Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Bratislava I
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  444/B-Zbl

Obchodné meno: 
ČSOB Poisťovňa, a.s.
 
Sídlo: 
Žižkova 11
Bratislava 811 02
 
IČO: 
31 325 416
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
09.06.1992
 
Uložené listiny: 
Účtovná závierka za rok 2001
  (Dátum doručenia: 23.08.2002)
Výročná správa za rok 2001
  (Dátum doručenia: 23.08.2002)
Notárska zápisnica N 251/02, Nz 251/02
  (Dátum doručenia: 19.07.2002)
Rozhodnutie Úradu pre finančný trh č. GRUFT-002/2002/STPO zo dňa 22.4.2002
  (Dátum doručenia: 08.10.2002)
Podpisový vzor - JUDr. Boris Čuchran
  (Dátum doručenia: 08.10.2002)
Zápis zo zasadania dozornej rady zo dňa 19.9.2002
  (Dátum doručenia: 08.10.2002)
Notárska zápisnica Nz 638/2002
  (Dátum doručenia: 19.12.2002)
Zápis zo zasadania dozornej rady dňa 16.12.2002
  (Dátum doručenia: 19.12.2002)
Zápis z rokovania Dozornej rady zo dňa 12.2.2002
  (Dátum doručenia: 19.12.2002)
Podpisové vzory - Christian F.R.M. Defrancq, Carl Rossey, Jeroen Karel van Leeuwen, Albert Joseph Kessler, Ing. Peter Vajda, CSc., Ing. Vladimír Rajčák, JUDR. Boris Čuchran, Ing. Ľudovít Kristiník, Dalibor Pavel
  (Dátum doručenia: 19.12.2002)
Notárska zápisnica N 18/2003, Nz 12538/2003
  (Dátum doručenia: 04.03.2003)
Zápis zo zasadania dozornej rady z 19.5.2003
  (Dátum doručenia: 04.03.2003)
Úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 04.03.2003)
Podpisové vzory - Ludo Swinnen, Ing. Vladimír Kožuch
  (Dátum doručenia: 04.03.2003)
Zápis zo zasadnutia dozornej rady z 15.7.2003
  (Dátum doručenia: 06.08.2003)
Účtovná závierka a správa nezávislého audítora za rok 2002
  (Dátum doručenia: 04.08.2003)
Notárska zápisnica N 379/2003, Nz 93706/2003
  (Dátum doručenia: 14.11.2003)
Zápis zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 17.10.2003
  (Dátum doručenia: 14.11.2003)
Podpisový vzor - Mgr. Jan Lamser
  (Dátum doručenia: 14.11.2003)
Správa audítora a účtovná závierka k 31.12.2003
  (Dátum doručenia: 19.05.2004)
finančná správa o hospodárení 2004
  (Dátum doručenia: 16.05.2005)
účtovná závierka k 31.12.2004
  (Dátum doručenia: 16.05.2005)
Správa audítora a účtovná závierka za rok 2005
  (Dátum doručenia: 02.05.2006)
Finančná správa o hospodárení za rok 2005
  (Dátum doručenia: 02.05.2006)
Podpisový vzor - Ing. Norbert Strieženec
  (Dátum doručenia: 15.06.2006)
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. UDK-006/2006/STPO z 12.4.2006
  (Dátum doručenia: 15.06.2006)
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. UDK-002/2006/SPO z 13.2.2006
  (Dátum doručenia: 15.06.2006)
Rozhodnutie Úradu pre finančný trh z 23.12.2005 č. GRUFT-008/2005/PSFS
  (Dátum doručenia: 15.06.2006)
Notárska zápisnica N 108/2006, Nz 21292/2006, NCR1s 21188/2006 z 31.5.2006 + Úplné znenie stanov z 31.5.2006
  (Dátum doručenia: 15.06.2006)
Zápis zo zasadnutia dozornej rady z 17.2.2006
  (Dátum doručenia: 15.06.2006)
Notárska zápisnica N 251/02, Nz 251/02 z 9.7.2002
  (Dátum doručenia: 15.06.2006)
Oznámenie o vzdaní sa funkcie z 1.9.2006 - Ing. Peter Vajda CSc.
  (Dátum doručenia: 26.09.2006)
Oznámenie o vzdaní sa funkcie z 25.7.2006 - Ing. Vladimír Rajčák
  (Dátum doručenia: 26.09.2006)
Záverečný protokol o výsledku volieb členov dozornej rady z 8.9.2006
  (Dátum doručenia: 26.09.2006)
správa nezávislého audítora 11.6.2008, účtovná závierka 2007
  (Dátum doručenia: 10.07.2008)
Výročná správa za rok 2007
  (Dátum doručenia: 05.09.2008)
zápis dozornej rady 22.9.2008 - 2x, plnomocenstvo 2.10.2008
  (Dátum doručenia: 22.10.2008)
Vyhlásenie zo dna 26.06.2009
  (Dátum doručenia: 01.07.2009)
Správa nezávislého auditora zo dna 31.12.2008
  (Dátum doručenia: 01.07.2009)
Účtovná závierka za rok 2008
  (Dátum doručenia: 01.07.2009)
výročná správa 2008, správa o súlade 3.8.2009, vyhlásenie 24.8.2009
  (Dátum doručenia: 26.08.2009)
podpisové vzory: Ing. Ľubomír Remšík a Willem Bertho Hueting
  (Dátum doručenia: 18.11.2009)
Výročná správa za rok 2009
  (Dátum doručenia: 25.06.2010)
Notárska zápisnica N 249/2010, Nz 54720/2010, NCRls 55390/2010, stanovy
  (Dátum doručenia: 22.12.2010)
výročná správa 2010, vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 29.06.2011)
Notárska zápisnica N 36/2012, Nz 615/2012, NCRls 626/2012 z 10.1.2012
  (Dátum doručenia: 13.01.2012)
podpisový vzor Luc Cools 1.1.2013
  (Dátum doručenia: 17.01.2013)
Výročná správa za rok 2011.
  (Dátum doručenia: 25.06.2012)
výročná správa 2012, vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 01.07.2013)
Notárska zápisnica N 2147/2013, Nz 45443/2013, NCRls 46232/2013 z 26.11.2013, stanovy
  (Dátum doručenia: 29.11.2013)
Podpisový vzor - Ing. Daniel Jursa
  (Dátum doručenia: 10.12.2013)
podpisový vzor - Mgr. Vladimír Šošovička zo dňa 07.01.2014
  (Dátum doručenia: 07.01.2014)
Notárska zápisnica N 770/2014, Nz 16209/2014, NCRls 16521/2014 z 29.4.2014, stanovy
