Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Bratislava I
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  339/B-Zbl

Obchodné meno: 
VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický podnik a. s.
 
Sídlo: 
Pestovateľská 8
Bratislava 823 53
 
IČO: 
31 320 082
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
01.04.1992
 
Uložené listiny: 
NZ osvedčujúca priebeh VZ z 29.6.2016 vrátane úplného znenia stanov N529/2016, Nz23403/2016 .zep
  (Dátum doručenia: 06.07.2016)
Plná moc právneho zástupcu.zep
  (Dátum doručenia: 20.06.2017)
Notárska zápisnica N696/2019 osvedčujúca priebeh VZ zo dňa 21.06.2019 (zmena stanov - predmet činnosti), ktorej prílohou je súčasne Úplné znenie stanov k 21.06.2019 .asice
  (Dátum doručenia: 04.07.2019)
Rozhodnutie DR z 1.6.2017 vymenovanie/odvolanie člena predstavenstva.zep
  (Dátum doručenia: 20.06.2017)
Zápisnica Dozorná rada VS-ep, a.s. 14.4.2020 - zmeny predstavenstvo.asice
  (Dátum doručenia: 29.04.2020)
Notárska zápisnica N 647/02, Nz 610/02 - Stanovy z 28.6.2002
  (Dátum doručenia: 31.07.2002)
Zápisnica 08/02 zo zasadnutia dozornej rady z 16.9.2002
  (Dátum doručenia: 03.10.2002)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 20.06.2014
  (Dátum doručenia: 01.07.2014)
Zápisnica zo zhromaždenia zamestnancov a volieb zamestnaneckej rady spoločnosti z 6.10.2014
  (Dátum doručenia: 05.11.2014)
Zápisnica č. 02/2012 z 30.11.2012
  (Dátum doručenia: 27.12.2012)
Zápisnica zo zasadania dozornej rady z 22.11.2002
  (Dátum doručenia: 15.01.2003)
Stanovy z 9.6.2003
  (Dátum doručenia: 15.01.2003)
plná moc právneho zástupcu.asice
  (Dátum doručenia: 04.07.2019)
zápisnica.zep
  (Dátum doručenia: 30.03.2021)
Listina.asice- NZ
  (Dátum doručenia: 24.02.2022)
Odborné vyjadrenie.asice
  (Dátum doručenia: 04.07.2019)
Notárska zápisnica N 29/2002, Nz 29/2002
  (Dátum doručenia: 11.02.2002)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia z 22.11.2002
  (Dátum doručenia: 15.01.2003)
Zápisnica č. 1/07 zo dňa 2.5.2007
  (Dátum doručenia: 01.06.2007)
Notárska zápisnica N 1072/2003, Nz 115778/2003
  (Dátum doručenia: 19.01.2004)
Notárska zápisnica N 481/2003, NZ 50362/2003
  (Dátum doručenia: 22.07.2003)
Kúpna zmluva.asice
  (Dátum doručenia: 14.12.2020)
Notárska zápisnica N 1062/02, Nz 1001/02, Stanovy z 22.11.2002
  (Dátum doručenia: 15.01.2003)
Podpisové vzory - Ing. Zlatica Kollárová, Ing. Igor Draškovič, Róbert Putz
  (Dátum doručenia: 15.01.2003)
Podpisové vzory - Ing. Tibor Kosák, Ing. Juraj Tlapa
  (Dátum doručenia: 03.10.2002)
oznámenie o odstúpení z funkcie člena a predsedu predstavenstva Ing. Tlapa .asice
  (Dátum doručenia: 29.04.2020)
podpisový vzor a súhlas s vymenovaním Ing. Tibor Kosák, PhD..asice
  (Dátum doručenia: 29.04.2020)
Podpisový vzor Ing. Vicena.zep
  (Dátum doručenia: 20.06.2017)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 30.06.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 30.06.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 30.06.2017)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 08.06.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 08.06.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 29.06.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 29.06.2019)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 29.06.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 03.08.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 03.08.2016)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 04.08.2016)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 16.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 16.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 22.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 22.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 11.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 11.04.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 08.07.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 08.07.2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 10.07.2018)
Účtovná závierka za rok 2002
  (Dátum doručenia: 03.07.2003)
Účtovná závierka za rok 2003
  (Dátum doručenia: 06.07.2004)
Správa audítora a výročná správa za rok 2003
  (Dátum doručenia: 06.07.2004)
Účtovná závierka za rok 2005, Zápisnica z valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 03.07.2006)
