Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Mestského súdu Bratislava III
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejnej správy.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  1142/B-Zbl

Obchodné meno: 
Orange Slovensko, a.s.
 
Sídlo: 
Metodova 8
Bratislava 821 08
 
IČO: 
35 697 270
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
03.09.1996
 
Uložené listiny: 
Výročná správa za rok 2022
  (Dátum doručenia: 28.11.2023)
Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 07.11.2023)
Výročná správa za rok 2022
  (Dátum doručenia: 14.07.2023)
Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 10.07.2023)
Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Iný výkaz alebo príloha
  (Dátum doručenia: 10.07.2023)
Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 10.07.2023)
Výročná správa za rok 2021
  (Dátum doručenia: 27.07.2022)
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 14.07.2022)
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Iný výkaz alebo príloha
  (Dátum doručenia: 14.07.2022)
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 14.07.2022)
Výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 14.07.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 13.07.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Iný výkaz alebo príloha
  (Dátum doručenia: 13.07.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 13.07.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Iný výkaz alebo príloha
  (Dátum doručenia: 08.10.2020)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 27.06.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 27.06.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 27.06.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Iný výkaz alebo príloha
  (Dátum doručenia: 27.06.2020)
Notárska zápisnica N 289/2020 Nz 16781/2020
  (Dátum doručenia: 24.06.2020)
Stanovy zo dňa 23.6.2020
  (Dátum doručenia: 24.06.2020)
Stanovy akciovej spoločnosti, 24.6.2019
  (Dátum doručenia: 05.08.2019)
Notárska zápisnica, N 335/2019, Nz 19943/2019
  (Dátum doručenia: 05.08.2019)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení, 1.8.2019
  (Dátum doručenia: 05.08.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Iný výkaz alebo príloha
  (Dátum doručenia: 13.07.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 13.07.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 13.07.2019)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 13.07.2019)
rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 16.04.2019)
rozhodnutie dozornej rady
  (Dátum doručenia: 16.04.2019)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 08.07.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 06.07.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 06.07.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
  (Dátum doručenia: 06.07.2018)
Notárska zápisnica N 160/2018 , Nz 20850/2018
  (Dátum doručenia: 28.06.2018)
Ćestné vyhlásenie zo dňa 26.6.2018
  (Dátum doručenia: 28.06.2018)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 12.01.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 18.07.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 16.07.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
  (Dátum doručenia: 16.07.2017)
Notárska zápisnica N 168/2017, Nz 20368/2017, NCRls 20824/2017 z 13.6.2017, stanovy
  (Dátum doručenia: 04.07.2017)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 30.12.2016)
Notárska zápisnica N 296/2016, Nz 49119/2016, NCRls 50113/2016, stanovy
  (Dátum doručenia: 07.12.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
  (Dátum doručenia: 20.07.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 12.07.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 12.07.2016)
Notárska zápisnica N 108/2016, Nz 20000/2016, NCRls 20577/2016 z 3.6.2016, rozhodnutie jediného spoločníka, úplné znenie stanov spoločnosti k 3.6.2016
