Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Bratislava I
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  446/B-Zbl

Obchodné meno: 
MONARCH, akciová spoločnosť
 
Sídlo: 
Drotárska cesta 56
Bratislava 811 02
 
IČO: 
31 325 645
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
10.06.1992
 
Uložené listiny: 
Notárska zápisnica N 462/2002, Nz 415/2002
  (Dátum doručenia: 30.12.2002)
Podpisové vzory - Ing. Peter Princ, Jaroslava Kubová, Ing. Margita Dibáková, Ing. Juraj Ploskuňák, Ing. David Nemec
  (Dátum doručenia: 30.12.2002)
Zápisnica z dozornej rady zo 17. 12. 2002
  (Dátum doručenia: 30.12.2002)
Auditorská správa za rok 2001
  (Dátum doručenia: 30.12.2002)
Výročná správa za rok 2001
  (Dátum doručenia: 30.12.2002)
Účtovná závierka za rok 2001
  (Dátum doručenia: 30.12.2002)
Auditorská správa za rok 2002
  (Dátum doručenia: 17.09.2003)
Výročná správa za rok 2002
  (Dátum doručenia: 17.09.2003)
Účtovná závierka za rok 2002
  (Dátum doručenia: 17.09.2003)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2002
  (Dátum doručenia: 17.09.2003)
Účtovná závierka za rok 2003
  (Dátum doručenia: 19.11.2004)
Výročná správa, Účtovná závierka k 31.12.2004
  (Dátum doručenia: 30.12.2005)
Výročná správa za rok 2005
  (Dátum doručenia: 03.10.2006)
Výrok nezávislého audítora k výročnej správe za rok 2005
  (Dátum doručenia: 03.10.2006)
Poznámky k účtovnej závierke za rok 2005
  (Dátum doručenia: 03.10.2006)
Účtovná závierka za rok 2005
  (Dátum doručenia: 03.10.2006)
Výročná správa za rok 2006
  (Dátum doručenia: 27.11.2007)
Výročná správa za rok 2007
  (Dátum doručenia: 16.12.2008)
Účtovná závierka za rok 2007
  (Dátum doručenia: 16.12.2008)
účtovná závierka za rok 2008, výročná správa, správa audítora
  (Dátum doručenia: 10.12.2009)
Účtovná závierka za rok 2009, správa audítora
  (Dátum doručenia: 01.12.2010)
Výročná správa za rok 2009
  (Dátum doručenia: 01.12.2010)
účtovná závierka za rok 2010, vúročná správa za rok 2010, auditórska správa za rok 2010
  (Dátum doručenia: 30.11.2011)
účtovná závierka za rok 2011, príloha k účtovnej závierke, správa a výrok audítora k 31.12.2011 (výročná správaza rok 2011) zo dňa 4.12.2012
  (Dátum doručenia: 20.08.2012)
Výročná správa za rok 2012
  (Dátum doručenia: 19.11.2013)
úplne znenie Stanov a.s. zo dňa 18.03.2014
  (Dátum doručenia: 03.04.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
  (Dátum doručenia: 03.07.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
  (Dátum doručenia: 04.07.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
  (Dátum doručenia: 04.07.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení.pdf
  (Dátum doručenia: 28.07.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 01.10.2014)
Výročná správa za rok 2013.pdf
  (Dátum doručenia: 31.12.2014)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 16.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 3
  (Dátum doručenia: 17.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 17.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 18.07.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 29.12.2015)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 30.12.2015)
Úplné znenie stanov z 18.2.2016
  (Dátum doručenia: 09.03.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 3
  (Dátum doručenia: 13.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 13.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 13.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 26.07.2016)
Výročná správa za rok 2015 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 28.12.2016)
Výročná správa za rok 2015 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 28.12.2016)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 3.pdf
  (Dátum doručenia: 16.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 16.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 18.04.2017)
Notárska zápisnica osvedčujúca priebeh mimoriadneho VZ.zep
  (Dátum doručenia: 17.04.2014)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení.zep
  (Dátum doručenia: 17.04.2014)
Podpisový vzor predsedu Predstavenstva - Ing. Princ
  (Dátum doručenia: 17.04.2014)
Podpisový vzor podpredsedu Predstavenstva - Ing. Nemec
  (Dátum doručenia: 17.04.2014)
Podpisový vzor člena Predstavenstva - Ing. Hudáček
  (Dátum doručenia: 17.04.2014)
Zápisnica zo zasadnutia Dozornej rady o voľbe predsedu Dozornej rady.zep
  (Dátum doručenia: 17.04.2014)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 28.12.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 28.12.2017)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 28.12.2017)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 28.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 28.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 3.pdf
  (Dátum doručenia: 28.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 09.09.2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 29.12.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 29.12.2018)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 24.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 24.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 3
  (Dátum doručenia: 24.04.2019)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 29.12.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 29.12.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 29.12.2019)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 04.04.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 04.04.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 3
  (Dátum doručenia: 04.04.2020)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 01.01.2021)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 02.01.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 02.01.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 11.04.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 11.04.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 3
  (Dátum doručenia: 11.04.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 31.12.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 31.12.2021)
Výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 31.12.2021)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 3
  (Dátum doručenia: 06.04.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 06.04.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 06.04.2022)
Dátum aktualizácie údajov:  20.05.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)