Podpisový vzor - Ing. Jozef Bača
  (Dátum doručenia: 01.06.2007)
účtovná závierka za rok 2006, výročná správa za rok 2006, správa audítora
  (Dátum doručenia: 27.07.2007)
zápisnica z valného zhromaždenia 20.6.2008, účtovná závierka 2007, správa nezávislého audítora 4.4.2008, výročná správa 2007
  (Dátum doručenia: 07.07.2008)
Účtovná závierka za rok 2008, Správa nezávislého audítora zo dňa 24.3.2009
  (Dátum doručenia: 26.06.2009)
Výročná správa za rok 2009, zápisnica z valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 08.07.2010)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
  (Dátum doručenia: 27.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
  (Dátum doručenia: 27.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
  (Dátum doručenia: 27.05.2014)
Výročná správa za rok 2013
  (Dátum doručenia: 01.07.2014)
Účtovná závierka za rok 2013
  (Dátum doručenia: 01.07.2014)
Výročná správa za rok 2013.pdf
  (Dátum doručenia: 30.07.2014)
Výročná správa za rok 2013.pdf
  (Dátum doručenia: 30.07.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 09.08.2014)
Výročná správa za rok 2011, Účtovná závierka za rok 2011, Správa audítora za rok 2011, Zápisnica z Valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 30.05.2012)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 22.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 23.06.2015)
Výročná správa za rok 2014, zápisnica z valného zhormaždenia
  (Dátum doručenia: 02.07.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 17.07.2015)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 18.07.2015)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 19.07.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 19.03.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 30.03.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 31.03.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 08.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 08.04.2016)
Výročná správa za rok 2002
  (Dátum doručenia: 03.07.2003)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 18.03.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 18.03.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 26.03.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 26.03.2021)
Výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 26.03.2021)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 05.04.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 05.04.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 07.07.2020)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 07.07.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 07.07.2020)
Výročná správa za rok 2004
  (Dátum doručenia: 04.07.2005)
Výročná správa za rok 2010
  (Dátum doručenia: 18.07.2011)
Výročná správa za rok 2005
  (Dátum doručenia: 03.07.2006)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 5.6.2009
  (Dátum doručenia: 26.06.2009)
Výročná správa za rok 2012, zápisnica z valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 20.06.2013)
Zápisnica z VZ zo dňa 29.6.2007
  (Dátum doručenia: 27.07.2007)
Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 3.6.2005
  (Dátum doručenia: 04.07.2005)
Výročná správa za rok 2008
  (Dátum doručenia: 26.06.2009)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 05.04.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 05.04.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 16.04.2022)
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 17.04.2022)
Výročná správa za rok 2021
  (Dátum doručenia: 17.04.2022)
Výročná správa za rok 2001
  (Dátum doručenia: 31.07.2002)
Kúpna zmluva.zep
  (Dátum doručenia: 03.12.2018)
PM na založenie do zbierky listín.zep
  (Dátum doručenia: 06.07.2016)
plná moc právneho zástupcu.asice
  (Dátum doručenia: 29.04.2020)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení z 02.07.2019.zep
  (Dátum doručenia: 04.07.2019)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení z 02.07.2019.zep
  (Dátum doručenia: 09.07.2019)
Kúpna zmluva z 23.9.2021.asice
  (Dátum doručenia: 14.10.2021)
Kúpna zmluva.asice
  (Dátum doručenia: 04.07.2019)
Kúpna zmluva.zep
  (Dátum doručenia: 03.12.2018)
Dátum aktualizácie údajov:  01.12.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)