IČO: 
35 737 328
 
Právna forma: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným
 
Deň zápisu: 
12.01.1998
 
Uložené listiny: 
Uznesenie spoločníkov zo dňa 18.9.2002
  (Dátum doručenia: 31.10.2002)
Účtovná závierka k 31.12.2001 a správa audítora
  (Dátum doručenia: 31.10.2002)
Výročná správa za rok 2001
  (Dátum doručenia: 20.12.2002)
Úplné znenie zakladateľskej listiny
  (Dátum doručenia: 23.12.2002)
Notárska zápisnica N 428/2002, NZ 401/2002
  (Dátum doručenia: 23.12.2002)
Výročná správa za rok 2002
  (Dátum doručenia: 11.02.2004)
Notárska zápisnica N 58/2004, Nz 32060/2004
  (Dátum doručenia: 30.04.2004)
Úplné znenie zakladateľskej listiny z 21.4.2004
  (Dátum doručenia: 30.04.2004)
Úplné znenie zakladateľskej listiny z 21.47.2004
  (Dátum doručenia: 30.04.2004)
zápisnica z valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 21.10.2004)
správa audítora za rok 2003
  (Dátum doručenia: 21.10.2004)
výročná správa za rok 2003
  (Dátum doručenia: 21.10.2004)
Správa audítora o overení účtovnej závierky za rok 2004
  (Dátum doručenia: 07.07.2005)
Výročná správa za rok 2004
  (Dátum doručenia: 07.07.2005)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 10.6.05
  (Dátum doručenia: 07.07.2005)
Výročná správa za rok 2005
  (Dátum doručenia: 16.06.2006)
Správa audítora o overení účtovnej závierky za rok 2005
  (Dátum doručenia: 16.06.2006)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 17.5.06
  (Dátum doručenia: 16.06.2006)
výročná správa 2007, rozhodnutia jediného spoločníka 5.6.2008, správa audítora-účtovná závierka 2007
  (Dátum doručenia: 04.07.2008)
účtovná závierka za rok 2006, správa audítora, výročná správa za rok 2006, zápisnica z valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 06.07.2007)
účtovná závierka, výročná správa 2008, správa nezávislého audítora 24.3.2009, rozhodnutie jediného spoločníka 10.6.2009
  (Dátum doručenia: 10.07.2009)
Výročná správa za rok 2011, správa audítora
  (Dátum doručenia: 09.07.2012)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 8.6.2012
  (Dátum doručenia: 09.07.2012)
Účtovná závierka za rok 2009, Výročná správa 2009, Rozhodnutie zo dňa 28.05.2010
  (Dátum doručenia: 24.06.2010)
Účtovná závierka za rok 2011, správa audítora
  (Dátum doručenia: 09.07.2012)
Účtovná závierka za rok 2010, správa audítora
  (Dátum doručenia: 17.05.2011)
Výročná správa za rok 2010, zápisnica z valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 17.05.2011)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
  (Dátum doručenia: 06.07.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
  (Dátum doručenia: 06.07.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
  (Dátum doručenia: 07.07.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora.pdf
  (Dátum doručenia: 07.07.2014)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 20.06.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 20.06.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 21.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 27.06.2015)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 28.07.2015)
rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 04.05.2012)
podpisovy vzor konatela
  (Dátum doručenia: 04.05.2012)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 14.07.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 15.07.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 03.08.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 04.08.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 14.08.2016)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 20.08.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 2
  (Dátum doručenia: 20.08.2016)
Úplne znenie zakladateľskej listiny spoločnosti zo dňa 16.08.2016
  (Dátum doručenia: 22.08.2016)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 28.07.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 29.07.2017)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 03.09.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 03.09.2017)
rozhodnutie jedineho spolocnika.zep
  (Dátum doručenia: 02.03.2015)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 09.07.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 09.07.2018)
Úplné znenie zakladateľskej listiny.zep
  (Dátum doručenia: 26.07.2018)
Plnomocenstvo.zep
  (Dátum doručenia: 26.07.2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 14.09.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 14.09.2018)
Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti.zep
  (Dátum doručenia: 27.12.2016)
Účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 05.07.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 06.07.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 06.07.2019)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 07.07.2019)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 19.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 05.09.2019)
rozhodnutie jediného spolocnika - osvedcené apostilovane úradne prelozene.zep
  (Dátum doručenia: 23.01.2018)
suhlas s vymenovanim za konatela a podpisovy vzor konatela.zep
  (Dátum doručenia: 23.01.2018)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 30.06.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 30.06.2020)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 01.07.2020)
Rozhodnutie jediného spoločníka.zep
  (Dátum doručenia: 04.07.2018)
Osvedcenie o zivnostenskom opravneni.zep
  (Dátum doručenia: 04.07.2018)
Súhlas s vymenovaním.zep
  (Dátum doručenia: 04.07.2018)
Rozhodnutie jediného spoločníka.zep
  (Dátum doručenia: 25.10.2018)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 23.12.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 23.12.2020)
rozhodnutie jedineho spolocnika
  (Dátum doručenia: 24.05.2013)
podpisovy vzor konatela
  (Dátum doručenia: 24.05.2013)
Výročná správa za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 08.07.2021)
Výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 08.07.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 18.07.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 18.07.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 01.09.2021)
Podpisový vzor konateľa
  (Dátum doručenia: 07.10.2010)
Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 07.10.2010)
Podpisový vzor - Ing. Milan Hán
  (Dátum doručenia: 21.11.2003)
Notárska zápisnica N655/97, Nz 654/97
  (Dátum doručenia: 21.11.2003)
Notárska zápisnica N 70/99, Nz 70/99
  (Dátum doručenia: 21.11.2003)
Notárska zápisnica N 208/2000, Nz 208/2000
  (Dátum doručenia: 21.11.2003)
Úplné znenie zakladateľskej listiny z 20.10.2003
  (Dátum doručenia: 21.11.2003)
Úplné znenie zakladateľskej listiny z 12.12.2002
  (Dátum doručenia: 21.11.2003)
Výročná správa za rok 2021
  (Dátum doručenia: 08.07.2022)
výročná správa 2012
  (Dátum doručenia: 17.05.2013)
účtovná závierka 2012, rozhodnutie
  (Dátum doručenia: 17.05.2013)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 16.07.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 16.07.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 16.07.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 06.10.2022)
Dátum aktualizácie údajov:  29.03.2023

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)