Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Žilina
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sro Vložka číslo:  53581/L-Zbl

Obchodné meno: 
Metsa Tissue Slovakia s.r.o.
 
Sídlo: 
Celulózka 3494
Žilina 011 61
 
IČO: 
36 381 306
 
Právna forma: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným
 
Deň zápisu: 
03.07.1998
 
Uložené listiny: 
N.z, úz. szanov, 2x zápis 5x pod. vzor, audit. správa,
  (Dátum doručenia: 07.11.2002)
Nz 12897/03, úz. stanov, pod. vzor, listina prítomných akcionárov, zápis Mvz,
  (Dátum doručenia: 24.04.2003)
Výročná správa 2003, konsolidovaná výročná správa 2003,
  (Dátum doručenia: 16.11.2004)
Účtovná závierka, konsolidovaná účtovná závierka 2003,
  (Dátum doručenia: 25.06.2004)
Úplné znenie Stanov z 9/9/04 NZ 68789/04
  (Dátum doručenia: 10.02.2005)
Zápis val. zhromaždenia, pod. vzor, 2x audit. správa 2002,
  (Dátum doručenia: 30.07.2003)
Nz 68789/04, podpisový vzor,
  (Dátum doručenia: 22.09.2004)
Dodatok 1 k zmluve o predaji časti podniku z 10/3/05
  (Dátum doručenia: 19.04.2005)
Účtovná závierka 2004
  (Dátum doručenia: 22.06.2005)
Výročná správa 2004,
  (Dátum doručenia: 19.07.2005)
Výročná správa 2004, audit. správa, účt. závierka 2004,
  (Dátum doručenia: 03.01.2006)
Osvedčenie o VZ -NZ 13870/06 z 11/4/06
  (Dátum doručenia: 13.04.2006)
Podpisový vzor: Olli-M. Tahvanainen, Ing. M. Majtán
  (Dátum doručenia: 13.04.2006)
Úplné znenie Stanov A.S. z 11/4/06
  (Dátum doručenia: 13.04.2006)
Účtovná závierka 2005/konsolidovaná/
  (Dátum doručenia: 02.11.2006)
Rozhodnutie jediného spoločníka,
  (Dátum doručenia: 13.02.2007)
Zmluva o zlúčení
  (Dátum doručenia: 22.06.2007)
Podpisový vzor: Ing. Jozef Gažo,Ing. Ladislav Šebo
  (Dátum doručenia: 22.06.2007)
Rozhodnutie jediného akcionára v pôsobnosti valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 22.06.2007)
Rozhodnutie predstavenstva z 6/7/07
  (Dátum doručenia: 09.07.2007)
Podpisový vzor: M.Antonietto Angeli
  (Dátum doručenia: 09.07.2007)
Rozhodnutie jediného akcionára, zo 10.9.2007
  (Dátum doručenia: 19.11.2007)
Účtovná závierka za rok 2006 + SNA
  (Dátum doručenia: 17.12.2007)
Rozhodnutie jediného akcionára v pôsobnosti valného zhromaždenia NZ 24777/07 z 22/6/07, NZ 24780/07 a NZ 24781/07
  (Dátum doručenia: 22.06.2007)
rozhodnutie jediného akcionára 21.04.2009
  (Dátum doručenia: 24.04.2009)
Zmluva o zlúčení NZ 24781/07 z 22/6/07
  (Dátum doručenia: 22.06.2007)
Účtovná závierka 2008+VS+SNA
  (Dátum doručenia: 02.09.2009)
Návrh zmluvy o zlúčení AS
  (Dátum doručenia: 18.04.2007)
Účtovná závierka 2007 + poznámky + správa audítora
  (Dátum doručenia: 24.07.2008)
Podpisový vzor: Ľ.Lopatka, J.Bigus
  (Dátum doručenia: 09.02.2009)
účtovna závierka 2009 + poznámky + správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 28.05.2010)
výročná správa 2006
  (Dátum doručenia: 24.09.2010)
výročná správa 2007
  (Dátum doručenia: 24.09.2010)
výročná správa 2008
  (Dátum doručenia: 24.09.2010)
Rozhodnutie akcionára z 2/6/08
  (Dátum doručenia: 21.08.2008)
notárska zápisnica Nz 52826/2008 dňa 28.11.2008
  (Dátum doručenia: 28.11.2008)
živnostenský list
  (Dátum doručenia: 09.12.2008)
rozhodnutie predstavenstva zo dňa 26/10/09
  (Dátum doručenia: 26.11.2009)
úplné znenie stanov zo dňa 26/10/09
  (Dátum doručenia: 26.11.2009)
rozhodnutie predstavenstva zo dňa 23/11/09
  (Dátum doručenia: 07.01.2010)
NZ 142/2010 zo dňa 5/1/2010 - rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 07.01.2010)
podpisový vzor A. Vačko, M. Hoferica, Ľ. Kotulač,
  (Dátum doručenia: 07.01.2010)
vzdanie sa funkcie L.Šebo, J. Gažo
  (Dátum doručenia: 07.01.2010)
úplné znenie stanov zo dňa 5/1/2010
  (Dátum doručenia: 07.01.2010)
podpisový vzor Z. Toth, Z. Schwaiger
  (Dátum doručenia: 23.06.2010)
rozhodnutie predstavenstva spoločnosti zo dňa 5/5/2010
  (Dátum doručenia: 23.06.2010)
NZ 22469/2010 zo dňa 23/6/2010 - rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 17.08.2010)
úplné znenie stanov zo dňa 23/6/2010
  (Dátum doručenia: 17.08.2010)
Rozhodnutie akcionára NZ 22469/10 z 23/6/10, NZ 26720/10 z 28/7/10
  (Dátum doručenia: 29.09.2010)
Podpisový vzor: P.M.Holm
  (Dátum doručenia: 29.09.2010)
Znalecký posudok 5/2010
  (Dátum doručenia: 29.09.2010)
výročná správa 2009
  (Dátum doručenia: 24.09.2010)
rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa21/10/2010
  (Dátum doručenia: 25.10.2010)
vzdanie sa funkcie Ing. Ľ. Lopatka
  (Dátum doručenia: 25.10.2010)
Rozhodnutie spoločníka z 4/3/11
  (Dátum doručenia: 09.03.2011)
Podpisový vzor: H.T.Kottonen
  (Dátum doručenia: 09.03.2011)
účtovná závierka 2010 + poznámky + SNA
  (Dátum doručenia: 04.04.2011)
účtovna závierka 2010 + poznámky + správa nezávislého audítora + výročna správa
  (Dátum doručenia: 07.07.2011)
Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 19.10.2011)
Rozhodnutie konateľov spoločnosti o udelení prokúry
  (Dátum doručenia: 19.10.2011)
Vzdanie sa funkcie: Hannu Tapio Kottonen + Olli-Matti Tahvanainen
  (Dátum doručenia: 19.10.2011)
Podpisové vzory: Daniel Garčár + Mariusz Jedrzejewski
  (Dátum doručenia: 19.10.2011)
Vyhlásenie konateľov
  (Dátum doručenia: 03.11.2011)
rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 14/11/2011
  (Dátum doručenia: 26.01.2012)
Rozhodnutie konateľov z 14/11/11
  (Dátum doručenia: 12.12.2011)
Rozhodnutie konateľov z 25/4/12
  (Dátum doručenia: 09.05.2012)
Rozhodnutie spoločníka z 24/4/12
  (Dátum doručenia: 09.05.2012)
Podpisový vzor: W.A.Szary
  (Dátum doručenia: 09.05.2012)
Úplné znenie ZL z 30/4/12
  (Dátum doručenia: 09.05.2012)
Účtovná závierka 2011+Poznámky+Správa audítora
  (Dátum doručenia: 05.04.2012)
účtovná závierka za rok 2011+poznámky+výročná správa+správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 06.12.2012)
Rozhodnutie konateľov z 22/2/13
  (Dátum doručenia: 29.04.2013)
Podpisový vzor: J.Urban
  (Dátum doručenia: 29.04.2013)
Účtovná závierka 2012+pozn.+SNA+VS
  (Dátum doručenia: 22.08.2013)
Rozhodnutie spoločníka z 27/1/14
  (Dátum doručenia: 26.02.2014)
Podpisový vzor: M.J.Forsell
  (Dátum doručenia: 26.02.2014)
Účtovná závierka za rok 2012 - Súvaha
  (Dátum doručenia: 20.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2012 - Výkaz ziskov a strát.tiff
  (Dátum doručenia: 05.06.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
  (Dátum doručenia: 30.07.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
  (Dátum doručenia: 31.07.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
  (Dátum doručenia: 04.08.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 03.09.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení 1.pdf
  (Dátum doručenia: 03.09.2014)
Výročná správa za rok 2013.pdf
  (Dátum doručenia: 03.06.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 02.07.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 02.07.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 02.07.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 03.07.2015)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 03.07.2015)
rozhodnutie konateľov zo daň 18/6/2015
  (Dátum doručenia: 30.06.2015)
rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 12/1/2016
  (Dátum doručenia: 09.03.2016)
podpisový vzor Ch. K. Zeiler
  (Dátum doručenia: 09.03.2016)
podpisový vzor I. Malík
  (Dátum doručenia: 09.03.2016)
podpisový vzor Z. Bodzanová
  (Dátum doručenia: 09.03.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 04.06.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 04.06.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 21.06.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 26.06.2016)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 04.10.2016)
Výročná správa za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 14.06.2017)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 15.06.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 15.06.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 15.06.2017)
Rozhodnutie spoločníka z 1/11/17
  (Dátum doručenia: 12.12.2017)
UZ.zep
  (Dátum doručenia: 09.01.2018)
Rozhodnutie jediného spoločníka.zep
  (Dátum doručenia: 14.03.2018)
Podpisový vzor konateľa.zep
  (Dátum doručenia: 14.03.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 18.06.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 18.06.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 21.06.2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 14.09.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 14.09.2018)
Doplnenie Rozhodnutia jediného spoločníka.asice
  (Dátum doručenia: 26.03.2019)
Rozhodnutie jediného spoločníka.asice
  (Dátum doručenia: 13.03.2019)
Rozhodnutie konateľov.asice
  (Dátum doručenia: 13.03.2019)
Podpisový vzor: A.Simon, Ing.M.Pozor, J.K.Sillanpää
  (Dátum doručenia: 10.04.2019)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 06.06.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 06.06.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 06.06.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 07.06.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 18.06.2019)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 10.06.2020)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 10.06.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 10.06.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 10.06.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 17.06.2020)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 17.06.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 17.06.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 17.06.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 17.06.2021)
Výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 17.06.2021)
Dátum aktualizácie údajov:  18.10.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)