Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Mestského súdu Bratislava III
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejnej správy.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  760/B-Zbl

Obchodné meno: 
BEZ TRANSFORMÁTORY, a.s.
 
Sídlo: 
Rybničná 40
Bratislava 835 54
 
IČO: 
31 383 475
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
21.11.1994
 
Uložené listiny: 
Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 13.10.2023)
Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 13.10.2023)
Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 18.10.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 26.08.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 26.08.2022)
Výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 12.03.2022)
Listina.asice-UZ stanov
  (Dátum doručenia: 03.03.2022)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 01.02.2022)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 04.06.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 04.06.2021)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 01.05.2021)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 06.02.2021)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 30.04.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 30.04.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 30.04.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 30.04.2020)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 29.02.2020)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 16.10.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 15.08.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 15.08.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 15.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 15.04.2019)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 07.12.2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 09.11.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 23.06.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 23.06.2018)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 14.07.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 13.07.2017)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2015 - Iný výkaz alebo príloha - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 19.03.2017)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2015 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
  (Dátum doručenia: 19.03.2017)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 18.03.2017)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2015 - Iný výkaz alebo príloha - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 18.03.2017)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 17.03.2017)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 07.01.2017)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 04.01.2017)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 21.10.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 09.10.2016)
Menovanie do funkcie, podpisový vzor člena predstavenstva - Ing. Erik Dőme, z 1.9.2016
  (Dátum doručenia: 30.09.2016)
Zápis zo zasadnutia dozornej rady z 31.8.2016
  (Dátum doručenia: 30.09.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 16.07.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.rtf
  (Dátum doručenia: 15.07.2016)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 17.12.2015)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2014 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
  (Dátum doručenia: 09.12.2015)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 09.12.2015)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 09.12.2015)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 09.12.2015)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 05.11.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 09.10.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 22.07.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 22.07.2015)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2013.pdf
  (Dátum doručenia: 06.12.2014)
Výročná správa za rok 2013.pdf
  (Dátum doručenia: 06.12.2014)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
  (Dátum doručenia: 02.10.2014)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2013 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 02.10.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení 1.pdf
  (Dátum doručenia: 02.10.2014)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 02.10.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 02.10.2014)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2013 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
  (Dátum doručenia: 02.10.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
  (Dátum doručenia: 31.07.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
  (Dátum doručenia: 31.07.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
  (Dátum doručenia: 30.07.2014)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2012
  (Dátum doručenia: 27.12.2013)
výročná správa za rok 2012
  (Dátum doručenia: 19.08.2013)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2011.
  (Dátum doručenia: 19.12.2012)
Účtovná závierka za rok 2011
  (Dátum doručenia: 08.10.2012)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2010
  (Dátum doručenia: 21.12.2011)
Výročná správa za rok 2010
  (Dátum doručenia: 27.10.2011)
Konsolidovaná účtovná závierka k 31.12.2010, správa audítora
  (Dátum doručenia: 27.10.2011)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2006
  (Dátum doručenia: 11.05.2011)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2007
  (Dátum doručenia: 11.05.2011)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2009
  (Dátum doručenia: 22.12.2010)
Výročná správa za rok 2009
  (Dátum doručenia: 29.09.2010)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2009
  (Dátum doručenia: 29.09.2010)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2008
  (Dátum doručenia: 07.12.2009)
Stanovy a.s. zo dňa 24.09.2009
  (Dátum doručenia: 08.10.2009)
Rozhodnutie zo dňa 24.09.2009
  (Dátum doručenia: 08.10.2009)
Vyhlásenie zo dňa 29.10.2009
  (Dátum doručenia: 08.10.2009)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2008, správa audítora
  (Dátum doručenia: 22.09.2009)
Výročná správa za rok 2008
  (Dátum doručenia: 22.09.2009)
Správa audítora a konsolidovaná účtovná závierka za rok 2007
  (Dátum doručenia: 14.10.2008)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2005
  (Dátum doručenia: 14.10.2008)
Výročná správa za rok 2007
  (Dátum doručenia: 14.10.2008)
Zápisnica z volieb dozornej rady zo dňa 16.7.2008
  (Dátum doručenia: 19.08.2008)
Živnostenský list zo dňa 28.6.2007
  (Dátum doručenia: 19.08.2008)
Rozhodnutie úradu pre reguláciu sieťových odvetví
  (Dátum doručenia: 19.08.2008)
Notárska zápisnica N 225/2008 zo dňa 17.7.2008 - rozhodnutie jediného akcionára, stanovy
  (Dátum doručenia: 19.08.2008)
účtovná závierka za rok 2006, výročná správa za rok 2006, správa audítora
  (Dátum doručenia: 27.07.2007)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 20.9.2006
  (Dátum doručenia: 08.06.2007)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Ing. Milan Michalík, zo dňa 22.12.2006
  (Dátum doručenia: 23.01.2007)
Zápisnica č.2/06 zo zasadnutia Dozornej rady, zo dňa 22.12.2006
  (Dátum doručenia: 23.01.2007)
Účtovná závierka za rok 2005, Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 28.12.2006)
Výročná správa za rok 2005
  (Dátum doručenia: 17.10.2006)
Príloha k výročnej správe za rok 2005
  (Dátum doručenia: 17.10.2006)
Správa nezávislého audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2004
  (Dátum doručenia: 01.02.2006)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2004
  (Dátum doručenia: 01.02.2006)
Stanovy spoločnosti zo dňa 27.10.2005
  (Dátum doručenia: 22.12.2005)
Výročná správa za rok 2004
  (Dátum doručenia: 29.09.2005)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2003
  (Dátum doručenia: 27.12.2004)
Účtovná závierka za rok 2003, výročná správa, správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 10.08.2004)
Správa audítora o overení účtovnej závierky za rok 2002
  (Dátum doručenia: 22.12.2003)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2002
  (Dátum doručenia: 22.12.2003)
Správa audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2002
  (Dátum doručenia: 22.12.2003)
Správa audítora o overení výročnej správy za rok 2002
  (Dátum doručenia: 22.12.2003)
Odstúpenie - Ing. Eduard Školkay
  (Dátum doručenia: 22.04.2003)
Zápisnica z dozornej rady dňa 3.2.2003
  (Dátum doručenia: 22.04.2003)
Notárska zápisnica N 37/2003, Nz 6484/2003
  (Dátum doručenia: 22.04.2003)
Výročná správa za rok 2001
  (Dátum doručenia: 24.01.2003)
Správa nezávislého audítora o overení výročnej správy spoločnosti k 31.12.2001
  (Dátum doručenia: 30.10.2002)
Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky spoločnosti k 31.12.2001
  (Dátum doručenia: 30.10.2002)
Dátum aktualizácie údajov:  26.02.2024

Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR