Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Documents of the company deposited in the collection of documents at the District Court Banská Bystrica
This list of documents of the company deposited in the collection of documents has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section:  Sro Insert No.:  19274/S-Zbl

Business name: 
OSP ENERGY, S.R.O.
 
Registered seat: 
Sládkovičova 37/A
Banská Bystrica 974 05
 
Identification number (IČO): 
45 932 123
 
Legal form: 
Private limited liability company
 
Date of entry: 
11/30/2010
 
Date of deletion: 
10/21/2017
 
Collection of documents: 
Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina
Type of document: Founding Document (Memorandum of Association/Founder´s Deed/ Founding Agreement/ Articles of Association/ Notary Statement related to the foundation /any other document regulating the foundation), full powers conferred for the purpose of concluding the Founding Document
  (Delivered: 11/17/2010)
rozhodnutie jedineho spoločníka
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 03/31/2011)
rozhodnutie jedineho spoločníka
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 06/28/2011)
rozhodnutie jedineho spolocnika
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 10/11/2011)
rozhodnutie jedineho spolocnika
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 02/20/2012)
rozhodnutie jedineho spolocnika
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 10/25/2012)
rozhodnutie jedineho spoločníka.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 05/19/2014)
RozhSpol ALL FOR YOUR WEB sro..zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 10/13/2017)
RozhSpol ECONTEX sro..zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 10/13/2017)
RozhSpol Juwebside sro.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 10/13/2017)
RozsSpol OSP ENERGY sro..zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 10/13/2017)
rozhodnutie jedineho spoločníka.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 05/28/2014)
zakladatelska listina - uplne znenie
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 02/20/2012)
zakladatelska listina.zep
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 05/19/2014)
zakladatelska listina - uplne znenie
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 10/11/2011)
zakladateľská listina - uplne znenie
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 06/28/2011)
zakladateľská listina - uplne znenie
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 03/31/2011)
Súhlas s menovaním a podpisový vzor
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 11/17/2010)
súhlas s menovanim a podpisovy vzor
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 10/11/2011)
súhlas s menovaním.zep
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 05/19/2014)
ÚZ 2010
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/01/2011)
ÚZ 2011
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/12/2012)
ÚZ 2012
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/30/2013)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/28/2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/28/2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/28/2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/01/2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/01/2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/10/2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 3
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 09/04/2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 09/04/2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 09/04/2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/18/2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/18/2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/19/2016)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/21/2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/21/2017)
ZZluc do Juwebside sro..zep
Type of document: Merger agreement, Terms of division, Decision on a change of legal form
  (Delivered: 10/13/2017)
PM.10032429.zep
Type of document: Other document
  (Delivered: 10/13/2017)
Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom
Type of document: Other document
  (Delivered: 02/20/2012)
Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom
Type of document: Other document
  (Delivered: 10/11/2011)
Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom
Type of document: Other document
  (Delivered: 03/31/2011)
čestné vyhlásenie navrhovateľa,ak sa navrhuje zapísať údaj, ktorý nevyplýva z inej prílohy.Podpis navrhovateľa musí byť úradne osvedčený.
Type of document: Other document
  (Delivered: 03/31/2011)
Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom
Type of document: Other document
  (Delivered: 06/28/2011)
Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 11/17/2010)
živnostensky list
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 06/28/2011)
zivnostensky list
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 02/20/2012)
zivnostensky list
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 10/25/2012)
zakladatelska listina - uplne znenie
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 10/25/2012)
zivnostenske opravnenie.zep
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 05/19/2014)
Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona, 2)
Type of document: Declaration made by trustee of an account
  (Delivered: 11/17/2010)
zmluva o prevode obch. podielu
Type of document: Contract of sale of enterprise/part thereto
  (Delivered: 03/31/2011)
Date of updating data in databases:  01/24/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person