Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Bratislava I
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  1088/B-Zbl

Obchodné meno: 
VÚRUP, a.s.
 
Sídlo: 
Vlčie hrdlo, P.O.BOX 50
Bratislava 23 820 03
 
IČO: 
35 691 310
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
28.05.1996
 
Uložené listiny: 
Správa nezávislého audítora zo dňa 13.2.2004
  (Dátum doručenia: 15.10.2004)
Účtovná závierka za rok 2003
  (Dátum doručenia: 15.10.2004)
Účtovná závierka za rok 2004
  (Dátum doručenia: 29.12.2005)
Účtovná závierka za rok 2004
  (Dátum doručenia: 04.08.2005)
Účtovná závierka a správa audítora za rok 2005, Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 11.07.2006)
Správa audítora a účtovná závierka za rok 2006
  (Dátum doručenia: 11.06.2007)
Živnostenský list zo dňa 4.3.2008
  (Dátum doručenia: 09.06.2008)
Úplné znenie stanov zo dňa 23.5.2008
  (Dátum doručenia: 09.06.2008)
Notárska zápisnica N 486/2008, Nz 21760/2008, NCRls 21539/2008 zo dňa 23.5.2008
  (Dátum doručenia: 09.06.2008)
Výročná správa predstavenstvá o plnení podnikateľského zámeru za rok 2007
  (Dátum doručenia: 09.06.2008)
Účtovná závierka za rok 2007, správa audítora
  (Dátum doručenia: 09.06.2008)
Účtovná závierka za rok 2008, správa audítora
  (Dátum doručenia: 05.06.2009)
Výročná správa za rok 2008
  (Dátum doručenia: 05.06.2009)
Výročná správa za rok 2010
  (Dátum doručenia: 15.04.2011)
Výročná správa za rok 2009
  (Dátum doručenia: 10.06.2010)
Účtovná závierka za rok 2009, správa audítora
  (Dátum doručenia: 10.06.2010)
Účtovná závierka za rok 2010 a správa audítora
  (Dátum doručenia: 15.04.2011)
účtovná závierka za rok 2011, rozhodnutie jediného akcionára, výročná správa za rok 2011,
  (Dátum doručenia: 27.04.2012)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
  (Dátum doručenia: 22.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
  (Dátum doručenia: 22.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
  (Dátum doručenia: 22.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 11.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 11.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2012, správa audítora
  (Dátum doručenia: 30.04.2013)
Výročná správa za rok 2012, rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 30.04.2013)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 02.07.2015)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení.zep
  (Dátum doručenia: 26.02.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 31.03.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 31.03.2016)
znaleký posudok 139/51//2011 zo dňa 24.11.2011
  (Dátum doručenia: 08.12.2011)
kúpna zmluva zo dňa 01.12.2011
  (Dátum doručenia: 08.12.2011)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 24.05.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 24.05.2016)
kúpna zmluva medzi SLOVNAFT a.s. a VÚRUP a.s zo dňa 01.04.2016
  (Dátum doručenia: 10.03.2017)
znalecký posudok č. 3/2017 zo dňa 27.01.2017
  (Dátum doručenia: 10.03.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 20.05.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 20.05.2017)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 20.05.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 20.05.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 20.05.2017)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 31.03.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 31.03.2018)
Výročná správa za rok 2017 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 30.04.2018)
Výročná správa za rok 2017 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 30.04.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 30.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 01.05.2018)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 16.10.2018
  (Dátum doručenia: 29.11.2018)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Ing. Miroslav Mrzula, zo dňa 25.10.2018
  (Dátum doručenia: 29.11.2018)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 24.03.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 24.03.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 23.05.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 23.05.2019)
Výročná správa za rok 2018 - časť 1
  (Dátum doručenia: 23.05.2019)
Výročná správa za rok 2018 - časť 2
  (Dátum doručenia: 23.05.2019)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 25.03.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 25.03.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 25.06.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 25.06.2020)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 25.06.2020)
Podpisové vzory - Ing. Jozef Mikulec, CSc., János Gergely, Gábor Rátosi.
  (Dátum doručenia: 31.12.2002)
Podpisové vzory - Ing. Jozef Mikulec, CSc., Ing. Mikuláš Varga, CSc., Ing. Anna Koštialová.
  (Dátum doručenia: 14.06.2002)
Zápisnica z rokovania predstavenstva z 8.3.2002
  (Dátum doručenia: 14.06.2002)
Notárska zápisnica N 267/2004, Nz 56045/2004 zo dňa 2.7.2004, stanovy
  (Dátum doručenia: 22.12.2003)
Podpisové vzory - Ing. Valéria Hlavinová, Ing. Daniel Bratský, CSc., Ing. Alica Mičíková, CSc.
  (Dátum doručenia: 22.12.2003)
Zápisnica z predstavenstva zo dňa 18.12.2003
  (Dátum doručenia: 22.12.2003)
Odvolanie a voľba nových členov predstavenstva z 4.3.2002
  (Dátum doručenia: 31.12.2002)
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti zo dňa 12.3.2003
  (Dátum doručenia: 22.12.2003)
Rozhodnutie o udelení autorizácie zo dňa 23.9.2003
  (Dátum doručenia: 22.12.2003)
Živnostenský list zo dňa 23.8.2004
  (Dátum doručenia: 22.12.2003)
Podpisové vzory - Ing. Monika Široká, Ing. Miroslav Švatarák, Ing. Mikuláš Varga, CSc.
  (Dátum doručenia: 30.09.2004)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 2.7.2004
  (Dátum doručenia: 15.10.2004)
Živnostenský list č. Žo-2005/23581/2/Z32 z 19.5.2005
  (Dátum doručenia: 09.08.2005)
Notárska zápisnica č. N 32/05 Nz 3268/05 NCRls 3217/05
  (Dátum doručenia: 09.08.2005)
Notárska zápisnica č. N 307/05 Nz 30193/05 NCRls 29747/05
  (Dátum doručenia: 09.08.2005)
Podpisový vzor - Mr. Thernesz Artur
  (Dátum doručenia: 09.08.2005)
Notárska zápisnica Nz 156/02, N 156/02
  (Dátum doručenia: 31.12.2002)
Notárska zápisnica N 372/2007, Nz 21045/2007, NCRls 20949/2007
  (Dátum doručenia: 11.06.2007)
Materiál na rokovania valného zhormaždenia z mája 2007
  (Dátum doručenia: 11.06.2007)
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky - rozhodnutie - č. 22659/2013 z 24.4.2013
  (Dátum doručenia: 21.05.2013)
Notárska zápisnica N 311/2013, Nz 16149/2013, NCRls 16481/2013 z 16.5.2013, stanovy
  (Dátum doručenia: 21.05.2013)
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky - rozhodnutie - č. 23113/2013 z 25.4.2013
  (Dátum doručenia: 21.05.2013)
Zápisnica zo zasadnutia volebnej komisie pre voľby do dozornej rady z 29.4.2013
  (Dátum doručenia: 21.05.2013)
Notárska zápisnica N 64/2011, Nz 12745/2011, NCRls 13063/2011 zo dňa 8.4.2011
  (Dátum doručenia: 15.04.2011)
Notárska zápisnica N 348/2010, Nz 19069/2010, NCRls 19370/2010 z 28.05.2010
  (Dátum doručenia: 10.06.2010)
STANOVY zo dňa 08.04.2014
  (Dátum doručenia: 30.05.2014)
Notárska zápisnica N 406/2014 Nz 16826/2014 NCRls 17157/2014zo dňa 05.05.2014
  (Dátum doručenia: 30.05.2014)
Notárska zápisnica N 818/2015, Nz 38949/2015, NCRls 39783/2015 - rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 02.11.2015)
Geologické oprávnenie z 28.7.2015
  (Dátum doručenia: 02.11.2015)
Rozhodnutie jediného akcionára z 29.4.2016
  (Dátum doručenia: 09.05.2016)
Zápisnica č. 1 dozornej rady z 23.3.2016
  (Dátum doručenia: 09.05.2016)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 29.5.2009
  (Dátum doručenia: 05.06.2009)
Podpisový vzor - Csilla Kocsis
  (Dátum doručenia: 07.02.2019)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 30.7.2019
  (Dátum doručenia: 20.08.2019)
Podpisový vzor Branislav Vinter
  (Dátum doručenia: 20.08.2019)
Účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 27.03.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 27.03.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 27.03.2021)
Výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 27.03.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 16.06.2021)
Podpisový vzor Ing. Milan Fillo
  (Dátum doručenia: 10.06.2010)
Stanovy zo dňa 28.5.2010
  (Dátum doručenia: 10.06.2010)
Podpisový vzor Ing. Gabriel Račka
  (Dátum doručenia: 14.09.2010)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa zo dňa 6.9.2010
  (Dátum doručenia: 14.09.2010)
Účtovná závierka za rok 2021 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 25.03.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 25.03.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 25.03.2022)
Výročná správa za rok 2021
  (Dátum doručenia: 25.03.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 12.05.2022)
Dátum aktualizácie údajov:  24.03.2023

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)