Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Žilina
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sro Vložka číslo:  54196/L-Zbl

Obchodné meno: 
HERN s.r.o.
 
Sídlo: 
Kliňanská 564
Námestovo 029 01
 
IČO: 
36 381 047
 
Právna forma: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným
 
Deň zápisu: 
22.06.1998
 
Uložené listiny: 
Nz 33066/04, Nz 42717/04,
  (Dátum doručenia: 14.06.2004)
Konsolidovaná účtovná závierka 2003, audítorská správa, účtovná závierka 2003,
  (Dátum doručenia: 02.11.2004)
Zápis val. zhromaždenia, listina prítomných akcionárov,
  (Dátum doručenia: 15.11.2004)
Výročná správa 2004
  (Dátum doručenia: 25.07.2005)
Osvedčenie o priebehu VZ - NZ 43771/05 z 20/9/05 + Stanovy
  (Dátum doručenia: 21.09.2005)
Podpisový vzor: J. Miller, M. Fedor, R. Kopecký
  (Dátum doručenia: 21.09.2005)
Výročná správa 2004, účt. závierka 2004,
  (Dátum doručenia: 14.11.2005)
Podpisový vzor: Mgr. Ľ. Baník
  (Dátum doručenia: 02.12.2005)
Nz 52152/05,
  (Dátum doručenia: 16.03.2006)
Zápis zo zasadnutia predstavenstva,
  (Dátum doručenia: 24.04.2006)
Výročná správa 2005, účt. závierka 2005, audit. správa,
  (Dátum doručenia: 27.07.2006)
Konsolidovaná účt. závierka 2004,
  (Dátum doručenia: 19.12.2006)
oznámenie o vzdaní sa fukcie konateľa Ing. Daniel Fuzia, podpisové vzory Ing. Jozef Čajka, Ing. Jozef Pisoň
  (Dátum doručenia: 16.05.2007)
zápisnica z 03.05.2007
  (Dátum doručenia: 31.05.2007)
podpisový vzor Ing. Jozef Pisoň
  (Dátum doručenia: 31.05.2007)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 26.6.2007
  (Dátum doručenia: 03.07.2007)
účtovná závierka 2006, výročná správa 2006, správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 23.07.2007)
Osvedčenie o priebehu MVZ-NZ 52152/05 z 3/11/05 + Stanovy
  (Dátum doručenia: 02.12.2005)
výročna správa 2007 + účtovna závierka 2007 - NESCHVÁLENÁ
  (Dátum doručenia: 15.07.2008)
účtovná závierka 2008 + poznámky + výročná správa + 2 správy nezávislého audítora zo dňa 29.06.2009
  (Dátum doručenia: 03.08.2009)
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia zo 13.8. 2008 - NZ 34416/2008
  (Dátum doručenia: 19.08.2008)
Podpisový vzor: Ing.V.Podolinský
  (Dátum doručenia: 27.11.2008)
Zápisnica z MVZ z 9/12/09
  (Dátum doručenia: 11.12.2009)
Splnomocnenie z 12/11/09
  (Dátum doručenia: 11.12.2009)
Plná moc z 26/11/09
  (Dátum doručenia: 11.12.2009)
zapisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 05.02.2010)
správa nezávislého audítora ( VS 2009 + Účtovná závierka 2009 + poznámky)
  (Dátum doručenia: 12.07.2010)
Podpisový vzor: Ing.V.Podolinský PhD., Ing.M.Fedor, Ing.J.Pisoň
  (Dátum doručenia: 22.10.2009)
Nz 111/02, návrh na zmenu stanov, úz. stanov z 10/9/02,
  (Dátum doručenia: 21.01.2003)
Osvedčenie o priebehu MVZ-NZ 53/2006 z 2/1/06+Stanovy
  (Dátum doručenia: 07.02.2006)
Výročná správa 2007-konsolidovaná
  (Dátum doručenia: 19.12.2008)
Živnostenské oprávnenie z 29/7/10
  (Dátum doručenia: 20.08.2010)
Vzdanie sa funkcie: Ing.M.Thomay M.A.
