Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Trnava
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sro Vložka číslo:  688/T-Zbl

Obchodné meno: 
Chladiace veže Bohunice, spol. s r.o.
 
Sídlo: 
Námestie sv. Michala 171/4
Jaslovské Bohunice 919 30
 
IČO: 
34 109 960
 
Právna forma: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným
 
Deň zápisu: 
01.11.1994
 
Uložené listiny: 
Zápisnica z MVZ
  (Dátum doručenia: 28.03.2006)
Výpis z OR
  (Dátum doručenia: 28.03.2006)
Výpis z OR
  (Dátum doručenia: 28.03.2006)
Splnomocnenie
  (Dátum doručenia: 28.03.2006)
Plnomocenstvo
  (Dátum doručenia: 28.03.2006)
Podpisový vzor člena dozornej rady Ing. Katarína Maletzová, Bratislava
  (Dátum doručenia: 28.03.2006)
Podpisový vzor konateľa Ing. Stanislav Plevák, Chtelnica
  (Dátum doručenia: 28.03.2006)
Spoločenská zmluva - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 28.03.2006)
Zápisnica z VZ 28.04.2006
  (Dátum doručenia: 25.05.2006)
Účtovná závierka k 31.12.2005
  (Dátum doručenia: 25.05.2006)
Výročná správa 2005
  (Dátum doručenia: 25.05.2006)
Zápisnica z MVZ
  (Dátum doručenia: 14.11.2006)
Výpis zo zoznamu spoločníkov
  (Dátum doručenia: 14.11.2006)
Výpis z OR
  (Dátum doručenia: 14.11.2006)
Výpis z OR
  (Dátum doručenia: 14.11.2006)
Plnomocenstvo
  (Dátum doručenia: 14.11.2006)
Poverenie
  (Dátum doručenia: 14.11.2006)
Živnostenský list
  (Dátum doručenia: 14.11.2006)
Spoločenská zmluva
  (Dátum doručenia: 14.11.2006)
Výpis z LV
  (Dátum doručenia: 30.01.2007)
Zápisnica z VZ 26.04.2007
  (Dátum doručenia: 18.05.2007)
Spoločenská zmluva
  (Dátum doručenia: 18.05.2007)
Plnomocenstvo
  (Dátum doručenia: 18.05.2007)
Plná moc
  (Dátum doručenia: 18.05.2007)
Potvrdenie
  (Dátum doručenia: 18.05.2007)
Výpis z OR - MTI a.s.
  (Dátum doručenia: 18.05.2007)
Výpis z OR - Slovenské elektrárne, a.s.
  (Dátum doručenia: 18.05.2007)
Zápisnica z VZ 26.04.2007
  (Dátum doručenia: 17.05.2007)
Výročná správa za rok 2006
  (Dátum doručenia: 17.05.2007)
Zápisnica z MVZ 15.08.2007
  (Dátum doručenia: 16.08.2007)
Súhlas a podpisový vzor člena DR - Ing. Jaroslav Míl
  (Dátum doručenia: 16.08.2007)
Výpis z OR - MTI a.s.
  (Dátum doručenia: 16.08.2007)
Výpis z OR - Slovenské elektrárne, a.s.
  (Dátum doručenia: 16.08.2007)
Zápisnica z VZ 30.04.2008
  (Dátum doručenia: 26.05.2008)
Výročná správa za rok 2007 + Účtovná závierka k 31.12.2007
  (Dátum doručenia: 26.05.2008)
Zápisnica z 04.12.2008
  (Dátum doručenia: 15.12.2008)
Spoločenská zmluva
  (Dátum doručenia: 15.12.2008)
Zápisnica z VZ 12.02.2009
  (Dátum doručenia: 06.03.2009)
Spoločenská zmluva
  (Dátum doručenia: 06.03.2009)
Vyhlásenie o odstúpení z funkcie člena DR - Ing. Jaroslav Míl, MBA
  (Dátum doručenia: 06.03.2009)
Vzdanie sa funkcie konateľa - Ing. Stanislav Plevák
  (Dátum doručenia: 06.03.2009)
Návrh za člena DR
  (Dátum doručenia: 06.03.2009)
Podpisový vzor člena DR - Ing. Jaroslav Holubec
  (Dátum doručenia: 06.03.2009)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 09.03.2009)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 14.05.2009)
Vzdanie sa funkcie člena dozornej rady MUDr. Martin Kováč
  (Dátum doručenia: 14.05.2009)
Vzdanie sa funkcie člena dozornej rady Ing. Peter Hennel
  (Dátum doručenia: 14.05.2009)
Podpisový vzor člena dozornej rady Ing. Štefan Schmidt
  (Dátum doručenia: 14.05.2009)
Podpisový vzor člena dozornej rady Ing. Tomáš Schmidt
  (Dátum doručenia: 14.05.2009)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 26.06.2009)
Výročná správa za rok 2008 + Účtovná závierka k 31.12.2008
  (Dátum doručenia: 26.06.2009)
Zápisnica z VZ 29.04.2010
  (Dátum doručenia: 04.05.2010)
Vzdanie sa funkcie konateľa - Ing. Mária Krajčovičová
  (Dátum doručenia: 04.05.2010)
Vzdanie sa funkcie člena DR - Ing. Štefan Schmidt
  (Dátum doručenia: 04.05.2010)
Podpisový vzor konateľa - Ing. Štefan Schmidt
  (Dátum doručenia: 04.05.2010)
Podpisový vzor člena DR - Ing. Mária Krajčovičová
  (Dátum doručenia: 04.05.2010)
Výročná správa 2009 + Účtovná závierka k 31.12.2009
  (Dátum doručenia: 11.05.2010)
Zápisnica z VZ 30.12.2010
  (Dátum doručenia: 03.01.2011)
Podpisový vzor člena DR - JUDr. Dáša Panyik Schmidtová
  (Dátum doručenia: 03.01.2011)
Zápisnica z VZ 30.06.2011
  (Dátum doručenia: 08.07.2011)
Výročná správa 2010 + Účtovná závierka k 31.12.2010
  (Dátum doručenia: 08.07.2011)
Zápisnica z VZ z 31.05.201
  (Dátum doručenia: 14.06.2012)
Výročná správa za rok 2011 + Účtovná závierka k 31.12.2011 + Správa audítora
  (Dátum doručenia: 14.06.2012)
Zápisnica z vz
  (Dátum doručenia: 06.12.2012)
Poverenie
  (Dátum doručenia: 06.12.2012)
Výpis zo zoznamu spoločníkov
  (Dátum doručenia: 06.12.2012)
Súhlas s ustanovením do funkcie Ing. Jaroslav Jarábek
  (Dátum doručenia: 06.12.2012)
Spoločenská zmluva
  (Dátum doručenia: 06.12.2012)
Zápisnica z VZ z 13.05.2013
  (Dátum doručenia: 13.06.2013)
Vzdanie sa funkcie člena dozorenej rady Ing. Tomáš Schmidt
  (Dátum doručenia: 03.07.2013)
Vzdanie sa funkcie člena dozornej rady JUDr. Dáša Pányik Schmidtová
  (Dátum doručenia: 03.07.2013)
Vzdanie sa funkcie Ing. Štefan Schmidt
  (Dátum doručenia: 03.07.2013)
Spoločenská zmluva úplné znenie
  (Dátum doručenia: 25.07.2013)
Zápisnica z vz
  (Dátum doručenia: 25.07.2013)
Dodatok správy audítora
  (Dátum doručenia: 25.07.2013)
Spoločenská zmluva úplné znenie
  (Dátum doručenia: 04.02.2014)
Zápisnica z vz
  (Dátum doručenia: 04.02.2014)
Zmluva o prevode obchodného podielu z HANT BA, a.s. na HANT BA DS, a.s.
  (Dátum doručenia: 04.02.2014)
Vzdanie sa funkcie Ing. Peter Klenovič
  (Dátum doručenia: 04.02.2014)
Podpisový vzor Ing. Samuel Nagy
  (Dátum doručenia: 04.02.2014)
Zápisnica z VZ z 09.06.2014
  (Dátum doručenia: 30.06.2014)
Podpisový vzor člena dozornej rady Ing. Jaroslav Hudec
  (Dátum doručenia: 30.06.2014)
Prezenčná listina
  (Dátum doručenia: 15.07.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
  (Dátum doručenia: 19.07.2015)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
  (Dátum doručenia: 19.07.2015)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
  (Dátum doručenia: 19.07.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 22.07.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 22.07.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 04.11.2015)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 07.06.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 07.06.2016)
Zmluva o prevode obchodného podielu z Slovenské elektrárne, a.s. na Dopravné stavby, a.s.
  (Dátum doručenia: 15.03.2017)
Notárska zápisnica N 1579/2015, Nz 47403/2015, NCRls 48380/2015
  (Dátum doručenia: 03.05.2017)
Zmluva o prevode obchodného podielu zo Slovenské elektrátne, a.s. na Dopravné stavby, a.s.
  (Dátum doručenia: 03.05.2017)
Vzdanie sa funkcie člena dozornej rady Ing. Jaroslav Holubec
  (Dátum doručenia: 03.05.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 25.06.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 01.07.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 14.10.2017)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 28.10.2017)
Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 27.10.2017)
Osvedčenie o živnotenskom oprávnení
  (Dátum doručenia: 27.10.2017)
Osvedčenie o živnotenskom oprávnení
  (Dátum doručenia: 27.10.2017)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy
  (Dátum doručenia: 27.10.2017)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 14.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 14.04.2018)
súhlas s ustanovením, Ing. Peter Hennel
  (Dátum doručenia: 29.05.2002)
návrh na zmenu
  (Dátum doručenia: 29.05.2002)
Nz č. N 159/02, Nz 138/02
  (Dátum doručenia: 29.05.2002)
Nz č. N 831/01, Nz 831/01
  (Dátum doručenia: 29.05.2002)
vyhlásenie konateľa, Ing. Mária Krajčovičová
  (Dátum doručenia: 29.05.2002)
vyjadrenie k zmene IČO
  (Dátum doručenia: 29.05.2002)
Spoločenská zmluva
  (Dátum doručenia: 31.12.2002)
Spoločenská zmluva
  (Dátum doručenia: 31.12.2002)
Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve
  (Dátum doručenia: 31.12.2002)
Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve
  (Dátum doručenia: 31.12.2002)
Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve
  (Dátum doručenia: 31.12.2002)
Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve
  (Dátum doručenia: 31.12.2002)
Súvaha k 31.12.2001
  (Dátum doručenia: 31.12.2002)
Výkaz ziskov a strát k 31.12.2001
  (Dátum doručenia: 31.12.2002)
Výročná správa za rok 2001
  (Dátum doručenia: 31.12.2002)
Sprievodný list
  (Dátum doručenia: 07.05.2003)
Daňové priznanie k dani z príjmov PO
  (Dátum doručenia: 07.05.2003)
Výkaz ziskov a strát k 31.12.2002
  (Dátum doručenia: 07.05.2003)
Súvaha k 31.12.2002
  (Dátum doručenia: 07.05.2003)
Príloha k účtovnej závierke k 31.12.2002
  (Dátum doručenia: 07.05.2003)
Správa audítorov
  (Dátum doručenia: 07.05.2003)
Výročná správa za rok 2002
  (Dátum doručenia: 07.05.2003)
Návrh na zmenu.
  (Dátum doručenia: 29.01.2004)
Súhlas s ustanovením do funkcie. Ing. Róbert Guniš, Zavar.
  (Dátum doručenia: 29.01.2004)
Súhas s ustanovením do funkcie. MUDr. Martin Kováč, Košice.
  (Dátum doručenia: 29.01.2004)
Oznámenie.
  (Dátum doručenia: 29.01.2004)
Splnomocnenie.
  (Dátum doručenia: 29.01.2004)
Výpis z OR.
  (Dátum doručenia: 29.01.2004)
Výpis z OR.
  (Dátum doručenia: 29.01.2004)
Výpis zo zoznamu spoločníkov.
  (Dátum doručenia: 29.01.2004)
Pozvánka na MVZ.
  (Dátum doručenia: 29.01.2004)
Zápisnica z MVZ zo dňa 11.12.2003.
  (Dátum doručenia: 29.01.2004)
Sprievodný list
  (Dátum doručenia: 16.06.2004)
Zápisnica z VZ 06.05.2004
  (Dátum doručenia: 16.06.2004)
Výročná správa za rok 2004
  (Dátum doručenia: 08.06.2005)
Sprievodný list
  (Dátum doručenia: 16.06.2004)
Výpis z OR
  (Dátum doručenia: 09.11.2004)
Sprievodný list
  (Dátum doručenia: 08.06.2005)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 08.06.2005)
Listina prítomných na VZ
  (Dátum doručenia: 08.06.2005)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy
  (Dátum doručenia: 13.11.2018)
Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 13.11.2018)
Zmluva o prevode obchodného podielu z Dopravné stavby, a.s. na URFA SK, s.r.o., Richard Urban
  (Dátum doručenia: 13.11.2018)
Výročná správa za rok 2003
  (Dátum doručenia: 16.06.2004)
Výpis z OR.
  (Dátum doručenia: 29.01.2004)
Účtovná závierka k 31.12.2004
  (Dátum doručenia: 08.06.2005)
Živnostenský list
  (Dátum doručenia: 24.06.2005)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 24.06.2005)
Spoločenská zmluva
  (Dátum doručenia: 24.06.2005)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 22.05.2006)
Výpis zo zoznamu spoločníkov
  (Dátum doručenia: 22.05.2006)
Výpis z OR
  (Dátum doručenia: 22.05.2006)
Výpis z OR
  (Dátum doručenia: 22.05.2006)
Plnomocenstvo
  (Dátum doručenia: 22.05.2006)
Splnomocnenie
  (Dátum doručenia: 22.05.2006)
Živnostenský list
  (Dátum doručenia: 22.05.2006)
Spoločenská zmluva
  (Dátum doručenia: 22.05.2006)
Zápisnica z MVZ
  (Dátum doručenia: 04.07.2006)
Výpis zo zoznamu spoločníkov
  (Dátum doručenia: 04.07.2006)
Podpisový vzor člena dozornej rady Ing. Peter Bodnár, Levice
  (Dátum doručenia: 04.07.2006)
Výpis z OR
  (Dátum doručenia: 04.07.2006)
Výpis z OR
  (Dátum doručenia: 04.07.2006)
Plnomocenstvo
  (Dátum doručenia: 04.07.2006)
Splnomocnenie
  (Dátum doručenia: 04.07.2006)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 04.07.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 04.07.2019)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 27.06.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 27.06.2020)
Zápisnica z VZ z 02.09.2019
  (Dátum doručenia: 20.12.2019)
Schválená mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2020 - 01/2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 21.08.2022)
Schválená mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2020 - 01/2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 21.08.2022)
Dátum aktualizácie údajov:  30.03.2023

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)