Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Bratislava I
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  378/B-Zbl

Obchodné meno: 
DOPRAVOPROJEKT, a.s.
 
Sídlo: 
Kominárska 141/2,4
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 832 03
 
IČO: 
31 322 000
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
01.05.1992
 
Uložené listiny: 
Podpisový vzor - Ing. Karol Kosák, Ing. Vladimír Pukančík, Ing. Jozef Kundrát, JUDr. Ľudmila Šupková, Ing. Vladimír Daško
  (Dátum doručenia: 04.07.2002)
Výpis z OR Bratislava I , 12.12.2002
  (Dátum doručenia: 29.09.2003)
Podpisový vzor - JUDr. Martin Belan
  (Dátum doručenia: 29.09.2003)
Podpisový vzor - Ing. Dušan Šamudovský, CSc., Ing. Ildikó Domsitzová, Ing. Róbert Ďuriš, Ing. Roland Kovács, Ing. Ján Genčík
  (Dátum doručenia: 29.09.2003)
Listina prítomných akcionárov dňa 25.8.2003
  (Dátum doručenia: 29.09.2003)
Listina prítomných akcionárov dňa 19.5.2003
  (Dátum doručenia: 29.09.2003)
Výpis zo živnostenského registra zo dňa 26.5.2004
  (Dátum doručenia: 02.06.2004)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2003
  (Dátum doručenia: 16.05.2004)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2003
  (Dátum doručenia: 16.05.2004)
Podpisové vzory členov predstavenstva
  (Dátum doručenia: 16.05.2004)
Úplné znenie stanov zo dňa 16.6.2004
  (Dátum doručenia: 16.05.2004)
autorizačné osvedčenie - Ing. Mikuláš Jurkovič, Ing. Darina Michalcová, Ing. Zdenek Pašek, Ing. Eva Pašková, Ing. Dušan Skuban, Ing. Peter Rusňák, Ing. Peter Virdzek, Ing. Adrián Sedlák, Ing. Pavol Pristaš, Marta Pistovičová, Ing. Zdenek Pašek, Ing. Dušan Klein, Ing. Pavol Pristaš, Ing. Josef Sprušanský,
  (Dátum doručenia: 13.09.2004)
autorizačné osvedčenie - Ing. arch. Beata Durdíková
  (Dátum doručenia: 13.09.2004)
notárska zápisnica N 584/2004, Nz 66611/2004
  (Dátum doručenia: 13.09.2004)
notárska zápisnica N 1000/2004, Nz 92173
  (Dátum doručenia: 05.01.2005)
živnostenský list
  (Dátum doručenia: 05.01.2005)
stanovy
  (Dátum doručenia: 23.09.2004)
Živnostenský list z 13.5.2005
  (Dátum doručenia: 22.06.2005)
Vzdanie sa funkcie člena dozornej rady z 28.2.2005 - Ing. Vladimír Pukančík
  (Dátum doručenia: 22.06.2005)
Podpisový vzor - JUDr. Martin Belan
  (Dátum doručenia: 23.09.2004)
Správa audítora a účtovná závierka za rok 2005
  (Dátum doručenia: 05.05.2006)
Stanovy spoločnosti (úplné znenie vyhotovené k 26.08.2004) zo dňa 29.06.2005
  (Dátum doručenia: 30.06.2005)
Správa nezávislého audítora z overenia výročnej správy spoločnsoti zo dňa 04.05.2005
  (Dátum doručenia: 30.06.2005)
Správa nezávislého audítora k riadnej účtovnej závierke za rok 2004 zo dňa 13.04.2005
  (Dátum doručenia: 30.06.2005)
Správa nezávislého audítora pre akcionárov spoločnosti z overenia konsolidovanej účtovnej závierky zo dňa 04.05.2005
  (Dátum doručenia: 30.06.2005)
Čestné vyhlásenie o zmene bydliska z 31.1.2006 - Ing. arch. Gabriel Koczkáš, Ing. Gabriela Fülöpová
  (Dátum doručenia: 31.01.2006)
Úplné znenie stanov zo dňa 24.10.2006
  (Dátum doručenia: 25.10.2006)
Podpisové vzory - Ing. Stanislav Gabryš, Ing. Jozef Kundrát, Ing. Richard Urban, Ing. Bartolomej Šechný, Ing. arch. Gabriel Koczkáš.
  (Dátum doručenia: 25.10.2006)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady z 24.10.2006
  (Dátum doručenia: 25.10.2006)
Čestné vyhlásenie z 1.6.2006
  (Dátum doručenia: 21.06.2006)
stanovy zo dňa 19.06.2008
  (Dátum doručenia: 25.06.2008)
plnomocenstvo- Mgr. Ján Kovarčík zo dňa 24.06.2008
  (Dátum doručenia: 25.06.2008)
Účtovná závierka za rok 2007, Správa nezávislého audítora za rok 2007, Výročná správa za rok 2007
  (Dátum doručenia: 18.06.2008)
Účtovná závierka za rok 2006, správa audítora.
  (Dátum doručenia: 22.05.2007)
Notárska zápisnica Nz 255/2002
  (Dátum doručenia: 04.07.2002)
vzdanie sa funkcie člena predstavenstva DOPRAVOPROJEKT, a.s. Ing. Chomovou
  (Dátum doručenia: 20.03.2011)
zápisnica z dozornej rady DOPRAVOPROJEKT, a.s. konanej dňa 24.02.2011
  (Dátum doručenia: 20.03.2011)
zápisnica zo zasadnutia dozornej rady
  (Dátum doručenia: 30.06.2011)
živnostenské oprávnenie
  (Dátum doručenia: 30.06.2011)
zápisnica z valného zhromaždenia konaného 23.11.2011
  (Dátum doručenia: 13.12.2011)
zápisnica zo zasadnutia dozornej rady konaného 23.11.2011
  (Dátum doručenia: 13.12.2011)
úplné znenie stanov DOPRAVOPROJEKT, a.s. k 23.11.2011
  (Dátum doručenia: 22.12.2011)
konsolidovaná výročná správa 2008
  (Dátum doručenia: 16.07.2010)
Výročná správa za rok 2010 - konsolidovaná, správa audítora
  (Dátum doručenia: 14.11.2011)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
  (Dátum doručenia: 21.06.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
  (Dátum doručenia: 21.06.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
  (Dátum doručenia: 22.06.2014)
Výročná správa za rok 2013.pdf
  (Dátum doručenia: 12.08.2014)
notárska zápisnica osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 29.06.2009)
úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 29.06.2009)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 19.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 21.06.2015)
zápisnica z valného zhromaždenia.zep
  (Dátum doručenia: 22.06.2015)
geologické oprávnenie.zep
  (Dátum doručenia: 22.06.2015)
osvedčenie o živnostenskom oprávnení.zep
  (Dátum doručenia: 22.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 02.07.2015)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 03.07.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 04.07.2015)
zápisnica z dozornej rady DOPRAVOPROJEKT, a.s. z 24.02.2011
  (Dátum doručenia: 06.04.2011)
zápisnica z valného zhromaždenia , ktoré rozhodlo o zmene podoby a formy akcií a skončení obchodovania s akciami na BCPB
  (Dátum doručenia: 11.04.2011)
zápisnica zo zasadnutia dozornej rady, zvolenie člena predstavenstva
  (Dátum doručenia: 08.07.2011)
zápisnica z valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov
  (Dátum doručenia: 08.07.2011)
osvedčenie o živnostenskom oprávnení
  (Dátum doručenia: 08.07.2011)
zápisnica zo zasadnutia dozornej rady konaného 23.11.2011
  (Dátum doručenia: 16.12.2011)
zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 23.11.2011
  (Dátum doručenia: 16.12.2011)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 09.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 10.04.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 06.06.2016)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 06.06.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 07.06.2016)
zápisnica z valného zhromaždenia.zep
  (Dátum doručenia: 29.07.2016)
vzdanie sa funkcie člena dozornej rady.zep
  (Dátum doručenia: 29.07.2016)
prerokovanie vzdania sa funkcie odborovou organizáciou.zep
  (Dátum doručenia: 29.07.2016)
úplné znenie stanov k 01.07.2016.zep
  (Dátum doručenia: 29.07.2016)
zápisnica z valného zhromaždenia.zep
  (Dátum doručenia: 02.08.2016)
prerokovanie odborovou organizáciou.zep
  (Dátum doručenia: 02.08.2016)
zápisnica zo zasadnutia dozornej rady, na ktorom došlo k odvolaniu a voľbe členo predstavenstva a určeniu predsedu a podpredsedu predstavenstva
  (Dátum doručenia: 17.04.2013)
vzdanie sa funkcie člena dozornej rady JUDr. Šupková
  (Dátum doručenia: 17.04.2013)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 12.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 12.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 20.05.2017)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 20.05.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 20.05.2017)
stanovy 12.02.2009
  (Dátum doručenia: 05.03.2009)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 14.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 14.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 06.06.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 06.06.2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 07.06.2018)
zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice, obsahujúca aj uznesenie valného zhromaždenia o zvýšení základného imania.zep
  (Dátum doručenia: 25.09.2018)
rozhodnutie zamestnancov spoločnosti o voľbe člena dozornej rady .zep
  (Dátum doručenia: 25.09.2018)
Stanovy - úplné znenie.zep
  (Dátum doručenia: 25.09.2018)
Notárska zápisnica N 223/2003, Nz 75499/2003
  (Dátum doručenia: 29.09.2003)
Zápisnica č. 93/2004 zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 3.5.2004
  (Dátum doručenia: 18.05.2004)
Notárska zápisnica N 422/2004, Nz 44811/2004
  (Dátum doručenia: 02.06.2004)
Účtovná závierka za rok 2003
  (Dátum doručenia: 16.05.2004)
Výročná správa za rok 2003
  (Dátum doručenia: 16.05.2004)
Plnomocenstvo
  (Dátum doručenia: 23.09.2004)
Plnomocenstvo - Mgr. Ján Kovarčík
  (Dátum doručenia: 25.10.2006)
plnomocenstvo-Mgr Ján Kovarčík 03.03.2009
  (Dátum doručenia: 05.03.2009)
Protokol podnikovej volebnej komisie
  (Dátum doručenia: 04.07.2002)
Notárska zápisnica N 117/2003, Nz 39698/2003
  (Dátum doručenia: 29.09.2003)
Notárska zápisnica N 141/2003, Nz 45979/2003
  (Dátum doručenia: 29.09.2003)
Listina prítomných akcionárov dňa 6.6.2003
  (Dátum doručenia: 29.09.2003)
Rozhodnutie - geologické oprávnenie - Ministerstvo životného prostredia SR z 12.10.2000
  (Dátum doručenia: 22.06.2005)
Výročná správa za rok 2008
  (Dátum doručenia: 12.06.2009)
Účtovná závierka za rok 2008, správa nezávislého audítora zo dňa 8.4.2009
  (Dátum doručenia: 12.06.2009)
výročná správa 2009
  (Dátum doručenia: 16.07.2010)
Výročná správa za rok 2010
  (Dátum doručenia: 23.05.2011)
výročná správa za rok 2011
  (Dátum doručenia: 25.06.2012)
Protokol podnikovej volebnej komisie z 25.5.2005
  (Dátum doručenia: 22.06.2005)
Výročná správa za rok 2005
  (Dátum doručenia: 05.05.2006)
Výročná správa za rok 2004
  (Dátum doručenia: 30.06.2005)
Notárska zápisnica N 5353/2006, Nz 41871/2006, NCR1s 41678/2006 z 24.10.2006
  (Dátum doručenia: 25.10.2006)
Výročná správa za rok 2006
  (Dátum doručenia: 22.05.2007)
Notárska zápisnica N 285/2005, Nz 25723/2005, NCRIs 25364/205 zo 7.6.2005 - Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 22.06.2005)
Účtovná závierka za rok 2004
  (Dátum doručenia: 30.06.2005)
Výročná správa za rok 2012
  (Dátum doručenia: 06.05.2013)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 27.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 27.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 05.06.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 05.06.2019)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 05.06.2019)
zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice.asice
  (Dátum doručenia: 20.06.2019)
zápisnica z dozornej rady DOPRAVOPROJEKT, a.s. z 22.05.2019.asice
  (Dátum doručenia: 20.06.2019)
podpisový vzor Ing. Harvančík.asice
  (Dátum doručenia: 20.06.2019)
úplné znenie stanov.asice
  (Dátum doručenia: 20.06.2019)
podpisový vzor člena dozornej rady.asice
  (Dátum doručenia: 26.06.2019)
osvedčenie o živnostenskom oprávnení.zep
  (Dátum doručenia: 01.07.2019)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 01.04.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 01.04.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 27.06.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 27.06.2020)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 27.06.2020)
zápisnica podnikovej volebnej komisie.asice
  (Dátum doručenia: 11.07.2020)
zápisnica z valného zhromaždenia.asice
  (Dátum doručenia: 11.07.2020)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 03.04.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 03.04.2021)
Výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 27.05.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 02.06.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 02.06.2021)
Dátum aktualizácie údajov:  23.09.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)