  (Dátum doručenia: 30.04.2014)
Rozhodnutie dozornej rady z 27.11.2013
  (Dátum doručenia: 02.01.2014)
Výročná správa za rok 2013.pdf
  (Dátum doručenia: 22.06.2014)
Výročná správa za rok 2013.pdf
  (Dátum doručenia: 03.08.2014)
Rozhodnutie jediného akcionára z 17.12.2012
  (Dátum doručenia: 07.01.2013)
Rozhodnutie dozornej rady z 27.11.2013
  (Dátum doručenia: 03.12.2013)
Rozhodnutie jediného akcionára29.4.2015
  (Dátum doručenia: 18.05.2015)
Plnomocenstvo pre JUDr. Michala Perignátha, zo dňa 21.8.2014
  (Dátum doručenia: 18.05.2015)
Plnomocenstvo pre p. Kolomana Buzgó zo dňa 7.4.2015
  (Dátum doručenia: 18.05.2015)
Výročná správa za rok 2013.pdf
  (Dátum doručenia: 03.06.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 16.06.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 29.06.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
  (Dátum doručenia: 30.06.2015)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 02.07.2015)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 17.07.2015)
Notárska zápisnica N 2459/2015 zo dňa 6.10.2015 - Stanovy súčasťou
  (Dátum doručenia: 29.10.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 29.05.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 29.05.2016)
Ročná finančná výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 25.06.2016)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 10.07.2016)
Notárska zápisnica N 1321/2016 Nz 19242/2016 NCRls 19795/2016 zo dňa 31.05.2016
  (Dátum doručenia: 01.06.2016)
Rozhodnutie jediného akcionára z 16.6.2016
  (Dátum doručenia: 27.07.2016)
Podpisový vzor - Ing. Andrea Baumgartnerová
  (Dátum doručenia: 29.09.2016)
Plnomocenstvo
  (Dátum doručenia: 29.09.2016)
Rozhodnutie Dozornej rady o voľbe člena predstavenstva zo dňa 25.6.2016
  (Dátum doručenia: 21.09.2016)
Plnomocenstvo zo dňa 28.7.2016
  (Dátum doručenia: 21.09.2016)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 22.8.2016
  (Dátum doručenia: 21.09.2016)
Zápisnica o výsledku volieb z 27.9.2016
  (Dátum doručenia: 19.10.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
  (Dátum doručenia: 25.01.2017)
splnomocnenie zo dňa 24.01.2017
  (Dátum doručenia: 01.03.2017)
notárska zápisnica N 23/2017, Nz 6383/2017 zo dňa 28.02.2017
  (Dátum doručenia: 01.03.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
  (Dátum doručenia: 19.05.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 03.06.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
  (Dátum doručenia: 03.06.2017)
Úplné znenie stanov z 31.5.2006
  (Dátum doručenia: 26.09.2006)
Notárska zápisnica N 73/2017, Nz 22766/2017, NCRls 23254/2017 z 29.6.2017, stanovy
  (Dátum doručenia: 17.07.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
  (Dátum doručenia: 22.07.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 22.07.2017)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 23.07.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 23.07.2017)
Poverenie pre JUDr. Petra Záthureckého
  (Dátum doručenia: 12.01.2018)
Notárska zápisnica N 880/2017, Nz 59922/2017, NCRls 60716/2017, stanovy
  (Dátum doručenia: 12.01.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 30.05.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
  (Dátum doručenia: 30.05.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 30.05.2018)
poverenie zo dňa 15.11.2018
  (Dátum doručenia: 26.11.2018)
notárska zápisnica N 912/2018, Nz 44568/2018 zo dňa 26.11.2018
  (Dátum doručenia: 26.11.2018)
oprava rozhodnutia č. z:100-000-131-678č.sp."NBS1-000-026-014 zo dňa 26.11.2018
  (Dátum doručenia: 26.11.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Iný výkaz alebo príloha
  (Dátum doručenia: 24.05.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 24.05.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 24.05.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 31.05.2019)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 07.06.2019)
Výročná správa za rok 2017
  (Dátum doručenia: 07.06.2019)
rozhodnutie akcionára zo dňa 29.05.2019
  (Dátum doručenia: 03.07.2019)
čestné vyhlásenie zo dňa 31.05.2019
  (Dátum doručenia: 03.07.2019)
Účtovná závierka za rok 2019 - Iný výkaz alebo príloha
  (Dátum doručenia: 12.06.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 12.06.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 12.06.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 26.06.2020)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 26.06.2020)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 04.05.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 04.05.2021)
Výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 03.06.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Iný výkaz alebo príloha
  (Dátum doručenia: 03.06.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 19.06.2021)
Dátum aktualizácie údajov:  24.09.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)