Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Bratislava I
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  5133/B-Zbl

Obchodné meno: 
NSG Technology, a.s.
 
Sídlo: 
Okružná 3239
Modra 900 01
 
IČO: 
36 225 789
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
01.01.1998
 
Uložené listiny: 
Návrh na zmenu
  (Dátum doručenia: 22.05.2002)
Notárska zápisnica Nz 204/02, N 211/02 + Stanovy
  (Dátum doručenia: 22.05.2002)
Zápisnica volebnej komisie
  (Dátum doručenia: 22.05.2002)
Zápis č. 3/2002 zo zasadnutia DR
  (Dátum doručenia: 22.05.2002)
Zápisnica zo zasadnutia VZ 24.04.2002
  (Dátum doručenia: 22.05.2002)
Pozvánka na VZ 24.04.2002
  (Dátum doručenia: 22.05.2002)
Splnomocnenie na VZ
  (Dátum doručenia: 22.05.2002)
Zápisnica z MVZ 27.02.2002
  (Dátum doručenia: 22.05.2002)
Volebný poriadok
  (Dátum doručenia: 22.05.2002)
Súhlas s kandidatúrou za člena DR
  (Dátum doručenia: 22.05.2002)
Návrh na zmenu
  (Dátum doručenia: 16.07.2002)
Splnomocnenie na VZ
  (Dátum doručenia: 16.07.2002)
Vyhlásenie vkladateľa
  (Dátum doručenia: 16.07.2002)
Vyhlásenie správcu vkladu
  (Dátum doručenia: 16.07.2002)
Nz 316/02, N 326/02 + Znalecký posudok + Stanovy - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 16.07.2002)
Sprievodný list
  (Dátum doručenia: 20.12.2002)
Súvaha k 31.12.2001 + Výkaz ziskov a strát k 31.12.2001 + Príloha k účtovnej závierke
  (Dátum doručenia: 20.12.2002)
Výročná správa
  (Dátum doručenia: 20.12.2002)
Nz 499/97, N 508/97 + Zakladateľská listina + Stanovy
  (Dátum doručenia: 20.12.2002)
Návrh na zmenu
  (Dátum doručenia: 28.02.2003)
Kópia OP
  (Dátum doručenia: 28.02.2003)
Sprievodný list
  (Dátum doručenia: 15.05.2003)
Výkaz ziskov a strát k 31.12.2002
  (Dátum doručenia: 15.05.2003)
Súvaha k 31.12.2002
  (Dátum doručenia: 15.05.2003)
Príloha k účtovnej závierke za rok 2002
  (Dátum doručenia: 15.05.2003)
Výročná správa 2002
  (Dátum doručenia: 15.05.2003)
Sprievodný list.
  (Dátum doručenia: 28.05.2004)
Výročná správa r. 2003.
  (Dátum doručenia: 28.05.2004)
Sprievodný list
  (Dátum doručenia: 19.04.2005)
Vzdanie sa funkcie - Ing. Dana Vaňková
  (Dátum doručenia: 19.04.2005)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 19.04.2005)
Zápisnica z MVZ 22.03.2005
  (Dátum doručenia: 19.04.2005)
Zápis č. 2/2005 zo zasadnutia DR
  (Dátum doručenia: 19.04.2005)
Podpisový vzor predsedu predstavenstva - Ing. Rastislav Rusnák, Bratislava
  (Dátum doručenia: 19.04.2005)
Podpisový vzor člena predstavenstva - PhDr. Mikuláš Kresánek, Bratislava
  (Dátum doručenia: 19.04.2005)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Ing. Jozef Trčka, CSc., Gbely
  (Dátum doručenia: 19.04.2005)
Podpisový vzor predsedu DR - Ing. Ján Križanský, Zvolen
  (Dátum doručenia: 19.04.2005)
Podpisový vzor člena DR - JUDr. František Ľach, Spišská Nová Ves
  (Dátum doručenia: 19.04.2005)
Zoznam akcionárov
  (Dátum doručenia: 19.04.2005)
Zoznam akcionárov
  (Dátum doručenia: 19.04.2005)
Výpis majiteľa zo zoznamu akcionárov
  (Dátum doručenia: 19.04.2005)
Výpis z OR - SANOVA, spol. s r.o.
  (Dátum doručenia: 19.04.2005)
Výpis z OR - NAFTA a.s.
  (Dátum doručenia: 19.04.2005)
Sprievodný list
  (Dátum doručenia: 02.05.2005)
Výročná správa 2004
  (Dátum doručenia: 02.05.2005)
Sprievodný list
  (Dátum doručenia: 04.05.2005)
Správa nezávislého audítora a účtovná závierka k 31.12.2004
  (Dátum doručenia: 04.05.2005)
Výročná správa 2004
  (Dátum doručenia: 04.05.2005)
Notárska zápisnica N 157/05, Nz 18948/05, NCRls 18683/05
  (Dátum doručenia: 04.05.2005)
Stanovy - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 04.05.2005)
Plnomocenstvo
  (Dátum doručenia: 04.05.2005)
Notárska zápisnica N 471/05, Nz 41639/05, NCRls 41066/05 + Stanovy
  (Dátum doručenia: 22.09.2005)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 04.05.2006)
Vzdanie sa funkcie
  (Dátum doručenia: 04.05.2006)
Fotokópia OP
  (Dátum doručenia: 04.05.2006)
Vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 04.05.2006)
Vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 04.05.2006)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 04.05.2006)
Výročná správa 2005
  (Dátum doručenia: 04.05.2006)
Správa nezávislého audítora + Účtovná závierka k 31.12.2005
  (Dátum doručenia: 11.05.2006)
Výročná správa 2005
  (Dátum doručenia: 11.05.2006)
Stanovy - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 05.01.2007)
Notárska zápisnica N 863/06, Nz 53661/06, NCRls 53364/06
  (Dátum doručenia: 05.01.2007)
Vyhlásenie a podpisový vzor predsedu predstavenstva - Mgr. Ondrej Krebs
  (Dátum doručenia: 05.01.2007)
Vyhlásenie a podpisový vzor člena predstavenstava - Ing. Karol Telíšek
  (Dátum doručenia: 05.01.2007)
Zápisnica z VZ 27.02.2007
  (Dátum doručenia: 16.04.2007)
Správa nezávislého audítora + Účtovná závierka k 31.12.2006
  (Dátum doručenia: 16.04.2007)
Výročná správa 2006
  (Dátum doručenia: 16.04.2007)
Zápisnica z MVZ 21.09.2007
  (Dátum doručenia: 09.10.2007)
Odstúpenie z funkcie predsedu predstavenstva - Mgr. Ondrej Krebs
  (Dátum doručenia: 09.10.2007)
Podpisový vzor predsedu predstavenstva - Alan Silberhorn
  (Dátum doručenia: 09.10.2007)
Správa nezávislého audítora + účtovná závierka k 31.12.2007
  (Dátum doručenia: 18.04.2008)
Výročná správa 2007
  (Dátum doručenia: 18.04.2008)
Zápisnica z VZ 11.6.2008
  (Dátum doručenia: 25.06.2008)
Zápisnica volebnej komisie z 20.2.2008
  (Dátum doručenia: 25.06.2008)
Zoznam akcionárov (vybraná emisia)
  (Dátum doručenia: 25.06.2008)
Osvedčenie o zvolení člena dozornej rady z 20.2.2008
  (Dátum doručenia: 25.06.2008)
Vyhlásenie - podpisový vzor člena predstavenstva - Ing. Igor Dubeň
  (Dátum doručenia: 25.06.2008)
Notárska zápisnica N 984/09, Nz 33022/09, NCRls 33539/09 + Stanovy - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 05.10.2009)
Výročná správa 2008 + Správa audítora + účtovná závierka k 31.12.2008
  (Dátum doručenia: 05.10.2009)
Stanovy - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 27.08.2010)
Notárska zápisnica N 476/10, Nz 30291/10, NCRls 30763/10
  (Dátum doručenia: 27.08.2010)
Výročná správa 2009
  (Dátum doručenia: 27.08.2010)
otárska zápisnica N 355/2013 nz 8541/2013 NCRls 8778/2013 zo dňa 15.03.2013
  (Dátum doručenia: 18.03.2013)
Podpisový vzor predsedu predstavenstva - Maria Magdalena Espinosa de Maldonado zo dňa 15.03.2013
  (Dátum doručenia: 18.03.2013)
Dátum aktualizácie údajov:  03.10.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)