Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Bratislava I
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  463/B-Zbl

Obchodné meno: 
RVS, a.s. v likvidácii
 
Sídlo: 
Vazovova 2
Bratislava 811 07
 
IČO: 
31 331 041
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
27.08.1992
 
Deň výmazu: 
26.10.2018
 
Uložené listiny: 
Zápisnica z Dozornej rady z 20. 12. 2001
  (Dátum doručenia: 26.02.2002)
Notárska zápisnica N 050/2002, Nz 050/2002
  (Dátum doručenia: 26.02.2002)
Podpisový vzor - Ing. Ján Szalay
  (Dátum doručenia: 04.07.2002)
Notárska zápisnica N 218/2002, Nz 217/2002
  (Dátum doručenia: 04.07.2002)
Dodatok z 25. 4. 2002 k Stanovám z 27. 1. 1993
  (Dátum doručenia: 04.07.2002)
Úplné znenie - Stanovy z 27. 1. 1993
  (Dátum doručenia: 04.07.2002)
Správa audítora za rok 2001
  (Dátum doručenia: 04.07.2002)
Výročná správa za rok 2001
  (Dátum doručenia: 04.07.2002)
Notárska zápisnica N 219/2002, Nz 218/2002
  (Dátum doručenia: 04.07.2002)
Notárska zápisnica N 357/2002, Nz 355/2002
  (Dátum doručenia: 04.07.2002)
Dodatok z 9. 8. 2002 k Stanovám z 27. 1. 1993
  (Dátum doručenia: 04.07.2002)
Úplné znenie - Stanovy z 27. 1. 1993
  (Dátum doručenia: 04.07.2002)
Notárska zápisnica N 405/2002, Nz 402/2002
  (Dátum doručenia: 22.10.2002)
Listina prítomných na mimoriadnom valnom zhromaždení z 30. 9. 2002
  (Dátum doručenia: 22.10.2002)
Podpisové vzory - Ing. Marián Sloviak, Ing. Vladimír Petráš
  (Dátum doručenia: 22.10.2002)
Notárska zápisnica N 82/2003, Nz 19504/2003
  (Dátum doručenia: 15.04.2003)
Podpisový vzor - Ing. Miroslav Nosáľ, CFA
  (Dátum doručenia: 15.04.2003)
Notárska zápisnica N 143/2003, Nz 54003/2003
  (Dátum doručenia: 01.08.2003)
Úplné znenie - Stanovy z 27. 1. 1993
  (Dátum doručenia: 01.08.2003)
Podpisové vzory - Ing. Daniel Lukáč, Ing. Vladimír Petráš, Ing. Marián Sloviak
  (Dátum doručenia: 01.08.2003)
Výročná správa za rok 2002
  (Dátum doručenia: 01.08.2003)
Účtovná závierka za rok 2002
  (Dátum doručenia: 16.09.2003)
Stanovy a.s. z 30.10.2003
  (Dátum doručenia: 27.11.2003)
Notárska zápisnica N 313/2003, Nz 125952/2003
  (Dátum doručenia: 06.04.2004)
Notárska zápisnica N 388/2003, Nz 98931/2003
  (Dátum doručenia: 27.11.2003)
Dodatok č. 9 k stanovám a.s.
  (Dátum doručenia: 27.11.2003)
Podpisový vzor - Ing. Jozef Mudrík
  (Dátum doručenia: 27.11.2003)
Úplné znenie stanov a.s. z 18.8.2004
  (Dátum doručenia: 04.10.2004)
Notárska zápisnica N 282/2004, Nz 65465/2004
  (Dátum doručenia: 04.10.2004)
Notárska zápisnica N 282/2004, Nz 65465/2004
  (Dátum doručenia: 04.10.2004)
Podpisové vzory - Ing. Jozef Mudrík, Ing. Marián Sloviak
  (Dátum doručenia: 04.10.2004)
Úplné znenie stanov a.s. z 30.10.2003
  (Dátum doručenia: 06.04.2004)
Zápisnica zo zasadnutia Dozornej rady zo dňa 13.12.2004
  (Dátum doručenia: 11.01.2005)
Podpisové vzory - Ing. Jozef Mudrík, Ing. Marián Sloviak
  (Dátum doručenia: 11.01.2005)
Notárska zápisnica N 005/2005, Nz 6738/2005, NCRls 6656/2005
  (Dátum doručenia: 18.02.2005)
Úplné znenie stanov a.s. z 22.12.2003
  (Dátum doručenia: 18.02.2005)
stanovy akciovej spoločnosti
  (Dátum doručenia: 30.06.2005)
výročná správa za rok 2004
  (Dátum doručenia: 30.06.2005)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady z 24.6.2005
  (Dátum doručenia: 13.07.2005)
Prezenčná listina z 24.6.2005
  (Dátum doručenia: 13.07.2005)
Podpisový vzor - Ing. Marián Sloviak, Ing. Jozef Mudrík
  (Dátum doručenia: 13.07.2005)
Notárska zápisnica N 203/2005, Nz 64742/2005, NCRls 63921/2005
