Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Bratislava I
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  783/B-Zbl

Obchodné meno: 
Priemyselné zdravotnícke centrum ProCare, a. s.
 
Sídlo: 
Vlčie hrdlo 49
Bratislava
 
IČO: 
31 387 349
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
25.01.1995
 
Uložené listiny: 
Úplné znenie stanov a.s. z 10.12.2002
  (Dátum doručenia: 11.12.2002)
Stanovy z 7.2.2003
  (Dátum doručenia: 11.12.2002)
Prehlásenie vedenia účtovnej jednotky k auditu
  (Dátum doručenia: 11.12.2002)
Audítorská správa
  (Dátum doručenia: 11.12.2002)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 13.1.2003
  (Dátum doručenia: 28.01.2003)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 14.1.2003
  (Dátum doručenia: 28.01.2003)
Zápisnica z volieb člena DR PZC a.s. z 14.1.2003
  (Dátum doručenia: 28.01.2003)
Podpisové vzory - JUDr. Miroslav Budaj, MUDr. Ladislav Sány, CSc., MUDr. Ferdinand Krutý, CSc., Ing. Karol Kardoš, Alena Kotvasová, Mária Jecková
  (Dátum doručenia: 28.01.2003)
Správa audítora o audite účtovnej závierky lza rok 2002
  (Dátum doručenia: 23.04.2003)
Účtovná závierka za rok 2003
  (Dátum doručenia: 29.04.2004)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 6.7.2004
  (Dátum doručenia: 06.07.2004)
Správa audítora a účtovná závierka za rok 2003
  (Dátum doručenia: 06.07.2004)
Správa audítora a výročná správa za rok 2003
  (Dátum doručenia: 06.07.2004)
Rozhodnutie Ministerstva zdravotníctva SR č. ZAO-UL-214/2004 zo dňa 16.11.2004
  (Dátum doručenia: 31.01.2005)
Úplné znenie stanov a.s. z 31.1.2005
  (Dátum doručenia: 31.01.2005)
Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 6.5.2005
  (Dátum doručenia: 16.05.2005)
Výročná správa za rok 2004
  (Dátum doručenia: 16.05.2005)
Rozhodnutie jediného akcionára z 21.12.2005
  (Dátum doručenia: 23.12.2005)
Zápisnica z VZ z 21.12.2005
  (Dátum doručenia: 23.12.2005)
Úplné znenie stanov z 16.12.2005
  (Dátum doručenia: 23.12.2005)
Podpisový vzor - Doc. MUDr. Ferdinand Krutý, CSc.
  (Dátum doručenia: 23.12.2005)
Podpisový vzor - MUDr. Ladislav Sány, CSc.
  (Dátum doručenia: 23.12.2005)
Výročná správa za rok 2005
  (Dátum doručenia: 24.05.2006)
Správa audítora a účtovná závierka za rok 2005
  (Dátum doručenia: 24.05.2006)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 22.5.2006
  (Dátum doručenia: 24.05.2006)
Rozhodnutie jediného akcionára z 17.2.2006
  (Dátum doručenia: 22.02.2006)
Zápisnica zo zasadnutia VZ z 17.2.2006
  (Dátum doručenia: 22.02.2006)
Úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 22.02.2006)
Podpisový vzor - Ing. arch. Peter Sány
  (Dátum doručenia: 22.02.2006)
Notárska zápisnica N 157/2006, Nz 40414/2006, NCRIs 40229/2006
  (Dátum doručenia: 27.10.2006)
Živnostenský list
  (Dátum doručenia: 27.10.2006)
Úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 27.10.2006)
Účtovná závierka za rok 2006, výročná správa za rok 2006
  (Dátum doručenia: 11.06.2007)
Zápisnica z valného zhromaždenia z 6.5.2008
  (Dátum doručenia: 22.05.2008)
Notárska zápisnica N 424/2008, Nz 18879/2008, NCRls 18696/2008
  (Dátum doručenia: 22.05.2008)
Podpisový vzor - Bc. Mária Jecková
  (Dátum doručenia: 09.07.2008)
Rozhodnutie jediného akcionára z 3.7.2008
  (Dátum doručenia: 09.07.2008)
Účtovná závierka za rok 2007, správa audítora
  (Dátum doručenia: 22.05.2008)
Účtovná závierka za rok 2008, Správa nezávislého audítora zo dňa 16.3.2009, vyhlásenie členov predstavenstva
  (Dátum doručenia: 12.08.2009)
Správa o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou k 31.12.2008, výročná správa 2008
  (Dátum doručenia: 15.10.2009)
Výročná správa za rok 2008, Správa o overení súladu zo dňa 28.8.2009
  (Dátum doručenia: 23.10.2009)
Účtovná závierka za rok 2009, správa audítora, vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 04.08.2010)
Účtovná závierka k 31.12.2010. Správa audítora. Výročná správa za rok 2010
  (Dátum doručenia: 01.08.2011)
vyhlásenie 28.7.2011
  (Dátum doručenia: 01.08.2011)
Výročná správa za rok 2011, vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 31.07.2012)
výročná správa a účtovná závierka za 2012 overené audítorom.zep
  (Dátum doručenia: 30.07.2013)
vyhlásenie fyzickej oprávnenej konať v mene právnickej osoby osoby podľa § 9 ods. 6 zákona o obchodnom registri
  (Dátum doručenia: 30.07.2013)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
  (Dátum doručenia: 15.07.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
  (Dátum doručenia: 15.07.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
  (Dátum doručenia: 16.07.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení.pdf
  (Dátum doručenia: 04.08.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora.pdf
  (Dátum doručenia: 10.08.2014)
Výročná správa za rok 2013.pdf
  (Dátum doručenia: 07.10.2014)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 02.07.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 02.07.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 03.07.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 21.07.2015)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 29.12.2015)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 13.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 13.04.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 29.06.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 30.06.2016)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 28.12.2016)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 18.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 19.04.2017)
rozhodnutie jediného akcionára.zep
  (Dátum doručenia: 11.02.2014)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 29.12.2017)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 05.01.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 09.07.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 09.07.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 05.10.2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 05.10.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 16.01.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 01.07.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 01.07.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 08.01.2020)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 09.01.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 18.06.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 18.06.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 15.12.2020)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 22.06.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 22.06.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 18.12.2021)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 18.07.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 18.07.2022)
Dátum aktualizácie údajov:  12.08.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)