Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Bratislava I
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  355/B-Zbl

Obchodné meno: 
Slovenská Grafia a.s.
 
Sídlo: 
Pekná cesta 6
Bratislava 834 03
 
IČO: 
31 321 470
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
01.05.1992
 
Uložené listiny: 
Osvedčenie o podpisovom vzore - Mgr. Mária Sedláková, Ing. Pavel Horváth
  (Dátum doručenia: 15.02.2002)
Záznam zo zasadnutia dozornej rady konanej dňa 24.1.2002
  (Dátum doručenia: 15.02.2002)
Notárska zápisnica N 288/02, Nz 279/02
  (Dátum doručenia: 08.07.2002)
Prezenčná listina z valného zhromaždenia zo dňa 11.6.2002
  (Dátum doručenia: 08.07.2002)
Plnomocenstvo pre Ing. Michala Baričáka
  (Dátum doručenia: 08.07.2002)
Podpisový vzor - Zora Kmotríková
  (Dátum doručenia: 08.07.2002)
Podpisové vzory - Ing. Drahomír Dosedla, Ing. Juraj Baričák, Ing. Sidónia Lukáčová, Ing. Ladislav Haspel, Ivan Kmotrík, Darina Töröková, Ing. Michal Baričák, Ing. Pavel Horváth, Mgr. Mária Sedláková, Ing. Pavol Ilkiv, Ing. Marta Vencelová, Ing. Ivan Kováčik
  (Dátum doručenia: 20.12.2002)
Účtovná závierka za rok 2002
  (Dátum doručenia: 26.05.2003)
Výročná správa za rok 2002
  (Dátum doručenia: 26.05.2003)
Záznam č. 54 zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 24.4.2003
  (Dátum doručenia: 16.05.2003)
Podpisový vzor - Ing. Martin Ilavský
  (Dátum doručenia: 16.05.2003)
Účtovná závierka za obdobie 01.2003-06.2003
  (Dátum doručenia: 28.08.2003)
Živnostenský list č. Žo - 2005/04388/2/Z43 zo dňa 26.01.2005
  (Dátum doručenia: 31.01.2005)
Účtovná závierka k 30.06.2004
  (Dátum doručenia: 05.08.2004)
vyhlásenie - Robert Rudinský
  (Dátum doručenia: 02.03.2005)
výročná správa za rok 2003
  (Dátum doručenia: 18.06.2004)
Vyhlásenie a podpisový vzor - Ing. Juraj Baričák
  (Dátum doručenia: 29.06.2004)
Vyhlásenie - podpisový vzor - Ing. Martin Ilavský
  (Dátum doručenia: 29.06.2004)
Vyhlásenie - podpisový vzor - Peter Kosík
  (Dátum doručenia: 29.06.2004)
Stanovy a.s. zo dňa 6.12.04
  (Dátum doručenia: 24.01.2005)
Účtovná závierka k 31.12.2004
  (Dátum doručenia: 15.07.2005)
Výročná správa za rok 2004
  (Dátum doručenia: 15.07.2005)
Účtovná závierka za rok 2005
  (Dátum doručenia: 30.05.2006)
Výročná správa za rok 2005
  (Dátum doručenia: 30.05.2006)
Živnostenský list č. OŽP-A/2006/29949-2/CR1 z 20.7.2006
  (Dátum doručenia: 26.07.2006)
Vyhlásenie + podpisový vzor - Ján Striženec
  (Dátum doručenia: 26.07.2006)
Vyhlásenie + podpisový vzor - Emília Pravdová
  (Dátum doručenia: 26.07.2006)
Účtovná závierka za rok 2006
  (Dátum doručenia: 22.06.2007)
výročná správa, účtovná závierka 2007
  (Dátum doručenia: 07.07.2008)
Účtovná závierka za rok 2008, Výročná správa za r. 2008
  (Dátum doručenia: 19.06.2009)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2007
  (Dátum doručenia: 13.10.2008)
konsolidovaná účtovná závierka 2008, správa nezávislého audítora 30.6.2009
  (Dátum doručenia: 28.10.2009)
Súvaha a výkaz 2009, Výročná správa 2009
  (Dátum doručenia: 29.06.2010)
Účtovná závierka za rok 2010, správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 13.06.2011)
účtovná závierka 2011
  (Dátum doručenia: 24.07.2012)
výročná správa 2011
  (Dátum doručenia: 24.07.2012)
Notárska zápisnica N 443/2012 Nz 24093/2012 NCRls 24618/2012
  (Dátum doručenia: 17.07.2012)
Podpisový vzor Albín Tuharský
  (Dátum doručenia: 13.09.2012)
Podpisový vzor Mgr. René Sido
  (Dátum doručenia: 13.09.2012)
Podpisovývzor Mgr. Pavol Jakubov
  (Dátum doručenia: 13.09.2012)
Výročná správa za rok 2012
  (Dátum doručenia: 28.06.2013)
Účtovná závierka za rok 2012
  (Dátum doručenia: 28.06.2013)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
  (Dátum doručenia: 06.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
  (Dátum doručenia: 06.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
  (Dátum doručenia: 06.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora.pdf
  (Dátum doručenia: 11.06.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení.pdf
  (Dátum doručenia: 27.07.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení.pdf
  (Dátum doručenia: 28.07.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
  (Dátum doručenia: 24.09.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
  (Dátum doručenia: 24.09.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
  (Dátum doručenia: 25.09.2014)
Výročná správa za rok 2013.pdf
  (Dátum doručenia: 17.10.2014)
Zápisnica z valného zhromaždenia, výročná správa a účtovná závierka za rok 2003
  (Dátum doručenia: 29.06.2004)
Notárska zápisnica N 484/2004, Nz 87201/2004 zo dňa 6.12.2004, listina prítomných akcionárov,
  (Dátum doručenia: 24.05.2005)
Notárska zápisnica N 484/04, Nz 87201/04 zo dňa 6.12.04
  (Dátum doručenia: 24.01.2005)
Úplné znenie stanov z 22.6.2006
  (Dátum doručenia: 26.07.2006)
Zápisnica o priebehu a výsledkoch riadneho VZ z 22.6.2006
  (Dátum doručenia: 26.07.2006)
Notárska zápisnica N 219/05, Nz 29053/05, NCRls 28674/05
  (Dátum doručenia: 19.07.2005)
Výpis zo zápisnice zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 28.10.2004
  (Dátum doručenia: 23.11.2004)
Záznam č. 60 zo zasadnutia dozornej rady konanej 1.6.2004.
  (Dátum doručenia: 29.06.2004)
Záznam č. 59 zo zasadnutia dozornej rady konanej 31.5.2004.
  (Dátum doručenia: 29.06.2004)
záznam z dozornej rady
  (Dátum doručenia: 02.03.2005)
Záznam č. 64 zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 12.11.2004
  (Dátum doručenia: 30.11.2004)
Záznam č. 63 zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 30.09.2004
  (Dátum doručenia: 23.11.2004)
Účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 15.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 15.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 15.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 03.07.2015)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 27.08.2015)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 16.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 16.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 24.04.2016)
notarska zapisnica o priebehu VZ
  (Dátum doručenia: 30.01.2013)
uznesenie dozornej rady
  (Dátum doručenia: 30.01.2013)
uznesenie dozornej rady
  (Dátum doručenia: 30.01.2013)
zaznam zo zasadnutia dozornej rady
  (Dátum doručenia: 30.01.2013)
Notárska zápisnica N 378/2016, Nz 20582/2016, NCRls 21164/2016
  (Dátum doručenia: 09.06.2016)
Plnomocenstvo
  (Dátum doručenia: 09.06.2016)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 11.06.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 11.06.2016)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 14.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 14.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 23.04.2017)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 07.06.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 08.06.2017)
úplné znenie stanov zo dňa 15.3.2017
  (Dátum doručenia: 10.07.2017)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 02.09.2017)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 21.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 21.04.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 07.06.2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 07.06.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 07.06.2018)
Notársk zápisnica N 416/2018 , Nz 18928/2018
  (Dátum doručenia: 02.07.2018)
Úplné znenie stanov akciovej zo dňa 5.6.2018
  (Dátum doručenia: 02.07.2018)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 12.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 12.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 28.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 15.06.2019)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 15.06.2019)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 15.06.2019)
Výročná správa za rok 2013
  (Dátum doručenia: 28.07.2014)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva spoločnosti zo dňa 10-05-2017.zep
  (Dátum doručenia: 30.06.2017)
Listina prítomných členov zo zasadnutia predstavenstva spoločnosti zo dňa 10-05-2017.zep
  (Dátum doručenia: 30.06.2017)
Listina o rozhodnutiach dozornej rady spoločnosti zo dňa 10-05-2017.zep
  (Dátum doručenia: 30.06.2017)
Listina prítomných členov zo zasadnutia dozornej rady spoločnosti zo dňa 10-05-2017.zep
  (Dátum doručenia: 30.06.2017)
Zaznam č. 4/2007 zo zasadnutia dozornej rady z dňa 12.12.2007
  (Dátum doručenia: 10.01.2008)
Podpisový vzor - Richard Kohút
  (Dátum doručenia: 10.01.2008)
Uznesenie predstavenstva zo dňa 21.1.2009
  (Dátum doručenia: 26.02.2009)
Stanovy zo dňa 21.2009
  (Dátum doručenia: 26.02.2009)
Notárska zápisnica N 165/2010 , Nz 21461/2010
  (Dátum doručenia: 29.06.2010)
Zápisnica zo dňa 1.6.2010
  (Dátum doručenia: 29.06.2010)
Uznesenie predstavenstva zo dňa 14.3.2012
  (Dátum doručenia: 26.03.2012)
Zápisnica o rozhodnutiach dozornej rady zo dňa 16.8.2012
  (Dátum doručenia: 22.08.2012)
zápisnica o priebehu a výsledku volieb členov dozornej rady volených zamestnancami spoločnosti.zep
  (Dátum doručenia: 08.07.2016)
notárska zápisnica osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia spoločnosti.zep
  (Dátum doručenia: 08.07.2016)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 01.04.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 01.04.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 01.04.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 10.06.2020)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 10.06.2020)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 09.04.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 09.04.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 10.06.2021)
Výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 10.06.2021)
Záznam č. 3 z rokovania predstavenstva z 29.4.2003
  (Dátum doručenia: 16.05.2003)
vyhlásenie - Roman Jankovič
  (Dátum doručenia: 02.03.2005)
Stanovy zo dňa 6.12.2004
  (Dátum doručenia: 24.05.2005)
Stanovy a.s.
  (Dátum doručenia: 19.07.2005)
Notárska zápisnica N 277/2006, Nz 27252/2006, NCR1s 27216/2006 z 10.7.2006 + Úplné znenie stanov z 22.6.2006
  (Dátum doručenia: 26.07.2006)
Dátum aktualizácie údajov:  04.08.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)