  (Dátum doručenia: 19.12.2005)
Plnomocenstvo
  (Dátum doručenia: 19.12.2005)
Notárska zápisnica N 059/2005, Nz 21211/2005, NCRls 20930/2005
  (Dátum doručenia: 06.05.2005)
plnomocenstvo pre JUDr. Natália Klempová
  (Dátum doručenia: 13.05.2005)
notárska zápisnica z 13.5.2005 N 059/2005, Nz 21211/2005, NCRIs 20930/2005
  (Dátum doručenia: 13.05.2005)
Plnomocenstvo
  (Dátum doručenia: 10.05.2006)
Výročná správa za rok 2005
  (Dátum doručenia: 10.05.2006)
Notárska zápisnica N 040/06, Nz 19855/06, NCRls 19724/06
  (Dátum doručenia: 23.05.2006)
Plnomocenstvo
  (Dátum doručenia: 23.05.2006)
Vyhlásenie - Ing. Marián Sloviak
  (Dátum doručenia: 07.02.2006)
Stanovy a.s. zo dňa 24.1.2006
  (Dátum doručenia: 07.02.2006)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 09.06.2006
  (Dátum doručenia: 03.07.2006)
Úplné znenie Stanov zo dňa 28.04.2006
  (Dátum doručenia: 03.07.2006)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Ing. Jozef Mudrík
  (Dátum doručenia: 03.07.2006)
Podpisový vzor člena a predsedu predstavenstva - Ing. Marián Sloviak
  (Dátum doručenia: 03.07.2006)
Podpisový vzor člena dozornej rady - Ing. Štefan Králik
  (Dátum doručenia: 03.07.2006)
Podpisový vzor členky dozornej rady - Ing. Zita Zemková
  (Dátum doručenia: 03.07.2006)
Živnostenský list
  (Dátum doručenia: 03.07.2006)
Zápisnica z 15. riadneho valného zhromaždenia zo dňa 26.4.2007.
  (Dátum doručenia: 11.05.2007)
Úplné znenie stanov zo dňa 21.12.2006.
  (Dátum doručenia: 11.05.2007)
Výročná správa za rok 2006.
  (Dátum doručenia: 11.05.2007)
notárska zápisnica N 002/2008, Nz 1489/2008, NCR1s 1476/2008
  (Dátum doručenia: 16.01.2008)
splnomocnenie- JUDr. Natália Klempová zo dňa 20.09.2004
  (Dátum doručenia: 16.01.2008)
Notárska zápisnica N 036/2009, Nz 19942/2009, NCRls 20172/2009 zo dňa 15.6.2009
  (Dátum doručenia: 24.06.2009)
Výročná správa za rok 2008
  (Dátum doručenia: 24.06.2009)
notárska zápisnica N 058/2010, Nz 16952/2010 zo dňa 13.05.2010, listina prítomných
  (Dátum doručenia: 19.05.2010)
stanovy zo dňa 29.04.2010
  (Dátum doručenia: 19.05.2010)
Notárska zápisnica N 045/2011, Nz 18786/2011, NCRls 19274/2011
  (Dátum doručenia: 08.06.2011)
Podpisový vzor - Ing. Zita Zemková
  (Dátum doručenia: 08.06.2011)
Výročná správa za rok 2010, účtovná závierka za rok 2010
  (Dátum doručenia: 08.06.2011)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
  (Dátum doručenia: 29.04.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
  (Dátum doručenia: 29.04.2014)
plnomocenstvo z 3.6.2013
  (Dátum doručenia: 29.04.2014)
Notárska zápisnica N 257/2014, Nz 15751/2014, NCrls 16054/2014 z 25.4.2014
  (Dátum doručenia: 29.04.2014)
Listina prítomných z 9.4.2014
  (Dátum doručenia: 29.04.2014)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 18.06.2014
  (Dátum doručenia: 11.07.2014)
Podpisová vzor- Ing. Radoslav Grega
  (Dátum doručenia: 11.07.2014)
Podpisový vzor - Ing. Miroslav Uhrin
  (Dátum doručenia: 11.07.2014)
Podpisový vzor - Ing. Miroslav Uhrin
  (Dátum doručenia: 25.03.2013)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady z 29.1.2013
  (Dátum doručenia: 25.03.2013)
Notárska zápisnica N 1130/2013, Nz 22327/2013, NCRls 22790/2013 z 2.7.2013
  (Dátum doručenia: 02.08.2013)
úplné znenie stanov z 27.6.2013
  (Dátum doručenia: 02.08.2013)
účtovná závierka za rok 2009, výročná správa, správa audítora
  (Dátum doručenia: 19.05.2010)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 04.12.2014
  (Dátum doručenia: 16.01.2015)
Podpisový vzor - Ing. Radoslav Grega
  (Dátum doručenia: 16.01.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 28.03.2015)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 28.03.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 28.03.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 17.04.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 17.04.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 17.04.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 21.04.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 21.04.2015)
Notárska zápisnica N 131/2015, Nz 14163/2015, NCRls 14502/20015
  (Dátum doručenia: 30.04.2015)
Výročná správa za rok 2014
  (Dátum doručenia: 30.04.2015)
Výročná správa z arok 2013
  (Dátum doručenia: 29.04.2014)
Výročná správa za rok 2012
  (Dátum doručenia: 02.08.2013)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady z 24.3.2015
  (Dátum doručenia: 07.04.2015)
Podpisový vzor - Peter Hrutka
  (Dátum doručenia: 07.04.2015)
Podpisové vzory - Peter Hrutka, Ing. Miroslav Uhrin
  (Dátum doručenia: 22.06.2015)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady z 3.6.2015, listina prítomných
  (Dátum doručenia: 22.06.2015)
Znalecký posudok č. 150/2015
  (Dátum doručenia: 22.10.2015)
Notárska zápisnica N 409/2015 zo dňa 28.9.2015Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia ,listina prítomných
  (Dátum doručenia: 22.10.2015)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 3
  (Dátum doručenia: 10.03.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 10.03.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 10.03.2016)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 30.05.2016)
Úplné znenie Stanov spoločnosti zo dňa 17.9.2015
  (Dátum doručenia: 22.10.2015)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 25.06.2016)
Notárska zápisnica N 278/2016 Nz 23486/2016 NCRls 24163/2016 zo dňa 29.06.2016
  (Dátum doručenia: 11.07.2016)
Stanovy a.s. zo dňa 29.06.2016
  (Dátum doručenia: 11.07.2016)
Notárska zápisnica N 521/2016, Nz 45522/2016, NCRls 46510/2016 z 21.11.2016
  (Dátum doručenia: 28.11.2016)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 24.03.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 26.03.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 04.04.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 26.04.2017)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 26.04.2017)
Notárska zápisnica N 133/2017, Nz 10471/2017, NCRls 10696/2017 z 28.3.2017
  (Dátum doručenia: 20.04.2017)
Listina prítomných z 22.3.2017
  (Dátum doručenia: 20.04.2017)
Úplné znenie stanov z 22.3.2017
  (Dátum doručenia: 20.04.2017)
Výročná správa za rok 2016
  (Dátum doručenia: 20.04.2017)
Mimoriadna účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 14.09.2018)
Mimoriadna účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 14.09.2018)
Schválená mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2018 - 06/2018 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 11.10.2018)
Schválená mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2018 - 06/2018 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 11.10.2018)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.doc
  (Dátum doručenia: 30.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2.doc
  (Dátum doručenia: 28.03.2015)
Dátum aktualizácie údajov:  27.03.2023

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)