Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Mestského súdu Bratislava III
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejnej správy.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  1249/B-Zbl

Obchodné meno: 
Slovenská plavba a prístavy a.s.
 
Sídlo: 
Horárska 12
Bratislava 815 24
 
IČO: 
35 705 671
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
01.01.1997
 
Uložené listiny: 
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2023 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 11.06.2024)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 11.06.2024)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2023
  (Dátum doručenia: 11.06.2024)
Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 04.04.2024)
Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 04.04.2024)
Výročná správa za rok 2022
  (Dátum doručenia: 27.06.2023)
Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 23.06.2023)
Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 23.06.2023)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 13.06.2023)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2022 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 13.06.2023)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2022
  (Dátum doručenia: 13.06.2023)
Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 15.04.2023)
Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 15.04.2023)
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 22.06.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 22.06.2022)
Výročná správa za rok 2021
  (Dátum doručenia: 22.06.2022)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2021
  (Dátum doručenia: 09.06.2022)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2021 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 09.06.2022)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 09.06.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 28.04.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 28.04.2022)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení (29062021).asice
  (Dátum doručenia: 24.08.2021)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení (07072021).asice
  (Dátum doručenia: 24.08.2021)
Stanovy spoločnosti (16062021).asice
  (Dátum doručenia: 24.08.2021)
Notárska zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti .asice
  (Dátum doručenia: 24.08.2021)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 21.07.2021)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 21.07.2021)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 21.07.2021)
Výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 19.06.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 19.06.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 19.06.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 10.04.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 10.04.2021)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 22.08.2020)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 22.08.2020)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 22.08.2020)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 27.06.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 27.06.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 27.06.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 03.06.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 03.06.2020)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 30.07.2019)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 30.07.2019)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 30.07.2019)
Listina, ktorou sa preukazuje vlastnícke právo alebo užívacie právo k nehnuteľnosti alebo jej časti, ktoré užívanie nehnuteľnosti alebo jej časti ako sídla alebo miesta podnikania nevylučuje, alebo súhlas vlastníka nehnuteľnosti alebo jej časti so zápisom
  (Dátum doručenia: 09.07.2019)
Doklad o povolení na pobyt tejto osoby v Slovenskej republike, ak sa navrhuje zapísať zahraničná fyzická osoba ako osoba oprávnená konať v mene podnikateľa. To neplatí, ak ide o občana členského štátu Európskej únie alebo občana členského štátu Organizáci
  (Dátum doručenia: 09.07.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 15.06.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 15.06.2019)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 15.06.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 14.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 14.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 3
  (Dátum doručenia: 14.04.2019)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 19.12.2018)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 31.8.2018
  (Dátum doručenia: 11.09.2018)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 08.09.2018)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2017 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 08.09.2018)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2017 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 08.09.2018)
Výročná správa za rok 2017 - časť 2
  (Dátum doručenia: 24.06.2018)
Výročná správa za rok 2017 - časť 1
  (Dátum doručenia: 24.06.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 23.06.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 23.06.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 15.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 15.04.2018)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 30.11.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 2 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 10.08.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 2 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 09.08.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 09.07.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 09.07.2017)
Výročná správa za rok 2016
  (Dátum doručenia: 24.06.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 24.06.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 24.06.2017)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 02.06.2017)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2015
  (Dátum doručenia: 23.10.2016)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 04.08.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 04.08.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 23.07.2016)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení z 23.6.2016
  (Dátum doručenia: 28.06.2016)
Notárska zápisnica N 544/2016, Nz 21546/2016, NCRls 22157/2016 z 15.6.2016, zmluva o zlúčení
  (Dátum doručenia: 28.06.2016)
návrh zmluvy o zlúčení medzi Slovenská plavba a prístavy a.s. a DUNAQUA a.s.
  (Dátum doručenia: 05.05.2016)
plnomocenstvo zo dňa 03.05.2016
  (Dátum doručenia: 05.05.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 09.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 09.04.2016)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 12.10.2015)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 12.10.2015)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 12.10.2015)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 06.07.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 04.07.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 03.07.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 03.07.2015)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2013.pdf
  (Dátum doručenia: 03.12.2014)
Návrh zmluvy o zlúčení spoločností Slovenská plavba a prístavy a.s. /nástupnícka spoločnosť/ a Ferroservis Bratislava s.r.o. /zanikajúca spoločnosť/
  (Dátum doručenia: 10.11.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
  (Dátum doručenia: 26.09.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
  (Dátum doručenia: 26.09.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
  (Dátum doručenia: 26.09.2014)
Výročná správa za rok 2013.pdf
  (Dátum doručenia: 01.08.2014)
Zapisnica z rokovania.zep
  (Dátum doručenia: 30.07.2014)
Vzdanie sa funkcie clena dozornej rady.zep
  (Dátum doručenia: 30.07.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení.pdf
  (Dátum doručenia: 27.07.2014)
suhlas s vykonom funkcie.zep
  (Dátum doručenia: 21.07.2014)
osvedcenie o zivnostenskom opravneni.zep
  (Dátum doručenia: 21.07.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
  (Dátum doručenia: 30.04.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
  (Dátum doručenia: 30.04.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
  (Dátum doručenia: 30.04.2014)
Výročná správa za rok 2012 - konsolidovaná
  (Dátum doručenia: 01.08.2013)
Výročná správa za rok 2012
  (Dátum doručenia: 24.06.2013)
Stanovy a.s. z 12.6.2013
  (Dátum doručenia: 24.06.2013)
Podpisový vzor - Ing. Jaroslav Michalco, Ing. Jozef Blaško, Ing. Richard Petöcz, Ing. Katarína Mihalovičová, Anna Rovenská
  (Dátum doručenia: 27.05.2013)
Výpis zo zápisnice č. 2 zo zasadnutia dozornej rady z 13.5.2013
  (Dátum doručenia: 27.05.2013)
zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 21.03.2013)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2011, Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 18.10.2012)
Výročná správa za rok 2011, správa audítora
  (Dátum doručenia: 04.07.2012)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 19.6.2012
  (Dátum doručenia: 04.07.2012)
Podpisový vzor - Anna Rovenská zo dňa 19.01.2012
  (Dátum doručenia: 01.02.2012)
Účtovná závierka za rok 2010
  (Dátum doručenia: 20.12.2011)
Súhlas s menovaním a podpisový vzor- Stanislav Fiala zo dňa 06.09.2011
  (Dátum doručenia: 23.09.2011)
Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 06.09.2011
  (Dátum doručenia: 23.09.2011)
účtovná zvierka za rok 2010,zápisnica z val. z. zod ňa 16.6.2011
  (Dátum doručenia: 08.07.2011)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2009
  (Dátum doručenia: 20.12.2010)
Záverečný protokol zo dňa 26.10.2010
  (Dátum doručenia: 23.11.2010)
Výročná správa za rok 2009
  (Dátum doručenia: 23.06.2010)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2008
  (Dátum doručenia: 05.11.2009)
Notárska zápisnica N 165/2009 NZ 29695/2009 NCRLs 30154/2009 zo dňa 03.09.2009
  (Dátum doručenia: 24.09.2009)
Živnostenské listy zo dňa 17.09.2009
  (Dátum doručenia: 24.09.2009)
Notárska zápisnica N 110/2009, NZ 20224/2009, NCRlS 20453/2009
  (Dátum doručenia: 30.06.2009)
Notárska zápisnica N 110/2009, NZ 20224/2009, NCRls 20453/2009, stanovy
  (Dátum doručenia: 30.06.2009)
Úplné znenie stanov a.s. 16.6.2009
  (Dátum doručenia: 30.06.2009)
Stanovy - nové znenie zo dňa 16.6.2009
  (Dátum doručenia: 30.06.2009)
Stanovy akciovej spoločnosti - nové znenie zo dňa 16.6.2009
  (Dátum doručenia: 19.06.2009)
Výročná správa za rok 2008, Účtovná závierka za rok 2008
  (Dátum doručenia: 19.06.2009)
Podpisový vzor- Anna Rovenská zo dňa 03.02.2009
  (Dátum doručenia: 11.03.2009)
Stanovy a.s. zo dňa 18.12.2008
  (Dátum doručenia: 19.01.2009)
Rozhodnutie predstavenstva spoločnosti zo dňa 18.12.2008
  (Dátum doručenia: 19.01.2009)
Konsolidovaná výročná správa za r.2007
  (Dátum doručenia: 15.01.2009)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2007
  (Dátum doručenia: 15.01.2009)
Výročná správa za rok 2007 a účtovná závierka za rok 2007
  (Dátum doručenia: 16.06.2008)
Notárska zápisnica, N 80/2008, 11.3.2008
  (Dátum doručenia: 10.04.2008)
SÚHLAS S MENOVANÍM DO FUNKCIE, Evžen BALKO, 11.3.2008, člen Dozornej rady
  (Dátum doručenia: 10.04.2008)
ŽIVNOSTENSKÝ LIST, OŽP-A/2008/14699-5,4,3,2, 28.3.2008
  (Dátum doručenia: 10.04.2008)
konsolidovaná výročná správa za rok 2005
  (Dátum doručenia: 29.02.2008)
správa nezávislého audítora za rok 2005 zo dňa 30.09.2006
  (Dátum doručenia: 29.02.2008)
konsolidovaná účtovná závierka za rok 2005
  (Dátum doručenia: 29.02.2008)
konsolidovaná výročná správa za rok 2006
  (Dátum doručenia: 29.02.2008)
správa nezávislého audítora za rok 2006 zo dňa 04.12.2007
  (Dátum doručenia: 29.02.2008)
konsolidovaná účtovná závierka za rok 2006
  (Dátum doručenia: 29.02.2008)
výročná správa za rok 2006, správa audítora, účtovná závierka za rok 2006, návrh na rozdelenie zisku
  (Dátum doručenia: 11.07.2007)
Súhlas s menovaním do funkcie - Ing. Jozef Augustín zo dňa 11.04.2007
  (Dátum doručenia: 25.04.2007)
Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 11.04.2007
  (Dátum doručenia: 25.04.2007)
Notárska zápisnica N 325/2006 Nz 53682/2006 NCRls 53328/2006 zo dňa 22.11.2006
  (Dátum doručenia: 20.12.2006)
Zápisnica z 6. zasadnutia dozornej rady zo dňa 22.11.2006
  (Dátum doručenia: 06.12.2006)
Podpisový vzor - Ing. Jaroslav Michalco zo dňa 01.12.2006
  (Dátum doručenia: 06.12.2006)
Notárska zápisnica N 180/2016 Nz 26756/2006 NCRls 26724/2006 zo dňa 29.06.2006
  (Dátum doručenia: 28.07.2006)
Výročná správa za rok 2005, Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 12.07.2006)
Zápisnica z 02. spoločného zasadnutia Dozornej rady a Predstavenstva z 8.3.2006
  (Dátum doručenia: 31.03.2006)
Podpisový vzor - Ing. Štefan Farkaš
  (Dátum doručenia: 31.03.2006)
Podpisové vzory - Ing. Jozef Blaško, Anna Jaďuďová, Ing. Eva Rozsivalová, Ing. Radoslav Prepik, Ing. Mária Blašková
  (Dátum doručenia: 25.11.2005)
Notárska zápisnica - N 328/05, Nz 56481/05, NCRls 55754/05 zo dňa 22.11.2005
  (Dátum doručenia: 25.11.2005)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 22.11.2005
  (Dátum doručenia: 25.11.2005)
Záverečný protokol o výsledku volieb zo dňa 27.10.2005
  (Dátum doručenia: 25.11.2005)
Výročná správa za rok 2004
  (Dátum doručenia: 14.07.2005)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2004
  (Dátum doručenia: 14.07.2005)
Odpis Notárskej zápisnice N 154/05 napísanej dňa 30.6.05
  (Dátum doručenia: 14.07.2005)
Notárska zápisnica N 37/2005, Nz 5485/2005, NCRls 5414/2005
  (Dátum doručenia: 28.02.2005)
Súhlas s menovaním a podpisový vzor - Ing. Miloslav Seruga, Daniel Stojkovič, Ľuboš Áč
  (Dátum doručenia: 28.02.2005)
Výročná správa za rok 2003
  (Dátum doručenia: 06.07.2004)
Správa audítora pre akcionárov z 4.4.2004
  (Dátum doručenia: 06.07.2004)
Správa audítora o vykoanní auditu účtovnej závierky za rok 2003, ktorej súčasťou je konsolidovaná účtovná závierka a výročná správa za rok 2003
  (Dátum doručenia: 06.07.2004)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2003
  (Dátum doručenia: 06.07.2004)
Účtovná závierka za rok 2003
  (Dátum doručenia: 06.07.2004)
Podpisové vzory - Ing. Katarína Mihalovičová, Ing. Peter Bacmaňák, Ing. Anton Prno, Ing. Oldŕich Struminský, Magdaléna Vozárová
  (Dátum doručenia: 04.03.2004)
Notárska zápisnica N 44/2004, NZ 9639/2004
  (Dátum doručenia: 04.03.2004)
Notárska zápisnica N 216/2003, Nz 42037/2003
  (Dátum doručenia: 20.06.2003)
Notárska zápisnica N 328/2003, Nz 62934/2003
  (Dátum doručenia: 20.06.2003)
Stanovy z 29.5.2003
  (Dátum doručenia: 20.06.2003)
Podpisové vzory - Ing. Radovan Ujházy, Bedřiška Jurzycová
  (Dátum doručenia: 20.06.2003)
Notárska zápisnica N 496/96, Nz 484/96, ktorej súčasťou je aj zakladateľská listina, stanovy a špecifikácia nehnuteľného majetku a.s.
  (Dátum doručenia: 16.12.2002)
Notárska zápisnica N 315/2002, NZ 228/2002 + úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 16.10.2002)
Podpisové vzory členov dozornej rady - Ing. Peter Planý, Ing. Evžen Balko, Ing. Roman Hladný, kpt. Milan Kollár
  (Dátum doručenia: 16.10.2002)
Podpisové vzory členov predstavenstva - Ing. Oldřich Struminský, Ing. Jiří Klaudy
  (Dátum doručenia: 16.10.2002)
Správa audítora o vykonaní auditu výročnej správy k 31.12.2001
  (Dátum doručenia: 09.09.2002)
Správa audítora pre akcionárov o vykonaní auditu účtovnej závierky k 31.12.2001
  (Dátum doručenia: 09.09.2002)
Zmluva o predaji časti podniku, predávajúci: Slovenská plavba a prístavy a.s., kupujúci: Slovenská plavba a prístavy - lodná osobná doprava, a.s.
  (Dátum doručenia: 07.08.2002)
Podpisové vzory predsedu a členov dozornej rady
  (Dátum doručenia: 15.05.2002)
Podpisové vzory predsedu, podpredsedu a členov predstavenstva
  (Dátum doručenia: 15.05.2002)
Notárska zápisnica N 361/02, Nz 345/02
  (Dátum doručenia: 15.05.2002)
Úplné znenie stanov akciovej spoločnosti
  (Dátum doručenia: 15.05.2002)
Stanovy a.s. z 8.3.2002
  (Dátum doručenia: 02.05.2002)
Notárska zápisnica N 128/02, Nz 125/02
  (Dátum doručenia: 02.05.2002)
Zápisnica zo zasadania dozornej rady z 21.3.2002
  (Dátum doručenia: 02.05.2002)
Dátum aktualizácie údajov:  13.06.2024

Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR