Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Bratislava I
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  790/B-Zbl

Obchodné meno: 
PATRIA a.s.
 
Sídlo: 
Miletičova 1
Bratislava 821 08
 
IČO: 
31 388 701
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
13.02.1995
 
Uložené listiny: 
Notárska zápisnica N 23/97, Nz 23/97
  (Dátum doručenia: 16.09.2002)
Notárska zápisnica N 255/99, Nz 251/99
  (Dátum doručenia: 16.09.2002)
Notárska zápisnica N 88/1995, Nz 87/1995
  (Dátum doručenia: 16.09.2002)
Notárska zápisnica N 61/95, Nz 60/95
  (Dátum doručenia: 16.09.2002)
Notárska zápisnica N 15/1995, Nz 16/1995
  (Dátum doručenia: 16.09.2002)
Notárska zápisnica N 32/95, Nz 31/95
  (Dátum doručenia: 16.09.2002)
Správa o činnosti za rok 2001
  (Dátum doručenia: 09.12.2002)
Správa audítora z overenia účt. závierky k 31.12.2001
  (Dátum doručenia: 09.12.2002)
Súvaha v plnom rozsahu k 31.12.2001
  (Dátum doručenia: 09.12.2002)
Výkaz ziskov a strát v plnom rozsahu k 31.12.2001
  (Dátum doručenia: 09.12.2002)
Podpisové vzory - RNDr. Beata Podobová, Ing. Alžbeta Severínová, Ing. Peter Severín, Ing. Vladimír Ďurovčík, Ing. Tibor Podoba, Ing. Jozef Laufer,
  (Dátum doručenia: 09.12.2002)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 23.4.2002
  (Dátum doručenia: 09.12.2002)
Správa audítora z overenia účtovnej závierky k 31.12.2001
  (Dátum doručenia: 09.12.2002)
Listina prítomných na MVZ zo dňa 23.4.2002
  (Dátum doručenia: 09.12.2002)
Notárska zápisnica N 532/02, Nz 532/02
  (Dátum doručenia: 09.12.2002)
Účtovná závierka k 31.12.2002
  (Dátum doručenia: 31.03.2003)
Zápisnica z VZ zo dňa 25.3.2003
  (Dátum doručenia: 31.03.2003)
Správa ao činnosti a.s. za rok 2002
  (Dátum doručenia: 31.03.2003)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 31.03.2003)
notárska zápisnica N 169/2003, Nz 38160/2003 zo dňa 19.5.2003
  (Dátum doručenia: 12.06.2003)
zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 28.4.2003
  (Dátum doručenia: 13.05.2004)
zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 28.4.2003
  (Dátum doručenia: 07.05.2004)
správa audítora za rok 2003
  (Dátum doručenia: 07.05.2004)
účtovná závierka za rok 2003
  (Dátum doručenia: 07.05.2004)
Účtovná závierka za rok 2004
  (Dátum doručenia: 25.04.2005)
Účtovná závierka za rok 2006, správa audítora.
  (Dátum doručenia: 16.04.2007)
Účtovná závierka za rok 2007, Výročná správa za rok 2007, Správa dozornej radz za rok 2007, Správa nezávislého audítora do dňa 31.03.2008
  (Dátum doručenia: 19.05.2008)
účtovná závierka za rok 2007, správa nezávisléhon audítora zo dňa 31.03.2008
  (Dátum doručenia: 28.05.2008)
Účtovná závierka za rok 2008, Správa nezávislého audítora zo dňa 24.3.2009
  (Dátum doručenia: 21.05.2009)
Výročná správa za rok 2008 zo dňa 1.4.2009, správa z riadneho valného zhromaždenia-správa dozornej rady zo dňa 1.4.2009
  (Dátum doručenia: 21.05.2009)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 15.11.2007
  (Dátum doručenia: 06.12.2007)
účtovná závierka za rok 2009, výročná správa, správa audítora
  (Dátum doručenia: 31.05.2010)
účtovná závierka 2010
  (Dátum doručenia: 07.04.2011)
výročná správa 2010, správa nezávislého audítora, správa dozornej rady - valné zhromaždenie
  (Dátum doručenia: 07.04.2011)
Účtovná závierka za rok 2011, správa audítora
  (Dátum doručenia: 20.04.2012)
Výročná správa za rok 2011
  (Dátum doručenia: 20.04.2012)
Účtovná závierka 2012
  (Dátum doručenia: 25.04.2013)
Výročná správa 2012
  (Dátum doručenia: 25.04.2013)
Správa nezávislého audítora zo dňa 15.02.2013
  (Dátum doručenia: 25.04.2013)
Riadne valné zhromaždenie zo dňa 03.04.2013
  (Dátum doručenia: 25.04.2013)
Výročná správa za rok 2013
  (Dátum doručenia: 16.05.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
  (Dátum doručenia: 08.08.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 10.08.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 10.08.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 10.08.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
  (Dátum doručenia: 10.08.2014)
Notárska zápisnica N 502/2014, Nz 34539/2014, NCRls 35300/2014 z 23.9.2014, stanovy
  (Dátum doručenia: 08.10.2014)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 28.03.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 29.03.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 29.03.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 3
  (Dátum doručenia: 29.03.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 28.04.2015)
Výročná správa za rok 2014 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 28.04.2015)
Výročná správa za rok 2014 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 28.04.2015)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 22.02.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 23.02.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 05.04.2016)
Výročná správa za rok 2015 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 04.04.2016)
Výročná správa za rok 2015 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 05.04.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 05.04.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 24.03.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 26.03.2017)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 29.03.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 29.03.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 4.pdf
  (Dátum doručenia: 01.03.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 02.03.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 3.pdf
  (Dátum doručenia: 02.03.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 02.03.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 4
  (Dátum doručenia: 30.03.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 30.03.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 3
  (Dátum doručenia: 31.03.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 31.03.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 24.03.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 24.03.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1 - časť 1
  (Dátum doručenia: 24.03.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1 - časť 2
  (Dátum doručenia: 24.03.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1 - časť 3
  (Dátum doručenia: 24.03.2020)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení z 17.9.2014
  (Dátum doručenia: 08.10.2014)
Notárska zápisnica N 47/2006, Nz 11082/2006, NCR1s 11021/2006 z 23.3.2006 + Stanovy z 23.3.2006 + Účtovná závierka za rok 2005
  (Dátum doručenia: 24.03.2006)
notárska zápisnica N 131/2003, Nz 28719/2003 zo dňa 16.4.2003
  (Dátum doručenia: 17.04.2003)
Notárska zápisnica N 310/00, Nz 310/00
  (Dátum doručenia: 16.09.2002)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia z 18.5.2015, listina prítomných
  (Dátum doručenia: 21.05.2015)
MH SR - rozhodnutie č. Po28/2015-1050 zo dňa 28.8.2015
  (Dátum doručenia: 05.10.2015)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia z 8.4.2016
  (Dátum doručenia: 11.04.2016)
Notárska zápisnica N 488/2015, Nz 31867/2015, NCrls 32597/2015 z 17.9.2015, stanovy
  (Dátum doručenia: 05.10.2015)
Dátum aktualizácie údajov:  26.05.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)