Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Mestského súdu Bratislava III
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejnej správy.

Oddiel:  Dr Vložka číslo:  218/B-Zbl

Obchodné meno: 
COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo
 
Sídlo: 
Bajkalská 25
Bratislava 827 18
 
IČO: 
35 697 547
 
Právna forma: 
Družstvo
 
Deň zápisu: 
28.08.1996
 
Uložené listiny: 
Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 03.06.2023)
Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 03.06.2023)
Výročná správa za rok 2022
  (Dátum doručenia: 03.06.2023)
Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 03.04.2023)
Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 03.04.2023)
Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 09.06.2022)
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 09.06.2022)
Výročná správa za rok 2021
  (Dátum doručenia: 09.06.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 07.04.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 07.04.2022)
Výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 04.06.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 03.06.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 03.06.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 03.06.2021)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 03.06.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 03.06.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 03.06.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 03.06.2020)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 06.06.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 06.06.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 17.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 16.04.2019)
Zápisnica z členskej schôdze družstvo zo dňa 30.5.2018
  (Dátum doručenia: 29.06.2018)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 07.06.2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 07.06.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 06.06.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 01.05.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 14.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 14.04.2018)
Zápisnica z mimoriadnej schôdze COOP Jednota Slovensko zo dňa 24.10.2017
  (Dátum doručenia: 09.11.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 06.06.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 13.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 12.04.2017)
zápisnica z mimoriadnej členskej schôdze zo dňa 07.12.2016
  (Dátum doručenia: 05.01.2017)
Stanovy - máj 2016
  (Dátum doručenia: 27.06.2016)
Výpis zo zápisnice zo dňa 25.05.2016
  (Dátum doručenia: 27.06.2016)
Výročná správa za rok 2015
  (Dátum doručenia: 27.06.2016)
Správa audítora, účtovná závierka za rok 2015
  (Dátum doručenia: 27.06.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 07.06.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 10.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 08.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 03.07.2015)
Stanovy máj 2015
  (Dátum doručenia: 22.06.2015)
Výpis zo zápisnice členskej schôdze zo dňa 27.5.2015 + Stanovy
  (Dátum doručenia: 22.06.2015)
Správa nezávislého audítora, účtovná závierka 2014
  (Dátum doručenia: 22.06.2015)
výročná správa 2014
  (Dátum doručenia: 22.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 21.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 20.06.2015)
Výročná správa za rok 2013
  (Dátum doručenia: 24.06.2014)
Účtovná závierka za rok 2013, správa audítora
  (Dátum doručenia: 24.06.2014)
Stanovy zo dňa 28.5.2014
  (Dátum doručenia: 24.06.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
  (Dátum doručenia: 09.06.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
  (Dátum doručenia: 09.06.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
  (Dátum doručenia: 07.06.2014)
Účtovná závierka za rok 2012, správa audítora
  (Dátum doručenia: 28.06.2013)
Výročná správa za rok 2012
  (Dátum doručenia: 28.06.2013)
účtovná závierka 2011, výročná správa 2011
  (Dátum doručenia: 28.06.2012)
Výročná správa za rok 2010
  (Dátum doručenia: 24.06.2011)
Účtovná závierka za rok 2010, správa audítora
  (Dátum doručenia: 24.06.2011)
Úplné znenie stanov z 25.05.2011
  (Dátum doručenia: 24.06.2011)
Úplné znenie stanov z 16.02.2011
