Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Bratislava I
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  465/B-Zbl

Obchodné meno: 
ÚEOS - Komercia, a.s.
 
Sídlo: 
Koceľova 9
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08
 
IČO: 
31 331 220
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
01.09.1992
 
Uložené listiny: 
Znalecký posudok č. 30-242/100/02
  (Dátum doručenia: 22.07.2002)
Zápis z X. riadneho valného zhromaždenia zo dňa 25.6.2002
  (Dátum doručenia: 19.07.2002)
Úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 19.07.2002)
Výročná správa predstavenstva o výskedku hospodárenia za rok 2001
  (Dátum doručenia: 19.07.2002)
Notárska zápisnica N 503/2002, Nz 503/2002
  (Dátum doručenia: 19.07.2002)
Správa audítora z overenia účtovnej závierky k 31.12.2001
  (Dátum doručenia: 19.07.2002)
Výročná správa za rok 2001
  (Dátum doručenia: 03.10.2002)
Správa o hospodárení za I. polrok 2002
  (Dátum doručenia: 03.10.2002)
Zakladateľská listina vo forme notárskej zápisnice N 307/92, Nz 282/92
  (Dátum doručenia: 30.12.2002)
účtovná závierka, správa nezávislého audítora a výročná správa za rok 2002
  (Dátum doručenia: 30.07.2003)
stanovy
  (Dátum doručenia: 30.07.2003)
notárska zápisnica N 297/03, Nz 54118/03
  (Dátum doručenia: 30.07.2003)
koncesná listina
  (Dátum doručenia: 19.07.2004)
notárska zápisnica N 203/04, Nz 55491/04
  (Dátum doručenia: 19.07.2004)
zápis z riadneho valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 19.07.2004)
rozšírenie
  (Dátum doručenia: 19.07.2004)
zápisnica z 1. zasadnutia dozornej rady
  (Dátum doručenia: 19.07.2004)
zápisnica č. 1 z predstavenstva
  (Dátum doručenia: 19.07.2004)
stanovy
  (Dátum doručenia: 19.07.2004)
výročná správa a správa nezávisleho audítora za rok 2003
  (Dátum doručenia: 19.07.2004)
Účtovná závierka k 31.12.2004
  (Dátum doručenia: 28.07.2005)
Správa nezávislého audítora pre akcionárov spoločnosti
  (Dátum doručenia: 28.07.2005)
Návrh na zúčtovanie straty za rok 2004
  (Dátum doručenia: 28.07.2005)
Zápis z Xlll. riadneho valného zhromaždenia zo dňa 29.6.05
  (Dátum doručenia: 28.07.2005)
Zápis zo zasadnutia XIV. riadneho VZ z 20.9.2006
  (Dátum doručenia: 27.09.2006)
Účtovná závierka za rok 2005
  (Dátum doručenia: 27.09.2006)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 14.12.2006
  (Dátum doručenia: 03.01.2007)
Úplné znenie Stanov zo dňa 14.12.2006
  (Dátum doručenia: 03.01.2007)
Notárska zápisnica N 415/2006, Nz 58501/2006, NCRls 58121/2006, Stanovy zo dňa 14.12.2006.
  (Dátum doručenia: 03.01.2007)
zápis z XV. riadneho valného zhromaždenia ÚEOS-Komercia,a.s. konaného 4.07.2007
  (Dátum doručenia: 16.07.2007)
spraváa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky za rok 2006
  (Dátum doručenia: 16.07.2007)
výročná správa predstavenstva za rok 2006
  (Dátum doručenia: 16.07.2007)
Stanovy ÚEOS- Komercia, a.s.
  (Dátum doručenia: 16.07.2007)
Notárska zápisnica N246/2007 Nz 26683/2007 NCR1s 26518/2007
  (Dátum doručenia: 16.07.2007)
Výročná správa za rok 2007, Zápisnica zo XVI. riadneho VZ z 17.9.2007
  (Dátum doručenia: 01.10.2008)
účtovná závierka za rok 2006, návrh na rozdelenie zisku
  (Dátum doručenia: 16.07.2007)
Súvaha a výkaz za rok 2008, 2x
  (Dátum doručenia: 22.10.2009)
Správa nezávislého audítora zo dňa 16.9.2009, 2x
  (Dátum doručenia: 22.10.2009)
Výročná správa za rok 2008, 2x
  (Dátum doručenia: 22.10.2009)
Zápis z valného zhromaždenia zo dňa 14.10.2009, 2x
  (Dátum doručenia: 22.10.2009)
Výročná správa za rok 2009
  (Dátum doručenia: 04.08.2010)
Účtovná závierka za rok 2009, zápis z valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 04.08.2010)
Účtovná závierka za rok 2010, zápisnica VZ
  (Dátum doručenia: 26.10.2011)
Zápis zo zasadania XX. riadneho valného zhromaždenia z 27.9.2012
  (Dátum doručenia: 02.10.2012)
Súvaha za rok 2011
  (Dátum doručenia: 02.10.2012)
Výročná správa za rok 2011
  (Dátum doručenia: 02.10.2012)
Dodatok k zápisu zo zasadania XVIII. riadneho valného zhromaždenia z 1.7.2010
  (Dátum doručenia: 31.08.2010)
Úplné zneniue stano va.s. z 1.1.2009
  (Dátum doručenia: 04.02.2009)
Rozhodnutie o premene ZI z 16.9.2008
  (Dátum doručenia: 04.02.2009)
Dodatok k zápisu zo zasadania XV. riadneho valného zhromaždenia z 4.7.2007
  (Dátum doručenia: 06.08.2007)
účtovná závierka 2012, zápis z valného zhromaždenia - 2x
  (Dátum doručenia: 08.07.2013)
výročná správa 2012, výpis zo zápisu z valného zhromaždenia - 2x
  (Dátum doručenia: 08.07.2013)
úplné znenie stanov 1.7.2013 - 2x
  (Dátum doručenia: 08.07.2013)
notárska zápisnica 4.7.2013 - 2x
  (Dátum doručenia: 08.07.2013)
Zápis z mimoriadneho valného zhromaždenia z 23.1.2014
  (Dátum doručenia: 24.01.2014)
úplné znenie stanov z 1.7.2013
  (Dátum doručenia: 24.01.2014)
notárska zápisnica N 474/2013, Nz 22616/2013, NCRls 23070/2013 z 4.7.2013
  (Dátum doručenia: 24.01.2014)
Zápis z mimoriadneho valného zhromaždenia z 23.1.2014
  (Dátum doručenia: 14.02.2014)
Zápis zo zhromaždenia zo dňa 25.06.2014
  (Dátum doručenia: 01.07.2014)
Výročná správa predstavenstva o výsledkoch hospodárenia spoločnosti za rok 2013 zo dňa 25.06.2014
  (Dátum doručenia: 01.07.2014)
účtovná závierka za rok 2013
  (Dátum doručenia: 01.07.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.rtf
  (Dátum doručenia: 27.03.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 27.03.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 28.09.2015)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 22.06.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 22.06.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 07.08.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 12.04.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 12.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 29.03.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 30.03.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 30.06.2018)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 02.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 02.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 27.07.2019)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 01.03.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 01.03.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 19.05.2020)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 12.03.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 12.03.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 13.07.2021)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 04.03.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 04.03.2022)
Dátum aktualizácie údajov:  16.05.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)