Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Mestského súdu Košice
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejnej správy.

Oddiel:  Dr Vložka číslo:  1042/V-Zbl

Obchodné meno: 
Okresné stavebné bytové družstvo Michalovce
 
Sídlo: 
Plynárenská č. 1
Michalovce 071 01
 
IČO: 
00 172 154
 
Právna forma: 
Družstvo
 
Deň zápisu: 
26.01.1973
 
Uložené listiny: 
Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 03.04.2024)
Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 03.04.2024)
Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 15.06.2023)
Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 15.04.2023)
Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 10.04.2023)
Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 10.04.2023)
Zápisnica z VZD.asice
  (Dátum doručenia: 08.08.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 07.04.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 07.04.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 07.04.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 07.04.2022)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 06.08.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 01.05.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 01.05.2021)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 01.11.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 30.10.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 30.10.2020)
Oprava chýb v písaní.asice
  (Dátum doručenia: 04.02.2020)
Prezenčná listina.asice
  (Dátum doručenia: 31.07.2019)
Zápisnica.asice
  (Dátum doručenia: 31.07.2019)
Doplnenie (oprava chýb v písaní).asice
  (Dátum doručenia: 31.07.2019)
Podpisový vzor 1.asice
  (Dátum doručenia: 31.07.2019)
Podpisový vzor 2.asice
  (Dátum doručenia: 31.07.2019)
Podpisový vzor 3.asice
  (Dátum doručenia: 31.07.2019)
Podpisový vzor 4.asice
  (Dátum doručenia: 31.07.2019)
Podpisový vzor 5.asice
  (Dátum doručenia: 31.07.2019)
Podpisový vzor 6.asice
  (Dátum doručenia: 31.07.2019)
Podpisový vzor.asice
  (Dátum doručenia: 21.05.2019)
Zápisnica 2014.asice
  (Dátum doručenia: 21.05.2019)
Zápisnica 2018.asice
  (Dátum doručenia: 21.05.2019)
Zápisnica 2019.asice
  (Dátum doručenia: 21.05.2019)
Prezenčná listina 2014.asice
  (Dátum doručenia: 21.05.2019)
Prezenčná listina 2018.asice
  (Dátum doručenia: 21.05.2019)
Prezenčná listina 2019.asice
  (Dátum doručenia: 21.05.2019)
Správa volebnej komisie
  (Dátum doručenia: 21.05.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 09.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 09.04.2019)
Zápisnica.asice
  (Dátum doručenia: 04.02.2019)
Oprava chýb v písaní.asice
  (Dátum doručenia: 04.02.2019)
Oprava chýb v písaní.asice
  (Dátum doručenia: 04.02.2019)
Doplnenie (oprava chýb v písaní).asice
  (Dátum doručenia: 04.02.2019)
Prezenčná listina.asice
  (Dátum doručenia: 04.02.2019)
Prezenčná listina.zep
  (Dátum doručenia: 31.12.2018)
Zápisnica z VZ.zep
  (Dátum doručenia: 31.12.2018)
Podpisový vzor.zep
  (Dátum doručenia: 31.12.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 14.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 13.04.2018)
Zápisnica z VZ.zep
  (Dátum doručenia: 17.10.2017)
Osvedčenie o živn. oprávnení.zep
  (Dátum doručenia: 17.10.2017)
Prezenčná listina.zep
  (Dátum doručenia: 02.08.2017)
Zápisnica zo zhromaždenia delegátov.zep
  (Dátum doručenia: 02.08.2017)
Podpisový vzor člena predstavenstva.zep
  (Dátum doručenia: 02.08.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 14.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 14.04.2017)
Prezenčná listina z Výročného zhromaždenia delegátov
  (Dátum doručenia: 04.10.2016)
Podpisový vzor člena predstavenstva: Miroslav Vataha
  (Dátum doručenia: 04.10.2016)
Zápisnica z Výročného zhromaždenia delegátov
  (Dátum doručenia: 04.10.2016)
Zápisnica z Výročného zhromaždenia delegátov
  (Dátum doručenia: 04.10.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 31.03.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 31.03.2016)
Zápisnica z Výročného zhromaždenia delegátov
  (Dátum doručenia: 21.07.2015)
Podpisový vzor člena predstavenstva: Peter Zbihlej
  (Dátum doručenia: 21.07.2015)
Prezenčná listina z Výročného zhromaždenia delegátov
  (Dátum doručenia: 21.07.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 20.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 20.06.2015)
Zápisnica z výročného zhromaždenia delegátov, Prezenčná listina
  (Dátum doručenia: 10.12.2014)
Zápisnica zo zhromaždenia delegátov, Prezenčná listina
  (Dátum doručenia: 10.12.2014)
Podpisový vzor člena predstavenstva: Ing. Peter Kohút
  (Dátum doručenia: 10.12.2014)
Podpisový vzor člena predstavenstva: PaedDr. Igor Remák
  (Dátum doručenia: 10.12.2014)
Podpisový vzor člena predstavenstva: František Barta
  (Dátum doručenia: 10.12.2014)
Podpisový vzor člena predstavenstva: Ing. Jaroslav Bašista
  (Dátum doručenia: 10.12.2014)
Podpisový vzor člena predstavenstva: Bc. Jozefína Matkovičová
  (Dátum doručenia: 10.12.2014)
Podpisový vzor člena predstavenstva: JUDr. Miroslav Schýbal
  (Dátum doručenia: 10.12.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
  (Dátum doručenia: 06.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
  (Dátum doručenia: 06.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
  (Dátum doručenia: 06.05.2014)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 26.07.2011)
Zápisnica z Výročného zhromaždenia delegátov
  (Dátum doručenia: 26.07.2011)
Uznesenie z Výročného zhromaždenia delegátov
  (Dátum doručenia: 26.07.2011)
Prezenčná listina z Výročného zhromaždenia delegátov
  (Dátum doručenia: 26.07.2011)
Prezenčná listina zo Zhromaždenia delegátov + pozvánka
  (Dátum doručenia: 28.12.2010)
Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia + uznesenie z mimoriadneho zasadnutia
  (Dátum doručenia: 28.12.2010)
Zápisnica zo Zhromaždenia delegátov
  (Dátum doručenia: 28.12.2010)
Zápisnica z výročného zhromaždenia delegátov
  (Dátum doručenia: 10.08.2010)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva
  (Dátum doručenia: 22.07.2010)
Podpisový vzor: Anna Sotáková
  (Dátum doručenia: 23.10.2008)
Podpisový vzor: Ing. Gabriela Vallová
  (Dátum doručenia: 23.10.2008)
Podpisový vzor: Martin Fedorko
  (Dátum doručenia: 23.10.2008)
Zápisnica z výročného zhromaždenia delegátov
  (Dátum doručenia: 23.10.2008)
Zápisnica z výročného zhromaždenia delegátov
  (Dátum doručenia: 23.10.2008)
Živnostenský list č. OŽP-CM/2007/01397-2/SI
  (Dátum doručenia: 23.10.2008)
Účtovná závierka + výročná správa + audítoraska správa a účtovná závierka za rok 2004 - 2x
  (Dátum doručenia: 12.07.2005)
Uznesenie z mimoriadneho zasadnutia predstavenstva
  (Dátum doručenia: 24.05.2005)
Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia predstavenstva
  (Dátum doručenia: 24.05.2005)
Uznesenie z výročného zhromaždenia delegátov
  (Dátum doručenia: 24.05.2005)
Zápisnica z výročného zhromaždenia delegátov
  (Dátum doručenia: 24.05.2005)
Podpisový vzor: Štefan Sinčák
  (Dátum doručenia: 24.05.2005)
Účtovná závierka 2003 - 2x
  (Dátum doručenia: 21.02.2005)
Správa audítora 2003 - 2x
  (Dátum doručenia: 21.02.2005)
Zápisnica z výročného zhromaždenia delegátov
  (Dátum doručenia: 17.06.2004)
Podpisový vzor: Ing. Štefan Zúbek, Valéria Vyšinová, Ing. Ján Varešinský, Mgr. Jarmila Škrabuľáková, Ing. Emília Lattová, Vladimír Lakatoš, Ing. Ľuboš Kopernický, Ing. Peter Kohút, Ing. Július Gejguš, Michal Čakloš, Ing. Ivana Buršáková, Božena Bádalová
  (Dátum doručenia: 17.06.2004)
Audítorska správa a účtovná závierka 2002 - 2x - fotokópie
  (Dátum doručenia: 05.11.2003)
Zápisnica zo zhromaždenia delegátov
  (Dátum doručenia: 05.06.2003)
Stanovy - 2x
  (Dátum doručenia: 17.04.2003)
Stanovy zo dňa 28.6.2002
  (Dátum doručenia: 10.01.2003)
Podpisový vzor: Milan Sabo, Ing. Milan Dorič
  (Dátum doručenia: 10.01.2003)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 7.2.2002
  (Dátum doručenia: 10.01.2003)
Zápisnica z výročného zhromaždenia delegátov + uznesenie z výročného zhromaždenia delegátov
  (Dátum doručenia: 10.01.2003)
Účtovná závierka + správa audítora o overení ročnej účtovnej závierky - 2x
  (Dátum doručenia: 10.01.2003)
Uznesenie zo zhromaždenia delegátov + zápisnica zo zhromaždenia delegátov
  (Dátum doručenia: 12.09.2002)
Dátum aktualizácie údajov:  20.06.2024

Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR