Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Documents of the company deposited in the collection of documents at the District Court Banská Bystrica
This list of documents of the company deposited in the collection of documents has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section:  Sro Insert No.:  19428/S-Zbl

Business name: 
Black PATROL s.r.o. v likvidácii
 
Registered seat: 
Štúrova 9
Brezno 977 01
 
Identification number (IČO): 
47 232 285
 
Legal form: 
Private limited liability company
 
Date of entry: 
01/01/2011
 
Date of deletion: 
03/30/2023
 
Collection of documents: 
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/19/2023)
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/19/2023)
Schválená mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2022 - 06/2022 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/11/2023)
Schválená mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2022 - 06/2022 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/11/2023)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/04/2023)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/04/2023)
Podpisový vzor_podpisany.pdf
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 06/08/2022)
Rozhodnutie jediného spoločníka_podpisany.pdf
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 06/08/2022)
Zapisnica o suchove.asice
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 06/08/2022)
Rozhodnutie jediného spoločníka .asice
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 11/08/2021)
Zakladateľská listina .asice
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 11/08/2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 11/08/2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 11/08/2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/13/2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/13/2019)
1.rozhodnutie.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 09/27/2018)
2.zakl listina.zep
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 09/27/2018)
3.zivnost.zep
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 09/27/2018)
4.licencia.zep
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 09/27/2018)
5.splnomocnenie.zep
Type of document: Other document
  (Delivered: 09/27/2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/08/2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/08/2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/09/2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/09/2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/31/2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/30/2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/14/2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/14/2015)
Účtovná závierka za rok 2011 - Výkaz ziskov a strát.tiff
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/15/2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/16/2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/16/2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/16/2014)
ÚZ 2012
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/01/2013)
ÚZ 2011 + zápisnica z valného zhromaždenia
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/02/2012)
Zakladateľská listina
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 12/08/2011)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 12/08/2011)
Prehlásenie jediného spoločníka
Type of document: Other document
  (Delivered: 12/08/2011)
Splnomocnenie
Type of document: Other document
  (Delivered: 12/08/2011)
zápisnica
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 02/11/2011)
dodatok č 1
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 02/11/2011)
SZ
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 02/11/2011)
Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 12/20/2010)
Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 12/20/2010)
Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona, 2)
Type of document: Declaration made by trustee of an account
  (Delivered: 12/20/2010)
Date of updating data in databases:  06/01/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person