Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Bratislava I
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  974/B-Zbl

Obchodné meno: 
ST. NICOLAUS - trade, a.s.
 
Sídlo: 
Trnavská cesta 100
Bratislava 821 01
 
IČO: 
35 680 261
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
22.12.1995
 
Uložené listiny: 
Konsolidovaná výročná správa za rok 2000
  (Dátum doručenia: 12.06.2002)
Správa audítora
  (Dátum doručenia: 27.12.2002)
Audítorská správa z overovania konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12.2001
  (Dátum doručenia: 27.12.2002)
Účtovná závierka za rok 2001
  (Dátum doručenia: 27.12.2002)
zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 16.12.2002
  (Dátum doručenia: 27.12.2002)
notárska zápisnica N 7196/2002, Nz 694/2002 zo dňa 16.12.2002
  (Dátum doručenia: 27.12.2002)
vyhlásenie a podpisové vzory Ing. Zdenek Kopáčik, Mgr. Radovan Horecký,JUDr. Ľudovír Paus, PhDr. Alexandra Kasperová,
  (Dátum doručenia: 27.12.2002)
podpisové vzory Ing. Ondrej Macko, Ing. Andrea Hozzánková, Soňa Hučková
  (Dátum doručenia: 27.12.2002)
zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 16.12.2002
  (Dátum doručenia: 27.12.2002)
zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 4.9.2003
  (Dátum doručenia: 29.09.2003)
zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 4.9.2003
  (Dátum doručenia: 29.09.2003)
notárska zápisnica N 1036/2003, Nz 77359/2003 zo dňa 4.9.2003
  (Dátum doručenia: 29.09.2003)
podpisový vzor zo dňa 4.9.2003 Ing. Igor Brosz
  (Dátum doručenia: 29.09.2003)
správa audítora za rok 2002
  (Dátum doručenia: 03.10.2003)
konsolidovaná výročná správa, výročná správa za rok 2002
  (Dátum doručenia: 03.10.2003)
prehľad peňažných tokov príloha č.3, príloha k účtovnej závierke a účtovná závierka za rok 2002
  (Dátum doručenia: 03.10.2003)
Výročná správa za rok 2003
  (Dátum doručenia: 28.01.2005)
Audítorská správa z overovania konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2003
  (Dátum doručenia: 28.01.2005)
Podpisový vzor - MUDr. Ľubica Ondrušová
  (Dátum doručenia: 28.01.2005)
Účtovná závierka za rok 2003
  (Dátum doručenia: 18.02.2005)
Výročná správa za rok 2004
  (Dátum doručenia: 22.12.2005)
Správa predstavenstva o podnikateľskej činnosti a stave majetku za rok 2004
  (Dátum doručenia: 31.05.2005)
Výročná správa za rok 2004
  (Dátum doručenia: 31.05.2005)
Účtovná závierka za rok 2004
  (Dátum doručenia: 31.05.2005)
Správa nezávislého audítora pre akcionárov spoločnosti
  (Dátum doručenia: 31.05.2005)
Úplné znenie stanov a.s. z 17.10.2006
  (Dátum doručenia: 26.10.2006)
Notárska zápisnica N 207/2006, Nz 37956/2006, NCRIs 37806/2006 a Listina prítomných
  (Dátum doručenia: 17.10.2006)
Živnostenský list
  (Dátum doručenia: 17.10.2006)
Výročná správa za rok 2005
  (Dátum doručenia: 15.11.2006)
Správa nezávislého audítora za rok 2006
  (Dátum doručenia: 12.09.2007)
Výročná správa za rok 2006
  (Dátum doručenia: 12.09.2007)
Podpisový vzor - Ing. Juraj Slaninka
  (Dátum doručenia: 06.06.2008)
Výročná správa za rok 2007
  (Dátum doručenia: 06.06.2008)
Úplné znenie stanov a.s. z 14.1.2010
  (Dátum doručenia: 15.01.2010)
výročná správa 2008, správa o súlade 20.5.2009
  (Dátum doručenia: 18.11.2009)
účtovná závierka 2008, správa nezávislého audítora 30.3.2009
  (Dátum doručenia: 18.11.2009)
stanovy - úplné znenie z 1.6.2012
  (Dátum doručenia: 04.06.2012)
účtovná závierka 2011, výročná správa 2011
  (Dátum doručenia: 12.06.2012)
zmluva o zlúčení 21.05.2012
  (Dátum doručenia: 25.06.2012)
Stanovy z 11.12.2012
  (Dátum doručenia: 22.02.2013)
výročná správa 2012, plnomocenstvo
  (Dátum doručenia: 30.10.2013)
účtovná závierka 2012, správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 30.10.2013)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
  (Dátum doručenia: 06.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
  (Dátum doručenia: 06.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
  (Dátum doručenia: 06.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení 1.pdf
  (Dátum doručenia: 29.09.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 10.10.2014)
Výročná správa za rok 2013 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 06.12.2014)
Výročná správa za rok 2013 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 06.12.2014)
rozhodnutie jedin.akcionara.zep
  (Dátum doručenia: 05.02.2015)
Rozhodnutie predstavenstva o premene na menu euro
  (Dátum doručenia: 09.12.2009)
Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti zo dňa 23.07.2014
  (Dátum doručenia: 24.07.2014)
Účtovná závierka za rok 2010, správa nezávislého auditora
  (Dátum doručenia: 03.06.2011)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 23.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 24.06.2015)
účtovná závierka 2009, výročná správa 2009
  (Dátum doručenia: 12.07.2010)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 04.09.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 09.09.2015)
Notarska zapisnica z riadneho VZ
  (Dátum doručenia: 18.05.2012)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 16.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 16.04.2016)
notarska zapisnica_zmluva o zluceni
  (Dátum doručenia: 04.12.2012)
notarska zapisnica_navrhovatel
  (Dátum doručenia: 04.12.2012)
listina pritomnych_STNT
  (Dátum doručenia: 04.12.2012)
úplné znenie stanov k 31.10.2016
  (Dátum doručenia: 28.11.2016)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 14.01.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 26.06.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 29.06.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 02.09.2017)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 02.09.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 11.10.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 11.10.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 20.12.2017)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 30.12.2017)
Stanovy - úplné znenie zo dňa 20.4.2018
  (Dátum doručenia: 24.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 28.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 28.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 30.05.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 28.09.2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 19.10.2018)
Notárska zápisnica N 1709/2016, Nz 37636/2016, NCRls 38564/2016 z 18.10.2016
  (Dátum doručenia: 14.11.2016)
Zápisnica z valného zhromaždenia z 30.9.2013
  (Dátum doručenia: 30.10.2013)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 23.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 23.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 28.04.2019)
podpisový vzor Ing. Andreja Hronského, člena predstavenstva.zep
  (Dátum doručenia: 01.08.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 07.08.2019)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 04.09.2019)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 05.04.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 05.04.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 01.05.2020)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 14.10.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 20.10.2020)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 07.04.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 07.04.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 13.08.2021)
Dátum aktualizácie údajov:  16.09.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)