Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Bratislava I
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  1007/B-Zbl

Obchodné meno: 
Starland Holding a.s.
 
Sídlo: 
Mlynské nivy 10
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09
 
IČO: 
35 683 015
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
31.01.1996
 
Uložené listiny: 
Výročná správa za rok 2004
  (Dátum doručenia: 04.07.2005)
Zmluva o zlúčení zo dňa 14.06.2012
  (Dátum doručenia: 19.06.2012)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
  (Dátum doručenia: 07.06.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
  (Dátum doručenia: 08.06.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
  (Dátum doručenia: 10.06.2014)
Výročná správa za rok 2013.pdf
  (Dátum doručenia: 04.08.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení.pdf
  (Dátum doručenia: 04.08.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora.pdf
  (Dátum doručenia: 05.08.2014)
Výročná správa za rok 2013.pdf
  (Dátum doručenia: 08.08.2014)
Notárska zápisnica N 215/2015, Nz 11319/2015, NCRls 11603/2015
  (Dátum doručenia: 09.04.2015)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30.10.2014
  (Dátum doručenia: 05.11.2014)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení z 8.1.2013
  (Dátum doručenia: 05.02.2013)
Stanovy a.s. z 21.12.2012
  (Dátum doručenia: 05.02.2013)
Notárska zápisnica N 218/2012, Nz 57839/2012, NCRls 58717/2012
  (Dátum doručenia: 05.02.2013)
Stanovy a.s. zo dňa 31.03.2014
  (Dátum doručenia: 03.04.2014)
Notárska zápisnica Nz 377/2002
  (Dátum doručenia: 03.10.2002)
Notárska zápisnica Nz 249/2002
  (Dátum doručenia: 21.06.2002)
Úplné znenie stanov z 15.4.2015
  (Dátum doručenia: 17.04.2015)
Notárska zápisnica N 309/2014, Nz 11167/2014, NCRls 11376/2014 z 21.3.2014
  (Dátum doručenia: 26.03.2014)
Notárska zápisnica N 32/2011 Nz 5200/2011 NCRls 5345/2011 zo dňa 15.02.2011
  (Dátum doručenia: 30.05.2011)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 12.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 14.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 17.07.2015)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 18.07.2015)
Notárska zápisnica N 964/2016, NZ 17820/2016, NCRls 18328/2016, stanovy
  (Dátum doručenia: 24.05.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 02.07.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 03.07.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 04.08.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 05.08.2016)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 07.08.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 08.08.2016)
Zápisnica zo zasadania Dozornej rady z 17.9.2002
  (Dátum doručenia: 03.10.2002)
Podpisové vzory - Branislav Fašung, Mgr. Erika Hulinová, Miloš Gašparík
  (Dátum doručenia: 03.10.2002)
Výročná správa za rok 2001 - máj 2002
  (Dátum doručenia: 03.10.2002)
Správa nezávislého audítora - máj 2002
  (Dátum doručenia: 03.10.2002)
Súvaha v plnom rozsahu k 31.12.2001
  (Dátum doručenia: 03.10.2002)
Príloha k účtovnej závierke k 31.12.2001
  (Dátum doručenia: 03.10.2002)
Cash Flow
  (Dátum doručenia: 03.10.2002)
Notárska zápisnica N 448/2015, Nz 23023/2015, NCRls 23536/2015 z 30.6.2015
  (Dátum doručenia: 08.07.2015)
Úplné znenie stanov z 30.6.2015
  (Dátum doručenia: 08.07.2015)
Správa nezávislého audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky - jún 2002
  (Dátum doručenia: 03.10.2002)
Správa nezávislého audítora o overení ročnej účtovnej závierky
  (Dátum doručenia: 03.12.2002)
Výročná správa za rok 2002
  (Dátum doručenia: 22.12.2003)
Správa audítora a účtovná závierka za rok 2003
  (Dátum doručenia: 09.12.2004)
Výročná správa za rok 2003
  (Dátum doručenia: 09.12.2004)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2003
  (Dátum doručenia: 09.12.2004)
Výročná správa za rok 2005
  (Dátum doručenia: 27.06.2006)
výročná správa 2008, vyhlásenie 30.6.2009
  (Dátum doručenia: 15.07.2009)
výročná správa 2009, vyhlásenie predstavenstva 30.6.2010
  (Dátum doručenia: 20.07.2010)
Výročná správa za rok 2010
  (Dátum doručenia: 07.07.2011)
Výročná správa za rok 2012, vyhlásenie predstavenstva
  (Dátum doručenia: 28.06.2013)
Výročná správa za rok 2007, vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 30.06.2008)
Vyhlásenie zo dňa 04.07.2011
  (Dátum doručenia: 07.07.2011)
Autorizačné osvedčenie z 18.01.2013
  (Dátum doručenia: 05.02.2013)
Podpisové vzory - Ing. arch. Marek Bača, Tomáš Bednár, Ronald Tahotný
  (Dátum doručenia: 05.02.2013)
Prehlásenie z 18.1.2013
  (Dátum doručenia: 05.02.2013)
účtovná závierka za rok 2011, správa audítora, výročná správa , vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 26.06.2012)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 24.07.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 27.07.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 01.08.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 01.05.2018)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 01.05.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 01.06.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 01.06.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 01.09.2018)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 05.06.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 05.06.2019)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 05.06.2019)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 05.06.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 02.07.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 21.09.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 21.09.2019)
Výročná správa za rok 2017
  (Dátum doručenia: 21.09.2019)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 01.07.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 01.07.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 02.07.2020)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 02.07.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 14.07.2020)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 06.07.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 06.07.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 21.07.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 23.07.2021)
Výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 23.07.2021)
Rozhodnutie jediného akcionára - Starland Holding.a.s. zo dňa 30.12.2021
  (Dátum doručenia: 05.01.2022)
Rozhodnutie jediného akcionára HRADEK s.r.o., zo dňa 30.12.2021
  (Dátum doručenia: 05.01.2022)
Zmluva o predaji časti podniku zo dňa 30.12.2021
  (Dátum doručenia: 05.01.2022)
Dátum aktualizácie údajov:  26.05.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)