Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Žilina
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Dr Vložka číslo:  190/L-Zbl

Obchodné meno: 
Poľnohospodárske družstvo v Hruštíne
 
Sídlo: 
Črchľa 396/145
Hruštín 029 52
 
IČO: 
00 222 372
 
Právna forma: 
Družstvo
 
Deň zápisu: 
19.02.1972
 
Uložené listiny: 
Účtovná závierka 2006+VS
  (Dátum doručenia: 20.06.2007)
Účtovná závierka 2007+VS+SNA
  (Dátum doručenia: 26.05.2008)
Účtovná závierka 2005+VS+SNA
  (Dátum doručenia: 07.08.2006)
účtovná závierka 2008 + poznámky + VS + SNA
  (Dátum doručenia: 27.05.2009)
Stanovy, zápis čl. schôdze, účt. závierka 2002,
  (Dátum doručenia: 09.06.2003)
Stanovy, zápis čl. schôdze,
  (Dátum doručenia: 25.09.2003)
Úplné znenie stanov, podpisové vzory členov predstavenstva,
  (Dátum doručenia: 12.07.2004)
Zápisnica z náhradnej MČS
  (Dátum doručenia: 02.03.2006)
Zápisnica z MČS a náhradnej MČS z 18/12/07+Stanovy
  (Dátum doručenia: 14.01.2008)
zápisnica z členskej schôdze 28.04.2009
  (Dátum doručenia: 27.05.2009)
Stanovy DR z 2/6/07
  (Dátum doručenia: 20.06.2007)
Zápisnica z MČS z 22/6/07
  (Dátum doručenia: 22.08.2007)
Zápisnica z MVZ z 19/9/07
  (Dátum doručenia: 18.10.2007)
Stanovy z 7/1/06
  (Dátum doručenia: 02.03.2006)
zápisnica z členskej schôdze zo dňa 31/5/2010
  (Dátum doručenia: 11.06.2010)
zápisnica z náhradnej členskej schôdze zo dňa 31/5/2010
  (Dátum doručenia: 11.06.2010)
účtovná závierka 2009 + poznámky + VS 2009
  (Dátum doručenia: 11.06.2010)
zápisnica z náhradnej členskej schôdze zo dňa 31/5/2010
  (Dátum doručenia: 10.06.2010)
podpisový vzor L. Hojo, J. Žilinec
  (Dátum doručenia: 10.06.2010)
účtovná závierka 2010 + poznámky + VS + SNA + vyhlásenie + zápisnica z členskej schôdze 30.06.2011 + zápisnica z náhradnej členskej schôdze 14.07.2011
  (Dátum doručenia: 04.08.2011)
Účtovná závierka 2011+pozn.+VS+SNA
  (Dátum doručenia: 27.07.2012)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
  (Dátum doručenia: 28.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
  (Dátum doručenia: 28.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
  (Dátum doručenia: 28.05.2014)
Výročná správa 2012 + Účtovná závierka 2012 + Poznámky + Vyhlásenie + Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 04.11.2013)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 14.06.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 15.06.2014)
zápisnica z náhradnej členskej schôdze + vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 28.05.2014)
Výročná správa za rok 2013.pdf
  (Dátum doručenia: 21.07.2014)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 23.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 23.06.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 18.07.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 19.07.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 25.02.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 07.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 08.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 06.08.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 18.08.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 18.08.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1 - časť 3.pdf
  (Dátum doručenia: 19.08.2016)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 19.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 20.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 29.04.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 05.05.2017)
stanovy zo dňa 26/4/2017 - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 29.05.2017)
zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 1/3/2017
  (Dátum doručenia: 29.05.2017)
zápisnica z VZ zo dňa 26/4/2017
  (Dátum doručenia: 29.05.2017)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 18.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 18.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 07.06.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 08.09.2018)
osvedčenie o živnostenskom oprávnení zo dňa 17/7/2015
  (Dátum doručenia: 29.07.2015)
zápisnica z VZ zo dňa 18/6/2015
  (Dátum doručenia: 29.07.2015)
stanovy zo dňa 18/6/2015
  (Dátum doručenia: 29.07.2015)
Živnostenské oprávnenie z 29/7/14
  (Dátum doručenia: 30.07.2014)
Zápisnica z MČS a z NMČS z 7/1/06+stanovy
  (Dátum doručenia: 30.07.2014)
úplné znenie stanov zo dňa 27/4/2014
  (Dátum doručenia: 09.06.2014)
zápisnica z členskej schôdze zo dňa 13/4/2014
  (Dátum doručenia: 09.06.2014)
Zápisnica z NČS z 12/6/12
  (Dátum doručenia: 27.07.2012)
Zápisnica z ČS z 31/5/12
  (Dátum doručenia: 27.07.2012)
Zápisnica z Predstavenstva z 2/2/12
  (Dátum doručenia: 27.07.2012)
Podpisový vzor: Ing.M.Firicová
  (Dátum doručenia: 27.07.2012)
zápisnica z mimoriadnej členskej schôdze zo dňa 16/2/2012
  (Dátum doručenia: 27.04.2012)
zápisnica z náhradnej mirmoriadnej členskej schôdze zo dňa 29/2/2012
  (Dátum doručenia: 27.04.2012)
Rozhodnutie o premene na EUR
  (Dátum doručenia: 29.12.2009)
Zápis členskej schôdze 6.7.2006, zápis predstavenstva, živn. list,
  (Dátum doručenia: 11.09.2006)
Podpisový vzor: Ing.L.Hojo, Ing.M.Mišánik
  (Dátum doručenia: 14.01.2008)
Podpisový vzor: JUDr.M.Kováčik
  (Dátum doručenia: 18.10.2007)
Podpisový vzor: Ing.J.Solga, Ing.L.Hojo, Ing.I.Bezák
  (Dátum doručenia: 22.08.2007)
Výpis zo Živn. registra
  (Dátum doručenia: 10.11.2004)
Účtovná závierka 2004
  (Dátum doručenia: 21.09.2005)
Zápisnica z náhr. čl. schôdze, návrh na zmenu stanov, výročná správa 2003
  (Dátum doručenia: 26.05.2004)
Účtovná závierka 2003, výročná a audítorská správa
  (Dátum doručenia: 03.06.2004)
súvaha, výkaz, audit. výrok
  (Dátum doručenia: 01.07.2002)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 12.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 12.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 15.06.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 22.06.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 2
  (Dátum doručenia: 22.06.2019)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 22.06.2019)
Stanovy.zep
  (Dátum doručenia: 27.08.2019)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 30.06.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 30.06.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 22.07.2020)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 28.07.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 28.07.2020)
Zápisnica z členskej schôdze a zápisnica z náhradnej členskej schôdze.zep
  (Dátum doručenia: 12.08.2020)
Stanovy.zep
  (Dátum doručenia: 12.08.2020)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení.zep
  (Dátum doručenia: 12.08.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 23.06.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 23.06.2021)
zápisnica.asice
  (Dátum doručenia: 14.07.2021)
Výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 22.07.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 23.07.2021)
Dátum aktualizácie údajov:  30.07.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)