Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Mestského súdu Bratislava III
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejnej správy.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  1238/B-Zbl

Obchodné meno: 
T-Mobile Slovensko, a.s.
 
Sídlo: 
Vajnorská 100/A
Bratislava 831 03
 
IČO: 
35 705 019
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
16.12.1996
 
Deň výmazu: 
01.07.2010
 
Uložené listiny: 
Účtovná závierka k 30.6.2010, správa audítora
  (Dátum doručenia: 15.12.2010)
Výročná správa k 30.6.2010, správa audítora
  (Dátum doručenia: 15.12.2010)
Vyhlásenie predstavenstva z 13.12.2010
  (Dátum doručenia: 15.12.2010)
Notárska zápisnica N 186/2010, Nz 21815/2010, NCRls 22140/2010 z 17.06.2010, osvedčenie o prijatom rozhodnutí jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 18.06.2010)
Notárska zápisnica N 187/2010, Nz 21818/2010, NCRls 22142/2010 z 17.06.2010, zmluva o zlúčení
  (Dátum doručenia: 18.06.2010)
Plnomocenstvo - Ružička Csekes, s.r.o. zo dňa 22.04.2010
  (Dátum doručenia: 28.04.2010)
Plnomocenstvo - JUDr. Jana Pagáčová
  (Dátum doručenia: 28.04.2010)
Návrh zmluvy o zlúčení spoločností medzi spoločnosťou Slovak Telekom, a.s., so sídlom Karadžičova 10, 825 13 Bratislava (ako nástupnícka spoločnosť) a T-Mobile Slovensko, a.s., so sídlom Vajnorská 100/A, 831 03 Bratislava (ako zanikajúca spoločnosť)
  (Dátum doručenia: 28.04.2010)
Účtovná závierka za rok 2009
  (Dátum doručenia: 22.03.2010)
Výročná správa za rok 2009
  (Dátum doručenia: 22.03.2010)
Vyhlásenie jediného akcionára č. 1/III/10
  (Dátum doručenia: 22.03.2010)
Rozhodnutie jediného akcionára č. 2/III/10
  (Dátum doručenia: 22.03.2010)
Zápisnica o priebehu a výsledkoch zo dňa 15.12.2009
  (Dátum doručenia: 13.01.2010)
Rozhodnutie jediného akcionára č.1/lll/09 zo dňa 26.3.2009
  (Dátum doručenia: 16.12.2009)
Podpisové vzory - Ing. Miroslav Majoroš, Ing. Marian Ručkay, Dr. Ralph Rentschler
  (Dátum doručenia: 16.07.2009)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 18.06.2009
  (Dátum doručenia: 16.07.2009)
Rozhodnutie jediného akcionára č.3/lll/09 zo dňa 26.3.2009
  (Dátum doručenia: 24.04.2009)
Výročná správa za rok 2008
  (Dátum doručenia: 24.04.2009)
Účtovná závierka za rok 2008, Správa nezávislého audítora zo dňa 13.2.2009
  (Dátum doručenia: 24.04.2009)
Nové a úplné znenie stanov 13.02.2009
  (Dátum doručenia: 27.02.2009)
Výročná správa a účtovná závierka za rok 2007
  (Dátum doručenia: 24.04.2008)
Účtovná závierka za rok 2006, Výročná správa za rok 2006, Zápisnica o rozhodovaní jediného akcionára zo dňa 22.03.2007, Notárska zápisnica N 115/2007, Nz 11193/2007, NCRLs 11312/2007 zo dňa 22.03.2007, Plnomocenstvo - Ing. Miroslav Majoroš
  (Dátum doručenia: 27.03.2007)
Úplné znenie stanov zo dňa 22.03.2007
  (Dátum doručenia: 27.03.2007)
Notárska zápisnica N 115/2007, NZ 11193/2007, NCRLs 11312/2007 zo dňa 22.03.2007
  (Dátum doručenia: 27.03.2007)
Notárska zápisnica N 5/2007, Nz 6625/2007, NCRls 6663/2007 zo dňa 20.02.2007, stanovy
  (Dátum doručenia: 02.03.2007)
Podpisový vzor - Ing. Milan Vašina
  (Dátum doručenia: 02.03.2007)
Úplné znenie stanov zo dňa 20.02.2007
  (Dátum doručenia: 02.03.2007)
Nové znenie stanov a.s. zo dňa 23.11.2006
  (Dátum doručenia: 18.12.2006)
Výpis zo zápisu z 2. riadneho zasadnutia predstavenstva z 23.3.2006 Slovak Telekom, a.s.
  (Dátum doručenia: 12.04.2006)
Podpisový vzor - Szabolcs Gáborjáni-Szabó
  (Dátum doručenia: 12.04.2006)
Úplné znenie stanov zo dňa 24.3.2006
  (Dátum doručenia: 05.04.2006)
Riadna individuálna účtovná závierka overená audítorom za rok 2005.
  (Dátum doručenia: 05.04.2006)
Podpisový vzor - Ing. Robert Chvátal
  (Dátum doručenia: 08.08.2005)
Výročná správa za rok 2004
  (Dátum doručenia: 18.07.2005)
Nové a úplné znenie stanov z 24.3.2005
  (Dátum doručenia: 16.06.2005)
Výpis zo zápisu z mimoriadneho zasadnutia predstavenstva zo dňa 19.04.2005
  (Dátum doručenia: 11.05.2005)
Podpisový vzor - Ing. Peter Hýroš
  (Dátum doručenia: 28.04.2005)
Účtovná závierka k 31.12.2004 a Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 18.04.2005)
Konsolidovaná účtovná závierka k 31.12.2004 a Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 18.04.2005)
Notárska zápisnica N 141/2005, Nz 12789/2005, NCRLs 12644/2005 - osvedčenie o priebehu časti riadneho VZ
  (Dátum doručenia: 11.04.2005)
Podpisový vzor - Ing. Robert Chvátal
  (Dátum doručenia: 31.01.2005)
Podpisový vzor - Ing. Peter Híroš
  (Dátum doručenia: 31.01.2005)
Podpisový vzor - Ing. Martin Velecký
  (Dátum doručenia: 31.01.2005)
Podpisový vzor - Ing. Branko Šmilňák
  (Dátum doručenia: 31.01.2005)
Zápisnica o priebehu a výsledkov volieb členov DR zo dňa 29.11.2004
  (Dátum doručenia: 17.12.2004)
Správa audítora zo dňa 22.7.2004
  (Dátum doručenia: 04.10.2004)
Výročná správa za rok 2003
  (Dátum doručenia: 04.10.2004)
Konsolidačná výročná správa za rok 2003
  (Dátum doručenia: 04.10.2004)
Živnostenský list č. Žo-2004/03469/2/Z42 zo dňa 19.5.2004
  (Dátum doručenia: 23.06.2004)
Účtovná závierka za rok 2003 a správa audítora
  (Dátum doručenia: 23.04.2004)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2003 a správa audítora
  (Dátum doručenia: 23.04.2004)
Dodatok č.m 1 k novému úplnému zneniu stanov
  (Dátum doručenia: 23.04.2004)
Výňatok č. 3/III/04 zo zápisnice z valného zhormaždenia zo dňa 25.3.2004
  (Dátum doručenia: 23.04.2004)
Notárska zápisnica N 227/04, NZ 26086/04
  (Dátum doručenia: 23.04.2004)
Nové a úplné znenie stanov a.s. z 22.4.2004
  (Dátum doručenia: 23.04.2004)
Notárska zápisnica N 428/2003, Nz 65040/2003
  (Dátum doručenia: 13.08.2003)
Podpisový vzor - Ing. Miroslav Majoroš
  (Dátum doručenia: 13.08.2003)
Podpisový vzor - Hans Peter Engel
  (Dátum doručenia: 13.08.2003)
Podpisový vzor - Mgr. Rastislav Pavlík
  (Dátum doručenia: 25.04.2003)
Účtovná závierka za rok 2002
  (Dátum doručenia: 25.04.2003)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2002
  (Dátum doručenia: 25.04.2003)
Účtovná závierka k 31.12.2002 a správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 25.04.2003)
Konsolidovaná účtovná závierka k 31.12.2002 a správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 25.04.2003)
Dodatok č. 1 k novému a úplnému zneniu stanov a.s.
  (Dátum doručenia: 25.04.2003)
Výňatok č. 1/III/03 zo zápisnice z valného zhromaždenia zo dňa 25.3.2003
  (Dátum doručenia: 25.04.2003)
Notárska zápisnica N 162/03, Nz 21764/03
  (Dátum doručenia: 25.04.2003)
Dodatok č. 1 k úplnému zneniu stanov zo dňa 25.3.2003
  (Dátum doručenia: 25.04.2003)
Úplné znenie stanov zo dňa 25.3.2003
  (Dátum doručenia: 25.04.2003)
Nové a úplné znenie stanov a.s. z 25.3.2003
  (Dátum doručenia: 25.04.2003)
Nové a úplné znenie stanov a.s.
  (Dátum doručenia: 19.11.2002)
Výňatok č. 2/X/02 zo zápisnice z 18.10.2002
  (Dátum doručenia: 19.11.2002)
Notárska zápisnca NZ 655/02
  (Dátum doručenia: 19.11.2002)
Výňatok č. 3/X/02 zo zápisnice z valného zhromžadenia z 18.10.2002
  (Dátum doručenia: 19.11.2002)
Výňatok č. 4/X/02 zo zápisnice z valného zhromaždenia zo dňa 18.10.2002
  (Dátum doručenia: 19.11.2002)
Dodatok č. 1 k Úplnému zneniu stanov
  (Dátum doručenia: 19.11.2002)
Výročná správa za rok 2001
  (Dátum doručenia: 19.11.2002)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2001
  (Dátum doručenia: 19.11.2002)
Plnomocenstvo zo dňa 18.10.2002
  (Dátum doručenia: 19.11.2002)
Výňatok č. 1/X/02 zo zápisnice
  (Dátum doručenia: 28.10.2002)
Výňatok č. 1A/X/02 zo zápisnice z 18.10.2002
  (Dátum doručenia: 28.10.2002)
Podpisové vzory - Michael Günther, Ing. Peter Stropko, Luigi Franco Pinna
  (Dátum doručenia: 28.10.2002)
Účtovná závierka k 31.12.2001 a správa audítora
  (Dátum doručenia: 24.05.2002)
Výročná správa - 2000
  (Dátum doručenia: 24.05.2002)
Konsolidovaná výročná správa - 2000
  (Dátum doručenia: 24.05.2002)
Notárska zápisnica NZ 281/02
  (Dátum doručenia: 24.05.2002)
Plnomocenstvo zo dňa 19.10.2001
  (Dátum doručenia: 24.05.2002)
Výňatok č. A4/IV/02 zo zápisnice zo zasadnutia Predstavenstva zo dňa 25.4.2002
  (Dátum doručenia: 26.04.2002)
Výňatok č. A 3/IV/02 zo zápisnice zo zasadnutia Predstavenstva z 25.4.2002
  (Dátum doručenia: 26.04.2002)
Výňatok č. A5/IV/02 zo zápisnice zo zasadnutia Predstavenstva zo dňa 25.4.2002
  (Dátum doručenia: 26.04.2002)
Podpisové vzory - Ing. Robert Chvátal, Ing. Ivan Bošňák
  (Dátum doručenia: 26.04.2002)
Dátum aktualizácie údajov:  13.06.2024

Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR