Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Mestského súdu Bratislava III
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejnej správy.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  700/B-Zbl

Obchodné meno: 
Výskumný ústav papiera a celulózy a.s.
 
Sídlo: 
Dúbravská cesta 14
Bratislava 841 04
 
IČO: 
31 380 051
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
01.10.1994
 
Uložené listiny: 
Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 06.04.2024)
Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 06.04.2024)
Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 06.12.2023)
Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 09.04.2023)
Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 09.04.2023)
Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 01.04.2023)
Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 01.04.2023)
Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 28.07.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 17.04.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 17.04.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 10.04.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 10.04.2022)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 30.07.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 10.03.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 10.03.2021)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 04.12.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 30.06.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 30.06.2020)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 12.12.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 18.07.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 09.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 09.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 08.09.2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 08.09.2018)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 30.9.2016
  (Dátum doručenia: 25.04.2018)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 16.4.2018
  (Dátum doručenia: 25.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 17.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 17.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 05.08.2017)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 21.06.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 20.06.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 02.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 02.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 06.08.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 21.06.2016)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 21.06.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 08.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 08.04.2016)
Notárska zápisnica N 176/2016, Nz 9547/2016, NCRls 9835/2016 z 17.3.2016, rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 21.03.2016)
Úplné znenie stanov spoločnosti z 17.3.2016
  (Dátum doručenia: 21.03.2016)
Úplné znenie stanov spoločnosti k 29.2.2016
  (Dátum doručenia: 01.03.2016)
Notárska zápisnica N 132/2016, Nz 6885/2016, NCRls 7065/2016 z 29.2.2016, rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 01.03.2016)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 18.07.2015)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 18.07.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 18.07.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 14.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.doc
  (Dátum doručenia: 14.06.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora.pdf
  (Dátum doručenia: 01.08.2014)
Výročná správa za rok 2013.pdf
  (Dátum doručenia: 01.08.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení.pdf
  (Dátum doručenia: 31.07.2014)
Rozhodnutie jeidného akcionára zo dňa 17.04.2014
  (Dátum doručenia: 24.06.2014)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady spoločnosti zo dňa 12.06.2014
  (Dátum doručenia: 24.06.2014)
Notárska zýpisnica N 477/2014 Nz 22464/2014 NCRls 22897/2014 zo dňa 12.06.2014
  (Dátum doručenia: 24.06.2014)
Úplné znenie stanov zo dňa 12.06.2014
  (Dátum doručenia: 24.06.2014)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení zo dňa 17.06.2014
  (Dátum doručenia: 24.06.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.doc
  (Dátum doručenia: 03.06.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
  (Dátum doručenia: 06.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
  (Dátum doručenia: 06.05.2014)
výročná správa 2012
  (Dátum doručenia: 17.07.2013)
Podpisový vzor - Ing. Štefan Boháček, PhD.; Ing. Peter Korbačka
  (Dátum doručenia: 17.07.2013)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady z 6.6.2013
  (Dátum doručenia: 17.07.2013)
Výročná správa za rok 2011
  (Dátum doručenia: 09.07.2012)
Účtovná závierka za rok 2010
  (Dátum doručenia: 25.07.2011)
Výročná správa predstavenstva za rok 2010, Správa audítora
  (Dátum doručenia: 25.07.2011)
Výročná správa za rok 2009
  (Dátum doručenia: 14.09.2010)
Účtovná závierka za rok 2008, správa audítora
  (Dátum doručenia: 29.06.2009)
Výročná správa za rok 2008, správa audítora
  (Dátum doručenia: 29.06.2009)
účtovná závierka za rok 2007, výročná správa, správa nezávislého audítora zo dňa 05.03.2008
  (Dátum doručenia: 21.07.2008)
rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 20.06.2008
  (Dátum doručenia: 26.06.2008)
Uplné znenie stanov, 30.4.2008
  (Dátum doručenia: 04.06.2008)
PODPISOVÝ VZOR, Peter Korbačka, podpredseda predstavenstva
  (Dátum doručenia: 04.06.2008)
PODPISOVÝ VZOR, Štefan Boháček, predseda predstavenstva
  (Dátum doručenia: 04.06.2008)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady, 12.5.2008
  (Dátum doručenia: 04.06.2008)
Uplné znenie stanov, 30.4.2008
  (Dátum doručenia: 04.06.2008)
Notárska zápisnica, N 117/2008, 30.4.2008
  (Dátum doručenia: 04.06.2008)
Účtovná závierka za rok 2006, výročná správa, správa nezávislého audítora.
  (Dátum doručenia: 15.06.2007)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 24.11.2006
  (Dátum doručenia: 15.12.2006)
Správa audítora, výročná správa za rok 2005, účtovná závierk aza rok 2005, rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 20.06.2006)
Úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 29.11.2005)
Notárska zápisnica N 250/2002
  (Dátum doručenia: 29.11.2005)
Zápisnica volebnej komisie
  (Dátum doručenia: 29.11.2005)
Výročná správa predstavenstva o hospodárení a. s. za rok 2004
  (Dátum doručenia: 30.06.2005)
Správa nezávislého audítora pre akcionára spoločnosti z overenia výročnej správy za rok 2004 zo dňa 27.05.2005
  (Dátum doručenia: 30.06.2005)
Správa nezávislého audítora pre akcionára spoločnosti z overenia účtovnej závierky za rok 2004 zo dňa 08.04.2005
  (Dátum doručenia: 30.06.2005)
Účtovná závierka za rok 2004
  (Dátum doručenia: 30.06.2005)
Notárska zápisnica č. N 68/2005 Nz 24458/2005 NCRls 24237/2005
  (Dátum doručenia: 28.06.2005)
Úplné znenie stanov ku dňu 31.5.2005
  (Dátum doručenia: 28.06.2005)
Úplné znenie stanov zo dňa 11.6.2004.
  (Dátum doručenia: 08.07.2004)
Živnostenský list č. Žo-2004/04186/2/Z64 zo dňa 28.6.2004
  (Dátum doručenia: 08.07.2004)
Notárska zápisnica N 291/2004, Nz 50539/2004
  (Dátum doručenia: 08.07.2004)
Notárska zápisnica N 266/2004, Nz 45758/2004
  (Dátum doručenia: 25.06.2004)
Výročná správa za rok 2003
  (Dátum doručenia: 25.06.2004)
Auditorská správa a konsolidovaná výročná správa za rok 2003
  (Dátum doručenia: 25.06.2004)
Správa audítora a konsolidovaná účtovná závierka za rok 2003.
  (Dátum doručenia: 25.06.2004)
Správa audítora a účtovná závierka za rok 2003
  (Dátum doručenia: 25.06.2004)
Rozhodnutie o autorizácii č. Al/2004/000170 z 13. januára 2004
  (Dátum doručenia: 20.10.2003)
Rozhodnutie o autorizácii č. A1/2004/000162 z 21. januára 2004
  (Dátum doručenia: 20.10.2003)
Živnostenský list č. Žo-2004/01208/3/EO3 zo dňa 9.3.2004
  (Dátum doručenia: 20.10.2003)
Úplné znenie stanov a.s. z 29.10.2003
  (Dátum doručenia: 20.10.2003)
Notárska zápisnica N 481/2003, Nz 90665/2003
  (Dátum doručenia: 20.10.2003)
Notárska zápisnica N 182/2003, Nz 36568/2003
  (Dátum doručenia: 03.07.2003)
Správa o audite konsolidovanej výročnej správy za rok 2002
  (Dátum doručenia: 03.07.2003)
Výročná správa a správa audítora za rok 2002
  (Dátum doručenia: 03.07.2003)
Úplné znenie stanov a.s. z 29.10.2003
  (Dátum doručenia: 25.06.2003)
Notárska zápisnica Nz 570/2002 a dodatok č. 1 k stanovám
  (Dátum doručenia: 15.01.2003)
Úplné znenie stanov a.s.
  (Dátum doručenia: 15.01.2003)
Správa audítora pre akcionárov a.s. z 12.4.2002
  (Dátum doručenia: 30.09.2002)
Kompletná účtovná závierka spoločnosti za rok 2001
  (Dátum doručenia: 30.09.2002)
Správa audítora o vykonaní auditu konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12.2001
  (Dátum doručenia: 30.09.2002)
Konsolidovaná účtovná závierka k 31.12.2001
  (Dátum doručenia: 30.09.2002)
Notárska zápisnica Nz 250/2002
  (Dátum doručenia: 30.09.2002)
Správa o audite výročnej správy
  (Dátum doručenia: 30.09.2002)
Výročná správa predstavenstva a.s. za rok 2001
  (Dátum doručenia: 30.09.2002)
Dátum aktualizácie údajov:  17.07.2024

Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR