Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Bratislava I
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  925/B-Zbl

Obchodné meno: 
ELVOD a.s. v likvidácii
 
Sídlo: 
Nevädzová 5
Bratislava 821 01
 
IČO: 
31 402 968
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
25.09.1995
 
Uložené listiny: 
zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 9.8.2002
  (Dátum doručenia: 05.11.2002)
zápis zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 9.8.2002
  (Dátum doručenia: 05.11.2002)
zápis zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 2.9.2002
  (Dátum doručenia: 05.11.2002)
podpisové vzory členov predstavenstva - Ing. Tomáš Malatinský, Ing. Ivan Beneš, Ing. Anežka Horečná, Ing. Jarolím Antal, Ing. Marián Takáč
  (Dátum doručenia: 05.11.2002)
podpisové vzory členov dozornej rady - Ing. František Kinčeš, Ing. Augustín Arnold, Ing. Anton Gábriš, Ľubomír Ďurdina, Norbert Hraňo
  (Dátum doručenia: 05.11.2002)
notárska zápisnica N 840/02, Nz 790/02 zo dňa 9.8.2002
  (Dátum doručenia: 05.11.2002)
notárska zápisnica N 1225/02, Nz 1164/02 zo dňa 9.8.2002
  (Dátum doručenia: 05.11.2002)
zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 9.8.2002
  (Dátum doručenia: 05.11.2002)
pozvánka na valné zhromaždenie zo dňa 5.7.2002
  (Dátum doručenia: 05.11.2002)
prezentačná listina akcionárov
  (Dátum doručenia: 05.11.2002)
správa dozornej rady zo dňa 6.8.2002
  (Dátum doručenia: 05.11.2002)
účtovná závierka za rok 2001
  (Dátum doručenia: 05.11.2002)
správa audítora k 31.12.2002
  (Dátum doručenia: 03.12.2003)
N 90/2005, Nz 38956/2005, NCRIs 38428/2005 z 23.8.2005 - Osvedčenie z valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 06.10.2005)
Zápisnica z valného zhromaždenia z 9.8.2005
  (Dátum doručenia: 06.10.2005)
Podpisový vzor - Ing. Tomáš Malatinský, Ing. Dušan Fillo, Ing. Marián Takáč, Ing. Jarolím Antal, Ing. Ivan Beneš
  (Dátum doručenia: 06.10.2005)
Stanovy z 9.8.2005
  (Dátum doručenia: 06.10.2005)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva z 9.8.2005 + Prezenčná listina
  (Dátum doručenia: 06.10.2005)
Správa nezávislého audítora zo dňa 14.6.05, Účtovná závierka k 31.12.2004
  (Dátum doručenia: 29.07.2005)
Audítorská správa za rok 2005, Účtovná závierka za rok 2005
  (Dátum doručenia: 04.07.2006)
Notárska zápisnica N 113/2006, Nz 31761/2006, NCRIs 31680/2006
  (Dátum doručenia: 06.10.2006)
Zápisnica z MVZ zo dňa
  (Dátum doručenia: 06.10.2006)
Úplné znenie stanov zo dňa 15.09.2006
  (Dátum doručenia: 06.10.2006)
Výročná správa predstavenstva z roku 2005
  (Dátum doručenia: 06.10.2006)
Účtovná závierka za rok 2007, Výročná správa za rok 2007, Správa nezávislého audítora za rok 2007,
  (Dátum doručenia: 07.05.2008)
Správa audítora zo dňa 3.1.2010
  (Dátum doručenia: 14.01.2010)
Výročná správa za rok 2008
  (Dátum doručenia: 22.07.2009)
Účtovná závierka za rok 2008, čestné vyhlásenie, správa audítora
  (Dátum doručenia: 22.07.2009)
Výročná správa za rok 2009
  (Dátum doručenia: 27.04.2010)
Vyhlásenie predstavenstva z 26.4.2010
  (Dátum doručenia: 27.04.2010)
Účtovná závierka za rok 2009, správa audítora
  (Dátum doručenia: 27.04.2010)
Účtovná závierka za rok 2010, vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 10.10.2011)
Výročná správa za rok 2010
  (Dátum doručenia: 10.10.2011)
Účtovná závierka za rok 2011, správa audítora
  (Dátum doručenia: 05.06.2012)
Výročná správa za rok 2011
  (Dátum doručenia: 05.06.2012)
Vyhlásenie konateľa
  (Dátum doručenia: 05.06.2012)
Účtovná závierka za rok 2012, Notárska zápisnica N 413/2013, Nz 20321/2013, NCRls 20747/2013, správa audítora
  (Dátum doručenia: 21.06.2013)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení z 17.6.2013
  (Dátum doručenia: 21.06.2013)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva spoločnosti zo dňa 20.05.2014
  (Dátum doručenia: 03.06.2014)
Notárska zápisnica N 333/2014 Nz 21114/2014 NCRls 21544/2014 zo dňa 03.06.2014
  (Dátum doručenia: 03.06.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
  (Dátum doručenia: 05.07.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
  (Dátum doručenia: 06.07.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 07.07.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení.pdf
  (Dátum doručenia: 07.07.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 07.07.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora.pdf
  (Dátum doručenia: 04.08.2014)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 23.07.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 3
  (Dátum doručenia: 24.07.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 24.07.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 04.09.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 3
  (Dátum doručenia: 04.09.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 04.09.2015)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 09.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 10.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 28.03.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.rtf
  (Dátum doručenia: 28.03.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 3.pdf
  (Dátum doručenia: 29.03.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 02.09.2017)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 23.02.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 3.pdf
  (Dátum doručenia: 23.02.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 23.02.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 3.pdf
  (Dátum doručenia: 23.02.2018)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 04.03.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 3.pdf
  (Dátum doručenia: 06.03.2019)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.xlsx
  (Dátum doručenia: 23.02.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.xlsx
  (Dátum doručenia: 23.02.2018)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2.xlsx
  (Dátum doručenia: 06.03.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 14.09.2019)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 04.02.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 04.02.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 3
  (Dátum doručenia: 04.02.2020)
Mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2020 - 07/2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 09.11.2020)
Mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2020 - 07/2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 09.11.2020)
Účtovná závierka za obdobie 08/2020 - 02/2021 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 05.03.2021)
Účtovná závierka za obdobie 08/2020 - 02/2021 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 05.03.2021)
Účtovná závierka za obdobie 08/2020 - 02/2021 - Účtovná závierka - časť 3
  (Dátum doručenia: 05.03.2021)
Dátum aktualizácie údajov:  14.09.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)