  (Dátum doručenia: 25.02.2011)
Stanovy z 30.11.2010
  (Dátum doručenia: 08.12.2010)
Výpis zo zápisnica z členskej schôdze z 23.11.2010
  (Dátum doručenia: 08.12.2010)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2009
  (Dátum doručenia: 08.12.2010)
Stanovy družstva - máj 2010
  (Dátum doručenia: 08.06.2010)
Účtovná závierka za rok 2009, výpis zo zápisnice z členskej schôdze
  (Dátum doručenia: 08.06.2010)
Výročná správa za rok 2009
  (Dátum doručenia: 08.06.2010)
Konsolisovaná výročná správa k 31.12.2008
  (Dátum doručenia: 28.09.2009)
Výročná správa za rok 2008
  (Dátum doručenia: 19.06.2009)
Účtovná závierka za rok 2008
  (Dátum doručenia: 19.06.2009)
Úplné znenie stanov zo dňa 8.6.2009
  (Dátum doručenia: 19.06.2009)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 21.5.2009
  (Dátum doručenia: 19.06.2009)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2007
  (Dátum doručenia: 16.12.2008)
Súvaha + výkaz za rok 2006,Výpis zo zápisnice z Členskej schôdze
  (Dátum doručenia: 10.12.2008)
Výročná správa za rok 2007, účtovná závierka za rok 2007, správa audítora, výpis zo zápisnice z 27.5.2008
  (Dátum doručenia: 26.06.2008)
Účtovná závierka za rok 2006, zápsinica z členskej schôdze, výročná správa
  (Dátum doručenia: 22.06.2007)
Zápisnica z mimoriadnej Členskej schôdze z 12.12.2006
  (Dátum doručenia: 10.01.2007)
Stanovy z 28.12.2006
  (Dátum doručenia: 10.01.2007)
Výpis zo zápisnice členskej schôdze z 31.5.2006
  (Dátum doručenia: 26.06.2006)
Účtovná závierka za rok 2005
  (Dátum doručenia: 26.06.2006)
Výročná správa za rok 2005
  (Dátum doručenia: 26.06.2006)
Podpisový vzor - Ing. Gabriel Csollár, p. Roman Jagelek, Ing. Štefan Karaš, Ing. Ján Koza, Ing. Ľudovít Kulcsár, Ing Bohuslav Uváčik, Ing. Miloš Benkovič, p. Anna Beťušťáková, Ing. Vladimír Habaj, p. Ábel Tužinský, Ing. Eva Kolajová
  (Dátum doručenia: 10.01.2006)
Uznesenie z členskej schôdze zo dňa 21.6.2004.
  (Dátum doručenia: 17.06.2005)
Výpis zo zápisnice členskej schôdze konanej dňa 25.5.2005.
  (Dátum doručenia: 17.06.2005)
Výročná správa, správa audítora spolu s účtovnou závierkou za rok 2004.
  (Dátum doručenia: 17.06.2005)
Úplné znenie stanov z 27.12.2004
  (Dátum doručenia: 30.12.2004)
Zmena stanov schválená na mimoriadnej členskej schôdzi dňa 14.12.2004
  (Dátum doručenia: 30.12.2004)
Návrh na zmenu stanov z 25.5.2004
  (Dátum doručenia: 23.06.2004)
Výpis zo zápisnice z členskej schôdze zo dňa 25.5.2004
  (Dátum doručenia: 23.06.2004)
Úplné znenie stanov z 10.6.2004
  (Dátum doručenia: 23.06.2004)
Výročná správa za rok 2003
  (Dátum doručenia: 23.06.2004)
Správa audítora a účtovná závierka za rok 2003
  (Dátum doručenia: 23.06.2004)
Výročná správa a účtovná závierka za rok 2002
  (Dátum doručenia: 26.06.2003)
Výpis zo zápisnice z Členskej schôdze z 16.12.2002
  (Dátum doručenia: 27.12.2002)
Podpisové vzory členov predstavenstva - Ing. Anna Grollová, Ing. Štefan Mácsadi, Ing. Ján Šlauka, Ing. Jozef Čaňo, JUDr. Martin Katriak, Ing. Gabriel Csollár, Ing. Adrián Ďurček, Ing. Ján Plučinský, Ing. Ivan Bzdúšek, Ing. Július Belovič, Július Kvas, Ing. Miroslav Janík, Ing. Stanislav Paulík, Ing. Vincent Vojtek, JUDr. Michal Kochan
  (Dátum doručenia: 27.12.2002)
Podpisové vzory členov kontrolnej komisie - Ing. Elena Gubčová, Roman Jagelek, Ing. Ján Koza, Ing. Eva Kolajová, Ing. Bohuslav Uváčik, Ábel Tužinský, JUDr. Štefan Koľ, Ing. František Hric, Ing. Vladimír Habaj
  (Dátum doručenia: 27.12.2002)
Stanovy z 16.12.2002
  (Dátum doručenia: 27.12.2002)
Stanovy z 28.5.2002
  (Dátum doručenia: 25.06.2002)
Stanovy COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo - máj 2002
  (Dátum doručenia: 25.06.2002)
Výpis zo zápisnice z Členskej schôdze z 28.5.2002
  (Dátum doručenia: 25.06.2002)
Výročná správa družstva za rok 2001
  (Dátum doručenia: 25.06.2002)
Audítorská správa a účtovná závierka za rok 2001
  (Dátum doručenia: 25.06.2002)
Správa audítora o overení ročnej účtovnej závierky k 31.12.2001
  (Dátum doručenia: 25.06.2002)
Výročná správa za rok 2001
  (Dátum doručenia: 25.06.2002)
Stanovy z 14.2.2002
  (Dátum doručenia: 18.02.2002)
Uznesenie z členskej schôdze z 15.2.2002
  (Dátum doručenia: 18.02.2002)
Zápisnica z Členskej schôdze zo dňa 14.2.2002
  (Dátum doručenia: 18.02.2002)
Dátum aktualizácie údajov:  05.12.2023

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)