  (Dátum doručenia: 10.06.2016)
Výročná správa za rok 2014 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 14.01.2016)
Výročná správa za rok 2014 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 14.01.2016)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení z 8.12.2015.
  (Dátum doručenia: 17.12.2015)
Notárska zápisnica N 537/2015, Nz 44460/2015, NCRls 45392/2015 z 19.11.2015, rozhodnutie jediného akcionára, plná moc, úplné znenie stanov spoločnosti.
  (Dátum doručenia: 17.12.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 25.07.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 19.07.2015)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 19.07.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
  (Dátum doručenia: 19.07.2015)
Protokol z volieb členov dozornej rady z 27.-30.4.2015
  (Dátum doručenia: 15.06.2015)
Notárska zápisnica N 281/2015 Nz 16255/2015 NCRls 16639/2015 zo dňa 13.05.2015
  (Dátum doručenia: 27.05.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 08.09.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Účtovná závierka - časť 3.pdf
  (Dátum doručenia: 08.09.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 08.09.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
  (Dátum doručenia: 08.09.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Účtovná závierka - časť 4.pdf
  (Dátum doručenia: 08.09.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
  (Dátum doručenia: 08.09.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 08.09.2014)
Výročná správa za rok 2013.pdf
  (Dátum doručenia: 06.08.2014)
Notárska zápisnica N 118/2014 Nz 18150/2014 NCRls 18512/2014 zo dňa 14.05.2014
  (Dátum doručenia: 13.06.2014)
Notárska zápisnica N 85/2013, Nz 14965/2013, NCRls 15268/2013 z 6.5.2013
  (Dátum doručenia: 05.06.2013)
účtovná závierka za rok 2012, výročná správa, správa audítora
  (Dátum doručenia: 05.06.2013)
Rozhodnutie NBS ODB-11069-6/2012
  (Dátum doručenia: 11.02.2013)
zápisnica zo zasadnutia dozornej rady 11.1.2013
  (Dátum doručenia: 11.02.2013)
Notárska zápisnica N 7/2013, Nz 923/2013
  (Dátum doručenia: 11.02.2013)
Notárska zápisnica N 7/2013, Nz 923/2013, NCRls 944/2013, stanovy
  (Dátum doručenia: 11.02.2013)
Úplné znenie stanov a.s. z 11.1.2013
  (Dátum doručenia: 11.02.2013)
úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 11.02.2013)
Úplné znenie stanov z 13.11.2012
  (Dátum doručenia: 10.12.2012)
Notárska zápisnica N 311/2012, Nz 42940/2012, NCRls 43794/2012 z 13.11.2012, stanovy
  (Dátum doručenia: 10.12.2012)
Notárska zápisnica N 121/2012, Nz 21553/2012, NCRls 22026/2012 z 15.6.2012, stanovy
  (Dátum doručenia: 13.08.2012)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení z 13.7.2012
  (Dátum doručenia: 13.08.2012)
Protokol z volieb členov dozornej rady z 1. - 5.6.2012
  (Dátum doručenia: 20.07.2012)
Stanovy z 15.6.2012
  (Dátum doručenia: 20.07.2012)
Notárska zápisnica N 121/2012, Nz 21553/2012, NCRls 22026/2012 z 15.6.2012, stanovy
  (Dátum doručenia: 11.07.2012)
Notárska zápisnica N 84/2012, Nz 14847/2012, NCRls 15198/2012 z 26.4.2012, stanovy
  (Dátum doručenia: 23.05.2012)
Účtovná závierka za rok 2011, Výročná správa za rok 2011
  (Dátum doručenia: 23.05.2012)
Účtovná závierka za rok 2010, správa audítora
  (Dátum doručenia: 27.05.2011)
Výročná správa za rok 2010
  (Dátum doručenia: 27.05.2011)
účtovná závierka za rok 2009, výročná správa, správa audítora
  (Dátum doručenia: 28.05.2010)
poverenie - JUDr. Koloman Buzgó
  (Dátum doručenia: 28.05.2009)
výročná správa, individuálna účtovná závierka 2008, správa nezávislého audítora 23.3.2009
  (Dátum doručenia: 28.05.2009)
STANOVY akciovej spoločnosti, 20.10.2008
  (Dátum doručenia: 22.11.2008)
ROZHODNUTIE PREDSTAVENSTVA, 4.12.2008
  (Dátum doručenia: 22.11.2008)
Finančná správa za rok 2007
  (Dátum doručenia: 23.05.2008)
Správa audítora, konsolidovaná účtovná závierka za rok 2007
  (Dátum doručenia: 23.05.2008)
Správa audítora, účtovná závierka za rok 2007
  (Dátum doručenia: 23.05.2008)
Notárska zápisnica, N 15/2008, 14.1.2008
  (Dátum doručenia: 11.02.2008)
Podpisový vzor, Antonio Ruiz Anguita, 14.1.2008, člena predstavenstva
  (Dátum doručenia: 11.02.2008)
Podpisový vzor, David Charles Stewart, 17.1.2008, člena predstavenstva
  (Dátum doručenia: 11.02.2008)
Podpisový vzor, Dominigue Garnier, 14.1.2008, člena predstavenstva
  (Dátum doručenia: 11.02.2008)
podpisový vzor člena predstavenstva z dňa 3.7.2007 - JUDr. Koloman Buzgó, poverenie konať v mene spoločnosti
  (Dátum doručenia: 04.07.2007)
Účtovná závierka za rok 2006 a správa audítora a poverenie z 8.11.2006, výročná správa za rok 2006
  (Dátum doručenia: 06.06.2007)
Notárska zápisnica N 563/2006, Nz 37745/2006, NCR1s 37590/2006 z 28.9.2006 + Úplné znenie stanov z 28.9.2006
  (Dátum doručenia: 02.10.2006)
Rozhodnutie o registrácii retransmisie č. TKR/258 z 4.7.2006 č. 732-LO/D-1322/2006
  (Dátum doručenia: 02.10.2006)
Notárska zápisnica N 325/2006, Nz 23216/2006, NCR1s 23138/2006 z 13.6.2006 + Úplné znenie stanov z 13.6.2006
  (Dátum doručenia: 21.06.2006)
Dodatok č. 4 k stanovám z 13.6.2006 + Úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 21.06.2006)
Výročná správa za rok 2005
  (Dátum doručenia: 21.06.2006)
Správa nezávislého audítora a Účtovná závierka za rok 2005
  (Dátum doručenia: 21.06.2006)
Písomné vyhlásenie - Ing. Pavol Lančarič CSc.
  (Dátum doručenia: 05.01.2006)
Písomné uznesenie zo dňa 8.12.5
  (Dátum doručenia: 05.01.2006)
Podpisový vzor člena dozornej rady - David Charles Stevart
  (Dátum doručenia: 16.05.2005)
Notárska zápisnica N 132/2005, Nz 19251/2005, NCR1s 18976/2005
  (Dátum doručenia: 16.05.2005)
notárska zápisnica - riadne valné zhromaždenie z 25.4.2005
  (Dátum doručenia: 16.05.2005)
Správa nezávislého audítora a účtovná závierka za rok 2004
  (Dátum doručenia: 16.05.2005)
Výročná správa za rok 2004
  (Dátum doručenia: 16.05.2005)
Notárska zápisnica N 677/04, Nz 79943/04 zo dňa 4.11.2004
  (Dátum doručenia: 01.12.2004)
Podpisový vzor - Christophe Boivineau
  (Dátum doručenia: 01.12.2004)
Podpisový vzor - Colin Henry Hewett
  (Dátum doručenia: 01.12.2004)
Podpisový vzor - Chantal Crave
  (Dátum doručenia: 01.12.2004)
Výročná správa za rok 2003
  (Dátum doručenia: 28.05.2004)
Správa audítora a účtovná závierka za rok 2003
  (Dátum doručenia: 28.05.2004)
Notárska zápisnica N 275/04, Nz 3741/04 zo dňa 30.4.2004
  (Dátum doručenia: 28.05.2004)
Výročná správa za rok 2002
  (Dátum doručenia: 13.06.2003)
podpisový vzor Ing. Ľuboš Brozman, Ing.Ľubor Lancoš, Mgr. Iveta Jurigová, Ing. Zuzana Popluhárová
  (Dátum doručenia: 13.06.2003)
vzdanie sa funkcie člena dozornej rady
  (Dátum doručenia: 13.06.2003)
správa audítora za rok 2002
  (Dátum doručenia: 13.06.2003)
protokol zo dňa 27.5.2003
  (Dátum doručenia: 13.06.2003)
podpisový vzor - Dominique Garnier, Daniel Lynch, Doc. Ing. Peter Mihók, CSc., Prof. Ing. Milan Dado, CSc., Christophe Boivineau, Jerome Sebastien Berger, , Chantal Crave, Frédéric Pierre Maurice Debord, Ing.Ľubor Lancoš, Ing. Dana Prekopová, Ing. Albert Šmajda, Ing. Ivan Golian,
  (Dátum doručenia: 20.12.2002)
notárska zápisnica N 1141/02, Nz 1080/02
  (Dátum doručenia: 20.12.2002)
Stanovy zo dňa 17.7.2002
  (Dátum doručenia: 12.08.2002)
stanovy /2x/
  (Dátum doručenia: 24.07.2002)
notárska zápisnica N 698/01, Nz 662/01, notárska zápisnica N 881/01, Nz 836/01, notárska zápisnica N 19/02, Nz 19/02, notárska zápisnica N 416/02, Nz 398/02,
  (Dátum doručenia: 24.07.2002)
podpisový vzor - Pierre Mellinger, Ing. Pavol Lančarič, CSc., Thierry Baudon,
  (Dátum doručenia: 24.07.2002)
výročná správa za rok 2001
  (Dátum doručenia: 24.07.2002)
správa nezávislého audítora zo dňa 8.3.2002
  (Dátum doručenia: 24.07.2002)
Dátum aktualizácie údajov:  18.06.2024

Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR