Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Documents of the company deposited in the collection of documents at the District Court Bratislava I
This list of documents of the company deposited in the collection of documents has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section:  Sro Insert No.:  67123/B-Zbl

This list of documents of the company was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
BBS SOLUTION s. r. o.
 
Registered seat: 
Széchenyiho 27/5
Štúrovo 943 01
 
Identification number (IČO): 
45 685 711
 
Legal form: 
Private limited liability company
 
Date of entry: 
08/21/2010
 
Collection of documents: 
Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina
Type of document: Founding Document (Memorandum of Association/Founder´s Deed/ Founding Agreement/ Articles of Association/ Notary Statement related to the foundation /any other document regulating the foundation), full powers conferred for the purpose of concluding the Founding Document
  (Delivered: 08/09/2010)
Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 08/09/2010)
Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona, 2)
Type of document: Declaration made by trustee of an account
  (Delivered: 08/09/2010)
Listina, ktorou sa preukazuje vlastnícke právo alebo užívacie právo k nehnuteľnosti alebo jej časti, ktoré užívanie nehnuteľnosti alebo jej časti ako sídla alebo miesta podnikania nevylučuje, alebo súhlas vlastníka nehnuteľnosti alebo jej časti so zápisom
Type of document: Other document
  (Delivered: 08/09/2010)
Písomné vyhlásenie zakladateľa, že spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá je zakladateľom, má viac spoločníkov, ak spoločnosť založila jedna spoločnosť s ručením obmedzeným
Type of document: Other document
  (Delivered: 08/09/2010)
podpis
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 08/09/2010)
UZ spoločenskej zmluvy
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 11/15/2010)
Podpisový vzor
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 11/15/2010)
Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnoati
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 11/15/2010)
Date of updating data in databases:  10/03/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person