  (Dátum doručenia: 29.09.2010)
účtovná závierka k 31.12.2000 + poznámky + VS + SNA
  (Dátum doručenia: 25.06.2001)
zápisnica z VZ zo dňa 27.06.2008
  (Dátum doručenia: 15.07.2008)
podpisový vzor Ing. Martin Thomay
  (Dátum doručenia: 15.07.2008)
Zápisnica z DR z 10/11/08
  (Dátum doručenia: 27.11.2008)
Rozhodnutie o premene na EUR, Úplné znenie Stanov AS z 9/7/09
  (Dátum doručenia: 23.07.2009)
Zápis z DR z 22/9/09
  (Dátum doručenia: 22.10.2009)
Podpisová vzor: Ing.M.Fedor, Ing.V.Podolinský, PhD., Ing.J.Pisoň
  (Dátum doručenia: 26.01.2011)
účtovná závierka 2009 + poznámky + VS + SNA
  (Dátum doručenia: 16.02.2011)
Zakladateľská listina z 13/1/11
  (Dátum doručenia: 26.01.2011)
konsolidovaná UZ k 31.12.2009 + poznámky + SNA
  (Dátum doručenia: 16.02.2011)
NZ 1694/11 z 19/1/11+Zakladateľská listina z 19/1/11
  (Dátum doručenia: 26.01.2011)
Osvedčenie z MVZ-NZ 32554/10 z 13/9/10+Stanovy
  (Dátum doručenia: 29.09.2010)
Osvedčenie z VZ -NZ 24701/10 z 12/7/10+Stanovy
  (Dátum doručenia: 20.08.2010)
úplné znenie zakladateľskej listiny zo dňa 25/3/2011
  (Dátum doručenia: 04.04.2011)
rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 8/2/2011
  (Dátum doručenia: 04.04.2011)
rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 25/3/2011
  (Dátum doručenia: 04.04.2011)
účtovná závierka 2010 + poznámky + SNA
  (Dátum doručenia: 01.08.2011)
Výročná správa 2006 /konsolidovaná/
  (Dátum doručenia: 28.12.2007)
Konsolidovaná výročná správa 2005,
  (Dátum doručenia: 15.01.2007)
Úplné znenie ZL z 20/5/11
  (Dátum doručenia: 31.05.2011)
Rozhodnutie spoločníka z 20/5/11
  (Dátum doručenia: 31.05.2011)
Podpisový vzor: Ing.M.Drobný
  (Dátum doručenia: 31.05.2011)
Plnomocenstvo z 22/3/11
  (Dátum doručenia: 24.08.2011)
Znalecký posudok 3/2011
  (Dátum doručenia: 26.01.2011)
rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 30/6/2011
  (Dátum doručenia: 04.07.2011)
účtovná závierka za rok 1999+príloha
  (Dátum doručenia: 03.07.2000)
rozhodnutie.zep zo dňa 15/10/2013
  (Dátum doručenia: 20.10.2013)
osvedčenie o živnostenskom oprávnení
  (Dátum doručenia: 20.10.2013)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
  (Dátum doručenia: 28.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
  (Dátum doručenia: 28.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení.pdf
  (Dátum doručenia: 07.08.2014)
Výročná správa za rok 2014 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 31.12.2014)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 3
  (Dátum doručenia: 05.05.2015)
Rozhodnutie spoločníka.zep
  (Dátum doručenia: 26.08.2015)
rozhodnutie spoločnika.zep
  (Dátum doručenia: 11.09.2015)
HERN s.r.o - zakladateľská listina.zep
  (Dátum doručenia: 05.10.2015)
rozhodnutie spoločnika zo dňa 23.10.2015
  (Dátum doručenia: 30.10.2015)
zakladateľská listina z 23.10.2015.zep
  (Dátum doručenia: 26.11.2015)
listina konatela.zep
  (Dátum doručenia: 15.01.2016)
rozhodnutie spoločníka.zep
  (Dátum doručenia: 15.01.2016)
zakladateľská listina -úplné znenie .zep
  (Dátum doručenia: 31.01.2016)
úplné znenie zakladateľskej listiny zo dňa 1/2/2016
  (Dátum doručenia: 14.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 17.05.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 20.05.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 14.08.2016)
Zmluva o zluceni- NZ.zep
  (Dátum doručenia: 23.08.2016)
Rozhodnutie jedineho spolocnika ZTS Energetika.zep
  (Dátum doručenia: 23.08.2016)
Rozhodnutie jedineho spolocnika ZTS Gastro.zep
  (Dátum doručenia: 23.08.2016)
Rozhodnutie jedineho spolocnika Strojarne s.r.o. .zep
  (Dátum doručenia: 23.08.2016)
Uplne znenie ZL.zep
  (Dátum doručenia: 23.08.2016)
Rozhodnutie jedineho spolocnika HERN s.r.o. .zep
  (Dátum doručenia: 23.08.2016)
vypis zo zivnostenskeho registra.zep
  (Dátum doručenia: 02.11.2016)
Rozhodnutie jedineho spolocnika .zep
  (Dátum doručenia: 02.11.2016)
UZ ZL.zep
  (Dátum doručenia: 02.11.2016)
Rozhodnutie jedineho spolocnika HERN s.r.o. .zep
  (Dátum doručenia: 16.12.2016)
Uplne znenie ZL HERN s.r.o. .zep
  (Dátum doručenia: 16.12.2016)
rozhodnutie spoločníka.zep
  (Dátum doručenia: 06.06.2017)
listina konatela.zep
  (Dátum doručenia: 06.06.2017)
zakladateľská listina -úplné znenie.zep
  (Dátum doručenia: 15.06.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 26.06.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 26.06.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 25.10.2017)
rozhodnutie spoločníka.zep
  (Dátum doručenia: 12.10.2017)
zakladateľská listina -úplné znenie.zep
  (Dátum doručenia: 12.10.2017)
rozhodnutie spoločníka.zep
  (Dátum doručenia: 24.10.2017)
listina konatela.zep
  (Dátum doručenia: 24.10.2017)
zakladateľská listina -úplné znenie.zep
  (Dátum doručenia: 08.11.2017)
Rozhodnutie jedineho spolocnika.zep
  (Dátum doručenia: 01.12.2017)
Uplne znenie SZ.zep
  (Dátum doručenia: 01.12.2017)
úplné znenie.zep
  (Dátum doručenia: 01.03.2018)
Účtovná závierka za obdobie 01/2017 - 11/2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 30.04.2018)
Účtovná závierka za obdobie 01/2017 - 11/2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 30.04.2018)
Účtovná závierka za obdobie 01/2017 - 11/2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 25.06.2018)
Účtovná závierka za obdobie 12/2017 - 11/2018 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 03.03.2019)
Účtovná závierka za obdobie 12/2017 - 11/2018 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 03.03.2019)
Plnomocenstvo.asice
  (Dátum doručenia: 13.05.2019)
Vyhlásenie štatutárneho orgánu spoločnosti.asice
  (Dátum doručenia: 13.05.2019)
Účtovná závierka za obdobie 12/2017 - 11/2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 29.05.2019)
Rozhodnutie jediného spoločníka.asice
  (Dátum doručenia: 27.05.2019)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy.asice
  (Dátum doručenia: 27.05.2019)
Vyhlásenie a podpisový vzor člena a predsedu dozornej rady.asice
  (Dátum doručenia: 27.05.2019)
Rozhodnutie jediného spoločníka.asice
  (Dátum doručenia: 04.06.2019)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
  (Dátum doručenia: 28.05.2014)
Výročná správa za rok 2014 - časť 2
  (Dátum doručenia: 31.12.2014)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 04.05.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 05.05.2015)
Uplne znenie SZ.asice
  (Dátum doručenia: 23.09.2019)
Zápisnica o zasadnutí mimoriadneho valného zhromaždenia.asice
  (Dátum doručenia: 18.06.2019)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy.asice
  (Dátum doručenia: 18.06.2019)
Vyhlásenie a podpisový vzor člena dozornej rady.asice
  (Dátum doručenia: 18.06.2019)
Úplne znenie spoločenskej zmluvy HERN ku dňu udelenia súhlasu so zriadením ZP.asice
  (Dátum doručenia: 04.06.2019)
Účtovná závierka za obdobie 12/2018 - 11/2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 05.04.2020)
Účtovná závierka za obdobie 12/2018 - 11/2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 05.04.2020)
Účtovná závierka za obdobie 12/2018 - 11/2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 18.05.2020)
Schválená účtovná závierka za obdobie 12/2018 - 11/2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 24.09.2020)
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia.asice
  (Dátum doručenia: 23.11.2020)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy.asice
  (Dátum doručenia: 23.11.2020)
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia.asice
  (Dátum doručenia: 11.12.2020)
Listina prítomných spoločníkov.asice
  (Dátum doručenia: 11.12.2020)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy.asice
  (Dátum doručenia: 11.12.2020)
Vyhlásenie a podpisový vzor konateľa.asice
  (Dátum doručenia: 11.12.2020)
Vyhlásenie a podpisový vzor predsedu dozornej rady.asice
  (Dátum doručenia: 11.12.2020)
Účtovná závierka za obdobie 12/2019 - 11/2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 03.03.2021)
Účtovná závierka za obdobie 12/2019 - 11/2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 03.03.2021)
Vyhlásenie štatutárneho orgánu.asice
  (Dátum doručenia: 25.05.2021)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy.asice
  (Dátum doručenia: 25.05.2021)
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia.asice
  (Dátum doručenia: 25.05.2021)
Účtovná závierka za obdobie 12/2019 - 11/2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 23.06.2021)
Schválená účtovná závierka za obdobie 12/2017 - 11/2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 23.06.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1 - časť 2
  (Dátum doručenia: 23.06.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1 - časť 1
  (Dátum doručenia: 23.06.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1 - časť 3
  (Dátum doručenia: 23.06.2021)
Schválená účtovná závierka za obdobie 01/2017 - 11/2017 - Správa audítora 1 - časť 1
  (Dátum doručenia: 23.06.2021)
Schválená účtovná závierka za obdobie 01/2017 - 11/2017 - Správa audítora 1 - časť 2
  (Dátum doručenia: 23.06.2021)
Schválená účtovná závierka za obdobie 01/2017 - 11/2017 - Správa audítora 1 - časť 3
  (Dátum doručenia: 23.06.2021)
Výročná správa za obdobie 12/2018 - 11/2019
  (Dátum doručenia: 23.06.2021)
Výročná správa za obdobie 01/2017 - 11/2017
  (Dátum doručenia: 24.06.2021)
Výročná správa za rok 2016
  (Dátum doručenia: 24.06.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1 - časť 1
  (Dátum doručenia: 24.06.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1 - časť 2
  (Dátum doručenia: 24.06.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1 - časť 3
  (Dátum doručenia: 24.06.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1 - časť 1
  (Dátum doručenia: 24.06.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1 - časť 2
  (Dátum doručenia: 24.06.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1 - časť 3
  (Dátum doručenia: 24.06.2021)
Konsolidovaná účtovná závierka za obdobie 12/2018 - 11/2019 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 26.06.2021)
Konsolidovaná účtovná závierka za obdobie 12/2017 - 11/2018 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 27.06.2021)
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia.asice
  (Dátum doručenia: 24.06.2021)
Vyhlásenie a podpisový vzor konateľa.asice
  (Dátum doručenia: 24.06.2021)
Vyhlásenie a podpisový vzor člena a predsedu dozornej rady.asice
  (Dátum doručenia: 24.06.2021)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy.asice
  (Dátum doručenia: 24.06.2021)
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia.asice
  (Dátum doručenia: 16.08.2021)
Vyhlásenie a podpisový vzor člena DR.asice
  (Dátum doručenia: 16.08.2021)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy.asice
  (Dátum doručenia: 16.08.2021)
Výročná správa za obdobie 12/2019 - 11/2020
  (Dátum doručenia: 01.12.2021)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za obdobie 12/2019 - 11/2020 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 01.12.2021)
Schválená účtovná závierka za obdobie 12/2019 - 11/2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 02.12.2021)
Účtovná závierka za obdobie 12/2020 - 11/2021 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 01.03.2022)
Účtovná závierka za obdobie 12/2020 - 11/2021 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 01.03.2022)
7. spolocenska zmluva_HERN_20220429.asice
  (Dátum doručenia: 12.05.2022)
8. zapisnica VZ_HERN_20220429.asice
  (Dátum doručenia: 12.05.2022)
5. Vyhlasenie_Paholek_20220429.asice
  (Dátum doručenia: 12.05.2022)
6. Vyhlasenie_Seman_20220429.asice
  (Dátum doručenia: 12.05.2022)
Účtovná závierka za obdobie 12/2020 - 11/2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 20.05.2022)
Výročná správa za obdobie 12/2020 - 11/2021
  (Dátum doručenia: 10.07.2022)
Dátum aktualizácie údajov:  12.08.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)