Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Mestského súdu Bratislava III
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejnej správy.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  520/B-Zbl

Obchodné meno: 
VÚB Factoring, a.s.
 
Sídlo: 
Mlynské nivy 1
Bratislava 829 90
 
IČO: 
31 345 310
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
24.03.1993
 
Deň výmazu: 
01.01.2018
 
Uložené listiny: 
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 30.05.2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 30.05.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 30.05.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 30.05.2018)
Notérska zápsnica N 3284/2017 , NZ 54114/2017
  (Dátum doručenia: 12.12.2017)
Zmluva o zlúčení uzavreta dňa december 2017
  (Dátum doručenia: 09.11.2017)
rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 23.3.2017
  (Dátum doručenia: 21.04.2017)
vyhlásenie o schválení účtovnej závierky za rok 2016
  (Dátum doručenia: 21.04.2017)
správa nezávislého audítora a účtovná závierka k 31.12.2016
  (Dátum doručenia: 21.04.2017)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 16.04.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 10.04.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 10.04.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 10.04.2017)
podpisový vzor-Ing. Martin Majtán zo dňa 07.04.2016
  (Dátum doručenia: 21.04.2016)
Vzdanie sa funkcie - Antonio Bergalio, z 21.3.2016
  (Dátum doručenia: 21.04.2016)
Rozhodnutie jediného akcionára z 23.3.2016
  (Dátum doručenia: 21.04.2016)
plnomocenstvo zo dňa 12.04.2016
  (Dátum doručenia: 21.04.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 05.04.2016)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 05.04.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 04.04.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 04.04.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 14.06.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 13.06.2015)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 13.06.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 13.06.2015)
rozhodnutie jediného akcionára z 30.6.2014
  (Dátum doručenia: 22.10.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
  (Dátum doručenia: 17.08.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
  (Dátum doručenia: 17.08.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
  (Dátum doručenia: 16.08.2014)
Rozhodnutie jeidného akcionára pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia zo dňa 30.06.2014
  (Dátum doručenia: 25.07.2014)
Notárska zápisnica N 195/2014, nz 3712/2014, NCRls 3753/2014 z 31.1.2014
  (Dátum doručenia: 04.02.2014)
Notárska zápisnica N 6/2014, Nz 43/2014, 40/2014 z 2.1.2014
  (Dátum doručenia: 04.02.2014)
Notárska zápisnica N 194/2014, Nz 3700/2014, NCRls 3740/2014 z 31.1.2014
  (Dátum doručenia: 04.02.2014)
Výpis z rozhodnutia Dozornej rady z 11.4.2013
  (Dátum doručenia: 19.04.2013)
Výročná správa za rok 2012, vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 19.04.2013)
Plnomocenstvo
  (Dátum doručenia: 19.04.2013)
účtovná závierka 2010, správa nezávislého audítora, vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 05.05.2011)
Výročná správa za rok 2009 s účtovnou závierkou za rok 2009, Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 01.04.2010
  (Dátum doručenia: 13.05.2010)
Účtovná závierka za rok 2008, výročná správa za rok 2008, správa audítora
  (Dátum doručenia: 12.05.2009)
Vzdanie sa funkcie - Jonathan Charles Locke
  (Dátum doručenia: 12.05.2009)
Rozhodnutie jediného akcionára z 25.3.2009
  (Dátum doručenia: 12.05.2009)
Rozhodnutie jediného akcionára z 6.4.2009
  (Dátum doručenia: 12.05.2009)
Rozhodnutie jediného akcionára z 3.4.2009
  (Dátum doručenia: 12.05.2009)
Per rollam rozhodnutie Dozornej rady, 13.5.2008
  (Dátum doručenia: 28.05.2008)
Rozhodnutie jediného akcionára, 27.3.2008
  (Dátum doručenia: 25.04.2008)
Výročná správa spoločnosti za rok 2007
  (Dátum doručenia: 25.04.2008)
Výročná správa za rok 2006, Účtovná závierka za rok 2006, Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 24.05.2007)
Podpisový vzor - Ing. Patrik Čatay
  (Dátum doručenia: 30.03.2006)
Rozhodnutie per rollam Dozornej rady z 27.2.2006
  (Dátum doručenia: 30.03.2006)
Notárska zápisnica N 152/2004, Nz 27964/2004
  (Dátum doručenia: 19.10.2005)
"Per rollam" rozhodnutie Dozornej rady z 24.8.2005
  (Dátum doručenia: 26.09.2005)
Podpisový vzor zo 14.9.2005 - Štefan Homola
  (Dátum doručenia: 26.09.2005)
Vzdanie sa funkcie členap restavenstva - Mgr. Miroslav Bernát
  (Dátum doručenia: 26.09.2005)
Podpisový vzor - Dušan Čižmárik
  (Dátum doručenia: 01.07.2005)
Výpis zo zápisu z 2. zasadnutia Dozornej rady
  (Dátum doručenia: 01.07.2005)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 11.4.2005
  (Dátum doručenia: 12.05.2005)
Podpisový vzor - Jozef Kausich
  (Dátum doručenia: 12.05.2005)
Plná moc
  (Dátum doručenia: 12.05.2005)
Účtovná závierka za rok 2004
  (Dátum doručenia: 16.03.2005)
Notárska zápisnica N 46/2005, Nz 10876/2005, NCRls 10768/2005
  (Dátum doručenia: 16.03.2005)
Extrakt zo zápisnice Dozornej rady zo dňa 23.6.2003
  (Dátum doručenia: 05.08.2003)
Podpisový vzor - Livio Mannoni
  (Dátum doručenia: 05.08.2003)
Podpisové vzory - JUDr. Marián Áč, Domenico Cristarella, Tomas Spurny, Jan Blaho
  (Dátum doručenia: 23.04.2003)
Zápisnica zo zasadnutia Dozornej rady zo dňa 3.4.2003
  (Dátum doručenia: 23.04.2003)
Zápisnica o priebehu valného zhromaždenia zo dňa 19.3.2003
  (Dátum doručenia: 23.04.2003)
Notárska zápisnica N 558/2002, NZ 532/2002
  (Dátum doručenia: 16.01.2003)
Zápis zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 27.11.2002
  (Dátum doručenia: 16.01.2003)
Súhlas s funkciou a podpisový vzor - Mgr. Miroslav Bernát
  (Dátum doručenia: 16.01.2003)
Úplné znenie stanov a.s. platné k 23.12.2002
  (Dátum doručenia: 16.01.2003)
Úplné znenie stanov platné k 30.10.2002
  (Dátum doručenia: 20.11.2002)
Účtovná závierka za rok 2000
  (Dátum doručenia: 20.11.2002)
Audítorská správa
  (Dátum doručenia: 20.11.2002)
Účtovná závierka za rok 2001
  (Dátum doručenia: 20.11.2002)
Notárska zápisnica N 437/2002, NZ 416/2002
  (Dátum doručenia: 20.11.2002)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 30.10.2002
  (Dátum doručenia: 20.11.2002)
Notárska zápisnica N 296/2001, NZ 287/2001
  (Dátum doručenia: 22.02.2002)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 21.1.2002
  (Dátum doručenia: 22.02.2002)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 21.1.2002
  (Dátum doručenia: 22.02.2002)
Záznam z rokovania DR VÚB Factoring, a.s. zo dňa 23.11.2001
  (Dátum doručenia: 22.02.2002)
Stanovy a.s. platné k 5.10.2001
  (Dátum doručenia: 22.02.2002)
Súhlas s funkciou a podpisové vzory - Doc. Ing. Eduard Glatz, Ing. Anton Magnus, Jan Blaho, Mgr. Andrea Sciranková, Domenico Cristarella
  (Dátum doručenia: 22.02.2002)
Odstúpenie z funkcie predsedu a člena predstavenstva
  (Dátum doručenia: 22.02.2002)
Dátum aktualizácie údajov:  20.06.2024

Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR