Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Mestského súdu Bratislava III
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejnej správy.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  1129/B-Zbl

Obchodné meno: 
DLHOPIS, a. s. v likvidácii
 
Sídlo: 
Trnavská cesta 100
Bratislava 821 01
 
IČO: 
35 695 820
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
05.08.1996
 
Deň výmazu: 
21.12.2023
 
Uložené listiny: 
Mimoriadna účtovná závierka za obdobie 03/2023 - 10/2023 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 15.02.2024)
Schválená mimoriadna účtovná závierka za obdobie 03/2023 - 12/2023 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 15.02.2024)
Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 13.12.2023)
Schválená mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2023 - 03/2023 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 12.12.2023)
Výročná správa za rok 2022
  (Dátum doručenia: 12.12.2023)
Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 02.08.2023)
Mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2023 - 03/2023 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 16.07.2023)
Zoznam majetku spoločnosti.asice
  (Dátum doručenia: 09.05.2023)
Zoznam prihlásených pohľadávok.asice
  (Dátum doručenia: 09.05.2023)
Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 18.03.2023)
Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 18.03.2023)
zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 21.04.2022
  (Dátum doručenia: 09.05.2022)
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 24.04.2022)
Výročná správa za rok 2021
  (Dátum doručenia: 24.04.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 24.04.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 06.04.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 06.04.2022)
zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 14.04.2021
  (Dátum doručenia: 13.05.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 30.04.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 30.04.2021)
Výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 30.04.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 29.04.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 18.03.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 18.03.2021)
Zápisnica zo zasadnutia riadneho valného zhromaždenia zo dňa 30.04.2020
  (Dátum doručenia: 19.05.2020)
Splnomocnenie z 29.04.2020
  (Dátum doručenia: 19.05.2020)
Výpis z obchodného registra z 31.03.2020
  (Dátum doručenia: 19.05.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 01.05.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 01.05.2020)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 01.05.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 28.03.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 28.03.2020)
zápisnica z valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 15.05.2019)
Notárska zápisnica N 1531/2019, Nz 13463/2019
  (Dátum doručenia: 15.05.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 01.05.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 01.05.2019)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 01.05.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 08.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 3
  (Dátum doručenia: 08.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 08.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 01.05.2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 01.05.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 30.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 04.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 04.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 3.pdf
  (Dátum doručenia: 04.04.2018)
Zápisnica z valného zhromaždenia z 27.4.2017
  (Dátum doručenia: 11.05.2017)
Splnomocnenie z 26.4.2017
  (Dátum doručenia: 11.05.2017)
Výpis z obchodného retistra z 26.4.2017
  (Dátum doručenia: 11.05.2017)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 28.04.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 28.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 28.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 09.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 08.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 3.pdf
  (Dátum doručenia: 08.04.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 20.05.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 20.05.2016)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 18.05.2016)
Výpis z OR SR
  (Dátum doručenia: 13.05.2016)
Zápisnica zo zasadnutia riadneho valného zhormaždenia z 29.4.2016, splnomocnenie
  (Dátum doručenia: 13.05.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 31.03.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 3
  (Dátum doručenia: 31.03.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 31.03.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 10.06.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 09.06.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 3
  (Dátum doručenia: 08.06.2015)
Zápisnica z valného zhromaždenie zo dňa 24.4.2015
  (Dátum doručenia: 13.05.2015)
Splnomocnenie pre JUDr. Danielu Vrbovú, zo dňa 17.4.2015
  (Dátum doručenia: 13.05.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 05.05.2015)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 05.05.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 04.05.2015)
Výročná správa za rok 2014
  (Dátum doručenia: 27.04.2015)
Podnikateľský plán na rok 2015
  (Dátum doručenia: 27.04.2015)
Rozhodnutie jeidného akcionára zo dňa 10.12.2014
  (Dátum doručenia: 07.01.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
  (Dátum doručenia: 18.08.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení 1.pdf
  (Dátum doručenia: 18.08.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
  (Dátum doručenia: 18.08.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.rtf
  (Dátum doručenia: 18.08.2014)
podpisový vzor-Ing. Martin Wiedermann
  (Dátum doručenia: 02.06.2014)
Výročná správa za rok 2013
  (Dátum doručenia: 29.05.2014)
zápisnica zo zasadnutia riadneho valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 28.05.2014)
Zápisnica z valného zhromaždenia z 30.4.2013
  (Dátum doručenia: 24.05.2013)
Úplné znenie stanov z 30.4.2013
  (Dátum doručenia: 24.05.2013)
účtovná závierka 2012, správa a audítora
  (Dátum doručenia: 24.05.2013)
výročná správa 2012
  (Dátum doručenia: 24.05.2013)
Výročná správa za rok 2011
  (Dátum doručenia: 31.05.2012)
Účtovná závierka za rok 2011, správa audítora
  (Dátum doručenia: 31.05.2012)
Podnikateľský zámer na rok 2012
  (Dátum doručenia: 31.05.2012)
Zápisnica z valného zhromaždenia z 24.4.2012
  (Dátum doručenia: 31.05.2012)
Výročná správa za rok 2010, zápisnica z valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 18.05.2011)
Výročná správa za rok 2009, zápisnica z valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 07.05.2010)
Účtovná závierka za rok 2008, Výročná správa za rok 2008, zápisnica z valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 11.05.2009)
Výročná správa za rok 2007, Účtovná závierka za rok 2007, Správa nezávislého audítora za rok 2007
  (Dátum doručenia: 11.06.2008)
Výročná správa za rok 2006
  (Dátum doručenia: 08.06.2007)
Výročná správa o činnosti spoločnosti za rok 2005
  (Dátum doručenia: 06.07.2006)
Účtovná závierka za rok 2005
  (Dátum doručenia: 06.07.2006)
Správa nezávislého audítora pre akcionárov spoločnosti o audite účtovnej závierky za rok 2005 zo dňa 24.02.2006
  (Dátum doručenia: 06.07.2006)
výročná správa 2004
  (Dátum doručenia: 19.05.2005)
Výročná správa spoločnosti za rok 2003
  (Dátum doručenia: 26.05.2004)
Zápisnica z VZ zo dňa 28.05.2003.
  (Dátum doručenia: 03.09.2003)
Listina prítomných akcionárov.
  (Dátum doručenia: 03.09.2003)
Plnomocenstvo.
  (Dátum doručenia: 03.09.2003)
Stavový výpis z účtu zo dňa 27.05.2003.
  (Dátum doručenia: 03.09.2003)
Výpis z OR.
  (Dátum doručenia: 03.09.2003)
Výročná správa o činnosti spoločnosti za rok 2002.
  (Dátum doručenia: 03.09.2003)
Správa audítora o overení riadnej účtovnej závierky za rok 2002.
  (Dátum doručenia: 03.09.2003)
Podpisové vzory - Ing. Jarmila Répássyová, Ľuboslava Sosenková, Alena Nemečkayová.
  (Dátum doručenia: 24.04.2003)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 25.03.2003.
  (Dátum doručenia: 24.04.2003)
Notárska zápisnica č. N 732/2002, NZ 727/2002.
  (Dátum doručenia: 24.04.2003)
Notárska zápisnica č. N 169/2003, NZ 44537/2003.
  (Dátum doručenia: 24.04.2003)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva a dozornej rady zo dňa 02.04.2003.
  (Dátum doručenia: 24.04.2003)
Podpisové vzory - Ing. Ľuboslava Sosenková, Bohuslav Brendza, Ing. Mgr. Ladislav Šutý, Ing. Zuzana Némethová, Ing. Robert Zemánek, Ing. Jindra Repčíková.
  (Dátum doručenia: 03.12.2002)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 19.11.2002.
  (Dátum doručenia: 03.12.2002)
Notárska zápisnica č. N 499/2002, NZ 494/2002.
  (Dátum doručenia: 23.07.2002)
Notárska zápisnica č. N 550/2002, NZ 545/2002.
  (Dátum doručenia: 23.07.2002)
Notárska zápisnica č. N 418/2002, NZ 413/2002.
  (Dátum doručenia: 23.07.2002)
Úplné znenie stanov zo dňa 01.07.2002.
  (Dátum doručenia: 23.07.2002)
Úplné znenie stanov zo dňa 22.05.2002.
  (Dátum doručenia: 23.07.2002)
Úplné znenie stanov zo dňa 13.06.2002.
  (Dátum doručenia: 23.07.2002)
Dátum aktualizácie údajov:  26.02.2024

Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR